S militarismem islámu je třeba bojovat vojensky a s jeho ideologií zase ideologicky. Jsou dvě fronty války proti barbarství.

Terorismus a globalizace vzdalují Západ a muslimy

Prohlubující se propast

Autor: Zdeněk Müller

Po 11. září 2001 jsme vstoupili, ať už si to přiznáváme či nikoliv, do zcela nových mezinárodních podmínek, do vývojové periody vyznačující se mimořádnou nestabilitou. Atentátům, které zasáhly letos v červenci Londýn a egyptské letovisko Šarm aš-Šajch, předcházela řada jiných stejně ničivých a tragických, jenž se odehrály na Bali, Džerbě, v Casablance a Madridu, a je téměř jisté, že tento výčet dneškem nekončí. Do seznamu hrůzy budou bohužel přibývat položky další.

Terorismus s islámským nátěrem se stal fenoménem globálního rozměru, jenž nutí jak západní země, tak islámský svět uvažovat a jednat jinak. Přitom se prohlubuje nedorozumění mezi Západem a arabo-muslimským světem, ačkoliv globalizace by mohla vzhledem k možnostem, které přináší, národy a civilizace spíše sbližovat než odcizovat. Aktéři ničivého násilí neváhají využívat výhody, jež do současného světa vnáší Západ, především volnost pohybu a soudobé prostředky komunikační technologie, i když zřejmě západní pojetí svobody odmítají a jeho základy se snaží podkopat.

Bývalo zvykem spojovat terorismus s hrstkou fanatiků, kterým posléze dojdou síly. Dnes se za tímto pojmem skrývá neustále se obnovující a těžko postižitelná síť individuí, jež se mnohdy rekrutují a radikalizují prostřednictvím internetu mezi muslimy na Západě. Nepotřebují zpravidla velitele a bojové štáby. Vedou džihád, v němž jde, jak se vzájemně přesvědčují, o to, zabít co nejvíce protivníků. Nepřáteli jsou jim nevěřící, káfirové, což může být kdokoliv ze Západu, dále křesťané – křižáci – Židé a koneckonců i muslimové, v Iráku konkrétně šíité, považovaní za odpadlíky a sektáře. Bojištěm je bez výjimky celý svět, i když nyní je ohniskem zejména Irák, kde se teror stal téměř banální každodenností.

Terorismus džihádistů se sice pokouší destabilizovat západní společnosti a jejich politickou demokracii, ale zatím přinesl více škod islámu, v jehož jménu bojuje, a muslimům samotným. „Rozvoj arabského světa se od 11. září 2001 zpomalil,“ konstatuje zpráva jordánské kanceláře Programu OSN pro rozvoj a Arabského fondu ekonomického a společenského rozvoje. Na čtyři desítky výzkumníků z různých arabských zemí konstatují, že arabskému světu chybějí svoboda slova, přístup ke vzdělání a emancipace žen. Za poslední roky nedošlo v těchto směrech k žádnému pozitivnímu posunu a fakta hovoří spíše o opačné tendenci. Proslavení středověcí tvůrci arabské vědy a nositelé racionalismu jako Ibn Sína, al-Farábí, al-Bírúní či Ibn Rušd, budeme-li citovat jen ty nejznámější, nemají v současnosti žádné následníky a vyhlídka na změnu je mizivá vzhledem k pokračujícímu odlivu mozků. Bez poznávání a vědy však může společnost očekávat jen to, že bude přešlapovat na místě nebo pokulhávat za ostatními a nikdy se nezbaví zaostalosti a otrocké závislosti.

Brzdy rozvoje

V arabo-muslimském světě má teroristická hrozba objektivně negativní dopad v tom, že zpomaluje rozvoj občanských a politických svobod nebo mu dokonce brání. Pod pojem terorismus se tam zahrnuje lecjaká tamním režimům nepříjemná kritika a ve jménu boje s radikalismem a náboženským fanatismem se jen dále přitvrzuje cenzura. K tomu se přidává omezování přístupu na internet a přehnaná represe uplatňovaná vůči autorům dokumentů a publikací, jímž se dává nálepka „nabádání k terorismu“. Cenzura je přitom poněkud jednostranná, neboť radikalismus živí koneckonců i verše koránu, namířené vůči jinověrcům a nevěřícím, nemluvě už o publikacích v arabských zemích běžně dostupných, jako jsou Protokoly sionských mudrců, Mein Kampf, Rudá rakovina apod., jež zcela nepochybně povzbuzují náboženskou a rasovou nenávist.

Zcela účelově manipulují státní arabské propagandy s blízkovýchodním konfliktem, což je už letitá zvyklost, a nově pak s napětím, jež doprovází válku v Iráku. Vnitřní opozice jakéhokoliv ražení a občanské svobody se umlčují a omezují ve jménu „mobilizace proti nepříteli“. Protivník, vůči němuž se mají arabští občané semknout a přitom oželet vlastní názor a svobodu, dostává vždy stejnou nálepku – sionismus a americký imperialismus. Občanská sdružení, pokud se vůbec mohou tvořit, a nevládní organizace narážejí soustavně na obstrukce právního a formálního rázu a jsou šikanovány. Výjimkou jsou jen islámské charitativní asociace, jež nechávají úřady raději na pokoji, aby se nemohlo tvrdit, že mají něco proti islámské zbožnosti, anebo proto, že vlastně suplují neexistující nebo špatně fungující sociální služby nebo veřejné zdravotnictví. O islámu nelze tvrdit, že hlásá ignoraci a lhostejnost k lidskému poznání. Existují v něm však výkladové směry, které se stavějí zdrženlivě, ba dokonce nepřátelsky vůči změnám na bázi nových poznatků a které mají sklon brzdit a omezovat přirozené lidské snahy měnit okolní materiální a společenské prostředí v rytmu soudobého života. Kritici arabsko-muslimské současnosti poukazují na utváření aliancí mezi autoritářskými a represivními režimy na jedné straně a konzervativními náboženskými autoritami, ulamá, na straně druhé. Taková spojenectví dusí svobody a staví hráze lidskému umu a intelektu, neboť plodí závazné názory, rigidní náboženské interpretace a fatwy (právní dobrozdání a doporučení určená věřícím muslimům), jež slouží především režimu a vládě, nikoliv přirozenému a žádoucímu individuálnímu a společenskému rozvoji.

Řetěz atentátů, započatý v září 2001 v New Yorku a Washingtonu, vnáší napětí do vztahů mezi islámským světem a Západem. Postoj Evropanů vůči Arabům a muslimům se za poslední roky hodně posunul od někdejší vstřícnosti a tolerance směrem k akcentování etnické a civilizační výlučnosti, což provokuje krizi soužití s arabo-muslimskými přistěhovalci na Starém kontinentě a jeho modelů multikulturního nebo občansko-integračního ražení. Ve Spojených státech vede rostoucí napětí mezi islámem a Západem k ještě výraznějšímu odcizování. Především se ukazuje, že většině Američanů chybí zkušenost s arabo-muslimským světem, jeho kulturou a tradicí a že ke svému údivu zjišťují, že americká otevřenost, pragmatismus, individualismus a demokracie na Araby a muslimy příliš neplatí a valně je neokouzluje. Americké rozčarování a striktní bezpečnostní regule vedou k tomu, že se na půdě USA za poslední léta o 30 % snížil ve srovnání s obdobím před rokem 2001 počet studentů z arabských a muslimských zemí. Pro budoucnost nejen muslimského, ale i západního světa to není dobré znamení. Signalizuje další ústup muslimů od moderního poznávání a naznačuje nežádoucí oslabování vazeb mezi arabo-muslimským světem a Západem.

Džihádisté napojení na al-Káidu prohráli první kolo války, kterou vyhlásili Západu. Nepodařilo se jim být revoluční avantgardou a akcí provedenou 11. září 2001 strhnout do rozhodující bitvy muslimské masy. Muslimové nevyšli do ulic, aby svrhli své Západu zaprodané vládce. Jako se nepodařilo před sto lety ruským anarchistům atentáty odstranit carský režim, neuspěli v podobném smyslu ani novodobí anarchisté se jménem Alláha na rtech.Idea pomsty však žije dál a lze do ní bez ustání dosazovat jakoukoliv aktuálnost. Včera Bosnu a Čečensko a dnes Irák. Aby však touha po pomstě neslábla, je třeba pěstovat společný zájem o utrpení muslimů ve světě. Arabské satelitní kanály nabízejí v hojné míře vizuální představu tohoto utrpení a webové stránky zase paličskou rétoriku. První generaci džihádistů, vycvičenou al-Káidou v afghánských horách, střídají dnes její pohrobci roztroušení po celém Západu a muslimském světě. Pokračují ve smrtonosném díle, využívajíce v hojné míře všech výhod a možností, jež nabízí globalizace. Svět otevřený pohybu kapitálu a skýtající řadu neprůhledných zákoutí usnadnil transformaci al-Káidy z hrstky spiklenců v současnou těžko postižitelnou nadnárodní firmu, vystupující pod nejrůznějšími jmény. Terorismus tak kooperuje s živelnou globalizací v pozoruhodném souručenství.

Soudobý teroristický džihádismus napojený na nejradikálnější interpretace sunnitského islámu se rozhořčuje nad utrpením muslimů, kupodivu však poněkud selektivně. Za Saddáma Husajna ho šíitské a kurdské oběti nepohnuly k jediné slze. Palestinské otázky si al-Káida všimla až tehdy, když potřebovala zdůvodnit zářijové atentáty v roce 2001. Tato výběrovost jaksi diskvalifikuje zdůvodnění teroru reakcí na konflikty v oblasti Blízkého a Středního východu a na podíl Západu v nich. K vymýcení terorismu v islámských barvách nebude zřejmě stačit jen vyřešit regionální konflikty, jejichž arénou je dnes arabo-muslimský svět od Kašmíru po Palestinu a od Afghánistánu po Irák. Zároveň se nemůže nepřiznat, že tyto konflikty přispívají k pěstování paranoie, teorie komplotu a okupačního komplexu mezi národy, z jejichž středu se rekrutují teroristé. Terorismus se jistě neživí jen z těchto konfliktů. Nenávist k Západu a k demokracii určitě nezmizí po evakuaci Gazy. Avšak každý sebemenší krok směrem k vyřešení regionálních konfliktů je důležitý pro toho, kdo si přeje mír. Je navíc šance, že pozitivně ovlivní veřejné mínění muslimského světa, jež se nesmí v zápase s terorismem opomenout.

Nechuť k Západu roste

Americká intervence v Iráku v roce 2003 měla jako pretext jaderné zbraně v rukách despotického režimu a obavu ze spojení diktátora s al-Káidou. S odstupem času se prokázalo, že v prvním bodě byl pretext zcela mylný a z druhého bodu zůstala jen hypotéza. Úmysl přesadit do Iráku virus demokracie nebyl špatnou vizí, ale v realitě jsme nyní svědky hlavně chaosu a velké nestability. Teroristy se zastavit nepodařilo. Naopak se rozjitřila nová silná zášť radikálních islamistů a prohloubilo se znechucení nad postupy Západu v celém arabo-muslimském světě.

Jak se uvádí v nedávno publikované zprávě britského institutu Chatham House, americká operace slouží jako „verbíř terorismu“, povzbuzuje nechuť velké části muslimského světa ke Spojeným státům a dává teroru v mnoha očích ospravedlnění. Ještě závažnější je efekt okamžité globalizace záběrů po každé explozi vyprovokované sebevražedným atentátníkem nebo výbušninami naloženým vozem. Odpovědnost za takové masakry se v islámském světě zpravidla nepřipisuje té či oné skupině sunnitských povstalců, nýbrž americké okupaci. I když krev muslimů teče rukou jiných muslimů, mnoho lidí v arabo-muslimském světě v tom nevidí nic jiného než další důkaz „války Západu“ vedené proti islámu. Desítky milionů muslimských televizních diváků na celém světě mají denně příležitost dávat vinu za krveprolévání v Iráku Spojeným státům. Oprávněně lze mít k takové logice výhrady, ale stala se natolik dominantní, že ji nemůžeme ignorovat.

Po londýnských atentátech na počátku letošního července odmítl britský premiér Tony Blair dosti vehementně to, co je evidentní. I když připustíme, že důvodů je více, spojitost mezi britskou angažovaností po boku George W. Bushe a londýnskými výbuchy je velmi pravděpodobná. Nemělo by se však z toho vyvozovat, že jediným východiskem z vyhrocené situace je stažení se z Iráku. To by bylo nerozumné a zároveň nebezpečné. Možná, že Američané a Britové vojensky intervenovali v Iráku na základě nesprávných informací, ale to je napříště nezbavuje povinnosti splnit úkol, který si předsevzali – zajistit demokratickou budoucnost této země. Nebude to snadné, rychlé a bezbolestné.

Lidé se společnými etnickými kořeny, vyznáním nebo kriminální aktivitou dokáží s utrpením muslimů ve světě obratně manipulovat. Teroristům lze jen těžko vzít přesvědčení, které jim dává odhodlání zabíjet druhé i sebe. Cesta ze začarovaného kruhu teroru, násilí a pomst vede zajisté jak přes řešení regionálních konfliktů a přehodnocení politiky Západu vůči režimům, jež jsou brzdou reforem v arabo-muslimském světě, tak přes lepší komunikaci s muslimskými menšinami v západních zemích a jejich efektivní zapojení do občanského života v zájmu celku. Západ však nemá všechny klíče k řešení. Zápas s radikálním islamismem, který je podhoubím terorismu, je rovněž zápasem v samotném arabo-muslimském světě mezi zastánci společenského rozvoje a autokratickými režimy, jež rozvoj brzdí, mezi reformními a konzervativními imámy, mezi názorovými směry nakloněnými konsensu a neústupnými puritány.

„Boj proti džihádistům je bojem evropské tolerance proti zabedněné mysli bigotní víry,“ píše týdeník Economist. Je to rozumný názor. Více než úkol pro bezpečnostní služby, jež musejí včas identifikovat potenciální zločince, je boj s terorismem zápasem o vskutku tolerantní a nenávistné zášti zbavený islám. Výsledek bude záviset na tom, zda si islám uvědomí svou odpovědnost a zda dokáže svým mladým lidem nabídnout jinou názorovou perspektivu. Předpokladem je otevřená a svobodná diskuse uvnitř islámu, při níž by muslimští modernisté využili volného toku idejí v Evropě k porážce extrémních názorů a k vyhnání nenávisti z hlav džihádistů. Aby islám dokázal, že je schopen skutečné lidskosti, nezbude mu než v sobě zlikvidovat onen zhoubný sklon k třeštivému fašismu fikce. Pokud by Západ v této kritické době, kdy je obtížné nepodléhat pomstychtivým náladám, pozbyl zájem zastavit své odcizování se muslimskému světu, velice by zmenšil šanci, že se islám odhodlá tak potřebný a zásadní historický obrat učinit.

Článek byl převzat z časopisu Listy.

245 komentářů k “Terorismus a globalizace vzdalují Západ a muslimy”

 1. havran Říká:

  Velice zajimavy clanek. S posledni vetou autora vsak nesouhlasim. Kdo se komu odcizuje a kdo komu ustupuje? Osobne si myslim, ze pokud nedojde k vnitrni reformaci islamu, je rozhodny stret mezi zapadni formou spolecnosti a timto hnutim naprosto nevyhnutelny. Je to jen otazkou casu. Ve sve dnesni podobe je islam neslucitelny s principy demokracie, lidskymi pravy, a celkovou kulturou zivota zapadni spolecnosti. Nejvetsim nebezpecim jsou ale svetovladne ambice, se kterymi se nekteri islamsti predstavitele uz ani netaji. Jinymi slovy islam v dnesni dobe neni civilizacnim prinosem, ale obrovskym krokem zpatky. Stoupenci tohoto nabozenstvi to potvrzuji svymi skutky kazdym dnem. Krutost, vrazdeni, neprijatelnost jinych nazoru, manipulace deti, neucta k zivotu samemu a pathologicke svadeni viny na vsechny ostatni…Je tedy pro me z podivem, ze se najdou i v Cechach lide, kteri si tuto viru dobrovolne voli jako zivotni filosofii. Casto se snazi vysvetlit, ze islam je nabozensvi miru a ti, co se uchyluji k teroru islam nepredstavuji a vlastne jdou proti nemu. Co tedy je ten pravy islam, to nabozensvi miru? Kdo tento islam representuje? Teoreticky by takovi iranci meli zit ve sve islamske republice jako ve kvetouci zahrade. A mohli bychom pokracovat ve vyctu zemi, kde je islam hlavnim nabozensvim. Nic moc, ze ano. Pan Muller je odbornik, ja vim o islamu velice malo, ale to co vim mi bohate staci na to, abych si udelal obrazek. Vira, ktera tresta odpadlicvi smrti a umoznuje nesmyslne fatvy na vrazdeni tech, kteri se odvazili islam kritizovat pro me mluvi za vse. Lidi, kteri toto odmitaji videt povazuji za spolecensky nebezpecne jedince. Jak jsem se uz zminil, bez reformace islamu budoucnost optimisticky nevidim. Moc si preju, abych se mylil, hlavne kvuli nasim detem.

 2. Cynik Říká:

  Neviem aký je pán Muller odborník na islam, nikdy som o ňom nepočul, ale pokiaľ som sa dopátral, tak drvivá väčšina takýchto európskych odborníkov na islam sú vlastne pre islam nadšení polomoslimi. A od takýchto ľudí nie je možné očakávať žiadny zmysluplný a realizovateľný návrh. Títo ľudia nie sú ochotní sa zmieriť so skutočnosťou, že sme v existenčnej vojne o prežitie s islamom a moslimmi a to nie len ako dedičia kresťanskej a antickej kultúry a civilizácie, ale aj ako samotná Európska entita, pričom moslimská strana je im podstatne bližšia ako európska.

 3. Dedik Larzon Říká:

  Integrace cizorodeho telesa do spolecnosti je teoreticky mozna, ale musi byt splneny nektere zakladni
  podminky.
  1. Spolecnost musi mit jasno v hodnotach, ktere zastava a ktere vyzaduje od vsech svych prislusniku
  bez ohledu na jejich puvod a musi je bez ohledu na tento puvod vymahat ode vsech stejne.
  2.Spolecnost musi mit aktivni populacni bilanci=nesmi vymirat. Spolecnost, ktera vymira zjevne
  prohrava svuj boj o preziti a to z vnitrnich pricin. Takova spolecnost je nemocna rakovinou a cizorode
  teleso vnesene do takto oslabeneho organismu situaci urcite nezlepsi. Vymirajici spolecnost je z principu
  zbabela a boji se riskovat. Ne nadarmo byla francie pred 2 svetovou valkou “nejposranejsi” ze vsech statu
  a ustupovala pred nacisty az na samy okraj a kdyz uz musela bojovat, tak se rychle vzdala. Francouzska
  populace totiz prochazi procesem vymirani jiz od pocatku 20 stoleti.

