S militarismem islámu je třeba bojovat vojensky a s jeho ideologií zase ideologicky. Jsou dvě fronty války proti barbarství.

Proč islám nelze reformovat

původní článek v angličtině: Why Can’t Islam be Reformed?

burkas-and-mini-skirt.jpg

Dopis:

Vážený pane Sina,

jsem muslimka a žiji v USA. Čtu některé vaše články a v mnoha bodech s vámi plně souhlasím.

Stále se cítím jako muslimka, avšak zároveň mám na mnohé věci vlastní názor. Myslím si, že jediné, co nelze v islámu měnit, je pět pilířů islámu a šest pilířů víry. O všem ostatním se musí začít diskutovat a spousta z toho se musí změnit. Islám čeká stejný osud jako anglikánskou církev, která se musela modernizovat. Věřící ji neopustili, jen ji přizpůsobili moderní době. Například předtím v ní nemohly ženy vykonávat kněžskou profesi, dnes mohou. Stejně tak předtím existovalo mnoho církevních dogmat, které podřizovaly ženu muži, dnes však žije mnoho feministek, které jsou zároveň křesťankami a věří v Boha. Podobně se to stane i s islámem, tím jsem si jistá. Zde jsem shrnula několik bodů, které by se v islámu měli změnit:

1. Polygamie. Uznávám, že polygamie je v islámu povolená. Ale například v Tunisku, jehož ústava je založená na islámském právu šaría, je polygamie zakázaná jako zločin proti lidskosti. Jsem však proti tomu, aby právní systém jakéhokoliv státu by založen na právu šaría. Šaría je přežitek a jsem si jistá, že Alláh to chápe. Dnes se už ve Velké Británii neupalují čarodějnice, přesto to neznamená, že by tam lidé popírali Ježíše Krista. Islám musí být podřízen sekulárním zákonům.

2. Hidžáb – závoj. Není povinností muslimských žen nosit hidžáb. Já osobně závoj nenosím a nikdy jsem ho nenosila. Nenosí ho ani moje dcera. Alláh chce od žen, ale stejně tak i od mužů, aby se chovali zdrženlivě. Já například nenosím bikiny, protože by to bylo v rozporu s mojí představou zdrženlivého chování, ale moje dcera se ráda obléká do sukní, těsných džín a triček s krátkým rukávem. Její zdrženlivost a cudnost to však nijak neovlivňuje. To, že tyto věci nosí, ještě neznamená, že musí být hned prostitutkou. Pokud chcete nosit na hlavě šátek a na tváři závoj, a pokud se tak cítíte pohodlně, tak prosím, můžete si jich nosit, kolik chcete. Pokud si myslíte, že se závojem se budete chovat zdrženlivěji, prosím, noste ho. Povinné nošení závoje je však už přežitkem. Myslím si, že v dnešní době by se takovéto praktiky neměli tolerovat. Pokud se bez závoje neumíte chovat cudně, hidžáb vám nepomůže. Ani vás neochrání před násilníky a chlipníky. Jsem toho názoru, že když se kdokoliv, ale nejpravděpodobněji váš vlastní manžel, rozhodne vás znásilnit, hidžáb mu v tom nezabrání.

3. Nevěřící nepůjdu do nebe. Panny, které na věřící čekají v nebi. O těchto věcech nemám co říct, vždyť kdo ví, jak to je. Jako člověk moderního světa také věřím, že ani sám Muhammad o posmrtném živote nemohl nic vědět. Lidské bytosti takovéto věci nemohou pochopit a proto si myslím, že bychom se tím neměli příliš zaobírat a radši se soustředit na náš život tady na zemi.

4. Zabíjení nevěřících, pokud nepřijmou islám. Tak to je čistý přežitek. V moderním světě tyto myšlenky nemají co hledat. Patří do sedmého století, kdy vznikly, my však díky Alláhovi žijeme v dvacátém prvním století!

5. Co je hlavní problém islámu? Problémem je, že lidé berou toto náboženství jako dané od Boha, a proto jsou přesvědčeni, že ho nelze kritizovat. My však musíme přijat podobný přístup, s jakým se ke svému náboženství postavili křesťané. Příklad anglikánské církve je velmi vhodný.

6. Zabíjení odpadlíků od víry. Toto je další věc, která je už zastaralá a v dnešní době ji nemůžeme tolerovat.

7. Muži se starají o obživu, ženy o domácnost. Muži jsou hlavou rodiny. Další přežitek. Já osobně například vydělávám víc než můj arabský manžel, který je typickým peciválem. Podle mě by ženy měli mít možnost výběru. Některé preferují kariéru, některé se radši vdají a věnují se rodině. Já jsem se rozhodla tyto role zkombinovat. Křesťanství se také dívá na ženu hlavně jako na manželku a matku, pochybuji však, že britská královna Alžběta II., jako hlava anglikánské církve, je ideální manželkou a matkou. Nechci se už opakovat, ale mojí hlavní myšlenkou je, že islám se musí reformovat, modernizovat.

Milý Ali, vaší práce si vážím. Obávám se však, že lidé jako vy, jinak nádherní lidé, jsou schopni islám úplně zničit. Proto si myslím, že pokud se má toto náboženství zachovat, musí se reformovat. Modernizace je možná. To, co se děje na Blízkém východě je něco odporného, a Západ se musí snažit pomoct těmto oblastem a odstranit toto šílenství. Jsem si plně vědomá, že tam by mě za moje názory ukamenovali. A to je právě důvod, proč my, lidé žijící na Západě, máme povinnost s tím něco udělat. I kvůli nám samým. A také jsem vděčná, že žijeme v Americe a že mám možnost svobodně vyjádřit svůj názor. Bůh žehnej Americe. Věřím v Alláha a věřím na život po smrti. Ale odmítám autority. S Bohem chci komunikovat bez imámů a mullů, které považuji za hrozbu pro lidstvo.

