S militarismem islámu je třeba bojovat vojensky a s jeho ideologií zase ideologicky. Jsou dvě fronty války proti barbarství.
Jste zde poprvé? Čtěte nejprve zde.
Reklama na spřátelené stránky:

Mediaoislamu.cz je komunikační platforma pro sdílení zpráv na dané téma.

Islám v kostce: súra “Sevřený šik”

29. 08. 2009

mlking.jpgTento výklad je určen nezasvěceným. Čtenář má možnost seznámit se prostřednictvím rozboru jedné ze súr (kapitol) koránu, konkrétně súry č. 61, nazvané “Sevřený šik”, s těmi aspekty islámu, které jsou z hlediska nás nevěřících nejzásadnější, a také se stylem a obsahem koránu, a způsobem jeho interpretace, jak k ní přistupují samotní muslimové. Výklad súry, který zde budu prezentovat, není můj, ale striktně se drží standardního komentáře (tafsíru) koránu od jednoho z nejuznávanějších komentátorů Ibn Kathira (1301-1373), přičemž doplňuje některé detaily z nejstaršího životopisu (síry) proroka islámu Mohameda od Ibn Isháka (704-767/770), a z hadísů (tradic nebo záznamů Mohamedových výroků a činů) od Al-Buchariho (810-870) a Muslima Ibn Al-Hadžadže (817-874). Všichni jmenovaní autoři jsou muslimové, a to ti nejuznávanější. Jmenovaná síra a hadísy mají v islámu takřka stejně důležité místo jako korán, který je podle muslimů nezměněným a věčným slovem božím. Někdo by dokonce mohl říct, že jsou ještě důležitější, protože nejasný a nesouvislý text koránu bez nich často ani nedává žádný smysl.

» Celý článek ...

Facebook: Islám v České republice nechceme

27. 08. 2009

mlking.jpgJinými slovy, tady v Evropě už nemáme moc času čekat na to, až se islám zcivilizuje, demografie bohužel hovoří jasnými čísly. Zkušenosti z jiných částí světa ukazují, že když počet muslimů v populaci přesáhne určitou hranici, tak nakonec začnou nepokoje, poté občanské války, a zakončuje se islamizací. Nevidím žádný důvod, proč se domnívat, že to v 21. století bude vypadat jinak. Takže pozor na chlácholavé hlasy umírněných intelektuálů. M.L. King viděl, kde je problém, my se můžeme poučit.

» Celý článek ...

Dědictví džihádu: islámská svatá válka a osud nemuslimů, část VI.

15. 02. 2009

jihadegypt.jpgPodle Michaela ze Sýrie Habibovy síly zmasakrovaly a zotročily obyvatele Euchaity (na řece Halys). Arménští kronikáři popisují, jak Arabové po zdecimování nemuslimských obyvatel sousedních oblastí (Sýrie, Íráku), a donucení velkého množství z nich k odpadnutí k islámu, “vstoupili do oblasti Daron [jihovýchodně od jezera Van], který zničili, a prolili potoky krve. Vymáhali poplatky a vynucovali si, aby jim byly vydávány ženy a děti”. Dvin byl dobyt roku 642 a jeho obyvatelé byli pobiti. Podle Sebea se poté “Ismaelité [Arabové] vrátili cestou, kterou přišli, odvedli si s sebou množství zajatců v počtu 35 000″. Sebeos tvrdí, že Arabové se příští rok vrátili, aby Arménii napadli znovu, a “působili ničení a zotročovali”.

» Celý článek ...

Dědictví džihádu: islámská svatá válka a osud nemuslimů, část V.

11. 01. 2009

palestine-jihad.jpgRozebrali kostel Zmrtvýchvstání do samotných základů kromě toho, co nemohlo být zničeno, a také zničili Golgotu a kostel sv. Konstantina a všechno, co obsahovaly, a také posvátné náhrobní kameny. Dokonce se pokoušeli vykopávat hroby a zničit všechny stopy jejich existence. Většinu z nich opravdu rozbili a vykopali. Také zpustošili konvent v sousedství. … Autority zabraly všechen ostatní majetek patřící k Bazilice Božího hrobu a všechno jeho zařízení a bohatství.

» Celý článek ...

Dědictví džihádu: islámská svatá válka a osud nemuslimů, část IV.

05. 11. 2008

jihad4.jpgGregory Palamus, měšťan ze Soluně čtrnáctého století, napsal v zajetí mezi Turky v roce 1354 tento komentář, který potvrzuje (ačkoliv ohromeně), že Turkové opravdu připisovali svá vítězství nad Byzantinci své (muslimské) lásce k Bohu: “Neboť tito bezbožní lidé, nenávidění Bohem a bezectní, se vychloubají tím, že získali to nejlepší od Římanů díky své lásce k Bohu … žijí lukem, mečem a prostopášností, nalézají zálibu v zajímání otroků, oddávají se vraždám, plenění a kořisti … a nejen že páchají tyto zločiny, dokonce – jaká zvrácenost – věří, že je Bůh schvaluje. Toto si o nich myslím teď, když jsem přesně poznal jejich způsob života”.