 4. Amal Říká:

  Stalo se v poslední době módou, především mezi západními islamofoby dávat vinu za veškeré
  zlo na světě islámu, hadisum, fatwám, šarii apod. Tato obvinění nejen, že nejsou ničím
  podložená, ale dávají prostoru šířit nenávist a dále západ a muslimskou společnost rozdělovat¨.
  Svět si za své současné problémy může sám. Není to islám či muslimové, kdo napadl západní¨
  společnost.Není to islám,kdo ve jménu demokracie a svobody napadl nezávislý a suverenní stát.
  Není to islám,kdo více než půl století okupuje ( zcela ilegálně) arabskou zemi Palestinu. V tom
  je celý důvod současného stavu. Na jednu stranu západní společnost zbrojí proti extremismu,
  a radikálnímu pojetí islámu, na druhou stranu ovšem napadá státy,které byly do nedávné doby
  poměrně sekulárními společnostmi v arabském světě a zároveň finančně podporuje zkostnatělé
  monarchie na arabském poloostrově, které berou radikální islám ( wahabismus),který je hlavním
  zdrojem ideologie Al Qaidy apod. jako své státní náboženství.Za vším jsou pochopitelně peníze
  a boj o nerostné zdroje. Díky petrodolarům,které proudí do Saudské Arabie z USA má saudský
  režim dostatek prostředků pro rozšiřování své ideologie mimo hranice S.A. a prostřednictvím
  všelijakých nadací,fondů či madrass. Vždyť většina atentnátníků z 9/11 pochází právě ze SA
  nikoliv z Iráku, který Bushova administrativa ilegálně napadla a rozpoutala násilí nevídaných
  rozměrů.Čemu se tedy dál divit? Kdo je vlastně onen nepřítel? Nechápu postoje, které se po všem
  tom, co se děje stále ještě diví,že se arabská společnost radikalizuje! Co vlastně čekáte? Americká
  administrativa pouze krmí svět nesmyslnými teoriemi, které slouží jako záminky pro vyhlašování
  válečných konfliktů. Byli jsme svědkem lží a polopravd, které vedly k napadení Iráku a nyní se
  strašně moc divíme, že co se to vlastně děje. Bush a spol. si vymysleli pohádku o neexistujících
  zbraní hromadného ničení, ( kde jsou?) které neexistovaly a vytvořili mediální cirkus na téma,jak
  je režim Saddama Husajna nebezpečný pro celý svět,jak nás všechny ” zlý a krvežíznivý” Saddám
  napadne a my tomu musíme zabránit! Nakonec od agrese na Irák uplynuly 3 roky a čeho jsme svědky
  nyní? Z Iráku, který díky desetileté izolaci nebyl sice ” rájem na zemi”,ale panoval tam poměrně
  klid, lidé měli zajištěnou slušnou zdravotní a sociální péči, nedocházelo k sektářskému násilí,
  se stal mořem plným krve, kolébkou nenávisti, kde hlavní slovo má jen a jen vendeta. V současné
  nové loutkové vládě zasedají lidé typu Muqtada al Sadr apod.,kteří jsou podporováni Iránem,
  a násilí a nenávist se stále prohlubuje. To má být nový Irák? Co Američané dokázali kromě toho,
  že celou zemi zdevastovali, rozkradli její nerostné bohatství a zahnali ho do vln násilí? Nic, žádnou
  bezpečnost, žádné jistoty, vždyť nedokážou ohlídat ani Green Zone v Bagdádu! Můžete namítat,
  že Iráčane si za to můžou sami,ale kdo tam to násilí přivezl? Oni snad? Vše začalo okupací.
  Autoři těchto stránek se ohání,jak islám je v rozporu s deklarací o lidských právech, jak je
  protiprávní apod.,jenže fakt je takový, že ten,kdo nejvíce porušuje mezinárodní právo, ženevské
  konvence,kdo v 21.stol buduje novodobé koncentrační tábory nejsou islámské státy,ale spojené státy
  a celý svět se kouká a mlčí a občas kroutí hlavou a to je celý. Demokracie a svoboda je hezká
  věc,ale jde se za ní přes statisíce mrtvol? Je poprava mezníkem v boji za demokracii? Takovét
  nesmysly denně slyšíme z úst nejvyšších představitelů USA, které už dávno přestaly být kolébkou
  svobody,ale díky svým imperiálním choutkám začínají připomínat spíše třetí říši nebo SSSR.
  A samozřejmě, že nenávist roste a propast se prohlubuje.Američané velkolepě přívítali popravu
  prezidenta Saddama Husajna, ukají se nad amatérským ( doslova odporným) videem a nazývají
  to mezníkem? Saddám byl jediným,kdo byl schopný Irák udržet pohromadě, kdo nedal příčinu
  tomuto násilí ( tím netvrdím, že byl svatý),ale současní představitelé a protektoři mu nesahají
  ani po kotníky! Svět už by se měl konečně začít probouzet ze snu a začít nazývat věci pravými
  jmény a neřešit pořád dokola ” džihádisty” a ” islámské fanatiky”. Jestli by se jich chtěl svět tak
  strašně moc zbavit,tak by je finančně nepodporoval( viz. zvláštní vztahy USA-KSA).

 5. havran Říká:

  Samozrejme pane Amal, za vsechno muze velky satan USA. Z vaseho prispevku je mi jasne, ze vam realita dnesniho sveta zcela unika nebo ji proste z nejakych duvodu odmitate videt. Ale nebojte se, nejste sam, kdo za vsechny hrichy tohoto sveta vini USA anebo Israel. Je to prece mnohem jednodussi, nez se zahledet do sebe a zamest si pred vlastnim prahem.

 6. hasani Říká:

  pan Amale mate samozrejme pravdu,ale myslim ze je naprosto zbytecne se tady o pravde dohadovat,stejne
  na to nebude zadna rekce nebo normalni inteligentni diskuze,odpovedi budou podobne viz. pan havran.
  Nechteji a ani se nebudou snazit alespon trosku pochopit co se jim snazite rict,uz to tady skouselo dost lidi,
  ale neuspeli,kazdeho jen ponizuji a urazi ze jsme teroristi,pedofilove,vrazi atd.S toho usuzuji ze vlastne s nami
  ani diskutovat nehodlaji ani nechteji,maji radost jen s toho jak nas muzou odpalkovat a ponizovat,maji s toho
  ohromnou zabavu,o to jim jde.Dokonce si dovoluji DRZE nas evropany vyhazovat s Evropy!!!!!PROC????
  Jen proto,ze verime v nasi viru???????Na to nema nikdo pravo,tak dlouho dokavad jsme nikomu neublizili,jsme normalni lidi,chodime do prace a mame normalni rodiny,takze o co vam vlastne jde?
  Takze asi nema vubec cenu tady s vami diskutovat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 7. Anonymous Říká:

  havrane, amal je ona, nikoli on, a to, ze je mimo realitu, je jeji standardni zpusob vnimani a interpretace faktu.

 8. Amal Říká:

  havran: Za prvé, Amal je ženské jméno. Za druhé: To vám uniká realita dnešního světa nebo snad stále
  ještě věřítě, že Amerika bojuje za demokracii a svobodu dnešního světa? Tak fajn, jsem-li já mimo realitu,
  tak mi ospravedlňte útok na Irák, ospravedlňte mi současnou imperiální válku USA… Jinak nemá smysl
  se bavit.
  hasani: Souhlas. Podle nich za vše může islám, muslimové apod. a přitom si ani neuvědomují,kdo koho
  neustále napadá, vyhrožuje apod.,ale za vše můžou muslimové.Nedá se s nima bavit, zkoušela jsem to před
  nedávnou dobou a to je jen o urážkách,které často postrádají jakákoliv fakta.

 9. Jana Říká:

  Amal: Mate naprostou pravdu. Skoda, ze to bohuzel vetsina cechacku zrejme nikdy nepochopi….

 10. Magda Říká:

  Zdravim,
  budu upřímná. Již v minulosti jsem zaslechla o vašich stránkách, jaké nechutnosti, lži a polopravdy tu šíříte. Neměla jsem v úmyslu na vaše stránky zavítat, ale řekla jsem si proč ne. Jsem silně znechucena, protože je to ještě horší než jsem čekala. Je opravdu neuvěřitelné, že nevzdělaní lidé, kteří nevědí vůbec ale vůbec nic o islámu, mají tu drzost soudit islám. Řekla bych, že to je nám Čechům vlastní, bojíme se toho, co neznáme a tak to raději kritizujeme a zavrhujeme. To je ale přece hrozně nespravedlivé.
  Islám je náboženstvím míru, lásky a tolerance. Bohužel se různí výklady Koránu a toto náboženství je zneužíváno. Ano, je pravda, že v některých muslimských zemích nemají ženy práva atd., ale to nemá nic společného s islámem, islám ženy respektuje! Postavení žen se liší nejen podle toho z jaké země pocházejí, ale také z jaké společenské vrstvy a rodiny pocházejí (je-li to rodina vzdělaná či nevzdělaná), i to jestli jsou např. z města či vesnice atd.Problém je v tradicích, které v těchto zemích byly zakořeny dávno před příchodem islámu a s islámem nemají vůbec ale vůbec nic společného!
  NIKDY NESUDTE NABOŽENSTVÍ PODLE LIDÍ, ALE PODLE TOHO, CO TO NÁBOŽENSTÍ HLÁSÁ.
  Často se stydím za to, že jsem Češka, protože bohužel typičtí Češi jsou hrozně nenávistní, zakomplexovaní, sobečtí, závistivý, nevychovaní a bez morálních zásad. Jsme ještě pořád hodně zaostalí. Tito lidé – kteří stojí za těmito stránkami – podstatu islámu nikdy nepochopí, protože ji ani pochopit nechtějí.
  Prosím všechny, kdo navštíví tyto ubohé stránky, ať se jen pro srovnání podívají i na stránky: http://www.islamweb.cz/ http://www.muslimskelisty.cz/, http://www.turntoislam.com, kde najdou skutečnou pravdu o islámu.
  Je opravdu směšné jakým způsobem auroři těchto stánek odpovídají ostatním, kteří s nimi nesouhlasi. Jen si všimněte, jak každého chytají za slovo a snaži se ho zesměšnit. Je to trapné, proto už se na tyto stránky vracet nehodlám, je to pod mou úroveň.
  Mějte se pěkně.
  Magda

 11. islaminfo Říká:

  Je opravdu neuvěřitelné, že nevzdělaní lidé, kteří nevědí vůbec ale vůbec nic o islámu, mají tu drzost soudit islám.

  Magdo, sama jste se na Islám Info přiznala, že islámské zdroje příliš dobře neznáte, včetně sbírek práva šaría a koránských komentářů (a na základě toho, co jste tam psala, mám sklon si myslet, že je neznáte vůbec), nedokázala jste okomentovat takové základní věci, jako je přístup islámského práva ke znásilněným ženám nebo Mohamedovo chování v Chajbaru (t.j. umučení a poprava vůdce kmene, aby z něj dostal, kde ukryl cenosti kmene, a následné znásilnění jeho manželky), nedokázala jste ani odpovědět na jednoduchou otázku, jak dokážete posoudit, jestli islám soudíme spravedlivě, nebo ne, když ho neznáte.

  Takže nová ozázka zní: proč bychom vás měli brát vážně?

  Mimochodem, doporučovat lidem návštěvu Muslimských listů pana Abbase je trefa do černého a musím vám za to poděkovat. Přiznám se, že je občas doporučuji také a myslím, že bych to měl dělat častěji. Tyto stránky už mnoha lidem rozptýlily jejich pochybnosti lépe, než celá Pravda o islámu a Islám Info dohromady. Jen tak dále.

 12. Esmeralda Říká:

  Tie stránky sú skutočne neskutočné. a tie fatwy sú fakt “perly”

  mne sa najviac páči táto:
  FATWY
  Název: BUDOU MÍT ŽENY V RÁJI NĚJAKÉ SPOLEČNÍKY?
  Odpovídá: Dr. Atiyyah Saqr, bývalý předseda komise fatew na univerzitě al-Azhar
  Zdroj: Islamonline.net
  Otázka: Z Koránu víme, že muži budou mít v ráji společnice al-’ín. Budou mít v ráji nějaké společníky i ženy – vlastní al-’ín?
  Odpověď
  Ve jménu Alláha milosrdného slitovného
  Úvodem bych rád citoval komentář Ibn Kathíra týkající se otázky mužských společnic al-ín: „Všemohoucí Alláh říká, že obyvatelům rajské zahrady budou k službám nádherné ženy s velkýma očima, kterých se předtím nedotkl žádný muž ani džin, a které jsou jako rubíny a perly.“

  Ráj je budoucím příbytkem pro věřící. Alláh připravil pro své věrné služebníky, jak muže tak ženy, nepopsatelné dokonalé štěstí, jaké oči neviděly, o jakém uši neslyšely a jaké si ani nikdo nedokáže představit, takže člověk, který dosáhne toho nejmenšího požehnání v ráji si bude myslet, že je nejšťastnějším člověkem.

  Věřící jsou v Koránu vyzývání, aby se snažili ve svém životě dosáhnout věčného požehnání v ráji. Například:

  Pospíchejte k milosti od Pána svého a k zahradě, jejíž šířka se rovná nebesům a zemi a jež připravena je pro bohabojné… [ Korán 3:133]

  Toto vše znamená, že věřící lidé, muži i ženy, budou v ráji zahrnuti požehnáním, není zde místo pro jakoukoliv diskriminaci založenou na pohlaví.

  Dr. Atiyyjah Saqr dodává:
  Alláh hovoří o společnicích al-’ín pro muže, protože většinou jsou to muži, kteří touží po ženách a ne naopak. Co se týká žen, Alláh je může provdat za kteréhokoliv věřícího v ráji, pokud nebyly provdány v pozemském životě nebo je učiní spokojené se svým stavem. Alláh může dát ženám nějaký druh krásy, kterým budou vynikat nad společnicemi al-’ín a budou jim nadřazeny. Nebudou toužit po nikom jiném než manželovi a k al-’ín nebudou cítit žárlivost.

  Alláh Všemohoucí ví nejlépe.

  No – a prečo nemôže mať žena v raji 72 spoločníkov – nie je to znovu diskriminácia?
  Inak – predstava o posmrtnom živote je pomerne naivná :)
  Pozdrav
  Esme

 13. Bačík Říká:

  Pro Amal:
  Kde jste na to přišla, že Palestina je arabskou zemí? Zjistěte si něco málo o historii Svaté země.
  Nechápu české muslimy, mají křesťanské kořeny, jejich předkové možná bojovali proti Turkům, ti se musí obracet v hrobě.
  Křesťanství jste vyměnili za primitivní představy, 72 pannen atd….Jste normální?
  Mimochodem, znáte tu českou pohádku o tom, jak stařeček našel hroudu zlata, velkou jako koňská hlava a měnil, až vyměnil?

 14. Amal Říká:

  Barčík: To vy si zjistěte něco o historii Palestiny! O co se opírají sionisté, když tvrdí, že Palestina je jejich země?
  Uzemní požadavky sionistů jsou naprosto nepřijatelné,protože Palestina nikdy výhradně nebyla domovinou
  Židů. Nelze uplatňovat nárok na zemí, na nemž po staletí žije určitá etnická a náboženská komunita.Pokud akceptujete
  nároky sionistů na právo na návrat do Palestiny, potom byste se musel vzdát historického chápání vývoje
  novodobých států. Nechápu, jak jste přišel na to, že Palestina není arabskou zemí. “Izrael” je kreautura vymylená
  Británii, USA a sionistickým hnutím, která je jednou z příčin současné propasti mezi západní a muslimskou
  společností.
  PS: Můj otec je z Palestiny,muslimkou jsem celý svůj život. A když už jsme u toho boje proti Turkům apod.
  Jste jako křesťan hrdý na křižácké výpravy apod.? Jste jako křesťan hrdý na to, co v zájmu “obrany křes-
  ťanských hodnot provádí Bush a spol. v Iráku? Nebo snad Irák podle vás také není arabským státem,ale
  52.státem USA?

 15. Samira Říká:

  Napsala jsem ze uz psat nebudu,ale nemuzu se na to divat jak se opet snazite urazet a Amal je ma sestra v islamu. takze ji musim podporit.
  Bacik-Palestina je arabska zeme! Udivuje me,ze zrovna neco tak banalniho a zemepisneho nevite a jeste
  klidne napisete,aby si nastudovala historiji! myslim ze by jste si ji mel nastudovat sam.Nejvtipnejsi na tom
  ovsem je,ze tady vlastne pisete vsichni jak vsechno vite o arabskych zemich,kulture a vire,ale ani nevite
  kam ten stat vlastne zaradit.Tak vam trochu pomuzu:
  Urednim jazykem Palestiny je arabstina.Název Palestina odkazuje na indoevropský Pelištejský národ, který sídlil v jihozápadní části biblického Kenaánu. Patrně jako součást tzv. mořských národů sem přitáhl v 13. století př. Kr. z Balkánského poloostrova a usadil se zde.
  Starověká Palestina
  Od cca 12. století př. Kr. na území Palestiny (v obecném zeměpisném smyslu) sídlily především izraelské kmeny, které vytvořily Izraelské a Judské království, dále již zmínění Pelištejci, Aramejské království či Moab, Amon a Edom. Střídavě se území dostávalo do vlivu velkých mocností Asýrie, Babylonie, Makedonie a Egypta. Nakonec se země po krátkém období samostatného židovského státu pod vládou Hasmonejců dostala do moci Říma a později se stala římskou provincií Judea. Přesto různé části území byly spravovány různými králi, etnarchy či jinými pověřenými osobami.

  Po rozpadu Římské říše se Palestina stala součástí různých říší, až v roce 636 vstoupili do Jeruzaléma muslimové a palestinské území se dostalo pod vliv islámu. Během 11. a 12. století sem vedlo několik křížových výprav, křesťané dobyli Jeruzalém a vyhlásili zde Jeruzalémské království, z této doby také pocházejí všechny izraelské historické hrady stavěné v evropském stylu. V 16. století Palestina připadla Osmanské říši a jako její součást setrvala až do jejího pádu na konci 1. světové války. Po porážce osmanského Turecka byla Palestina britským protektorátem, kam se za příslibu návratu do vlasti začali stěhovat židé z celé Evropy. A to nam tvrdite ze jen muslimove ziskavali vse jen nasilim,ale neni to tak ze?Krestane a zide toho
  maji v historiji take dost!
  Izraleská armáda obsadila významná města a mírový proces fakticky skončil. Po smrti Jásira Arafata v roce 2004 byl zvolen prezidentem palestinské samosprávy Mahmúd Abbás, který usiluje o obnovení mírového procesu, přesto však není schopen omezit vliv teroristických organizací, jako např. Hamas nebo Fatah. Velkou slávou, ale zároveň i odpovědností pro Palestince bylo stažení izraelské armády a zrušení izraelských osad z pásma Gazy.
  Vsimete si ze se muslimove-ti co to maji v moci samozrejme-ja treba s tim nic neudelam ze?- snazi omezit vliv teroristickych organizaci,ale to bude jeste dlouho trvat,stejne tak jak uz dlouho bojuje treba Evropa proti ruske a italske
  mafiji nebo drogove mafiji atd.
  Obyvatelé v Palestine jsou většinou muslimové ale existuje tu i početná křesťanská menšina.
  Myslym ze to ve skratce o Palestine staci.