Napsala jsem svoje názory a doufám, že mi odpovíte. V době, kdy žil náš prorok Muhammad, byly možná všechny jeho principy na místě. Je to tak i dnes? Vyhodnocujme, analyzujme, třiďme. Vyberme si z nich ty, které jsou vhodné pro naši dobu. Náboženství bylo přece stvořené, aby lidem přinášelo užitek.

PS: Milý Ali, pokud se ti bude zdát tento můj e-mail vhodný na publikaci, ráda bych tě poprosila, aby jsi ho nezařazoval do sekce „Názory muslimů“. S názory lidí, kteří tam píší se neztotožňuji. Buď já nejsem muslimka nebo oni nejsou muslimové.

Všechno dobré

Haifa, moderní muslimka.

Odpověď Aliho Siny:

Milá Haifo,

děkuji za výstižný komentář. S radostí ti oznamuji, že jsi to TY, kdo není muslimkou. Před mnoha roky jsem sám měl přesně ty stejné názory jako teď ty. Dokonce před rokem 1979, tehdy v časech před islámskou revolucí, byla drtivá většina Íránců přesně jako ty. Měl jsem několik příbuzných, kteří byli ajatolláhové, ale byli umírnění, a jen jeden z mých příbuzných byl fanatickým muslimem. Moje matka nikdy nenosila šádor, snad jen tehdy, když potřebovala skočit do obchodu za rohem, a nechtělo se jí kvůli tomu oblékat. Po revoluci se však ze dne na den všechno změnilo. Z chlapců a děvčat, kteří ještě před nedávnem vymetali diskotéky a tancovali rock’n‘roll, se najednou stali tvrdí islamisti, kteří se pod Chomejního vedením vyhrnuli do ulic a s ústy zpěněnými nenávistí křičeli „Smrt Americe, smrt Izraeli.“

Když se mohli zmodernizovat křesťané, píšeš, proč by se nemohli i muslimové? Odpověď je jednoduchá: v Novém zákoně není tolik násilí a teroru jako v Koránu. Nevěřím, že to, co je napsané v Bibli, je založené na faktech, naopak, jde většinou o mýty a legendy. Avšak bez ohledu na to, zda skutečně existoval nebo ne, Ježíš Kristus je v Bibli vykreslený jako světec, jako ztělesněné dobro. Pokud teda nikomu nevadí, že musí věřit pohádkám, křesťanství ho může přivést k tomu, aby se stal dobrým člověkem. Samozřejmě, všude se najdou fanatici, odkaz Ježíše Krista však nemá s fanatismem nic společného. Stačí si vzpomenout na příběh s prostitutkou, kterou chtěli Farizejští ukamenovat. Odpověděl jim: „Nechť ten, kdo je bez viny, první hodí kamenem“. Učení Krista dělá lidi lepšími, a to by mělo být tím pravým účelem každého náboženství.

Islám je však úplně odlišný. Muhammad, autor islámu, byl skutečným netvorem. Nebyl žádnou mytologickou bytostí, o jeho reálné existenci jsou důkazy, jeho skutky byly reálně zaznamenané. Připisují se mu sice mnohé, často absurdní zázraky, avšak když si všechny ty nesmysly odmyslíme a analyzujeme jeho skutečný život, objeví se před námi obraz totálního psychopata. Muhammad v žádném případě nemohl být duševně v pořádku. V celém jeho životě nenajdeme ani jeden jediný pozitivní čin, ani jediný akt dobroty. Všechny projevy vlídnosti a štědrosti v jeho osobě byly jen prostředkem manipulace a politiky.

Vezměme si například jeho štědrost k obyvatelům Mekky. Jednoho dne Muhammadova armáda zaútočila na velký kmen Hawazinů, přičemž většinu mužů z tohoto kmene pozabíjeli a zmocnili se jejich žen, dětí i celého jejich majetku. Stařešinové kmene potom přišli za Muhammadem a prosili ho o slitování. Aby měli větší šanci na úspěch, vzali se sebou Šhimu, dceru jeho kojné Halimy, která ho pět roků kojila. Šhima měla Muhammadovi připomenout všechny ty roky jeho dětství mezi Hawaziny a jak vlídně se k němu všichni v té době chovali, a tím obměkčit jeho srdce. Odpověděl jim, že pokud konvertují na islám, můžou si vybrat, jestli zachrání svoje ženy a děti, nebo svůj majetek. No uznej, je to nějaká volba? Hawazinové si vybrali své příbuzné, a jejich majetek rozdělil Muhammad mezi bohaté a vlivné obyvatele Mekky. To se nelíbilo ostatním kmenům, které se po jeho boku zúčastnily výpravy proti Hawazinům, a začaly se dožadovat svého podílu z kořisti. Aby se vyhnul hrozícím nepokojům ve vlastním táboře, spustil Muhammad dojemné kázání, ve kterém jim mimo jiné pověděl: „Chci obměkčit srdce Mekkánců, aby přijali islám“. Těm, kterým se nedostalo nic z vojenské kořisti, nabídl svéráznou satisfakci: „Místo světského bohatství tady máte Božího proroka. Co má pro vás větší cenu? Bohatství tohoto světa nebo zvěstovatel Alláhův?“

Tento prohnaný muž byl odborníkem na podvody a manipulaci. Zničil životy tisícům Hawazinů a všechen jejich majetek, všechny jejich stáda a velbloudy dal vlivným rodinám z Mekky, aby obměkčil jejich srdce pro islám“. V životě tohoto člověka není jediný příběh, že by něco udělal z dobroty svého srdce. Všechno co udělal, bylo naopak vypočítavé a manipulativní. Byl to psychopatický narcis, mnohem horší než Hitler.