» Celý článek ...

Dědictví džihádu: islámská svatá válka a osud nemuslimů, část III.

15. 09. 2008

constantinopole.jpgČlověk mohl vidět … hrozivé výjevy mučení všeho druhu; ani nezapomínali zdaňovat mrtvé; množství sirotků a vdov trpělo stejnými krutostmi; kněží a duchovní ze svatostánku byli přinuceni hanebným trestem bičováním a bitím přednést jména mrtvých a jejich rodičů; krátce, všichni obyvatelé země, zničení obrovskými daněmi poté, co zaplatili velké množství zuze [stříbrných mincí], museli také nosit olověnou pečeť kolem krku … pokud jde o nižší třídu obyvatel, ta byla vystavena různým druhům mučení: někteří trpěli bičováním, protože nebyli schopni zaplatit přemrštěnou daň; jiní byli pověšeni na šibenici, nebo byli rozdrceni v lisech; a další byli svlečeni ze svého oblečení a byli vhozeni uprostřed silné zimy do jezera; a na jeho břehu se rozestoupili vojáci, kteří jim bránili vystoupit na břeh, a přinutili je uboze zemřít.

» Celý článek ...

Dědictví džihádu: islámská svatá válka a osud nemuslimů, část II.

31. 08. 2008

bostomjihadii.jpgMušrikůn [nevěřící] z dar al-harb (oblasti války) jsou dvojího druhu: Za prvé ti, kterých již dosáhla výzva islámu, ale oni jí odmítli a povstali ve zbrani. Emír armády má možnost bojovat proti nim … takovým způsobem, který považuje za nejprospěšnější pro muslimy a za nejškodlivější pro nevěřící. … Za druhé ti, které výzva islámu nedosáhla, ačkoliv takových lidí je dnes málo, protože Alláh přinesl výzvu prostřednictvím svého posla … je zakázáno … začínat proti nim útok před tím, než jim bylo vysvětleno pozvání k islámu, a byli informováni o zázracích proroka a byly jim vyjasněny důkazy, aby byli povzbuzeni k jeho přijetí; pokud i potom odmítnout přijmout islám, je proti nim vedena válka, a zachází se s nimi jako s těmi, kterých již výzva dosáhla.

» Celý článek ...

Prázdniny

13. 08. 2008

prazdniny.jpgZ časových důvodů se mi nedaří přidávat na stránky nové materiály, včetně těch slíbených z knihy Andrew Bostoma, takže oficiálně vyhlašuji začátek prázdnin. Zpět k normálu se vrátíme v průběhu září. Všem čtenářům přeji příjemně strávený zbytek léta.

 

» Celý článek ...

Dědictví džihádu: islámská svatá válka a osud nemuslimů, část I.

26. 07. 2008

legacy-small.jpgMohamed schválil rozsudek prohlášením, že Sadův soud byl soudem božím proneseným z místa nad sedmi nebi. Šest až devět stovek mužů z kmene bylo tedy na Mohamedův příkaz odvedeno na medínské tržiště. Byly vykopány příkopy a muži byli setnuti. Mladíci, kteří ještě nedosáhli puberty, byli ušetřeni. Ženy a děti byly prodány do otroctví, a mnoho z nich bylo také rozdáno jako dary pro Mohamedovy společníky. Podle Mohamedova životopisce Ibn Isháka si Mohamed vybral jednu z kurajzovských žen (Rahjanu) pro sebe. Majetek Kurajzů a další jejich vlastnictví (včetně zbraní) byl rozdělen jako kořist mezi muslimy. Následující detaily jsou zaznamenány v muslimských zdrojích konzistentně: soudce (Sad Muadh) byl vybrán samotným Mohamedem; Mohamed osobně dohlížel na kruté popravy; Mohamed si vzal za manželku ženu (Rahjanu), která byla předtím manželkou zabitého příslušníka kmene Kurajzů; muslimové získali díky masakru značný majetek (t.j. majetek, příjmy z prodeje zotročených); kmen Kurajzů byl vyhlazen.

» Celý článek ...

Moudrá slova intelektuálů, kteří se narodili do islámu

14. 07. 2008

rhazes.jpgTvrdíte, že existuje nezvratný zázrak, konkrétně korán. Říkáte: “Kdokoliv ho popírá, ať vytvoří něco podobného”. Vskutku, z děl řečníků, výřečných mluvčích a udatných básníků vytvoříme tisíce jemu podobných, které se budou vyjadřovat vhodněji a které budou hovořit pregnantněji. Budou lépe sdělovat svůj význam a jejich rým bude lepší. U Boha, co říkáte nás ohromuje! Mluvíte o díle, které znovu vypravuje prastaré mýty a zároveň je plné protimluvů a neobsahuje žádné užitečné instrukce ani vysvětlení. A pak říkáte: “Vytvořte něco podobného”?!

» Celý článek ...