  Dale me velice zajima vas vsech nazor na momentalni situaci mezi Iranem a USA?
  Jaky mate nazor na dnesni prohlaseni USA,ze se chystaji na mozny utok na Iran?
  Myslite si ze je to spravne?A dokazete si predstavit co to vse zpusobi?A to jen proto ze jste Bushovi vsichni skocili
  na navnadu,se muze stat ze bude konec sveta nebo 3 svetova valka.Bush si stoji za svem dokonce i pote
  co se ostatni staty jako Cina,Rusko a i Evropa se odmitli na tomto podilet.
  Nebudte prece naivni,tady se neresi prece vira ale uplne neco jineho.
  Dobre dejme tomu ze vam ta vira prijde hloupa a ja nevim co vsechno,ale co to ma s tim spolecneho?
  Zmenili by jste snad neco treba v jizni Africe neco na jejich utrpeni,chudobe,aids,nedostatku vody atd. tim ze by jste
  odsuzovali jejich viru v nejakou tu drevenou figurku nebo jine Bohy?
  Pro me je to zcela nelogicke a vlastne ani nechapu o co vam vlastne ve skutecnosti jde,ale spise vubec nevite
  o co prave jde.
  Nekdy opravdu dokazujete ze jste typicti cechackove,tim jak nas muslimi vyhanite s evropy,ze vam tim bude lip.coz pro me znamena,nam ceskym buchtam je tu tak v hospudce na rohu s pivkem a pivni politikou fajn a nehodlame zvednout zadky a neco
  delat,hlavni je ze vam to vase lenoseni nikdo neveme a muzete dal delat chytry a pomlouvat,tim je mimo jine
  ceska republika proslula,nemluvim o prostituci a kradezich doma i jinych statech-ostuda.A i pres to vsechno
  mate jeste drzost pomlouvat a urazet muslimi kteri se snazi zit normalni zivi zivot bez alkoholu atd.
  No uz se tesim co nam na to zase napisete,ale jedno vim urcite,ze urazit uz me nikdo z nicim nemuzete at
  prohlasite cokoliv.
  Allahu Akbar
  Selamu Alejkum a Allahu maak Amal s respektem Samira

 16. theofil Říká:

  Měl jsem o víkendu návštěvu z Francie. Nezáludně jsem se zeptal na jejich muslimy-araby. Odpověď byla zcela střízlivá: Žijí v naprosto odlišném světě, s Francouzi nesdílí nic. Dotázaný nebyla nějaká zaprášená konzerva (čecháček?), ale zcestovalý mladý kluk s uměleckými zájmy, potencionální multikulti.

 17. theofil Říká:

  Samíro, co třeba bratři a sestry v iráckém Kurdistánu? Ti nesnáší araby (proč?) včetně palestinců.
  Na USA nedají dopustit a s Izraelem rozvíjejí styky už dávno. Nebo bratří Peršani, ti palestince nenávidí, palestinští řezníci totiž vydatně pomáhali řezníkovi Chomejnímu, dnes za to dostávají žold, popř, “pracují” v perských kriminálech, když už na to nemají domácí žaludek.

  A co vztah palestinců k Saddámovi? Adorace masového vraha? Vysvětlete nám to, nejsme tak zasvěcení do tajů islámu. Jen jsme si prostudovali vaše prameny a součas. realitu.

 18. Amal Říká:

  Assalamu alaikum Samiro,
  samozřejmě, že máš pravdu a obdivuji tvé znalosati o Palestině. Víš, je mi těch lidí v podstatě líto,protože místo
  toho, aby měli snahu se o islámu něco dozvědět a zároveň i pochopit jeho pravou podstatu, tak se utápějí
  v nenávisti. Kultura některých diskutujících zde se rovná úrovni obyčejných hospodských povalečů, kteří
  kromě “zas….muslimáci” apod. nevyplodí nic. Tím nechci urážet ostatní diskutující. Samozřejmě, že každý
  muslim, který se kdy objevil na tomto foru či na těchto stránkách měl snahu jim vysvělit, co islám je, jak
  islám funguje a zároveň oddělit od sebe 2 podstatné body a to je: islám a politika. Většina lidí tu srovnává
  politickou situaci na blízkém východě s náboženstvím a vytvořili si prostřednictvím antiislámských médii
  pohled, že za vše,co se děje vlastně může islám, hadisy, šaria apod. a s obrovskou vervou tu rozebírají
  muslimské texty, korán, urážejí proroka apod. Přitom už většina nechce vidět, že svět si za současné problémy
  může sám, že žádné náboženství není zodpovědné za mezinárodní politickou situaci. Pokud tak strašně
  vyzdvihují svojí “západní” kulturu proti té muslimské, tak by si měli uvědomit, že to je právě ten západ, který
  islámský fundamentalismus díky svým zvláštním vztahům s určitými režimy podpořil.
  K tvé otázce, jestli USA napadnou Irán, bude to znamenat další vyostření vztahů, další nenávist a další propast
  ne-li přímo regionální ( či globální konflikt). Dokud bude u moci v USA magor s IQ 80 a jeho neokonzervativní
  přisluhovači, myslím, že má svět oprávněné obavy, čeho je ještě za ten rok, co mu zbývá u moci, schopen.
  Amerika,jako jediný světový hegemon se dnes neštítí ničeho, plná ústa demokracie a přitom demokracii ani
  v nejmenším nerespektuje. V zájmu demokracie a lidských práv zabíjet lidi-to je pro mě nový pojem.Každá
  ideologie měla hezkou myšlenku, která se proměnila díky svému zneužití ve vražednou silu. Zda-li tento osud
  čeká i liberální demokracii-to uvidíme
  Fí amani Allah
  Amal

 19. Amal Říká:

  Theofil: Nevím, kde bereš ty zaručené informace o bezvýhradné podpoře Kurdů vůči USA, ale dobře, asi máš na
  mysli lidi okolo PUK, tak pak s tebou asi budu muset souhlasit:-)
  Jinak ta věčná demonizace prezidenta Husajna mi přijde už poněkud trapná. Já tu netvrdím, že byl svatý a
  že se nedopustil chyb. Dopustil. Na druhou stranu byl ovšem Saddam Husajn člověkem, který dokázal Irák
  udržet pohromadě, což se nepodařilo celé US army, která není schopná uhlídat ani sídliště v Bagdádu. Za
  Saddáma měli Iráčané alespoň práci, peníze, denně neumíraly stovky lidí při atentátech.Byl to právě Saddam
  Husajn, který dal ženám veškerá práva,jako mají muži, ženy pracovaly,mohly se rozvádět u civilních
  soudů, dokonce sloužily i v armádě. Neexistovala téměř žádná diskriminace, Saddám vybudoval v Iráku
  fungující infrastrukturu, bojoval proti negramotnosti, ženy začaly chodit do škol a na univerzity, existovala
  slušná zdravotní i sociální péče. Nájmy byly velice nízké, tenkrát se často ani nevědělo, kdo je šiita a kdo
  sunnita. USA a “koalice přisluhovačů” vtrhly na Irák-bez mandátu RB OSN, porušili mezinárodní právo a zaútočily
  pod lživými záminkami na suverenní stát,který proměnily ve vodopád krve a násilí. Jestli, můj milý, odsoudili
  Saddáma k trestu smrti za podepsání poprav 148 ozbrojenců ze strany Dawa,která podporovala Chomejniho proti Iráku a
  pokusila se zabít prezidenta ( kdyby se někdo pokusil zabít Bushe,Blaira a spol…zajímalo by mě,jaký trest by
  dostal), tak potom bravo. To,co Saddám udělal za 35 let své vlády se podaří udělat v demokratickém a svobodném
  Iráku pod vedením Bushe, Malikiho, Talabaniho apod. za 1 den! A schválně se zeptej Iráčanů,jak se jim žije
  teď a jak se jim žilo dřív- myslím ne těch, kteří jsou “naaranžovaní” CNN,ale skutečných lidí. 90% z nich ti
  řekne, že se za Saddáma měli lépe než teď. Bojujete proti radikálnímu islámu? Tak proč ho potom tak
  vehementně podporujete? Saddámův Irák byl poměrně sekulárním státem, jedním z nábožensky nejtolerantnějším
  na středním východě….copak máme dneska v Iráku? Nová ustava vychází z práva šaria, ve vládě sedí
  lidé typu Muqtada al Sadr…Irák se pomalu za přísného dohledu US army mění v teokratický stát. Dnes je
  podporujete, za 10 let, garantuji, že s nima budete válčit.Vždyť takováhle situace tu byla ještě nedávno…
  Amerika vyzbrojila Taliban a za pár let proti němu válčila. Tak přestaňte věčně demonizovat Saddáma.
  Mohl být jakýkoliv, nejsem tu od toho,abych soudila jeho vládu či i režim,protože většina faktů je veřejnosti
  stejně utajena ( anfal apod.) a pravdu se jen tak rychle nedozví. Saddám se v posledních okamžicích
  svého života ukázal jako statečný člověk,který měl mnohem více důstojnosti a cti než popravčí četa připomínající,
  jak kdosi napsal v nějakém článku, teroristické komando ze severního Irska. Pohrdal svými vrahy a okupanty, kteří ho postavili před soud,který připomínal vykonstruovanou frašku. Mohl odejít do exilu, měl možností dost, zvolil si radši smrt.

 20. havran Říká:

  pro amal, samira, hasani:
  Vase prispevky maji spolecnou jednu vec a tou je vase naproste ignorovani toho, co se vas tu lidi ptaji. Je to temer humorny. Vy totiz na kazdou vam polozenou otazku odpovidate dalsi otazkou. Nic k veci se od vas nikdo nedovi. Chovate se tu jak rozmazleny decka a spolecne si tu prizvukujete, jak vam tu lidi krivdi. Nezda se mi, ze by vas tu nekdo osobne urazel a povazoval vas za vrahy jak pisete. Osobne nepochybuju o tom, ze jako jednotlivci jste lide bezuhonni. O tom ale tahle diskuse ani tato webova stranka neni.

  pro Amal:
  Vite sama moc dobre, ze to s tim Irakem neni tak jednoduchy, jak se to snazite vylicit. Je prece znamy fact, ze sunni za Sadama drzeli shia pekne pod krkem. Spory mezi temito sektami vzdycky existovaly, ale byly potlaceny diktaturou. Ted se bohuzel obnovily, ale vinit z toho Americany je nesmysl. V jednom s vami ale souhlasim. S invazi do Iraku jsem nesouhlasil od zacatku, i kdyz asi z jinych duvodu nez vy. Mozna, ze se to mohlo vyresit jinak, ale ted uz je pozde bycha honit. Obyvatele Iraku maji ale jedinecnou sanci vybudovat lepsi spolecnost at jsou shia nebo sunni. Snad si to uvedomi. Zatim to ale moc ruzove nevypada. Vzajemne vyvrazdovani k tomu moc neprispiva, nemyslite? Takze jsme zase u toho islamu.

  A ano, myslim si ze USA je zarukou demokracie a svobody jednotlivce. I kdyz s chybami, je to system progresivni, ktery se neustale vyviji a prijima nove myslenky a nazory. Pokud znate system lepsi tak nam dejte vedet.

  pro Magdu:
  Ve vsi ucte bezte uz do haje s tim vasim povidanim. Lepite to tady jak se rika na kazdym rohu. Jednou to stacilo.

 21. islaminfo Říká:

  aby měli snahu se o islámu něco dozvědět a zároveň i pochopit jeho pravou podstatu, tak se utápějí v nenávisti

  To není pravda. Nic se neděje bez Aláhovy vůle, ani toto, takže vám buďto Aláh těmito stránkami škodí, a pak byste se ho měli zřeknout a nám poděkovat, a nebo je stvořil pro vaše dobro, a pak byste za ně měli nám a Aláhovi přiznat zásluhy.

  A Aláh ví nejlépe :)

 22. theofil Říká:

  Takže splynování Kurdů nebylo? Jakto že nikdo neposílá pomoc batrům a sestrám v Dárfúru? Sleduji např. Islam Channel, kde se neustále vyzývá k charitativním příspěvkům na pal, kašmír atd. Dárfúr jakoby neexistoval. Solidarita čistě ideologicky účelová. Ani muslimové si nejsou rovni?

  Jaktože všude po světě potkávám uprchlíky z Iráku, které zajistil strašný západ, když ten masový vrah byl tak osvícený? To nedává smysl.

  148 ozbrojenců? V jedné vesnici byl pokus o atentát, váš osvícenec tam nechal povraždit preventivně muže a la Lidice. Kam chodíte na tyto informace? Když byl tak výkonný a pečoval o obyvatele, proč se tam nekonaly normální volby?Svobodná média? Smůlou Iráku je vaše vlastní internacionální solidarita. Podobně zblblí lidé jezdí
  “bojovat” do Iráku, “Boje” podporují zejména írán a sýrie a tisíce muslimských organizací. Proč muslimové denně nedemonstrují před jejich ambasádami? Proč nerozkryjí aktivity pofidérních organizací? No jasně, protiže muslimové jsou tak dobří. Obdobně podporovala sýrie válku v libanonu – aby bylo jediným řešením zavést jejich vojenskou diktaturu. “Boje” nejsou ani vojenskou aktivitou v pravém slova smyslu. Jedná se o terorizování obyvatelstva a poškozování infrastruktury, nekonečnou agitaci ve vašich muslimských mešitách.
  Předpokládám, že mullové jsou taky muslimové.

  Obdobně tálibán nevytvořil západ, ten organizoval a financoval pákistán a SA. Proč nekritizujete je?
  To ale nejde. Máte přeci vrozenou úctu k diktátorům.
  Utrpení iráčanů jde přímo na konto užitečných idiotů jako jste vy. Nastudujte si Hitlera, ten se taky o němce dojemně staral. Můžete stejně dobře kňourat na toto téma.

  Mimochodem SA, Jordánsko a Egypt vůbec nechtějí odchod US armády. Jste dokonale nejednotní, jednotu simulujete jen při házení špíny na západ a izrael. Uvědomujete si vlastní směšnost?
  Tenor: “ubozí agresivní diktátorští sektářští muslimové nenesou nikdy za nic odpovědnost”.
  “Kdyby nebylo kafírů, celý pionýrský tábor muslimů by šťastně mával šátky a oslavoval své altruistické vůdce”.

  Jste to vy, kdo v podstatě uznáváte jen diktátory, kdo požadujete za vůdce frankenštejny. Máte to narýsované ve své psychice. Úctě k diktátorům se učite od malička. Modelem je kapriciózní diktátor mohamed, ve skutečnosti zcela sekulární brutální vládce. Toho si nosíte jako čip v hlavě a nedáte na něj dopustit. V podstatě jste všichni váleční zajatci tohoto primárního nelidského diktátora a neustále nazýváte svůj stokholmský syndrom “vírou”. Víra v nelidského diktátora: muslimské desatero v kostce.

  Muslim je šílenec, který nesmí nikdy uvažovat kauzálně. To by se jeho svět začal okamžitě bortit. Když vás někdo upozorní na vaše šílenství, stěžujete si na urážky a diskriminaci. Svoboda muslima je svoboda nerušeně cvokatět na účet jiných lidí. Dějiny islámu v kostce.

 23. Dedik Larzon Říká:

  Nasim drahym muslimskym spoludiskutujicim. Mozna si to neuvedomujete, ale vetsina rodilych
  Evropanu nestoji o muslimska moudra a o rady, jak si usporadat zivot. Ja osobne nestojim o to,
  s vami diskutovat o tom, kdo ma pravo na predjordansko. Ale co mi neni jedno neni, ze v Evrope
  pribyvaji lide, jejichz nabozenske zvyky koliduji se zpusobem zivota, na ktery tu jsme zvykli.
  Nevidim zadny dovod proc vas tu nechat zit, pokud nebudete ochotni se prizpusobit se tomuto
  zpusobu zivota. Nelibi se vam to? Vas problem, laskave zmizte do zemi, kde bude vase chovani
  schvalovano. Mi predci umirali za evropu bez islamu v bojich s osmanskymi turky. A nebyli to zadni
  fanaticti krizaci, ale moravsti sedlaci naverbovani do CK armady snazici se zabranit sultanovym
  hordam ukazat nam viru pravou. A jelikoz ctim tradici svych predku nalozime s vasimi islamskymi
  pokusy stejne jako mi pradedove u Vidne, Zenty a Belehradu.

 24. Cynik Říká:

  Amal, Samira a Hasani. Nedokážete pochopiť, že väčšina sem prispievajúcim do diskusie sú značne fundovaní ľudia, ktorých už evidentne otravuje počúvať nielen vaše, ale moslimské blúznenie všeobecne? Pre nás už nie je vôbec dôležité čo si o nás myslíte, pretože vieme, že ste privandrovalci, ktorí nám chcú nadiktovať svoje predstavy o tom ako máme my žiť a myslieť. Chceme, aby ste vypadli z našich krajín do vašich islámistánov a nám dali pokoj. Áno už vás začíname nenávidieť, lebo prinášate len rozbroje a nenávisť, ktoré vydávate za mier a lásku. Vaše iracionálne drízdanie to len potvrdzuje. Priznám sa, že už dávno nie je v mojich silách viesť s moslimmi rozumnú diskusiu, pretože tam, kde je korán a Mohamed sa rácio, čiže rozum nevyskytuje. Poznávať islam, korán a moslimov môže len slobodný človek. A ten môže zožať od moslimov len nenávisť, pretože jeho slobodné skúmanie a diskusia je automaticky chápaná zo strany moslimov ako nenávisť k islamu, čiže je automaticky o obvinený z nenávisti. Z tohto logického postupu je evidentné, že nenávistné reakcie moslimov a neustále vzývanie Alaha a jeho proroka môžu v nás Európanoch, ktorí Boha nespomíname vôbec, viesť k jedinej logickej reakcii: ste pre nás takí nebezpeční v rámci svojej iracionality, že akýkoľvek prostriedok na vaše odpochodovanie je dobrý a odôvodniteľný. Jednoducho nie sme vašimi kolóniami, búrime sa a chceme od vás nezávislosť a slobodu.