Rozdíl mezi křesťanstvím a islámem, to je rozdíl mezi Ježíšem a Muhammadem. Je to však jako porovnávat den s nocí. Jak byl Ježíš symbolem dobra, tak byl Muhammad ztělesněnou inkarnací všeho odporného a zlého.

Ptáš se, zda se dá islám reformovat? Odpověď je NE, nedá! Abychom mohli islám reformovat, museli bychom se zbavit dvou věcí, a to Muhammada a Koránu. Velkou část z této knihy bychom museli jednoduše vyškrtnout. To však nemůžeme udělat, protože na to jednoduše nemáme oprávnění.

Muhammad vyhlásil, že své náboženství přivedl k dokonalosti. (Korán, 5:3) Takže se nám naskýtá otázka: Jak můžeme zlepšit něco, co už je dokonalé? Korán nemůžeš změnit. Nemůžeš ho reformovat. Vše, co můžeš udělat, je snažit se ho reinterpretovat a tvářit se přitom, že verše jako „zabíjejte nevěřících, kdekoliv je najdete,“ mají ve skutečnosti úplně jiný význam.

Také můžeš namítat, že tyto části Koránu jsou zastaralé a už se do dnešní doby nehodí. Problémem však zůstává určit, kdo je tím oprávněným člověkem, aby určil, které časti Koránu jsou zastaralé, a které se naopak do naší doby hodí. Kdo má takovou autoritu, aby mohl učinit takovéto rozhodnutí? Když se budeš držet svého svědomí a povíš si, že ty verše, které hlásají vraždění jsou přežitkem, někdo jiný, například ajatolláh Chomejní může namítat a říct: Proč vy, mullové, následujete jen verše o modlitbách a půstech? Proč čtete jen verše o milosrdenství a ne verše o zabíjení? Korán nařizuje: zabíjej, zajímej! Proč se držíte jen těch částí Koránu, které hovoří o milosrdenství? Milosrdenství je proti Bohu!“

Kdo má právo rozsoudit vás a říct, že ty máš pravdu a on ne? Nakonec, pokud si i tak musíš sama vybrat, která učení jsou dobrá a které ne, nač pak potřebuješ vyznávat jakékoliv náboženství? Když umíš sama určit, co je dobré a co je zlé, nepotřebuješ nikoho, aby tě vedl za ručičku. Jsi dost zralá na to, aby jsi našla svou vlastní cestu, objevila svůj vlastní vnitřní kompas. Co ti v tom případě brání podívat se i na ostatní náboženství a filozofické směry a vybrat si i z nich jen to dobré? Tak to dělají lidé, jejichž mysl je svobodná. Nepotřebuješ žádné náboženství. Jsi sama sobe průvodcem i prorokem.

Turistická příručka, která nám někdy pomáhá a někdy nás zase plete, je zlá turistická příručka. Když se zeptáš cizince na cestu a on ukáže na všechny možné světové strany, můžeš tomu člověku důvěřovat? Má jeho pomoc jakoukoliv hodnotu? Samozřejmě, jeden ze směrů, na který ukazuje, je určitě ten správný. Ale když se i tak musíš držet svého vlastního rozumu, abys zjistila, který to je, jaký má vůbec význam ptát se takového nedůvěryhodného člověka? A co ti ostatní, kteří neměli tolik důvtipu jako ty a nechali se svést na nesprávnou cestu?

Přesně tak funguje Korán a všechny ostatní náboženské knihy. Naučí tě mnoho dobrého, ale současně s tím i mnoho zlého. Potřebujeme vůbec tato náboženství? Už nám dál nepomáhají. Všechno, co nabízejí, je vágní slib nějaké odměny po smrti, což může pomoct akorát tak těm největším ubožákům. Jak máme uvěřit takovému slibu, když všechno ostatní, co tato náboženství hlásají, se ukázalo jako nepravdivé?

Říkáš, že křesťané si přesto dokázali vybrat z Bible jen ty dobré věci. Ano, většina z nich to dokázala, ale určitě ne všichni. Stále se najde mnoho fanatických a hněvivých křesťanů, kteří jsou přesvědčeni, že do nebe se dá dostat jen skrze Ježíše Krista. Jejich počet je naštěstí dost nízký, ale jasně nám to ukazuje, že křesťanství není zdaleka žádnou zaručenou cestou do Krajiny Osvícení.

Islám však v žádném případě reformovat nelze. Abys ho mohla zreformovat, potřebovala bys na to někoho se stejnou nebo větší pravomocí než Muhammad. To je však nemožné, protože Muhammad prohlásil, že on je tím posledním prorokem.

Shodou okolností jsem právě dnes dostal e-mail od jednoho z čtenářů, otce Leviho, a ten navrhl, že „zastavit expanzi islámského fašismu lze jen tím, že budeme podporovat sektu Ahmadovců.“ Uvádím citát z jeho dopisu:

„Ahmadismus může byt klíčem k vyřešení problému islamismu na základě dvou hlavních faktorů. Za prvé Ahmadové na rozdíl od běžných muslimů uznávají, že Korán lze měnit. Za druhé Ahmadové oficiálně odsuzují militantní džihád. Džihád vůči kafírům (nevěřícím) odsoudil totiž už zakladatel sekty, Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) a vyhlásil ho za harám (hřích). Hlavní proud islámu nelze reformovat, navždy zůstane barbarskou ideologií, kterou byl už na začátku. Ahmadistický islám však reformovat lze! Tento rozdíl je nenápadný, přitom však zásadní. Pokud civilizované národy investují do podpory ahmadismu, může to zachránit svět! Jelikož muslimové určitě nebudou konvertovat na víru, která by se výrazně odlišovala od té, na kterou si zvykli, je potřeba, aby v islámském světe získala dominanci právě sekta Ahmadovců.“

Já k tomu dodávám, že podobný přístup jako sekta Ahmadovců má například i islámská sekta Bahá‘í, i když Bahá‘íové se považují za více univerzální náboženství. Jejich učení se zdají být dosti moderní, prosazují například rovnost mezi mužem a ženou.