 25. Bačík Říká:

  Pro Amal:cituji – “Palestina nikdy výhradně nebyla domovinou Židů.”
  Dobře víte, že byla a to už tisíce let před příchodem Arabů. A nikdy tam Židé úplně nepřestali žít, i když byli násilně rozprášeni do celého světa. Toto všechno je o arabské nesnášenlivosti, neumí žít pospolu. Je to jediné rozumné řešení. Palestina je stejně židovská, jako arabská, mohli by žít v míru a pokoji. Že tomu tak není, není vinou Židů.
  Jeden příklad za všechny: Když měli Arabové v moci hrob Abraháma, nepustili tam jediného Žida, obráceně Židé umožňují Arabům návštěvu Abrahámova hrobu.
  Co se týká křižáků, křesťané nevěří ani ve křižáky, ani v inkvizici, ale v Ježíšovo učení LÁSKY. A křižáci byli reakcí na násilné obsazování zemí prvotně křesťanských muslimy. Násilí tak zplodilo další násilí. Ani jedno se nedá omluvit. A křižáci potří do hluboké historie, je směšná propaganda, snažící se ztotožňovat dnešní křesťanský svět s křižáky.
  Irák zdaleka není jen arabským státem, žijí tam Kurdové, kteří byli původně křesťany, než byli násilně konvertováni a žijí tam Peršané, kteří zaručeně nejsou Arabové.
  Pro Samiru:
  Amal je i má sestra, i když žije v omylu.
  V dějinách Palestiny jste vynechala ( náhodou?) vládu Židovských králů v Jeruzalémě: Saul, David, Šalomoun a desítky dalších. Jestli chcete, dám si s tím tu práci a vypíšu je všechny. Pokud bylo něcu uměle vytvořené, (a to relativně nedávno Arafatem,) tak je to výraz “palestinský lid,” jako synonymum pro palestinské Araby. Ale palestinský lid jsou také Židé a křesťané, ne jenom muslimové.
  cituji: “Velkou slávou, ale zároveň i odpovědností pro Palestince bylo stažení izraelské armády a zrušení izraelských osad z pásma Gazy.”
  Pravda je taková, že kdyby se nesnažili zahnat Židy do moře, nebylo by pásmo Gazy ani obsazeno. A první věcí, co Arabové udělali po stažení Židů – zhanobili jejich hřbitovy a vypálili, co se dalo. Místo toho mohli převzít fungující hospodářství a žít slušným, prosperujícím životem. Jejich zásluhou se znovu stává z Gazy pustina.
  Irán – Ahmadinežád se jeví, jako další Hitler.Pokud získá atomové zbraně, tak je použije, bez ohledu na následky. Jsem odpůrcem války, ale vždy je třeba volit menší zlo.
  Neodsuzuju věřící, ale víru, která se mi zdá ujetá, hlavně pro následky, které všude ve světě způsobuje. Když si uvědomím harmonii a řád ve vesmíru i v přírodě na Zemi, jehož autorem je Bůh, jeví se mi jako urážlivé vůči Bohu tvrzení, že On je autorem Koránu. Ten je uspořádán chaoticky, nemá řád. S částmi, kde je oslavován Bůh se mohu klidně ztotožnit, jiné působí vyloženě hereticky. To jsou ty proti lidskosti a lásce a infantilní představy o nebi a pekle. Nebo co jiného je třeba představa věčného sexu? To je podceňování Boha, že by nic lepšího nevymyslel?
  “Ani oko lidské nevidělo, ani ucho neslyšelo, co Bůh připravil těm, kteří Ho milují” (Janovo evangelium) pokud je mi známo, tak i muslimové ho uznávají, jako pravé.
  O sexu se nedá říct, že oko nevidělo a ucho neslyšelo.
  Co se týká mé osoby, neodhadla jste mě dobře. V životě jsem nebyl opilý a pivo nepiju.
  Fakt je, že žijeme relativně v blahobytu, ale z lenošení to není, to Vám garantuju.
  Nechci urážet muslimy. Mám výhrady vždycky jenom k tomu, v co věří. Křesťanství říká, že spásy je možno dosáhnout i v židovství a islámu i jinak. Když se zeptám, zda si myslíte že Matka Tereza je v nebi, přejdete to mlčením. Protože islám říká, že kdo nevyzná Mohameda jako proroka, tak se do nebe nedostane. A to je podle mne hloupost. Bůh soudí jen stav lidského srdce.
  Pro Amal”: cituji
  “co islám je, jak islám funguje a zároveň oddělit od sebe 2 podstatné body a to je: islám a politika.”
  Co já vím, tak islám neodděluje politiku. Má snahu zavést šaríu a vládu Aláha na celém světě.
  Zdravím všechny!

 26. Klára Říká:

  Ano, Bačíku. I já považuju Samiru a Amal za svoje sestry,
  i když s nimi nesouhlasím. A také věřím, že se mohou dostat do “nebe”. Vy jste křesťan, já mám nejblíž
  k budhismu a není mezi námi rozpor. Záleží na stavu lidského srdce.
  Můžeme se tady mlátit argumenty, kdo byl horší a dělá po světě větší zlo. To nikam nevede.
  Mám návrh, Samiro, Amal, hasani, Magdo a další. Zajímá mne, jestli souhlasíte s následujícími tvrzeními.
  Představme si, že přiletěl mimozemšťan a dává nám test. Podle odpovědí se rozhodne, jaké náboženství je
  mu blízké svoji mírumilovností a tolerancí a to bude hlásat po vesmíru.

  1)Věřím, že člověk vyznávající jiného boha nebo asteista mohou být dobří lidé a dostat se do “nebe”.
  Záleží na lásce, kterou projevuje lidem a úctě k přírodě.
  2)Věřím v naprostou rovnost mezi mužem a ženou, nikdo není stvořen lepší ani horší.
  3)Vražda jiného člověka z náboženského důvodu je vždy odporná a odsouzeníhodná.
  4)Žádné náboženství nemá právo se vyhlašovat jako jediné a nejlepší. Člověk na to musí přijít sám
  tím,že ho vnitřně pozná.
  5)”Zločin” jako je cizoložství,nesmí být trestán smrtí. Soudí jen Bůh.
  6)Vichni lidé jsou bratři a sestry, nikdo není lepší pro to, že je křesťan, budhista, muslim, hinduista a další.

  Prosím, čekám na odpověď. Vaše odpovědi mi řeknou daleko víc, než odkazované muslimské listy a
  nekonečné překřikování,kdo vedl více výbojných válek. Děkuji.

 27. Heh Říká:

  Ano, já si myslím totéž o stavu lidského srdce. Ačkoliv nepatřím k žádné konkrétní víře, třebaže jako Klára mám k některým filosofiím blíže(a k některým dále), jsem svým způsobem věřící a rozhodně nemám dojem, že bychom byli souzeni za to, jestli vyznáváme toho kterého proroka či věrouku. Nebylo by to pak na světě trošku nespravedlivé pro některé kultury, ke kterým ještě nedorazila “civilizace” a nikdy neslyšeli o různých prorocích? To přece není vůbec podstatné.
  Osobně se domnívám, že čím více náboženství přikazuje a zakazuje všemožné věci(neřku-li podružnosti), tím více je světštější a stává se z něj opravdu jen dogma a politický nástroj. A potom je snáze zneužitelné, protože stanovují hranice a brání lidem přemýšlet, protože jsou věci, které jsou prostě “dané” a nikdo nemá právo se ptát, proč.
  Oproti tomu existují filosofie, které přímo doporučují přemýšlet a pochybovat. Uvedu jednu citaci, která se mi moc líbila, nebudu však uvádět odkud je, abych nebyl označen za nějakého apologetu(a tím ani nejsem, pouze mě ta myšlenka oslovila)

  Pro všechny existuje jedna cesta. Jsi svým vlastním pánem. Všechno závisí na tobě..Buďte sami sobě útočištěm. Žádné jiné nemáte. Nevěřte různým tradičním názorům jen proto, že dlouho platily v různých zemích. Nevěřte něčemu jen proto, že to bylo vytrvale opakováno. Neakceptujte nic jen proto, že to viděl někdo jiný, že je to založeno na autoritě některého Mistra nebo že tak stojí psáno v některém posvátném spise. Nevěřte ničemu, co je pouze pravděpodobné. Nevěřte domněnkám a vizím, které jsou považované za dané od Boha. Nevěřte něčemu jen proto, že je to podepřeno autoritou nějakého učitele a kněze Věřte tomu, co sami po dlouhých zkouškách poznáte jako správné, co lze spojit s vašim blahem a blahem jiných. Ukazuji vám pouze cestu k osvobození, vězte ale, že osvobození závisí na vás samých…!

 28. Klára Říká:

  Heh, děkuji. Úplně s Vámi souhlasím.
  Přidám něco od R. Thákura, Nositele Nobelovy ceny: Jsem schopen milovat Boha, protože mi dává svobodu jej popřít. Ďábel nařizuje poslušnost, Bůh vyžaduje lásku.
  Důležitější než minolost je se dívat se, co se ve jménu konkrétní ideologie děje právě teď. A jaký ta ideologie má vliv na myšlení a jednání lidí právě teď.

 29. Draco Říká:

  Vyjadřuji souhlas s Heh a Klárou. Děkuji vám oběma.

  Pro Amal: To co ti napsal Bačík o historii blízkého východu jsem ti jinými slovy před půl rokem napsal také. Nejsem historik, proto si nehraji na pana neomylného, ale doufal jsem, že po našem rozhovoru vyhledáš lidi v oboru historie fundované a zjistíš si pár faktů, když si mi nevěřila. Je mi líto mýlil jsem se.

 30. theofil Říká:

  Amal, probuďte se. Díky internetu si můžete vyhledat i zcela “muslimské” zdroje, které zcela popřou vaše stanoviska. V Iráku dnes např. lidé nesnáší jakékoliv araby přicházející ze zahraničí (totéž známe z afghánistánu a libanonu).
  Jako Čech-nemuslim bych byl pro ně mnohem přijatelnější, v kurdistánu bych byl automaticky “bratr a setra”.
  Palestince nesnáší tradičně – oblíbence to Saddáma. Z jeho diktatury nestydatě tyli. Vztahy na zemi mezi šíity a sunnity nejsou vůbec špatné. Existují kmeny, které jsou napříč sunnitské a šíitské. Ale někdo hraje tu hru, že se musí jako nenávidět a likvidovat.

  Jednoduchá myšlenková konstrukce “válka US v iráku” by se měla prezentovat jako íránsko-arabská válka proti iráčanům. Ti jsou v muslimském obklíčení, ač sami 95% muslimové.
  Takže vaše klišé o “bratrech a sestrách” by v iráku narazilo na ostrý odpor. Prostě irák se stal dalším afghánistánem a libanonem, kde si víceméně anonymní zahraniční síly vyřizují své účty a zajišťují strategické výhody. Kdyby byl irák křesťanský jako za starých dobrých časů, nikoho by to ani nenapadlo. Dnes musí irácká křesťanka i moderní muslimka nosit hidžáb, aby je nějaké pako nezastřelilo. Viník je jasný: ISLÁM. Muslimové, přestaňte vraždit muslimy a křesťany. Solidarita muslimských cvoků (bratrů a sester) a okolních islámských diktatur je pro irák smrtelná.

  Dalo by se to vykládat jako konspirace alláha proti islámu. Islám je passé v íránu, bude brzy i v iráku. Škoda, že si ten proces nemohou odbýt v diskuzních kroužcích u čaje…

 31. theofil Říká:

  Kláro, v každém náboženství (islám není n.) najdete univerzální pravdy, které jsou zcela samostatně životaschopné. Často tvrdí totéž, ale používají jiný náb. jazyk. Velmi podobné jsou zkušenosti mystiků, kteří nemusí studovat skoro vůbec.

  Můj oblíbený náboženský hit: Poznáte je podle ovoce. Dobrý strom nese dobré ovoce.
  Dokonalé. Všestranně použitelné, něco jako sirky, buzola, čepice do zimy.

 32. Klára Říká:

  Theofile, já si myslím totéž. Jasně, třeba i perští mystici (odpadlíci) jako Asterábádí a další mluvili univerzálním jazykem.

  Závěr je ten, že ani jeden z muslimských diskutujících, kteří se ohání mírumilovností nebyl schopen a ochoten přijmout základní svobody člověka, které jsou pro evropskou společnost normou. Znovu je připomínám:

  1)Věřím, že člověk vyznávající jiného boha nebo asteista mohou být dobří lidé a dostat se do “nebe”.
  Záleží na lásce, kterou projevuje lidem a úctě k přírodě.
  2)Věřím v naprostou rovnost mezi mužem a ženou, nikdo není stvořen lepší ani horší.
  3)Vražda jiného člověka z náboženského důvodu je vždy odporná a odsouzeníhodná.
  4)Žádné náboženství nemá právo se vyhlašovat jako jediné a nejlepší. Člověk na to musí přijít sám
  tím,že ho vnitřně pozná.
  5)”Zločin” jako je cizoložství,nesmí být trestán smrtí. Soudí jen Bůh.
  6)Vichni lidé jsou bratři a sestry, nikdo není lepší pro to, že je křesťan, budhista, muslim, hinduista a další.

  Ti, které obviňují z arogance, neměli problém se s nimi ztotožnit. Je to jako by tím něco křičeli. Co, to je každému jasné. I jim samotným…

 33. Samira Říká:

  Pani Klaro,
  1. Ja verim,ze clovek vyznavajici jineho Boha,ovsem pouze jen pokud je to dobry clovek,nepije alkohol a
  nebere drogy,neublizuje ostatnim atd. se muze dostat do nebe,protoze Buh je milosrdny a odpousti a tak
  mu jeho dobre srdce umozni se dostat do nebe.
  2. Verim take v naprostou rovnost mezi muzem a zenou,nikdo neni stcoren lepsi nebo horsi,Take
  verim,ze muz i zena maji na tomto svete svoje poslani,zena vytvari rodinu a drzi ji pohromade a muz
  ji chrani a vydelava na zivobiti.
  3. Vrazda jineho cloveka je vzdy odporna,souhlasim pouze z vrazdou,pokud nekdo nekoho sam brutalne
  zavrazdi nebo pedofilove a jini psychopati,pak s vrazdou souhlasim jako s vrazdou s nabozenskeho a lidskeho
  duvodu.
  4. To je tezka odpoved,protoze kazdy kdo ve sve nabozenstvi veri,si mysly ze je nejlepsi,jinak by v nej neveril a kazdy ma pravo svoji viru vyhlasovat za pravdivou a nejlepsi tim ze ho vnitre poznal.
  5. Se smrti za cizolozstvi nesouhlasim.
  6. Vsichni lide jsou sestry a bratri,souhlasim,vsichni pochazime s Adama i Evy.

 34. Klára Říká:

  Děkuji Vám, Samiro. Jsem ráda, že alespoň někdo z vás s alespoň nějakými body souhlasí.

  1) Děkuji, že uznáváte, že i Matka Tereza může být v “nebi”.
  2)Také, že souhlasíte, že žena není stvořena horší než muž.
  3)Vraždy násilníků tedy chápete.
  4)Říkáte, že každý má mít právo vyhlašovat svoji víru.
  5)Cizoložství si nezaslouží smrt.
  6)Všichni lidé jsou jako sourozenci. Nikdo není ostrov.

  Prosím, teď mi odpovězte, jestli to, co jste uznala za svobody člověka, je dodržováno v muslimských zemích. Pokud ano, tak ve kterých. Já potom ráda odpovím, ve kterých dalších státech jsou tato práva samozřejmá.

 35. Arne Říká:

  Kláro hezký pokus. Nicméně troufám si předpovědět Samirinu odpověď neboť už to tady párkrát
  zaznělo.
  Taková islámská země sice není, ale islám za to nemůže. Ten je v pořádku.
  Můžou za to zkorumpované vlády podporované západem, kterýž je tedy viníkem tohoto stavu.
  Kdyby se všichni řídili koránem tak to bude teprv ono.
  (viz. třeba talibanský režim, ten západ nepodporoval, haha)

 36. Bačík Říká:

  Pro Samiru.
  Víte, překvapila jste mě. Osobně si myslím, že uplyne ještě hodně vody, než Vaše názory přijme za své alespoň část islámského světa. Myslím to pro Vás jako kompliment.
  V bodu 1. je ale učení islámu nekompromisní. Podle toho se dostane do nebe jen ten, kdo vyzná jediného Boha a Mohameda, jako proroka. S první částí nemáme problémy téměř nikdo, ale Mohameda, jako proroka neuznávala ani Matka Tereza. Takže dle učení islámu nemá šanci. A dají se takové zásadní věci v islámu změnit? Byl bych tomu rád.
  Naproti tomu i špatný muslim si své viny odtrpí v pekle, a pak stejně přijde do nebe. S tím se taky nemohu smířit.
  My to vidíme trochu jinak. Špatní lidé přijdou neodvratitelně do pekla. Odmítali za života lásku a sami se tak vyřadili z možnosti být v Boží blízkosti. NAVŽDY!
  Naopak dobří lidé budou u Boha, ale většina z nás neprožívá svůj život úplně dokonale. Proto se na Boží blízkost budeme připravovat v očistci.
  S bodem 2. tak, jak jste ho formulovala, se naprosto ztotožňuji. Není co dodat. Ale islám říká, že žena je o stupeň níže, než muž. Nechci to vypisovat, znáte to lépe, než já. A současná praxe mezi muslimy mi dává za pravdu. U nás manželé oslavují Boha v kostelích bok po boku.
  3. Zabít člověka je možné jen v případě NUTNÉ sebeobrany, kdy je jasné, že útočník by jinak zabil mě. Tehdy padá odpovědnost na jeho hlavu. Dárcem života je Bůh a proto nikdo jiný nemá právo život brát. Ani zločinci, vrahovi a pedofilovi. Na to jsou vězení. V tom se tedy neshodneme, protože islám nezná odpuštění, ani možnost nápravy.
  4. Shodneme se i v tom, že každý z nás si myslí, že to jeho náboženství je nejlepší. Je to pochopitelné. Ale dotáhnout to do stavu, kdy se budeme vzájemě respektovat, to je něco jiného. A k tomuto respektu patří také umožnit tomu druhému vyznat a obhájit své přesvědčení.
  A tady mají muslimové velký dluh. Budu – li cestovat do Saudské Arábie, seberou mi Bibli a potrestají mě. A v islámských zemích, prvotně křesťanských, nesmějí křesťané opravovat a stavět nové kostely. A o nějakém svobodném šíření jiných náboženstní nemůže být ani řeči. Pokud jsem přesvědčen o vyjímečnosti své víry, proč mám obavy z jiných náboženství?
  Pokud se svobodně rozhodnu pro jinou víru, o které si myslím, že je ta pravá a dává mi víc, proč mám kvůli tomu propadnout smrti?
  5. Škoda že v otázce cizoložství s Vámi nesouhlasí i ostatní muslimové.
  6. Všichni lidé pocházíme od jednoho Stvořitele. Jsme spojené nádoby, je – li někdo nešťasten, ubírá to trochu i z mého štěstí. Dostali jsme tuto krásnou zemi k životu a musíme se na ni naučit žít. SPOLU A V MÍRU.

 37. Samira Říká:

  Klaro,presne nevim ve kterych zemich,ale napriklad Bosna,Tunissko,Egypt,Maroko,Makedonije,Kosovo o jinych osobne rici nemuzu,
  uvadim jen ty ktere sam navstvila a na tich mistech co jsem byla to tak funguje.Napriklad matka meho muze
  v Tunisu je vlastne hlavou rodiny a je plne ze vsech stran respektovana a to i u jinych rodin,ktere jsem navstivila.
  Muzi chodi do prace,zeny se staraji o domacnost,vychovavaji deti a maji svobodu jako mi,jezdi autem,mladi
  chodi na disco a koncerty,do skol,dokonce by jste se mohli divit,ale dokonce maji vsichni vysoke skoly,ze jsem
  se az stydela,ze jsem ji ja nedokoncila a to ziji vlastne na mnohem mensi zivotni urovni nez mi v evrope.
  To ze se nemodlime pohromade ma svoje duvody,zeny se modli bud za muzi nebo maji svoje patro aby
  take videli na imama,ale neni nam zakazano do mesit chodit,jako to treba delaji v Turecku,ale vira to nezakazuje.
  Je napsano,ze ze zene se nema zakazovat chodit do mesit,ale muze byt take pro zenu lepsi zustat doma a tam
  se modlit,coz plati zejmena pro zeny v domacnosti z detmi,byla by asi trochu honka,kdyby mezi uklidem,varenim obeda
  nez deti prijdou ze skoly na obed jit mezi tim pesky do nektere z mesit a to 5 krat denne,proto to ani vetsina zen nedela,krome
  svatku,coz sama osobne chapu,take bych nesla a vy take ne pani Klaro.Modlime se za muzi s duvodu zcela
  lidkeho a tim je normalni lidsky pud,jak mi zeny vime,neni na svete muze ktery by se nepodival zene stojici
  v predklonu pred nim na jeji zadek a tim automaticky na par sekund vyzvedl na jiny smer myslenek,tim
  padem by tim porusil modlitbu.
  Vim ze jsou staty ktere jeste na trochu civilizace cekaji,musite si uvedomit v jakych podminkach tam ziji.
  Je to stejne jako u jinych statu jako treba Brazilijen nebo Latinska amerika atd. jsou sice krestane,ale ziji
  uplne na jine urovni nez krestane v Evrope,tudiz se musi prispusobit podminkam a tim se utvari i charakter
  a dalsi veci… Myslym ze takovym statum se ma pomoci a ne odsoudit jak jsou priserni,vite mozna jim
  nic jineho nezbyva,je hrozne jak tam ti lide ziji,pracuji a nedostavaji vyplaty,maji spousty deti,znama mi to treba vypravela,ktera pochazi s Dominikanske Republiky,pro nas Evropany,kteri si zijeme oproti timto ostanim v luxusu
  nam to uz ani neprijde,jeste si stezujeme,ale mame vlastne vseho dostatek,proc se o to nepodelime?Mame strach
  to strati a mit neco spolecneho s temi lidmy.Ale mate pravdu mozna jim pomuzete tim,ze o nich budeme
  vytvaret webovky a forumy a budem si o nich psat,urcite jim to pomuze i kdyz si nemaji ani moznost
  neco v internetu precist,protoze je nemaji.
  Jdete si skusit do nejake takoveto zeme na par mesicu zit,pro nas peklo na zemi…
  Vite je to sila jak se lidske ciny s jejich jazyky neschoduji,jazyk je nejhorsi nepritel cloveka,mluvit tezke neni.
  To umime vsichni.A verim take v to ze verit nemuzeme nikomu,jen Bohu,protoze neni cloveka ktery by vam
  z nejakeho duvody kdy nelhal,lide jsou vlastne horsi nez Satan,rika se,ze Satan chtel sam opustit tuto
  zemi,protoze lide si tvori sami a i mnohem brutalnejsi peklo na zemi nez by on sam vubec dokazal.
  V to verim.Kazdy by si mel zamect nejdrive pred svymi dvermi,kazdy tam neco najdeme a nebude toho malo,
  a pak poucovat druhe.Ja sama si nedovolim nikoho odsuzovat,dokavad ho sama nepoznam,to by byl velky hrich
  nazory jsou dulezite az potom.

 38. theofil Říká:

  Co je pro ženu lepší, by si každá žena měla moci rozhodovat sama. A ne že je obecně asi pro ženu lepší…

  V Maroku se nesmí křesťani hlásit ke svému náboženství a měnit jména, je to v Tunisku lepší? Po smrti musí být pohřbeni podle svých muslimských papírů. Totéž platí i o sňatku. Nic moc.

 39. Amal Říká:

  Bačík: “Dobře víte, že byla a to už tisíce let před příchodem Arabů. A nikdy tam Židé úplně nepřestali žít, i když byli násilně rozprášeni do celého světa. Toto všechno je o arabské nesnášenlivosti, neumí žít pospolu.

  Tak jsem se upřmně pobavila, děkuji. Takže za 1.Palestinci jsou potomci různých etnických skupin-Kananajců,
  Aramajcu atd, kteří žili na území Palestiny před i po příchodem hebrejských kmenů. Skutečností je, jaké byly historické a politické poměry v době,kdy židé vystoupily s nároky na území Palestiny? Židé v novodobých dějinách nikdy neaspirovali
  na vytvoření jednotného celku,které by pojilo území. Jediné pouto je jejich náboženství a mnozí z nich se
  nemohou chlubit ani semitským původem-většina přistěhovalců byli Rusové či Poláci.Výzvy T.Herzla
  zpočátku nenalézaly žádnou odezvu mezi židy.Jednotlivé koloniální velmoci se pokoušeli židovské otázky
  zneužít k prosazení vlastních politických cílů. Především pak s nástupem britského imperialismu a jeho
  udržováním latentního násilí v Palestině, která byla pod britským mandátem. Po 2.světové válce pouze
  část židů odela do palestiny. Sionisté začaly zneužívat holocaust a tvrdili mimo jiné,že židé ostatní národy
  převyšují svým intelektem a že jsou ( dle talmudu apd.) vyvoleným národem.Málo lidí protestovalo,když Moše
  Dajan v projevu v roce 1973 prohlásil, že mírová smlouva mezi Izraelem a Jordánskem by měla zahrnout
  právo Izraelců usadit se kdekoliv na západním břehu. Po vítězství Begina se Dajan stal ministr zahraničí.
  Arabové se stali terčem izraelského násilí ještě dříve než vůbec “Izrael” vzniknul. Požadavek vyhoštěných
  Arabů na jejich práva nikdy nepřestal existovat.Ale když se tato otázka probírala, odpověd Goldy Meierové
  byla “jací palestinci?”Současná situace není produktem “arabské nesnášenlivosti”, nýbrž židovského
  imperialismu.Ono není důležitý,kdo kde byl dřív, debaty a diskuze na toto téma jsou nepodstatné.
  Řešit otázku,který kmen byl nebo nebyl na daném území před 1000 lety v kontextu dnešní doby už nemá
  smysl. Důležitější je řešit, kým to byl domov po staletí před rokem 1948. Izrael je dnes realita, bohužel,
  ovšem podmínky,které k jeho vzniknutí vedly a podmínky,které provázejí celou jeho existenci znamenají
  jen jediné: Izrael nikdy neměl vzniknout a neexistuje nic, co by ospravedlnilo jeho politiku.

 40. Amal Říká:

  Irán – Ahmadinežád se jeví, jako další Hitler.Pokud získá atomové zbraně, tak je použije, bez ohledu na následky. Jsem odpůrcem války, ale vždy je třeba volit menší zlo.

  Jaký nový Hitler? Proboha! Jistě,jedno “monstrum” padlo, je na čase vytvořit si monstrum další,aby bylo
  proti komu bojovat a proti komu vést “válku s terorismem”. Kde bereš ty zaručené informace o vývoji
  iránské jaderné bomby? Že by fox news? Opět ukázka toho,jak USA a spol. vymyslí pohádku a celý svět
  se začíná chytat. To už tu ale přecejen jednou bylo…kdeže to jsou ty saddámovy zbraně hromadného
  ničení? Irán pod kontrolou IAEA žádnou hrozbu nepředstavuje. Západní experti znají dokonale povahu
  iránského jaderného programu, narozdíl od Izraele, který do svých jaderných zařízení nikoho vstoupit
  nenechá. Dokud svět ignoruje izraelské atomové zbraně, nemá morální právo říkat cokoliv o Iránu.
  Pokud je svět opravdu tak znepokojený, pokud chce skoncovat se šířením jaderných zbraní, pak musí
  začít od začátku, to jest od Izraele!. Izrael smlouvu o nešíření jaderných zbraní nepodepsal. Udělalo to
  skoro 180 zemí,včetně saddámova Iraku. Takže na každého jiný metr??? Navíc, žádné důkazy o iránském
  jaderném programu neexistují a se současnými technologickými možnostmi, Irán není schopný vyrobit
  jadernou zbraň. A odkdy je mít jadernou elektrárnu zločin? To nám rovnou můžou přijít rozbombardovat
  Temelín! .irán se ničím neprovinil a “mírumilovný a demokratický” Izrael mu už vyhrožuje bombardováním,
  tak co je toto prosím Vás za kocourkov?

 41. Pete Říká:

  Amal – mohu-li.
  Za prve – sama si ve svem prispevku protirecite:“Navíc, žádné důkazy o iránském jaderném programu neexistují” vs. “Západní experti znají dokonale povahu iránského jaderného programu”.

  Za druhe – “Izrael mu (Iranu) už vyhrožuje bombardováním”. Unika vam kauzalni souvislost. Netvrdte mi, ze nevite co prohlasil iransky prezident na adresu Izraele.

  Za treti – mohla by jste mi narysovat svoji predstavu reseni problemu, prosim? Myslim tim v jake podobe by bylo uzemni usporadani pro vas akceptovatelne?
  Z vasich prispevku (“..důležitější je řešit, kým to byl domov po staletí před rokem 1948..”) se mi zda, ze jedinym postupem, ktery by vas uspokojil, je deportace 6 mil. naroda kamsi do Evropy.

 42. Amal Říká:

  Theofil: ” Takže splynování Kurdů nebylo?”

  Možná bylo, možná nebylo.Každopádně dokud nebudou odkryta veškerá fakta ohledně Anfal apod.,tak
  nemá smysl házet jednoznačnou vinu. Ve válce s Iránem používaly chemické zbraně obě strany a USA
  samy Irák vyzbrojovaly proti Iránu vč.dodávek konvenčních zbraní. To je také jeden z důvodů proč
  Saddáma zavraždili ještě než se začala Anfal projednávat.Aby ho umlčeli. Jinak,když už jsme u toho.Kdo
  ponese zodpovědnost za používání zápalných fosforových bomb proti iráckému civilnímu obyvatelstvu ve
  Faludže? Kdo ponese zodpovědnost za to,že si Američané na Iráčanech “testovali” kazetové bomby a
  podobné lahůdky? Kdo použil chemické zbraně v Perském zálivu? Dodnes mají veterání zdravotní
  problémy.A když už dnes po 20.til letech tak horlivě haníte Saddáma za Dudžail apod.,tak pročpak se
  to nezačalo řešit už tehdy? Saddám zbraně hromadného ničení neměl, stejně tak jako neměl styky s
  Al Kaidou,tak vlastně se válka ospravedlnila 20 let starou záležitostí,která je ještě zahalena v mystifikaci.
  Více o mýtu Anfal si přečtete zde: http://www.uruknet.biz/?s1=1&p=27802&s2=29

  “Dnes musí irácká křesťanka i moderní muslimka nosit hidžáb, aby je nějaké pako nezastřelilo.
  Viník je jasný: ISLÁM. ”

  Naprosto souhlasím…akorát viníka bych změnila…Viník je jasný: USA

  Před agresí na Irák skutečně křesťanky či moderní muslimky hidžáb nosit nemusely. Dokonce pracovaly,
  sloužily v armádě, mohly cestovat,chodit na univerzity,rozvádět se před civilními soudy
  Měly stejná práva jako muži a to bylo zakotveno v irácké ústavě…to se ovšem s nástupem demokracie
  a vybudováním svobodného a demokratického Iráku změnilo.Nová ústava,kterou osobně schválil býv.
  protektor Paul Bremer razantně práva žen okleštila. Základem nové ústavy je šaria a ženy jsou v podstatě
  klasifikovány jako občané 2.kategorie.Více zde: http://ipsnews.net/news.asp?idnews=32693
  Dnes,kdy v Iráku vládnou de-facto šíítští klerikové se tato-kdysi poměrně liberální země mění v teokracii iránsko-afgánského modelu.

  ” Obdobně tálibán nevytvořil západ, ten organizoval a financoval pákistán a SA. Proč nekritizujete je?”

  Ale kritizuju! Saudská Arabie, která je mimojinem největším spojencem USA na středním východě je
  skutečná totalita,kde ženy nemají absolutně žádná práva,kde můžete člověka ukamenovat za cizoložství
  a kde se každý pátek konají veřejné popravy. O nějakých volbách nemůže být ani řeč,ale Bush a král
  Abdalláh jsou přeci přátelé( alespoň to vyplývá z fotografii,kde se drží za ruce na texaském ranči) Pakistán?
  Taky zajímavý spojenec č.2, hlavně že se Mušaraf dostal k moci vojenským pučem a hlavně v pakistánu
  probíhají výcviky bojovníků,ale Pakistán přeci plně podporuje US boj s terorismem,tak proč se vztekat!
  USA dodávaly Talibanu zbraně a technologie,když bojovali proti USSR. Cvičili je. Bez jejich podpory by
  se taliban nikdy k moci nedostal.

  ” Mimochodem SA, Jordánsko a Egypt vůbec nechtějí odchod US armády. Jste dokonale nejednotní, jednotu simulujete jen při házení špíny na západ a izrael. Uvědomujete si vlastní směšnost?”

  Opravdu a kdo nechce? Zkorumpované vlády nebo lid? No, zas tak žhavé bych to s podporou US agrese
  na Irák neviděla.Vždyt v Jordánsku žije Saddámova rodina a je hlavním sponzorem odboje. A Mubarak
  byl první,který nazval Saddáma mučedníkem. A ono stačí se zeptat lidí,co si myslí o agresi na Irák…drtivá
  většina vám řekne, že jsou proti tomu. Samozřejmě,že dokud západ a “izrael” háží špínu na nás,tak proč
  bychom jí neházeli na ně? Uvědomte si vy vlastní směšnost,když nazýváte válku,masakry, bombardování,
  únosy cestou k irácké svobodě! A 90% ! Iráčanů vám řekne,že se dřív měli lépe než ted!
  viz.následující odkaz http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=20070103&articleId=4320

  “Vztahy na zemi mezi šíity a sunnity nejsou vůbec špatné. Existují kmeny, které jsou napříč sunnitské a šíitské. Ale někdo hraje tu hru, že se musí jako nenávidět a likvidovat”

  Jistě,že nejsou a nebyly ani za Saddáma. Celý problém šitti vs.sunniti je především zneužívání cizími státy,.
  kteří chtějí mít at už přímý či nepřímý podíl na moci v Iráku,tak se rozpoutala občanská válka.Problém Iráku
  není v suuni-shia.Problém je,že v zemi vládne totální anarchie, že neexistuje jediná autorita,která by tomu
  zabránila, zvláště poté,co byla rozpuštěna irácká armadá,která měla poměrně velikou autoritu v zemi a
  v zemi hlídkují mladí kluci,kteří prošli krátkým výcvikem pod USA v Jordánsku a hrají si na policisty.

 43. Amal Říká:

  Pete:

  Navíc, žádné důkazy o iránském jaderném programu neexistují” vs. “Západní experti znají dokonale povahu iránského jaderného programu”.

  Myslela jsem tím,že neexistují důkazy o tom, že Irán se snaží vyrobit jadernou bombu.

  “Netvrdte mi, ze nevite co prohlasil iransky prezident na adresu Izraele”

  Řekl jen,co je pravda, že Izrael je zločinecký stát s diskutabilním právem na existenci je holý fakt.A napadají
  se snad za to dnes státy,když někdo něco prohlásí? To mi přijde jak kdyby se hádali 2 spolužíci…jeden
  řekne druhýmu ty debile a druhý na něj vytáhne kudlu.

  mohla by jste mi narysovat svoji predstavu reseni problemu, prosim? Myslim tim v jake podobe by bylo uzemni usporadani pro vas akceptovatelne?

  Samozřejmě,že nejakceptovatelnějším řešením by bylo aby se stát jmenoval Palestina,jako se jmenoval
  i předtím a mohli v něm svobodně žít všechny skupiny obyvatel-i židé a všem bez rozdílu by byla zajištěna
  stejná politická práva,práva k nabývání majetku,svoboda pohybu,možnost volit a být volen a Palestina
  by patřila všem jejím občanum, nikoliv by nebyla nazývana židovským státem apod. To se
  ovšem dnes nestane,takže jediným řešením jsou 2 státy podle hranic z roku 1967.

 44. Amal Říká:

  Theofil: ” Takže splynování Kurdů nebylo?”

  Možná bylo, možná nebylo.Každopádně dokud nebudou odkryta veškerá fakta ohledně Anfal apod.,tak
  nemá smysl házet jednoznačnou vinu. Ve válce s Iránem používaly chemické zbraně obě strany a USA
  samy Irák vyzbrojovaly proti Iránu vč.dodávek konvenčních zbraní. To je také jeden z důvodů proč
  Saddáma zavraždili ještě než se začala Anfal projednávat.Aby ho umlčeli. Jinak,když už jsme u toho.Kdo
  ponese zodpovědnost za používání zápalných fosforových bomb proti iráckému civilnímu obyvatelstvu ve
  Faludže? Kdo ponese zodpovědnost za to,že si Američané na Iráčanech “testovali” kazetové bomby a
  podobné lahůdky? Kdo použil chemické zbraně v Perském zálivu? Dodnes mají veterání zdravotní
  problémy.A když už dnes po 20.til letech tak horlivě haníte Saddáma za Dudžail apod.,tak pročpak se
  to nezačalo řešit už tehdy? Saddám zbraně hromadného ničení neměl, stejně tak jako neměl styky s
  Al Kaidou,tak vlastně se válka ospravedlnila 20 let starou záležitostí,která je ještě zahalena v mystifikaci.
  Více o mýtu Anfal si přečtete zde: http://www.uruknet.biz/?s1=1&p=27802&s2=29

  “Dnes musí irácká křesťanka i moderní muslimka nosit hidžáb, aby je nějaké pako nezastřelilo.
  Viník je jasný: ISLÁM. ”

  Naprosto souhlasím…akorát viníka bych změnila…Viník je jasný: USA

  Před agresí na Irák skutečně křesťanky či moderní muslimky hidžáb nosit nemusely. Dokonce pracovaly,
  sloužily v armádě, mohly cestovat,chodit na univerzity,rozvádět se před civilními soudy
  Měly stejná práva jako muži a to bylo zakotveno v irácké ústavě…to se ovšem s nástupem demokracie
  a vybudováním svobodného a demokratického Iráku změnilo.Nová ústava,kterou osobně schválil býv.
  protektor Paul Bremer razantně práva žen okleštila. Základem nové ústavy je šaria a ženy jsou v podstatě
  klasifikovány jako občané 2.kategorie.Více zde: http://ipsnews.net/news.asp?idnews=32693
  Dnes,kdy v Iráku vládnou de-facto šíítští klerikové se tato-kdysi poměrně liberální země mění v teokracii iránsko-afgánského modelu.

  ” Obdobně tálibán nevytvořil západ, ten organizoval a financoval pákistán a SA. Proč nekritizujete je?”

  Ale kritizuju! Saudská Arabie, která je mimojinem největším spojencem USA na středním východě je
  skutečná totalita,kde ženy nemají absolutně žádná práva,kde můžete člověka ukamenovat za cizoložství
  a kde se každý pátek konají veřejné popravy. O nějakých volbách nemůže být ani řeč,ale Bush a král
  Abdalláh jsou přeci přátelé( alespoň to vyplývá z fotografii,kde se drží za ruce na texaském ranči) Pakistán?
  Taky zajímavý spojenec č.2, hlavně že se Mušaraf dostal k moci vojenským pučem a hlavně v pakistánu
  probíhají výcviky bojovníků,ale Pakistán přeci plně podporuje US boj s terorismem,tak proč se vztekat!
  USA dodávaly Talibanu zbraně a technologie,když bojovali proti USSR. Cvičili je. Bez jejich podpory by
  se taliban nikdy k moci nedostal.

  ” Mimochodem SA, Jordánsko a Egypt vůbec nechtějí odchod US armády. Jste dokonale nejednotní, jednotu simulujete jen při házení špíny na západ a izrael. Uvědomujete si vlastní směšnost?”