Avšak problém s Ahmadovci, Bahá’í i všemi ostatními odnožemi islámu je ten… že jsou odnožemi islámu. I když se jejich stoupenci distancují od násilí, které je obsažené v Koránu, dokonce v případě Bahá’í úplně odmítají Korán a mají svoje vlastní svaté knihy, kde po násilí nenajdete ani stopy, tato náboženství mají stále své kořeny v islámu a uznávají Muhammada jako proroka Božího.

Bez solidních základů nemůžete postavit příliš vysoký dům. Základem těchto náboženství je islám a islám je podvod. Muhammad nebyl žádný prorok žádného boha. Ježíši Kristu se připisuje výrok: „Jen pravda nás osvobodí.“ Ať už tyto slova řekl on nebo kdokoliv jiný, ten člověk velmi dobře rozuměl principům, které stojí za každým zrozením. Věřím, že toto je ta nejvyšší moudrost. JEN PRAVDA NÁS OSVOBODÍ.

A proto problémem ahmadismu i bahá’í je, že jsou založené na lži. Když se vyznavačů bahá’í začnete ptát na islám, budou se vyhýbat diskuzi. Jejich přístup se dá charakterizovat jako „sejde z očí, sejde z mysli.“ Všechno spojené s islámem chtějí vidět jen v pozitivním světle a odmítají se konfrontovat s jeho temnými stránkami. Namísto toho se budou křečovitě držet učení své mistra Bahá’u’lláha, zakladatele sekty (1817-1892). Raděj budou navěky strkat hlavy do písku, než aby uznali, že Muhammad nebyl žádným prorokem. Narušilo by to jejich základní víru, že pravda se postupně odhaluje. Tato víra však není podložená ničím, je to čirý výmysl.

Bahá‘í měli své mučedníky. Sekta byla a je pronásledovaná, mnoho z jejich stoupenců bylo mučených, a brutálně zavražděných, protože se odmítali zříct svojí víry. Bylo by teda pro ně příliš bolestivé se teď náhle probudit a zjistit, že i oni se stali obětí lží. Obávám se, že Ahmadovci a Bahá’í sa nacházejí ve smutné a nezáviděníhodné situaci. Jsou hlavním terčem pronásledování ze strany islámu, zároveň je však jejich osud s islámem přímo spjatý. Když islám zvítězí, jsou ztracení – čeká je pronásledování a likvidace. Když vyjde najevo, že islám byl založený na falešných doktrínách a islám prohraje, prohrají také. Tato náboženství zkrátka nemůžou vyhrát, nemají žádnu budoucnost. To, co dělají, je házením hrachu na stěnu, hází ho však z celé síly a s těmi nejvznešenějšími úmysly.

Tak jako ty, i oni tvrdí, že Muhammad patřil do jiné doby. Je to však morální relativismus. V jaké době bylo v pořádku, když někdo bezdůvodně útočil na nevinné neozbrojené civilisty, zabíjel je a znásilňoval a zotročoval jejich ženy a děti? V čase kdy žil Muhammad, i před ním, žilo mnoho spravedlivých a dobrých vládců. Například Cyrus, král Persie, byl známý tím, že už 1 100 roků před Muhammadem sepsal první deklaraci lidských práv. Člověk jako druh se od té doby mnoho nezměnil. Ve všech dobách žili lidé dobří i zlí. V našich časech také žili monstra, dokonce někteří tyrani jsou stále ještě u moci. Oč jsou dnešní mullové v Íránu lepší než krvelační vládcové minulosti?

Ukrutnosti, kterými se Muhammad proslavil, předčili cokoliv, co lidé mohli předtím zažít. Jeho následovníci, šokovaní jeho bezohledností a absolutní nepřítomností svědomí, si museli myslet, že ho musí ochraňovat nějaká tajemná a nadpřirozená sila. Nedokázali zkrátka pochopit, jak může lidská bytost napáchat tolik zvěrstev a zavraždit tolik lidí a současně velebit Boha. Běžní kriminálnici totiž nemají ústa plné Boha. Často se v nich probudí výčitky svědomí a přemůžou je pocity viny a lítosti. Není to tak jedině v případě psychopatů. Psychopati výčitky svědomí neznají. Myslí si, že jsou oprávněni zabíjet a že při tom dokonce konají boží vůli. Pro ilustraci si přečtěme, co v minulém století napsal Adolf Hitler:

„Ode dneška věřím, že co činím, činím v souladu s vůlí Všemohoucího Stvořitele: když se bráním proti židům, bojuji a pracuji pro Pána“.

Muhammadovi se podařilo ve svých následovnících vychýlit přirozenou rovnováhu mezi dobrem a zlem. Každý člověk má vnitřní váhu, která mu ukazuje, co je dobré a co zlé. V případě svých stoupenců však na ni Muhammad naložil tolik zla, že ji úplně pokazil. Ručička se zasekla na nule. Muslimové už dál nedokázali odlišit, co je dobré, a co zlé. Protože je těžké uvěřit, že jeden člověk může být sám od sebe takový bezcitný, přesvědčili sami sebe, že tento muž musí byt určitě ve spojení s Bohem. Aby se však nepozastavovali nad tím, jak může být Bůh tak ukrutný, pověděl jim, že člověku nepřísluší, aby soudil Boha. Toto absurdní vysvětlení těmto jednoduchým lidem stačilo. Muselo stačit, neboť mnozí z nich věřili, protože CHTĚLI věřit. Jediným zdrojem jejich obživy byl totiž právě Muhammad a jeho loupežné nájezdy.