  Opravdu a kdo nechce? Zkorumpované vlády nebo lid? No, zas tak žhavé bych to s podporou US agrese
  na Irák neviděla.Vždyt v Jordánsku žije Saddámova rodina a je hlavním sponzorem odboje. A Mubarak
  byl první,který nazval Saddáma mučedníkem. A ono stačí se zeptat lidí,co si myslí o agresi na Irák…drtivá
  většina vám řekne, že jsou proti tomu. Samozřejmě,že dokud západ a “izrael” háží špínu na nás,tak proč
  bychom jí neházeli na ně? Uvědomte si vy vlastní směšnost,když nazýváte válku,masakry, bombardování,
  únosy cestou k irácké svobodě! A 90% ! Iráčanů vám řekne,že se dřív měli lépe než ted!
  viz.následující odkaz http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=20070103&articleId=4320

  “Vztahy na zemi mezi šíity a sunnity nejsou vůbec špatné. Existují kmeny, které jsou napříč sunnitské a šíitské. Ale někdo hraje tu hru, že se musí jako nenávidět a likvidovat”

  Jistě,že nejsou a nebyly ani za Saddáma. Celý problém šitti vs.sunniti je především zneužívání cizími státy,.
  kteří chtějí mít at už přímý či nepřímý podíl na moci v Iráku,tak se rozpoutala občanská válka.Problém Iráku
  není v suuni-shia.Problém je,že v zemi vládne totální anarchie, že neexistuje jediná autorita,která by tomu
  zabránila, zvláště poté,co byla rozpuštěna irácká armadá,která měla poměrně velikou autoritu v zemi a
  v zemi hlídkují mladí kluci,kteří prošli krátkým výcvikem pod USA v Jordánsku a hrají si na policisty.

 45. theofil Říká:

  By patřila všem občanům…a podle islámského práva by přeživší židé dopadli v lepším případě jako koptové v egyptě, anebo by se koránohlavci odhodlali ke konečnému řešení třeba proto, že jim někdo nějak jako znesvětil kuří oko znesvěcený byzantský kostel – mešitu al-aksar. Proč nás tu krmíte nereálnými pohádkami?

  A propos iráčani mluví o 250 hromadných hrobech, tolik k vaší pohádce o saddámovi. Vlastních příbuzných prý zavraždil 40. Byl tam tedy pořádek.
  Chod dobrých restaurací to prý nenarušilo, to asi máte jako turista na mysli.

 46. Bačík Říká:

  Amal: “Jaký nový Hitler? Proboha! Jistě,jedno “monstrum” padlo, je na čase vytvořit si monstrum další.”
  Pokud představitel státu veřejně prohlásí, že je třeba Židy zahnat do moře, čím se liší od Hitlera? Nemají právo se cítit ohroženi? Kde je Vaše soudnost?
  Palestina je stejně židovská, jako arabská, čím jste se tak pobavila? A co se týká jejího názvu, dva tisíce let to byla vždycky SVATÁ ZEMĚ a ne Palestina.
  Váš citát: “Izrael nikdy neměl vzniknout a neexistuje nic, co by ospravedlnilo jeho politiku”.
  To mluví samo za sebe. Unisono s Araby upíráte Židům místo na slunci. Jeruzalém je pro ně stejně posvátný, jako Mekka pro muslimy.
  Kolik Židů žije v Mekce? V démonizovaném Izraeli žije 1,3 milionu Arabů. Vidíte ten rozdíl? Kdo je nesnášenlivý? A kolik Židovských rodin žije mezi Araby na území budoucího palestinského státu? Nepřežili by do rána. To je ta “arabská tolerance.”
  Teď se podívejte na Vaše představy:…”Samozřejmě,že nejakceptovatelnějším řešením by bylo aby se stát jmenoval Palestina,jako se jmenoval
  i předtím a mohli v něm svobodně žít všechny skupiny obyvatel-i židé a všem bez rozdílu by byla zajištěna stejná politická práva”….
  1. Žádný stát se nikdy Palestina NEJMENOVAL. U koho jste se učila dějepis?
  2. Arabové jsou tak plni nenávisti, že Žida vedle sebe NESNESOU. To je dnešní skutečnost. Bohužel.
  A zdá se, že to platí i pro Vaši osobu. K Vaší škodě.
  Zdravím všechny.

 47. Esmeralda Říká:

  Palestína – veľmi dobrý článok na http://www.niemander.estranky.cz/clanky/izrael/izrael_-vse-o-konfliktu-s-araby
  Amal, kedy panoval posledný palestínsky kráľ? – čo keby ste mi uviedli dátum:)))
  IZRAEL: vše o konfliktu s Araby16.12.2006

  Dramatické události na Středním Východě – a konkrétně izraelsko-arabský konflikt – neustále přitahují pozornost veřejnosti. A veřejné mínění je utvářeno sdělovacími prostředky, které samozřejmě představují události v určitém světle. Izrael je často líčen jako agresivní národ, který okupuje území patřící jiným, aniž by ale bylo jasně řečeno, co mu náleží právem a co si zabírá neoprávněně. A tato jeho nevyjasněná situace se pak může jevit jako nebezpečí pro světový mír. Je proto potřeba znát dobře argumenty obou stran a historii konfliktu.

  Izrael byl vytvořen na základě rezoluce Organizace spojených národů, podle zásady práva národů na sebeurčení. Podle tohoto principu, hlavní národy světa dnes žijí ve svých vlastních národních státech. Židovský národ je jedním z nejstarších národů současného světa. Hebrejští předkové dnešních Židů obývali zemi Izrael už před více než třemi tisíci lety. Přes porážky a cizí nadvládu, deportace a migrace, nikdy tuto zemi zcela neopustili. Ještě před začátkem moderního sionistického hnutí v 19. století, žilo v Jeruzalémě více Židů nežli muslimů či křesťanů. Přes staletí rozprášení si Židé udrželi vědomí své specifičnosti a naději vrátit se jednou do své původní vlasti. Ve dvacátém století se tento sen konečně uskutečnil – ale jen částečně. Dnes je na světě asi třináct miliónů Židů. Z nich asi pět miliónů žije v židovském národním státě. Ostatní žijí zatím mimo tento stát, neboť tam pro ně není dost místa.

  Jak veliké je vlastně izraelské území? Co k němu vlastně patří, nebo by mělo patřit? Pro věřící, ať už židy nebo křesťany, svědectví Bible by mělo být důležitější, nežli jakýkoli jiný argument, jakékoli politické rozhodnutí. Podle Bible (Jozue1,1-4; Numeri 34,1-15) země, kterou Bůh zaslíbil národu Izraele, jde od “Egyptské řeky”až po řeku Eufrat a od Středozemního moře po Syrskou poušť. Specialisté nejsou zajedno v tom, čím je myšlena “Egyptská řeka”. Podle některých je to východní rameno Nilské delty, podle jiných Wadi El –Arish (procházející prostředkem Sinajského poloostrova). Eufrat si může každý snadno najít na mapě. Otázkou ovšem zůstává, kterou část této řeky Bible vyznačuje. Pravděpodobně je to ale pouze ta část, která dnes prochází Sýrií, neboť jinak bychom se octli až za Syrskou pouští, pokrývající jihovýchodní Sýrii, východní území Jordánska a západní území Iráku. V každém případě, v době králů Davida a Šalamouna Izrael pokrýval nejenom dnešní židovský stát, pásmo Gaza a sporná území Předjordánska, ale i celý Libanon a značné části dnešní Sýrie a Jordánska.

  Je ovšem možné namítnout, že vedle práva Židů na zaslíbenou zemi, existují též práva obyvatel, jejichž předkové se tam během staletí usadili. Moderní sionistické hnutí, které vzniklo v reakci na stupňující se antisemitismus v 19. století, samozřejmě navazovalo na tradiční touhu zbožných Židů vrátit se do někdejší vlasti. Bylo ale též inspirováno bojem národů střední a východní Evropy za vlastní národní existenci. Ztotožňovalo se se zásadami práva národů na sebeurčení, formulovanými americkým prezidentem Wilsonem během první světové války. Podle těchto zásad měly být mnohonárodní říše rakousko-uherská a osmanská rozděleny na národní státy. Na území Osmanské říše měly vedle národního státu Turků vzniknout národní státy Arménů, Kurdů, Arabů a Židů. Tento program se zatím zcela neuskutečnil. Arméni, kteří se v roce 1915 stali obětmi genocidy, spáchané osmanskou říší, nakonec mohli vytvořit národní stát pouze na území patřícímu kdysi Rusku. Kurdové stále bojují o vlastní národní stát. Od roku 1991 maji k dispozici, díky anglo-americké vojenské přítomnosti, alespoň autonomní oblast v severním Iráku. Arabové vytvořili ne jeden, ale několik států. Židům se podařilo vytvořit národní stát, který ale stále není uznán všemi sousedními státy a který je podstatně menší, nežli území vyznačená v Bibli.

  Sionističtí vůdci ale ani nikdy nevyžadovali návrat všech území přislíbených Biblí. Přáli si vytvorřt životaschopný národní stát, ve kterém by mohli žít v bezpečí alespoň ti Židé, kteří jsou jinde nejvíce ohroženi.

  Sionisté proto též neprotestovali proti odtržení severní části historické vlasti, která se po první světové válce ocitla pod francouzským mandátem (území patřící dnes Sýrii a Libanonu). Jižní část byla Společností národů svěřena do mandátní zprávy Velké Británii (území ještě dál na jihozápad byla, a stále jsou, zpravována Egyptem. Izrael je dobyl v roce 1956 a pak znovu v roce 1967, ale pokaždé je vrátil Egyptu). Velká Británie ale ve dvacátých letech rozdělila území, nad kterým obdržela mandát od Společnosti národů, na dvě části. Území na východ od Jordánu svěřila arabské dynastii Hašemitů a pouze na území západně od Jordánu umožňovala budování “židovského národního domova”, ke kterému se zavázala “Balfourovým prohlášením” z 2. listopadu 1917. A i tento kousek byl ještě znovu rozdělen rezolucí Organizace spojených národů z 29. listopadu 1947. Podle této rezoluce mělo být mandátní území rozděleno na židovský stát a arabský stát, zatímco území Jeruzaléma a Betléma mělo být spravováno Organizací spojených národů.

  Křesťanské čtenáře může zajímat, že i Vatikán podpořil tuto rezoluci. Jeho zástupci dokonce zakročili u delegací určitých států s katolickou většinou, aby je přiměli volit pro ní. Hlavním důvodem k tomuto postoji Svatého stolce bylo, že tehdy začínala studená válka a Církev se obávala vítězství komunistů nejenom ve východní Evropě, ale i v Itálii. Kdyby se Svatý stolec nemohl udržet v Římě, papež si přál mít možnost se přesídlit do Jeruzaléma. Zvláštní shoda okolností, ve které věřící mohou vidět ruku Prozřetelnosti. V každém případě, Židé přijali rezoluci z 29. listopadu 1947, Arabové na ni odpověděli válkou, ve které ale byli poraženi.

  Izraelský stát, vytvořený na základě této rezoluce, má – v hranicích z roku 1949- rozlohu 21 000 čtverečných km (sporná území Předjordánska a Gazy měří 8000 čtverečných kilometrů). Arabský národ, jehož jsou Palestinci součástí, obývá 3 820 000 čtverečných kilometrů (a to jsou zde počítána pouze území na asijském kontinentu, kolébky arabského národa. Ještě daleko rozsáhlejší jsou území Egypta a severní Afriky, která byla dobyta Araby ve středověku a kde Arabové vnutili většině místních obyvatelů své náboženství a svůj jazyk).

  Početnému arabskému národu, který tak dlouho vládl jiným, byl vzat tedy jen nepatrný zlomek území, které ovládal. Arabské obyvatelstvo tohoto území v žádném případě netvoří zvláštní národ. Neexistuje žádný palestinský jazyk nebo specifická palestinská kultura. Nikdy v historii neexistoval žádný palestinský arabský stát. Jerusalem byl sídlem biblických židovských králů. Nikdy nebyl hlavním městem nějakého arabského státu. Palestinští Arabové byli příslušníky různých arabských říší. Jsou nedílnou součástí arabského národa, což ostatně arabští nacionalisté sami horlivě proklamují.

  Je pravda, že Izrael byl uznán a přijat do OSN v rámci hranic, či přesněji demarkační linie, ustanovené příměřím z roku 1949. Kdyby ho sousední arabské státy v té době uznaly a navázaly s ním diplomatické vztahy, mohla se tato demarkační linie stát skutečnou, definitivní, mezinárodní hranicí. Arabské státy ale zůstaly ve válečném stavu s Izraelem a neustále podporovaly teroristické útoky na židovský stát. Tato situace vyústila v šestidenní válku v roce 1967, ve které Izrael dobyl Judeu a Samaří. Tyto oblasti byly zpočátku pokládané mezinárodním společenstvím za “obsazená území Jordánska”. V roce 1970 ale došlo k bojům mezi Jordánskem a Organizací osvobození Palestiny, která chtěla svrhnout Jordánskou královskou vládu. Jordánsko pak prohlásilo, že už nepokládá území na západ od Jordánu za svá, a v roce 1994 uzavřelo mír s Izraelem a navázalo s ním diplomatické styky. Bývalá demarkační linie mezi Izraelem a Jordánskem na západním břehu Jordánu je tedy dnes pouze mezníkem mezi územím, které OSN uznalo za izraelské v roce 1949 a územím, jehož status není zatím definitivně určen.

  V očích věřících Židů, Judea a Samaří představují ovšem jádro biblické vlasti. Hebron, kde jsou pochováni Abraham, Izák a Jákob, Sára, Rebeka a Lea; Betlém, kde je hrob Ráchel; Nabluz, kde je pochován Josef, jsou skutečně centrem zaslíbené země. Židé jsou přesvědčeni, že mají plné právo se tam usazovat a že není důvod, proč by měli tamnímu arabskému obyvatelstvu překážet. Vždyť i na územích, která podle rezoluce OSN z roku 1947 náleží Izraeli, žije mnoho Arabů.

  Je ale jasné, že nejdůležitější není, zda Izrael končí uprostřed Jerusaléma, nebo čtyřicet kilometrů dál na východ. Velká většina Izraelců by ráda udělala jakékoli územní ústupky, kdyby mohli rozumně doufat, že tím získají skutečný a trvalý mír. Tato naděje ale bohužel není možná. Islám zakazuje svým věrným žít v míru s nevěřícími. Svatá válka je jejich náboženskou povinností. Muslimové mohou uzavřít pouze dočasná příměří s nevěřícími, nikdy ale ne trvalý mír. A obzvláště se nesmí zříci území, která už jednou dobyli. Domnívali jsme se, že už se snad smířili se ztrátou Španělska, které křesťané znovuvydobyli v 15. století, ale nedávné atentáty v Madridu nám ukázaly, že tomu tak bohužel stále není. Války na Balkáně a na Kavkaze, v Kašmíru a na Filipínách též ukazují, že ani dlouholeté období, kdy žili v rámci nemuslimských států, neznamená, že při první příležitosti znovu nezahájí nepřátelství. Jak je možno tedy doufat, že se skutečně vzdají nároku na území Izraele, ať už jakkoli malé, které dobyli už v prvním století islámu a které se navíc zeměpisně nachází ve středu islamského světa, na rozhraní Asie a Afriky!

  Palestinští Arabové nepřestávají tvrdit, že byli vyhnáni z domova “sionistickými kolonialisty”. To ale neodpovídá skutečnosti. Kdyby byli bývali přijali rozhodnutí OSN z listopadu 1947, určitá jejich část by se stala národnostní menšinou v židovském státě, zatímco židovská menšina by žila v arabském palestinském státě. A Zajordánsko by samozřejmě zůstalo zcela prosto jakékoli židovské přítomnosti. Nikdo by nebyl odnikud vyhnán. Židé nechtěli nikoho vyhánět. Přáli si pouze být konečně někde ve většině, nebýt stále malou menšinou, závislou na ostatních národech, se kterými měli tak špatné skušenosti. Arabové rezoluci OSN o rozdělení Palestiny odmítli. A v oblastech, které do roku 1967 kontrolovali, ukončili židovskou přítomnost nejenom vypuzením, ale často masakry. Též je třeba nezapomínat, že asi polovina Židů žijících v Izraeli pochází z arabských zemí, ze kterých musili uprchnout a zanechat tam všechen majetek. Počet těchto židovských uprchlíků odpovídá přibližně počtu palestinských uprchlíků. Je tedy možno mluvit o výměně obyvatelstva. S tím, že na rozdíl od Židů, zdrcující většina arabského národa žije v arabských národních státech.

  Českým čtenářům je možno připomenout, že k odchodu Palestinců došlo krátce po odsunu německého obyvatelstva z českého pohraničí. Srovnáváme-li tyto dvě události, nemůžeme nevidět určitou podobnost. S tím rozdílem, že český národ měl jednoznačně svá území v českém vnitrozemí a nepotřeboval tedy tak nezbytně Sudety, které byly obývané německou většinou po staletí. Zatímco Židům nechtěli Arabové ponechat ani sebemenší území. Důležitější je ale, že jak český, tak židovský národ měly po druhé světové válce dobré důvody se cítit ohroženy a byly opravněné vyžadovat uzemní záruky své narodní existence. Jenže Češi měli větší štěstí nežli Izraelci. Sudetští Němci byli dobře přijati v Německu a rychle integrováni v novém prostředí. Dnes už dávno nemají potřebu vracet se do země předků. Naproti tomu arabské státy, které vyzývaly Palestince, aby uprchli z oblastí ovládaných Židy, aby usnadnili jejich dobytí arabskými armádami, nepřijaly uprchlíky s otevřenou náručí. Jediný arabský stát, který jim udělil své občanství, bylo Jordánsko. V ostatních arabských státech žili palestinští uprchlíci léta, a často ještě i dnes žijí, jako osoby bez státního občanství.

  Arabové často prohlašují, že se stali obětmi událostí, patřících do evropské historie, za které nenesou žádnou odpovědnost. Na to je možno odpovědět, že značná část arabské veřejnosti podporovala nacistické Německo. Velký Jeruzalemský Mufti Hadž Amin Al-Husseini byl přijat Hitlerem a pak organizoval muslimské divize SS v Jugoslávii, které se účastnily vyvražďování Židů a Srbů. Egyptský prezident Anuar El-Sadat byl v mládí vězněn za činost ve prospech nacistického Německa. Strýc iráckého diktátora Saddama Huseina byl vyloučen z armády pro podporu režimu Rašida Ali Gailaniho, který chtěl otevřít Irák německým silám a který po svém pádu nalezl azyl v Berlíně.

  Proč přesto všechno tak velká část evropského veřejného mínění podporuje Palestince proti Izraeli? V západní Evropě mnoho občanů žije s pocitem viny za koloniální minulost své země. Chtějí se proto ztotožnit s Palestinci, národem třetího světa, který vidí jako utlačovaný, aby se ocitli na “dobré straně”. A západoevropské země dnes beze sporu mají značný vliv i na veřejné mínění v České republice. Obraz Palestinců jako obětí a Izraelců jako utlačovatelů vyhovuje ostatně Evropanům, západním i vychodním, ještě z dalšího důvodu: ulehčuje jejich pocit viny za účast na antisemitismu, který vyústil v nacistické hrůzy.

  Nelze opomíjet ani náboženskou dimenzi problému. Je známo, že Vatikán navázal diplomatické styky s Izraelem až více než čtyřicet let po jeho vzniku. Návrat Židů do zaslíbené země byl těžko slučitelný s tradiční « substituční theologií ». Podle ní se církev stala « pravým Izraelem », zatímco Židé museli trpět ve vyhnanství za to, že neuznali Ježíše jako očekávaného mesiáše.