Město Jathreb (Medína) bylo v té době úplně na dně. Jeho původní obyvatelé, židovští řemeslníci, obchodníci a farmáři, tedy ti, kteří kdysi řídili město a starali se o jeho chod, v tom čase byli už buď úplně vyvražděni nebo je vyhnali. Arabové, kteří předtím pracovali pro tyto Židy, najednou neměli práci a celá jejich existence závisela na tom, co se podaří Muhammadovi ukořistit. Nechali se tedy unášet proudem, nechali se oklamat. Co je ujišťovalo ve víře, byl také fanatismus jejich spoluvěřících. Každý ze stoupenců nového kultu posiloval ve víře ostatní, až vznikla davová psychóza, která trvá dodnes. „Jak by se asi všichni ti lidé mohli mýlit?“ povzbuzovali se navzájem.

To stejné zdůvodnění racionality své víry používají muslimové i dnes, když chtějí za každou cenu udržet své náboženství při životě. Přesně toto se děje v uzavřených sektách. Členové sekty ztrácejí svou individuální identitu a své racionální myšlení obětují skupině. Stávají se částí skupiny a odrazem vůdce své sekty. Sektářsky charakter islámu se za posledních 1 400 roků nijak nezměnil. I dnes, když se rozhodnete vstoupit, přivítají vás srdečně a radostně, když se ale rozhodnete odejít, budou vás pronásledovat, dokud vás nezabijí.

Tvrdíš, že v těch časech bylo násilí považováno za normu. I kdyby to byla pravda, což není, musíme si položit otázku: Bylo to, co dělal Muhammad, jen opakováním zločinů lidí před ním anebo to byl on, kdo zavedl nové normy zla?

Nejdůležitější otázkou, kterou je teď třeba položit, je: Proč? Proč bychom měli zachovávat islám a vážit si tohoto barbara? Můžeme snad udělat to stejné s nacismem? Můžeme reformovat nacismus, předstírat, že Hitler byl jen nevinnou obětí své doby, můžeme si vybrat jen ty dobré časti knihy Mein Kampf? Co všechno si jen musíme namlouvat… a k čemu vlastně?

Jediné co musíme pochopit je, že Muhammad, podobně jako Hitler, Mao, Stalin, Attila, Čingischán, Saddám Hussain, Pol Pot, Jim Jones, David Koresh, Charles Manson či milióny dalších a dalších kreatur byli všechno psychopatičtí narcisové. Tito „velcí muži“ nebyli duševně v pořádku. Byli duševně velmi nemocní.

Dr. Sam Vaknin, psycholog a expert na narcismus, napsal:

„Narcismus je nakažlivý. Narcis si vytvoří svůj vlastní svět, vlastní bublinový vesmír. V jeho bublině platí jeho vlastní pravidla, která se často neshodují s pravidly venkovního světa. Narcis pomocí komplexní obranných mechanismů jako je například projekční identifikace, nutí své okolí – manželku, známé, přátele, kolegy – aby hráli roli, kterou jim přisoudil „Bůh,“ tedy náš narcis.

Narcis odměňuje poslušnost a krutě trestá jakékoliv nedodržování vlastních pravidel. Jinými slovy, narcis přetváří lidi okolo sebe. Používá přitom zastrašování, pozitivní a negativní zpětnou vazbu, všeobecné týrání, skryté, nebo i kontrolující týrání a veřejné, klasické týraní. Pod tímto tlakem začínají oběti narcisů postupně přijímat jeho způsob myšlení a jeho způsob života. Narcise můžeš opustit, ale narcis nikdy neopustí tebe. Skrývá se v tobě, hluboko v tvých traumatizujících vzpomínkách, číhá a čeká na příležitost, aby se projevil. Změnil tě navždy. Ukradl ti tělo, podobně jako mimozemšťané v sci-fi filmech.“

Milá Haifo, umma se nejen mýlí, ale je i postižená. Psychopat Muhammad se odráží v každém z jeho následovníků. Máme tu co dělat s celým společenstvem psychopatů, s miliardou narcisů, s miliardou šílenců! Všichni muslimové se skrývají v psychotickém „bublinovém vesmíru,“ který pro ně stvořil Muhammad . Všichni hrajeme role, které nám tento duševně chorý člověk naordinoval. Všichni následujeme jeho pravidla. Rituální modlitby a pilíře víry, o kterých píšeš, jsou jen pravidla psychopata, které si vymyslel, aby nás udržel pod kontrolou. Má nás všechny v moci, straší nás svým Alláhem, využívá náš strach a hrozí nám trestem absurdního pekelného ohně, a na druhé straně využívá naši sexualitu, aby nás nalákal na svůj vymyšlený ráj plný smyslových a orgastických rozkoší.

Strach a chlípnost, to jsou nástroje narcisů. Všichni jsme přijali Muhammadův narcistický způsob myšlení a jeho modus operandi. Když si přečteš „Komentáře muslimů“ na této stránce, uvidíš, že jedinou motivací těchto ubohých duší je STRACH. Nedokáží přemýšlet, nedokáží používat rozum, svoji racionalitu už ztratili. Jejich mozek je paralyzovaný strachem, který jim ten chorý člověk tak mistrovsky zasadil do myslí.