  Tento názor je tak zakořeněný, že mnoho křesťanů ještě dnes podporuje raději islám, jehož rozpínavost a dobyvačnost je skutečnou hrozbou křesťanskému světu, nežli Izrael, který je součástí Západu. Tato situace se ale mění. Dnes si, díky Bohu, mnoho křesťanů uvědomuje, že « substituční theologie » vytvořila klima, které nakonec vyústilo ve vyvražďování Židů za druhé světové valky a tím podrylo morální autoritu církví. Křesťanské církve vidí nyní lépe kontinuitu mezi judaismem a křesťanstvím. A mnozí křesťané jsou přesvědčeni, že návrat Židů do zaslíbené země je stvrzením biblických proroctví, ba i podmínkou « parusie » – návratu Krista a jeho království na zemi.

  Po všech hrůzách dvacátého století, po zklamání, které přinesly ideologie pokroku, toto ztotožnění se části křesťanů s mesiášskými nadějemi jejich židovských « starších bratří » s sebou nese novou naději, která už snad nebude zklamaná. V každém případě se zdá být lepší chovat tuto naději, nežli stranit palestinským teroristům, kteří stáli na straně Hitlerova Německa, pak Iráku Saddáma Hussajna a nyní stojí na straně islamismu Usáma bin Ládina.

  Autor: Dr. Martin Janeček

  IZRAEL: opravdu je Palestina okupovaná?23.12.2006 http://www.niemander.estranky.cz/clanky/izrael/izrael_-opravdu-je-palestina-okupovana_
  Toľko k Amaliným večným nárekom……

  Nedávno zopakovala americká ministryně zahraničí Condoleezza Riceová „stokrát opakovanou lež“ o izraelské okupaci arabského území a nutnosti vytvoření samostatného státu palestinských Arabů. Není přitom podstatné, zda se použije termínu „okupace“ či „obsazení“. Židé žijí na svém území, „v zemi Judské“, minimálně od 13. století př.n.l. Ani po potlačeném povstání Bar Kochby proti Římanům v letech 132-135, kdy přišlo o život až 500 000 Židů, neskončila židovská přítomnost v zemi jejich otců. Od konce 4. století vládli v judské zemi východní křesťané – Byzantinci.

  Pod praporem islámu vpadli Arabové do země teprve v roce 637 a v této době existovalo v zemi 43 židovských komunit. Muslimští vládci – chálifové – se obohacovali o dobytá území, která pak přenechali svým rodinám. Takto vznikající arabská šlechta však byla jen majitelem půdy, nikoli hospodářem. Když v roce 1071 dobyli Jeruzalém z východního Turkestánu pocházející turko-tatarští Seldžukové, ponechali arabské šlechtě její práva. Evropští křižáci pak byli ve svaté zemi od roku 1099 do roku 1187. Koncem 13. století vtrhli do země egyptští Mamelukové a zůstali tam až do roku 1517, kdy je „vystřídaly“ středoasijské turecké kmeny, sjednocené ve 13. století Osmanem I. Sečteno a podtrženo, Arabové byli v zemi „u moci“ necelých 450 let!

  Konec první světové války v roce 1918 také znamenal ukončení turecké nadvlády ve svaté zemi. Britové tak přerušili 400 let trvající „okupaci“ Judeje. Od skončení říše Osmanů neexistoval v zemi žádný samostatný stát. Země přešla pod správu Britů, kteří dostali mandát od Ligy národů, předchůdkyně dnešní OSN. Z jejího rozhodnutí v listopadu 1947 měly vzniknout na správním území dva státy. Židé ten svůj vyhlásili v květnu 1948, po skončení britského mandátu. Arabové rozhodnutí OSN z roku 1947 nejprve odmítli a „nárokují“ ho až od roku 1964, po vzniku Organizace pro osvobození Palestiny. Stalo se tak až poté, kdy se jim nepodařilo „zahnat Židy do moře“ a uchvátit jim celou zemi. Z uvedeného vyplývá, že diskuse o „ukončení izraelské okupace“, ať je vede kterákoli strana, jsou popřením historie a dostávají se tím do oblasti propagandy a demagogie.

  Náboženská negramotnost nebo záměr?
  Karel Marx pocházel z židovské rodiny, která „přestoupila“ na křesťanství. Jeho dědičný monotheismus ho nakonec přivedl k monismu. Práce se mu stala božstvem. Ale pracujícími údajně pohrdal. Naši poslankyni v EU Janě Hybáškové se „stalo“ něco podobného. Její blízkovýchodní monismus nese jméno ropa. Tamější konflikt je prý „o touze po podílu na ropných příjmech.“ Jako bývalá velvyslankyně v Kuvajtu asi „cítí ropu“ všude. Dokonce zachází tak daleko, že konfliktu rozumí lépe než zúčastněné strany. Samotní palestinští Arabové napsali ve své Chartě, že jde o konflikt vyloženě náboženský. Paní poslankyně nicméně tvrdí, že „jedinou cestou ke změně“ je opět ropa. Korunu tomu nasadila tvrzením, že zmíněné podíly na příjmech jsou „klíčem“ k extremismu.

  Předpokládal bych, že jako vystudovaná arabistka četla korán. Ale: buď ho nečetla, nebo ho nebezpečně podceňuje. Arabský kořen „qtl“(zabít) se objevuje v koránu 187x, z toho 25x jako příkaz! Navzdory tomu si myslí, že „islámu jako ideologického fenoménu se není třeba obávat“, neboť prý „nejde o fenomén bojovný, násilný, netolerantní, expanzivní ve své podstatě“. Vypadá to, že paní poslankyně žije někde v Grónsku a korán pravděpodobně nikdy nečetla. V tom nejhorším případě možná mlží, zatajuje pravou podstatu nejbrutálnějšího náboženství, jaké kdy vzniklo.

  „Slýcháme, že muslimové jsou příkladem míru a tolerance, ale pravý opak je pravdou. Nesnášenlivost islámu je zakotvena v samotném Koránu a hadísech“, domnívá se jiný arabista, Karel Keller z Karlovy univerzity. Od vysokoškolského učitele se očekávají elementární informace o evropských dějinách. Co si máme myslet o radách kulturologa Víta Erbana, který se domnívá, že „nám může být islám inspirací a křesťanský i islámský svět se mohou vzájemně obohatit“. Pan Erban asi zapomněl, že islám likvidoval křesťanské církve v Sýrii, Egyptě, v severní Africe, v Malé Asii na území dnešního Turecka, slavné chrámy „přestavovali“ na mešity, násilím odváděli chlapce z křesťanských rodin do své armády, přes 1160 let uvalovali na Evropu těžké daně a po staletí byli muslimové nejkrutější lovci otroků. V současnosti zabíjejí stoupenci islámu křesťany všude po světě. Opravdu nevím, v čem by mohl islám křesťanství obohatit.

  Komicky pak působí „moudrost“ filosofa, který náboženství nerozumí. Např. švýcarský filosof Wolfgang Giegerich nás poučil, že: “Všechna náboženství jsou zastaralá, neodpovídají realitě současného světa, jsou věcí minulosti: nemají čím přispět k velkým otázkám naší epochy, autorita ve věci pravdy přešla na vědu, média atd.“ Takové věty patří do atheistické čítanky 19. století. Nedá se říci, že by prožívalo zrovna křesťanství v Evropě nějaký rozmach, ale šmahem poslat náboženství „do starého železa“ vypovídá o tom, že pan Giegerich vůbec neporozuměl, o čem náboženství je. Že je v EU každý čtvrtý občan duševně nemocný zrovna nesvědčí ve prospěch „autoritě vědy“.

  Autor: Karel Orlík
  S pozdravom
  Esmeralda – je to hlavne kvôli poučeniu nás, tu prítomných.

 48. Pete Říká:

  Amal:
  Ad 2. – Mam-li pouzit vase prirovnani s temi spolubydlicimi, tak by bylo asi vhodnejsi rici, ze ten prvni vyhrozuje tomu druhemu fyzickou likvidaci… Neco o “vymazani z mapy”, ze?
  Ad 3. – Vite, kdyz tak posledni dobou sleduju pocinani Izraele, tak by mne ani moc neprekvapilo, kdyby se myslenkou obnoveni hranic z roku 1967 zacali zabyvat. (ne, ze bych byl osobne presvedceny, ze by to tak bylo spravne vzhledem k tomu, co predchazelo tzv. sestidenni valce..) Nepoucitelni. Jak se ukazalo, izraelske ustupky nic neresi. Kdyz zidovsti osadnici opustili pasmo Gazy, k cemu to vedlo? – Za 14 dni uz jim tam zase letali rakety.

 49. theofil Říká:

  Podle Amal by se muslimští osadníci v evropě vůbec neměli usazovat.

  Není to jejich původní území, k obyvatelstvu jsou nepřátelští, jeho kulturu neakceptují, trpí jakousi náboženskou horečkou, že jim alláh daroval celou zeměkouli, byťto nejsou schopni hospodařit ani doma.

  Ve srovnání s Izraelem jsou zajímaví zejména Pákistán a Tchajwan. Pákistán je zcela umělý stát slepenec. Mnoho lidí muselo odejít, neb nebyli košer muslimové. Do P. se zcela svobodně stahovali muslimové z celé Indie (paralela k židům, přicházející svobodně ze západu, prchajících nesvobodně z východu). 4 provincie byly rozseknuty vejpůl: Kašmír, Paňdžáb, Balúčistán a území Paštunů.

  Tchajwan je ještě zajímavější: Obyvatelstvo nečínské, převálcováno vyspělejšími uprchlíky z Číny pod vedením vojáka Čankajška. Tedy okupace jak vyšitá.

  Ani v jednom z těchto dvou příkladů nikdo nediskutuje o neoprávněném příchodu přivandrovalců. Zajímavé.

 50. theofil Říká:

  Ještě jsem zapomněl: Zbytky původních křesťanů a hindu jsou traktovány v Pákistánu jako kusy hadru, o něco lépe ale dost blbě jsou na tom i nekošer muslimové . šíiti a ahmadíja. Toto v islámském světě nestojí za zmínku, je to zřejmě zcela v pořádku. Arabové v Izraeli naopak prosperují, byťto nemají veškerá práva jako židi. Práva by už dávno asi měli (za podpory židovských spoluobčanů – diskuze probíhají), kdyby nebyli bezpečnostním rizikem. Chybí mi info o právech nearabských křesťanů pro srovnání, to by mohlo polemiku posílit v neprospěch židů. Křesťanští arabové mají bohužel pověst ochotných kolaborantů pro kauzu palestinských šílenců, dnes by již potřebovali větší ochranu ze strany Izraele, tak se časy mění.

 51. Martin Říká:

  “1.Palestinci jsou potomci různých etnických skupin-Kananajců,
  Aramajcu atd”

  Máte pravdu, jenže to samé můžeme říci o Židech, i Židé smíchali své geny s Vámi jmenovanými etniky, jenže zatímco například Kananejci se v Palestině dávno rozplynuli, Židé si dokázali díky svému svému náboženství uchovat svou identitu a svou vazbu na tuto zemi po tisíce let:)
  Takže Židé mají nárok na Palestinu stejně jako současní Palestinci díky své příbuznosti k původnímu obyvatelstvu, navíc však ještě díky svému náboženství:)

  Dokonce bych řekl, že takoví sefardští Židé mají k oněm dávnověkým Kananejcům blíže než současní Palestinci:p

  Jelikož na rozdíl od Židů jsou Palestinci i potomci mnoha a mnoha dalších etnik, jež od té doby prošla Palestinou…..již zmiňovaných Kananejců, ale také Řeků, Římanů, Arabů, Latinů, Turků, Egypťanů, Čerkesů a mnoha a mnoha a mnoha dalších etnik, jež se kdy do Palestiny dostala:)

  Židé se zmiňovanými jistě také misili, ale nepochybně ne v takové míře….:)

  “Skutečností je, jaké byly historické a politické poměry v době,kdy židé vystoupily s nároky na území Palestiny?”

  Tehdejší politické poměry byly nepříznivé jak pro vznik palestinského státu , tak pro vznik státu židovského…

  Historicky i politicky byla tehdejší Palestina součástí Osmanské říše (což jistě víte:), Palestina ani netvořila samostatný správní celek, jelikož byla rozdělena do tří sandžaků….Akro, Nábulus, Jeruzalém podřízených bejrůstskému a damašskému vilajetu. Od roku 1874 byl Jeruzalém vyčleněn a získal speciální statut, kdy se správce zodpovídal přímo Istanbulu. Poslední stát se vším všudy bylo na palestinském území křižácké Království Jeruzalémské:)) Ač neexistovalo příliš dlouho, mělo všechny atributy samostatného státu.

  “Židé v novodobých dějinách nikdy neaspirovali
  na vytvoření jednotného celku”

  “Výzvy T.Herzla
  zpočátku nenalézaly žádnou odezvu mezi židy.”

  Trochu si protiřečíte…….na jednu stranu nikdy v novodobých dějinách neaspirovali na vytvoření státu, a druhou stranu Výzvy T. Herzla jak zpočátku nenalézaly žádnou odezvu, což znamená zpočátku nikoliv, postupně však ano….Faktem je, že počátek trval velice krátce a s dalšími a dalšími léty přiznivci založení státu mezi Židy jen sílili.

  “Arabové se stali terčem izraelského násilí ještě dříve než vůbec “Izrael” vzniknul.”

  Máte pravdu, jen se to chce podívat na souvislosti, třeba zjistíte, že Židé sice útočili na Araby již před vznikem Izraele, na druhou stranu Arabové útočili na Židy před útoky Židů proti Arabům;)

  “jací palestinci?”

  tato otázka byla zcela legitimní (alespoň v době jejího vyřčení), jelikož Palestinci se utvářeli do značné míry právě kvůli Izraeli a sionismu, před sionismem v Palestině žádné národní vědomí neexistovalo, to se vytvořilo až právě ve střetu s Židy.
  V 19. století nebyli žádní Palestinci, nýbrž palestinští Arabové křesťanské či islámské víry rozdělení do vzájemně znepřátelených skupin……. Qays X Yaman……

  znepřátelených rodů……..atd…… existovala loajalita ke skupině, klanu, rodu, nikoliv však k vlasti. Toto rozdělení se zachovalo až do 20.st. Jestli i současné střety mezi Hamásem a Fatáhem mají kromě ideologických rozdílů a klasického boje o koryta i tuto dimenzi bohužel netuším, faktem je že střety mezi rodem Nashashibiů a Husejniů silně ovlivňovaly Palestinu po celou dobu britské Mandátní správy…

  “Řešit otázku,který kmen byl nebo nebyl na daném území před 1000 lety v kontextu dnešní doby už nemá
  smysl. Důležitější je řešit, kým to byl domov po staletí před rokem 1948.”

  Proč bychom měli řešit události staré skoro 60 let? To je přece už také celkem dlouhá doba…..

  Každý totiž může mít tu svou hranici úplně jinde…… podle toho, jak se to komu hodí..pro vás jsou důležitá staletí v minulosti, pro Židy tisíciletí a současnost…

  Ostatně samotný Izrael je i dnes domovem více než 1 000 000 izraelských Arabů…..přitom podíváme-li se opět o staletí zpět, zjistíme, že před 200, 300, 400 lety v minulosti žilo v celé Palestině sotva 250 000 lidí. Podíváme-li se o 2 000 let zpět, zjistíme, že v tehdejší židovské vlasti žilo několikolikanásobně více lidí, než během posledních staletí….

  Také nesmíme zapomenout na to, že Židé se snažili i po “vyhnání” znovu osidlovat Palestinu kdykoliv to jen bylo trochu možné, i dlouho před vznikem sionismu…..Jedna ze silnějších vln následovala nedlouho po dobytí Palestiny Osmany……

  A třeba v Jeruazlémě mají většinu Židé již od 70. let 19.st…….tedy Jeruzalém byl většinově židovským městem již desetiletí před vznikem sionismu…….to vypadá, že židovská vazba na Palestinu a Jeruzalém byla vždy dost silná, nemyslíte? Dokonce to vypadá, že Židé se vždy snažili usazovat v Palestině v co největším množství, nakolik to jen umožňovaly tamější podmínky. Sionismus situaci změnil dodáním ideologie usilující o nezávislý židovský stát.

  Abych to shrnul, Židé nikdy zcela nerezignovali na návrat do Palestiny. Shodou pro Židy velice příznivých okolností se podařilo Židům ve správný čas získat sympatie VB a Balfourově deklaraci už všechno snažení židovské strany směřovalo k vytvoření židovského státu…..Faktem je, že bez těchto počátečních sympatií (+ holocaustu) by asi těžko došlo ke vzniku samostatného státu

  Někdo tomu říká náhoda, někdo Boží prozřetelnost…..

  Jakožto muslimka byste měla věřit na to druhé:)

 52. Esmeralda Říká:

  A to teraz našli v okolí Mŕtveho mora aj ropu.
  takže, Alah sa zasa raz sekol.

 53. Samira :-) Říká:

  Hallo,
  doufam,ze se mate vsichni dobre :-)

  Pozadala bych vas o vase nazory na tento clanek,prosim.

  http://ablecd.wz.cz/darkside/view.php?nazevclanku=&cisloclanku=2002100801

  Dekuji

  Ps:jsou tam i jiny zajimave clanky,tykajicich se nasich temat.

 54. Veliký Žid Říká:

  nic jako palestina nebo palestinec prostě neexistuje.

 55. Esmeralda Říká:

  Samira, ja vám zasa odporúčam tento server…
  zvlášť články o izraeli sú veľmi fundované…
  http://www.niemander.estranky.cz
  čo sa týka toho letu… no, každý má právo na svoj názor,
  podľa mňa takáto šialenosť môže napadnúť jedine mohamedána,
  posadnutého ideou večného sexu so 72 pannami.
  PS: šahíd bude mať, okrem iných posmrtných vymožeností, aj večnú erekciu:)
  A súhlasím s Veľkým Židom – niečo také ako palestína a palestínec neexistuje…
  pripomínam, ako to bolo s tým posledným palestínskym kráľom?
  odkedy dokedy vládol, z akej bol dynastie… ktoré bolo jeho hlavné mesto…
  aspoň týchto pár podrobností..
  inak budem nútená zotrvať na svojom názore, že palestína neexistovala a ani nemá dôvod existovať..
  potom je to ťažko historicky obhájiť.
  Pozdrav
  Esmé

 56. Bačík Říká:

  Samira
  Přečetl jsem si Vámi doporučovaný článek. Zpochybnit jde samozřejmě všechno. pokud ale měli příbuzní možnost si poslechnout záznam z kokpitu, pokud by se pravda lišila od oficiální verze, tak by se to neutajilo. Ale ono to vůbec není podstatné, jak to bylo. Důležitá je příčina a o té není pochyb. Naprostá zvrácenost přirozených lidských hodnot.

 57. Arne Říká:

  Samiro
  Ten článek je z kategorie: Pyramidy postavili mimozemšťani, nebo WTT zničila 11.9. CIA.
  Čili fantasmagorická spekulace s nulovou informační hodnotou.
  Jinak celý tento vámi doporučovaný server je ten nejsyrovější demagogický proislámský propagační zdroj,
  který jsem doposud viděl.
  Za zmínku stojí tam odkazované fórum s tématy jako: Jak vyrobit bombu, Výbušniny !!! Apod.
  Zařadila jste se do pěkné společnosti !

 58. Samira :-) Říká:

  Esmeralda,
  za prve bych byla moc rada,kdybyste nas prestali pojmenovavat mohamedany-protoze mohamedani nejsme,
  jsme muslimove,takze prosim!
  Zasmala jsem se od srce,kde jste prosim vas vzala to o vecne erekci?Nejaky blby vymls nejakeho uchyla,
  v koranu nic takoveho neni……..fantazije stale zije ze….