Když to shrnu, na tvoji jednu otázku mám dvě odpovědi. První odpověď je: NE, islám nelze reformovat. Druhá odpověď je, že k tomu není ani žádný důvod. Jaký má význam reformovat zvrácený kult, který založil psychopat a udržovat tak naživu jeho památku?

Teď ještě několik slov k návrhu otce Leviho, který si myslí, že bychom měli „podporovat sektu Ahmadovců, abychom tak zastavili expanzi islámského fašismu.“ Podle mého názoru konvertovat běžné muslimy na ahmadovské muslimy je ještě náročnější, než udělat z nich ateisty. To, co navrhuje otec Levi, je bojovat proti jedné lži další lží. Já vám však dávím své slovo, že pravda je silnější než všechny lži dohromady.

Sekty Ahmadovců a Bahá’í existují přibližně půldruhého století. Jejich učení jsou mnohem lepší než učení islámu. Jsou logičtější, pokrokovější a humánnější. Nemají však dohromady víc než několik miliónů následovníků. Na druhé straně, naše „hnutí“ ex-muslimů se rozrůstá závratnou rychlostí. Už teď jsou nás po celém světě milióny. Nemáme žádného vůdce, žádnou organizační strukturu, jsme hnutím bez funkcionářů. V průběhu několika let jsme se rozrostli víc, než obě zmiňovaná náboženství dohromady. Pokud chceš vědět, které je nejrychleji rostoucí náboženství na světe (jestli se dá ateismus považovat za druh náboženství), jsme to my! Jak to že jsme tak úspěšní? Protože říkáme pravdu. Je to pravda, která nás osvobozuje.

Islám nelze reformovat. Ale lze ho zničit. Reformování islámu znamená přidávat k lžím jen další lži. Jak dlouho vydrží stát tento velký chrám lží?

Jsou staré budovy, které jsou skutečnými poklady. Potřebují jen citlivou rekonstrukci a lze jim vrátit jejich bývalý lesk. Tyto domy jsou dobře navržené, dobře postavené a mají pevné základy. Peníze vynaložené na jejich obnovu jsou dobrou investicí. Jsou však i domy, které nelze zachránit. Jejich struktury jsou prohnilé, konstrukce nestabilní, design zanedbaný a jejich základy chabé. Takové domy jsou nebezpečné a je třeba je zbourat. Nezáleží při tom, kolik krásných vzpomínek se ti k nim váže, kolik nádherných chvil jsi v nich zažila. Nejenže nemůžeš udělat nic, aby je zachránila, ale ani to nemá význam. Je jednodušší tyto nepoužitelné budovy srovnat se zemí a na jejich místě postavit domy nové, se solidními základy, podle dobrého návrhu a z dobrého materiálu, a potom se o ně starat, aby vydrželi.

Podobně existují i náboženství, která lze reformovat. Jejich „obyvatelé“ v nich můžou najít mnoho hodnotného a pokud je trochu upraví, můžou z nich být dobrá náboženství. Věřím, že křesťanství může být takovým náboženstvím. Podobně zoroastrismus, buddhismus, hinduismus, sikhismus a dokonce i judaismus lze reformovat, modernizovat a vylepšit tak, aby se jejich stoupenci mohli cítit morálně pozdvihnutí a inspirovaní. Není to však případ islámu. Islám stojí na pokraji zhroucení a ohrožuje nejen své obyvatele, ale představuje nebezpečí i pro všechny ostatní. Tento dům lze opravit a ani nemůžeš na jeho střeše postavit nové poschodí. Dům jménem islám musí být zničený, musí být srovnaný se zemí. Naší úlohou je včas varovat jeho obyvatele a dostat je co nejdřív ven. Musíme je zachránit, kolik jen půjde, a potom zdemolovat ten dům dřív, než bude moci zničit životy dalším lidem.

Nikdy v historii nestálo lidstvo před katastrofálnější výzvou. Nacházíme se v nejkritičtějším bodě vývoje našeho druhu. Proč? Protože víc než miliarda lidských jedinců je posedlá duchem psychopata! Stali se z nich zombie bez vlastní vůle! Přišli o svoji duši, přišli o schopnost přemýšlet. Následují pravidla psychopata a nepoleví, dokud nezničí celý svět.

Haifo, nedovol, aby se to stalo. Opusť toho psychopata a pomož v tom i ostatním.

Ali Sina

12 komentářů k “Proč islám nelze reformovat”

 1. damil Říká:

  Čingischán podle me do te nesvate spolecnosti nepatri, jednak nebyl nabozensky fanatik, sve nabozenstvi nesiril silou (kdo si pamatuje jake? :) ). Jeho masakry byli ucelove a dost se podobaly napr. Alexandru Velikemu (pokud se vzate usetrim vas, pokud ne … ).
  Alexandra deli od skupiny masovych vrahu nahode kvalitnejisi PR :).

 2. Magda Říká:

  Zdravim,
  budu upřímná. Již v minulosti jsem zaslechla o vašich stránkách, jaké nechutnosti, lži a polopravdy tu šíříte. Neměla jsem v úmyslu na vaše stránky zavítat, ale řekla jsem si proč ne. Jsem silně znechucena, protože je to ještě horší než jsem čekala. Je opravdu neuvěřitelné, že nevzdělaní lidé, kteří nevědí vůbec ale vůbec nic o islámu, mají tu drzost soudit islám. Řekla bych, že to je nám Čechům vlastní, bojíme se toho, co neznáme a tak to raději kritizujeme a zavrhujeme. To je ale přece hrozně nespravedlivé.
  Islám je náboženstvím míru, lásky a tolerance. Bohužel se různí výklady Koránu a toto náboženství je zneužíváno. Ano, je pravda, že v některých muslimských zemích nemají ženy práva atd., ale to nemá nic společného s islámem, islám ženy respektuje! Postavení žen se liší nejen podle toho z jaké země pocházejí, ale také z jaké společenské vrstvy a rodiny pocházejí (je-li to rodina vzdělaná či nevzdělaná), i to jestli jsou např. z města či vesnice atd.Problém je v tradicích, které v těchto zemích byly zakořeny dávno před příchodem islámu a s islámem nemají vůbec ale vůbec nic společného!
  NIKDY NESUDTE NABOŽENSTVÍ PODLE LIDÍ, ALE PODLE TOHO, CO TO NÁBOŽENSTÍ HLÁSÁ.
  Často se stydím za to, že jsem Češka, protože bohužel typičtí Češi jsou hrozně nenávistní, zakomplexovaní, sobečtí, závistivý, nevychovaní a bez morálních zásad. Jsme ještě pořád hodně zaostalí. Tito lidé – kteří stojí za těmito stránkami – podstatu islámu nikdy nepochopí, protože ji ani pochopit nechtějí.
  Prosím všechny, kdo navštíví tyto ubohé stránky, ať se jen pro srovnání podívají i na stránky: http://www.islamweb.cz/ http://www.muslimskelisty.cz/, kde najdou skutečnou pravdu o islámu.
  Je opravdu směšné jakým způsobem auroři těchto stánek odpovídají ostatním, kteří s nimi nesouhlasi. Jen si všimněte, jak každého chytají za slovo a snaži se ho zesměšnit. Je to trapné, proto už se na tyto stránky vracet nehodlám, je to pod mou úroveň.
  Mějte se pěkně.
  Magda

 3. Werbel Říká:

  Na stránkach propagovaných Magdov nieje možnosť otvorenej a neobmedzenej diskusie tak ako na tunajších stránkach.Prečo asi?

 4. Esmeralda Říká:

  ale vždy sa vraciaš ako falošný peniaz.
  Magda Magda, katolícka cirkev ti asi nebola dosť direktívna?
  zrejme nutne potrebuješ bábkoherca……
  halt, sloboda je náročná, myslenie bolí a nemusíme sa vždy rozhodnúť správne.
  a div sa svete, sami sme za to zodpovední….
  jo, niekto to halt nezvláda.

 5. mozek Říká:

  magdo magdo, ty seš úplně vymatlaná, jako všichni islamisti

 6. Walhall Říká:

  Velmi pěkné články…..Je vidět, že to psal někdo, kdo o tom něco ví…kdo není zfanatizován jako Magda….Je moc pěkné slyšet někoho říkat, že náboženství se nedá soudit podle lidí, kteří ho vyznávají..ale podle čeho to máme soudit?….Někdo si vytvoří ideální svět, dá do něj pravidla a vše je tam krásné a vše tam funguje…ale ejhle…v realitě je to průšvih….a výsledek? “Nesmíte soudit náboženství dle lidí co ho vyznávají.”….Ne….je to právě naopak…náboženství je třeba soudit dle jeho vyznavačů…..A když něco v praxi prostě nefunguje, tak je celkem jasné, že se k tomu nelze stavět idealisticky stylem: “To lidi to podělali.”……Jsem si teď vzpomněl na “Základy marxismu-leninismu”, které jsem před pár lety přečetl taky….moc pěkně se tam poslouchá jak se tady všichni budeme mít krásně a “každý dle svých možností a každému dle jeho potřeb”, ale jak funguje realita? Miliony hladovějících v zemích, kde se tohle snažej realizovat….miliony zarytých antikapitalistů, kteří zároveň prosej kapitalistický země o pomoc, aby měli vůbec co do huby…..a můžeme snad zde říct: “Nesuďte komunismus podle jeho vyznavačů?”…Asi sotva….Každá ideologie se plně projeví až ve chvíli, kdy dostane naprostou politickou moc….pak se ukáže co je to zač v realu….a pokud se ukáže, že je to svinstvo, tak už se s tím holt moc neudělá a je třeba hledat lepší cestu…..Vývoj u nás bude jednoduchý. Když si tady necháme islám rozbujet, tak budeme pár desítek let poslouchat jak jsme nedemokratičtí a různé Džamily a podobná individua nás tady budou přesvědčovat o nutnosti větší tolerance k cizincům. A pak, ani se nenadějem, získá tahle cizí kultura u nás většinu..dost velkou na to, aby mohla ovlivnit politické spektrum na takovou míru, že si demokraticky odhlasuje, že nechce demokracii a naši svobodu nám doslova omlátí o hlavy…..Chceme tu snad toto? Nesouhlasim se zasahováním do cizích kultur. S “vyvážením demokracie”…ne…ať si na to přijdou sami…tohle nelze vnutit…Stejně tak si ale musíme bránit naši kulturu a své hodnoty…..nemám nic proti multikulturalismu ve starořeckém pojetí = Poučit se, přijmout co se hodí, odhodit co se nehodí a BRÁNIT TO SVOJE….dnešní multikulturalismus je ve stylu xenofilie….tedy slepé lásky ke všemu cizímu….Hurá muslimové! Sláva Arabové! Jupí Romové! Vše jiné sem a čím víc tím líp!….to je dobrá cesta leda tak k tomu, aby se to tady kompletně zamořilo a časem nás na vlastním území vstřebaly kultury, které si narozdíl od nás svoji kulturu udržely….nic takového se nesmí připustit a je třeba proti tomu brojit všemi možnými prostředky….

 7. panda Říká:

  Magdo, asi přestoupím na pedoflivo náboženství, neboť potvrzuješ jeho slova, že žena nemá tolik rozumu jako muž. (omlouvám se všem normálním ženám světa)
  Jak může být někdo tak blbej a podporovat někoho,pro koho je jen kusem masa pro uspokojení pudů?

 8. shiptar qika Říká:

  ja si myslim,ze magda ma pravdu..nevim co to tady vsichni melete za debility..znam nekolik albancu,nekolik turku,nekolik arabu..vsichni to jsou muslimove…a kazdy z nich se chova uplne jinak.jeden vyzaduje po sve manzelce satek,druhy ji necha nosit bikiny,treti ji mlati a nenecha ji vyjit ven…je to pouze na cloveku..na prostredi kde vyrusta…dnes je plno modernich muslimu kteri jedi i veprove maso ktere je koranem zakazano..ja mam svuj vlastni nazor..NEMERTE VSECHNY JEDNIM METREM NEBOLI NESUDTE JEDNOHO KVULI OSTATNIM!!!ja jsem neverici a zadnej buh me nezajima,protoze jsem ho nikdy nevidela…nikdo ho nikdy nevidel…veskera nabozenstvi jsou vyplodem lidske fantazie nebo touhou se od ostatnich lisit..mate dobryho i spatnyho cigana,dobryho i spatnyho cecha,cernocha,vietnamce,krestana stejne tak i muslima..nesnasim nabozenstvi a rasismus…ma cernoch plice???ma srdce??ma cigan krev??ma..vsichni mame vsechno stejny..tak nevim co tady do prdele porad resite..naky nabozenstvi..kazdej je stejne uuuplne jinej…ta qifsha nonen…hehee

 9. Markéta Říká:

  myslím že hlavním problem je v tom jak kdo co pochopí. Islám si přebírá podle toho jak se to v soucasne dobe hodi a dela to kazda cirkev urcite bych byla pro refomru islamu ti co se tak zuřívě staví proti reformě nám jenom dokazují tedy aspon mě to tak přijde jak kdyby se báli omezení moci kterou jím dvojsmysl islámu poskytuje. Nechci tu nikoho kritizovat ale jsou muslimové a muslimové proč existují slušní lidé a teroristi? Myslim ze by si tuto otazku mel polozit a rozhodne to neni nikdy v tom jestli je cirkev moderni nebo neni…Jde o to jak se zneuziva

 10. Peter Říká:

  Najprv sa zamyslime nad slovom re-formácia. Re je návrat ku pôvodnému stavu – ku pôvodnej forme.

  Keď Luther reformoval cirkev, zobral Evanjeliá a povedal: “Nič zo tohoto, čo robíte Ježiš nechcel”

  Rovnako existujú reformácie Koránu. Najväčšia, ktorú poznám je Wahábizmus (sorry, ak som to poplietol) – oni otvorili Korán a vytvorili najtvrdší režim. Tam stačí len prestupovať na letisku (to je neutrálna zóna) a keď uvidia, že máte krížik, strhnú ho a zničia…

  Reformácie islamu teda existujú. Ale na rozdiel od reformácie kresťanstva, ktoré sa tým zbavilo pohanských praktík a vrátilo sa ku Ježišovi, pôjde o návrat ku Koránu. Ku celému Koránu.

 11. julo Říká:

  v prvom rade by som chcel napisat, ze niesom veriaci clovek ani krestan ani moslim ani astar seran.

  Kazdopadne si ale myslim, ze tak ako sa da zneuzit biblia a povytrhavat pasaze z kontextu daju sa aj z Koranu. Fanatici su na jednej aj druhej strane,

  Mozno budete odporovat ja Vam ako odpoved dam film ,,Jesus camp,, kde si mozte pozriet aka psychologicka manipulacia sa uskutocnuje na detoch utleho veku.

  Bohabojny moslim nieje terorista , ktory ma za ulohu vrazdit a sirit dzihad.

  Definicia bohabojneho moslima:

  Bohabojní jsou ti, kteří rozdávají almužny ve štěstí i v neštěstí a kteří krotí hněv svůj a odpouštějí lidem. Bůh věru miluje ty, kdož dobro činí, a ty, kteří potom, co spáchali hanebnost či sami sobě ukřivdili, vzpomínají Boha a prosí jej za odpuštění hříchů svých -neboť kdo jiný může hříchy odpustit než Bůh – a kteří nesetrvávají vědomě v tom, co provedli. A odměnou jim bude odpuštění od Pána jejich a zahrady, pod nimiž řeky tekou a v nichž přebývat budou věčně. jak krásná to odměna těm, kdož dobro konali! (Korán, 3:134-136).

  O dzihade pisat nebudem, nema to na tejto stranke zmysle, kadzopadne v skratke dzihad podla arabskeho prava znamena vojnu, — maly dzihad je vojna proti okupovatelom arabskeho uzemia. — a velky dzihad je boj, ktory vedie me proti sebe,, —napriklad odnaucit sa fajceniu.

 12. islaminfo Říká:

  Bohužel vaše definice džihádu je v zásadním rozporu s definicemi, které nalézáme v zákonících islámského práva, v komentářích koránu, hadísech, a teologických a právních pojednáních muslimských učenců.

  Asi vás to bude šokovat, ale já považuji tu jejich definici za směrodatnější (pro studium islámu), než tu vaší. Pokud máte dojem, že vámi citované verše jsou jedinou definicí bohabojného muslima, kterou v koránu najdete, tak se mýlíte a doporučuji vám rozšířit záběr studia. Pár předžvýkaných citací vám přesný obraz islámu neposkytne.

Zanechte komentář

(Diskuse je moderovaná. Informativní příspěvky a věcná diskuse jsou vítány, výkřiky, propaganda a hádky o tom, kdo má lepšího boha nebo náboženství, nejsou.)

Musíte být přihlášen, abyste mohl poslat komentář.