  Jak muzete rict ze Palestina nebo Palestinec neekzistuje?Napr na mape najdete stat jmenem Palestina,nebo
  se vedci zmylily a omylem to tam napsali?Mimochodem jsem napsala uz neco o historiji Palestiny,prectete si to.
  Jak to bylo s Palestinskym kralem bohuzel nevim,ale budu se to snazit nastudovat,pokud najdu nejake clanky
  v knihovne nebo na netu.

  Pridam neco o sporu o svate mesto Jeruzalem-

  Jestli je Palestinský problém, klíčovým problém na Blízkém Východě, pak ještě větší problém je status Jeruzaléma. Jeruzalém se v arabštině řekne Al Quds a je to začátek politické války. Spor o Jeruzalém trvá již mnoho let, ne-li tisíce a je komplikovaný jako celý Blízko Východní problém. Tento problém se nepochopí bez těchto faktů: Jeruzalém podobně jako celá Palestina přecházela v několika tisících letech z ruk do ruk a byla kolébkou třech velkých náboženstvích : judaismu, křesťanství a islámu, které žili vedle sebe bez konfliktů. Muslimové se chodili modlit do Omarovy mešity a Al Aqsy, židé vylévali svůj nářek u Zdi Nářků, která je zbytkem Šalamounova chrámu a křesťané navštěvovali hrob Ježíšův.

  Sionistická doktrína učinila z Jeruzaléma hlavní město a tím také centrum judaismu na vzdory rezoluci OSN, která učinila z Jeruzaléma mezinárodní město.
  V roce 1948 následkem arabsko-izraelské války přišel na řadu také Jeruzalém. Jeho západní část nebo-li Nové Město kde žilo více židů než arabů padlo do rukou Izraele a v roce 1949 ho vyhlásili za hlavní město. Za to východní část, kde židů skoro nebylo, ale kde se nacházeli všecky již zmíněné náboženství, spadalo pod vliv jordánského krále Abdalláha a zahrnul ji pod hašimovské království. Symbol rozdělení byla zeď postavena mezi obě čtvrtě.

  Izraelská vláda přistoupila na judaizaci západní čtvrti. Zabavila majetek Palestinců, kteří následkem války opustili město a jednou provždy jim zakázali návrat do Jeruzaléma. 100.000 Palestinců, kteří žili v západní části, žijí v jiných místech Palestiny nebo z cela za hranicemi.

  Po Izraelské agresi v roce 1967 byla východní část Jeruzaléma zabraná a v roce 1980 30. srpna Izraelský Knesset definitivně prohlásili Jeruzalém za „věčné hlavní město“.

  Za několik dní po skončení války 1967 Izraelská vláda přistoupila k boření Palestinských domů. Administrativním dekretem byly také zbořeny mešity. Je také důležité dodat, že byli také zbořeny křesťanské kostely a další památkové stavby. Bylo schváleno až 6 rezolucí UNESCO, které stavělo posvátná místa a palestinské budovy do diskriminačních památek.

  Jako omluvu za tyto skutky použil Izrael falešný argument. Důvod boření arabských domů měla být jejich jednoduchá architektura. Izraelská vláda se rovněž oháněla argumentem, že chce na těchto místech stavět budovy pro veřejnost. Ale o to vůbec nešlo. I kdyby Arabové zbořili svoje domy a postavili nové v izraelském stylu, nedovolili by jsme jim tam přebývat – vyjasnil pravé motivy ředitel izraelské společnosti, které se zabývá bořením domů Afram Hofman.

  Izraelské vládě nešlo o krásnou architekturu v Jeruzalémě. Jejich počínání bylo politické. Jeruzalém měl být výlučně židovským městem. Vláda také přistoupila k řešeni demografických otázek, stavění kibuců, tedy plán, jak vytlačit Palestince z jejich domovů.

  Na arabských územích povstalo sedm nových izraelských sídel. Arabské obyvatelstvo se v Jeruzalémě zmenšilo na 14%. Na začátku roku 1948 bydlelo v Jeruzalémě 84% Arabů.

  Záměry Izraele s Jeruzalémem se setkali se všeobecným nesouhlasem celého světa. OSN dalo jasně najevo, že Izrael se nemůže domáhat žádných historických nebo politických práv na utvoření Jeruzaléma jako hlavního města. Navíc okupuje třetí nejposvátnější místo muslimů po Mekce a Medíně. Je také dobré si připomenout, že Jeruzalém je také místo křesťanského kultu.

  Pořád se mluví jen o palestinském terorismu a palestinských teroristech a extremistech, ale nikdy se nemluví o izraelském terorismu který začal už ve 30. letech minulého století v Palestině.

  Představitele tohoto terorismu po vytvoření státu Izrael a vyhnání Palestinců, se staly členy a vůdci izraelské armády, a z teroristických ozbrojených skupin Hagana a Aragon se stala izraelská armáda, ale teroristi zůstali teroristi, s tím rozdílem že už pracují ve velkém a místo zmasakrování vesnic, bombardují už celé města, a místo granátů a děl už používají stíhačky, vrtulníky, a tanky.
  Mnoho lidí nemá na věc Palestiny jasný názor. Mnoho komentářů v mediích je zamlženo. Poté, co seznámíte s tímto problémem můžete konstatovat, že Izrael je od začátku okupant. Izraelští Židé okupují stále další a další území, které jim nepatřilo a neměli na ně žádný nárok ani podle mezinárodních dohod. Židé vlastně již několik let soustavně porušují rezoluce OSN.

  Nad vodou drží Izrael jen podpora USA a to jak ekonomická tak i pseudomorální, mediální a politická. Jinak by se mohl Izrael dostat za svoje nelidské činy do zahraniční izolace. Podpora je tlačena jednak židovskou lobby, ale to by bylo dost málo pro přehlížení věčných průserů. Určující je také to, že pro USA je Izrael jediný spolehlivý spojenec na Blízkém východě. (A spolehlivý je jen proto, že mu momentálně nic jiného nezbývá. Byly totiž i jiné doby…) Proto může mít Izrael jaderné pumy, a Pákistán nesmí. Irák také nesmí. Když Irák vtrhne do Kuvajtu, tak ho čeká smršť bomb. Když Židé seberou armádu a povraždí tisíc civilistů, tak se nemluví, jestli je Izrael v právu: nesmí se veřejně klást otázky Izraeli nepříjemné.
  V podmínkách pomalé války (“příměří”) v Palestině jsou židovské osady používány jako předmostí pro obsazování palestinského území Židy a rozšiřování státu Izrael.

  Židovští osadníci se neocitli “proti své vůli uprostřed palestinského území v důsledku jakési politické dohody”. Oni ví kam jdou. Vidí svět jen skrze svůj zájem získat někde kus půdy, na který dostanou peníze od politického vedení. (A když pak předseda vlády přestane kolonizaci podporovat v důsledku politické dohody s původním obyvatelstvem a kolonisté by měli přijít o přidělený majetek, tak svého ministerského předsedu zastřelí).

  Židovské osady jsou soustavnou, záměrnou, mohutně financovanou státní kampaní.

  Je to populační válka. Finanční povzbuzování porodnosti. Je to prastará praktika změny demografického složení obyvatelstva, známá i u Albánců a Romů (a to, že o tom mlčí profesionální komentátoři, svědčí o jejich manipulacích a osobní zaujatosti).

  Pro další kolonistické osady jsou potřeba další osadníci, a proto politické vedení financuje příchod nových Židů.

  Izraelští vůdci velmi dobře vědí, co dělají, a výsledky se dají hodnotit v globálu jako jejich úspěch. Způsob provedení vídáme zblízka desítky let. Je to zlodějina ve velkém a politická špinavost.

  Někdo může zamlžovat a namítat třeba paralelu se vznikem Československa nemá však žádné záchytné body:

  Československou republiku ustavilo majoritní obyvatelstvo, které na tomto území žilo nepřetržitě. A jestli tu dvě staletí vládla skupina úředníků dosazená Vídní je vedlejší. Je nutné vnímat především obyvatelstvo, které v dané zemi žije a ne státní struktury.

  Je třeba vidět miliony Palestinců žijících tisíciletí v Palestině, a hrstku jejich židovských spoluobčanů (47 000). Co tam naráz chce 5 milionů Židů zvenčí? Žádný z jejich předků tam dva tisíce let nežil.

  V roce 0070 povstali proti civilizovanějším Římanům, odmítali jejich příchod. Prohráli a museli emigrovat.

  Jestli se Židé mohou vrátit po 2 000 letech ze světa do “rodné země,” například černí Židé z Etiopie, tak my se zrovna tak můžeme zvednout a vrátit se na krásné černomořské pobřeží, Soči, Krym.

  Záminka by se našla, jsme Češi a před jedním tisícem let jsme odtud přišli. Aby nás Američané podporovali (“nalezli pochopení pro naše práva”) museli by jsme jít až na Kubáň, k ropným polím Kaspiku.

  Šli by jsme v závětří tanků pacifikujících teroristy ze zaostalého místního obyvatelstva (kterému zbývá jen házet Molotovovy koktejly do restaurací).

  Po vzniku Československa nikdo Němce nevyháněl. Až dvacet let poté Němci vyvolali druhou světovou válku za účelem obsazení sousedních zemí, “získání životního prostoru”. I s plány kolonizačních osad na okupovaných územích a řízené změny demografické struktury. Poté byli hnáni opravdu svinským krokem.

 59. Samira :-) Říká:

  Muzete rict ze to neni pravda,ale zrovna tak muze byt lez to co se vam snazi vnutit,kolik najdeme stranek a
  informaci proti islamu?A kolik najdeme informaci o tom ze to neni pravda?Tato stranka mozna neni zrovna nejlepsi
  ani sem tam nenasla navod jak si udelat bombu,ani jsem to nehledala,nezajima me to,nahodou jsem na stranku narazila kdyz jsem hledala fakta a jine nazory-stranka se mi lybila z duvodu ze jsou tam fakta a mnohe i logicky podleozene,take musim dodat ze tuto stranku zrejme neztvoril zadny muslim,ale clovek ktery se rozumne na vsechno diva.Jak si muzete byt tak jisti,ze
  to co vam cpou do hlavy je pravda?????????Co kdyz to tak neni,ja mam s toho obavi,kvuli evrope a hlavne
  cecham,jeste porad jste s casti ma krev a mam cechy rada,snazim se jen aby jste tu lez pochopili a jako
  cesi se jednou postavili na vlastni nohy a meli sve jen sve nazory,ktere si sami udelate vedenim a tim ze to
  na vlastni oci uvidite a posouditemjedinne tak muzeme byt hrdi na cechy,hrdi na to ze jdeme za pravdou a ne
  pro USA k smychu,jak jsme zase naleteli a poslusne verime co baba povidala,je to dulezite protoze tentokrat
  to neni jen par rozhovoru ale jde o vaznou vec a ta se tyka celeho lidstva,muze se pak stat ze nebude cesty zpet
  nebo to bude cesta dlouha……nemusite verit v islam,ale verit v to ze ne za vsechno islam muze a ze jem mi muslimove
  jsme ti spatni-vzdyt se rika-vinu maji vzdy obe strany!

 60. Samira :-) Říká:

  rikate-Jinak celý tento vámi doporučovaný server je ten nejsyrovější demagogický proislámský propagační zdroj,
  který jsem doposud viděl.

  Jste si tim jisty a proc?????
  Hlavne ze verite tomu co se tady pise-jak vite ze prave toto je pravda?Prosim vas nechte toho s mimozemstany a
  fantaziji,na vasi strance najdeme take spoustu pohadek a fantasmagoriji,jen kazdy si svou pravdu utvari sam,otazka zustava a jeste par let zustane co je vlastne pravda,jestli se to nekdy dozvime!!!Co by asi delal prezident Bush,kdyby si nase prispevky precetl?????Ja vam to reknu,smal by se az by se za bricho popadal a sel by si zahrat golf,tak jako to udelal
  kdyz lide v New Yorku umirali namisto aby neco delal,dokonce svuj vlastni lid nechal nekolik dni bez pomoci
  pri zaplavach a nechal je umrit,jen proto ze tam ziji prevazne lide s tmavsi barvou pleti-tak co je on rasista
  a terorist?Ano,ale nechava to delat diskretne za nej jine lidi!!!Takze si nemyslete ze by vam pomohl,NE necha
  vas stejne jako jine take umrit,pokud budete potrebovat pomoc!!!Prominte mi tato slova-ale jste velice naivni!
  Coz neni spatna stranka charakteru ale nemusi se vam to vyplatit!Ja si preju jen pravi opak pro nas vsechny!

 61. Samira :-) Říká:

  viz tato stranka-americke masakry,proc neco takoveho treba v tv nevidime????????????Odpoved je jednoducha,ale necham vas na to prijit samotne,pokud to neoznacite opet za fanztaziji,ale mate tam fotky i fakta,takze to vyvratit
  nemuzete!
  http://exploze.wz.cz/masakr.htm

 62. Esmeralda Říká:

  dobre.. a keď si ideme ukazovať obrázky,
  viete že prvá palestínska intifáda bola spustená sfalšovanými obrázkami?
  takže toľko k obrázkom…
  tak isto aj ten preslávny obrázok s horiacim Bejrútom a otcom nesúcim dieťa (ktovie ako to bolo)
  bol tak trochu “vylepšený” – nemyslím, že toto je vhodný smer diskusie… – falšovanie obrázkov
  mohamedánski Arabi ovládjú, o tom niet pochýb.
  ale keď už sa chceme o niečom baviť, tak tu niečo pre vás mám :)
  PS: kedy ste boli naposledy na teste HIV? – dobre vám radím, dajte si ho spraviť:))

  This article was retrieved from http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1559788,00.html

  Arab Clergy Tackle an AIDS Taboo
  With infection growth rates second only to Eastern Europe, the pandemic poses a mortal threat in the Arab world. But an effective response seems years away

  By AMANY RADWAN/CAIRO
  Africa: Death Stalks a Continent

  Posted Wednesday, Nov. 15, 2006
  Vignette StoryServer 5.0 Thu Nov 16 23:21:06 2006 Arab countries have some of the world’s fastest-growing rates of HIV infection, but their governments and religious authorities have been slow to address the problem. That was the message last week from a Cairo conference organized by the Arab League and the U.N. Development Program, which drew together more than 300 leading religious figures from 20 Arab countries, and was jointly led by Sheikh Mohamed Sayed Tantawi, the Grand Imam of Al-Azhar Mosque — which is influential throughout the Sunni Muslim world — and Pope Shenouda III, head of the Coptic Orthodox Church and President of the Middle East Council of Churches.

  The conference was told that a new HIV infection occurs every ten minutes in the Arab world, and the region is threatened with a generalized AIDS pandemic similar to that of sub-Saharan Africa unless bold and effective measures are quickly implemented. Anywhere from 67,000 to 200,000 new infections occurred — and some 58,000 people died from AIDS — in the Arab world in 2005, but accurate data and surveys are lacking.

  Religious leaders at the conference addressed themselves to some of the taboos inhibiting an effective response to HIV-AIDS. Some called on the faithful to accept AIDS patients and not close the doors of mercy in their faces even if they are viewed as having sinned — God forgives, and so must society, was the message. Religious leaders have a pivotal role in the campaign against AIDS in the Arab world, given the taboo nature of any discussion of sexuality and sexual freedom and the deeply religious nature of the prevailing social norms. Plainly, as the HIV-infection figures show, sexual relationships outside of marriage are a reality in the Arab world, but those occur behind closed doors. The political and religious authorities tend to deny the existence of homosexuality in their midst, and gays face jail or flogging if exposed.

  So how did conference organizers get the clerics on board for a conference dedicated to tackling this taboo? Dr. Ihab Kharrat, a consultant with the regional AIDS program UNDP/HARPAS, says one of the most effective methods his organization used to mobilize religious leaders was to to bring them face to face with HIV-infected people and have them tell their stories. And they framed the discussion with the clerics of AIDS on the basis of non-judgmental religious compassion — the conference saw the signing of what is called the Chahama Pact in Cairo last week, establishing a network of religious leaders under the motto “religions in the service of the community.”

  Khadija Moalla, the regional coordinator for UNDP/HARPAS, a regional HIV/AIDS program, is extremely depressed and frustrated. She has been active in this campaign since 2002, and admits that she and other activists face a daunting challenge. “There is silence, denial, stigma and discrimination regarding HIV in the Arab World,” says Moalla. Although most Arab governments have national programs to combat AIDS, these are nowhere near equal to the scale of the challenge. For example, the amount of treatment drugs made available through the public health system in Sudan is well short of the number of infections in that country. And in civil society, the enormous social stigma associated with the infection hinders efforts to slow its spread. That stigma discourages people from being tested, because acknowledging infection has been known to lead to sufferers being rejected by neighbors, families and employers.

  “Eighty-five percent of those who are HIV positive are unaware that they are,” says Moalla. Anti-retroviral drug treatment is available through the public health system in many of these countries, but few seek it also because of the social stigma and discrimination. Nor have Arab countries adopted laws to protect the civil rights of HIV-AIDS sufferers. Some statistics suggest that 4 out of 5 women HIV sufferers in the Arab World were infected by their husbands. And when the husband dies of the disease, his family will often disown the woman for fear she may be contagious. It is rare for Arab women to ask their husbands to get tested prior to marriage or to wear a condom during sex.

  The wall of silence in the Arab media also hinders efforts to spread awareness about AIDS. Even though the rate of growth in HIV infection in the Arab world is second only to Eastern Europe, most people in the Arab world are barely aware that the disease exists in their society. Amr Moussa, the Secretary General of the Arab League, warned the conference that failure to respond aggressively to the threat of AIDS will reverse economic and development and will cost the region 35% of GDP in the next 25 years.

  Even among those aware of the disease, the challenge for AIDS activists is to disabuse people of the conspiracy theory that HIV is coming to the region from the outside. “The reality everyone should know is that AIDS in the region is with us and that we are infecting our own people,” says Moalla. But she’s not optimistic about how soon people in the Arab world will accept the reality and begin to take responsibility for protecting themselves against infection.

  Still, the Cairo conference represents a major step towards breaking the taboos that help HIV to spread unchecked. Regional UNDP director Amat al-Alim al-Soswa, addressing the event, expressed her satisfaction that the topic of AIDS is now discussed at Friday prayers and in Sunday sermons, because the clergy were an indispensable ally in the fight against the disease. By removing the shame of those living with HIV, she said, the religious leaders “went beyond a narrow and contemptuous attitude toward one embodying true magnanimity in knowledge, understanding and innovation.”

  toľko k účinnosti zahaľovania a tvz. moslimskej cudnosti.
  BTW, znásilnenie neveriacej ženy nie je žiadne znásilnenie,
  nehovoriac o tom, že šaria súdnictvo pojem znásilnenia vlastne ani nepozná.

  S pozdravom
  ESMÉ

 63. Bačík Říká:

  Samiro
  Jste plná emocí. Budiž. Hledáme PRAVDU. V obou světových válkách nám Američané přišli na pomoc. Tečka.

 64. Bačík Říká:

  Ještě by bylo dobré si uvědomit, že třetí nejposvátnější místo muslimů je zároveň nejposvátnějším místem Židů.

 65. theofil Říká:

  Samira-Esmeralda

  V turečtině se slovo mohamedán běžně používá: MUHAMMEDI – muslim, muslimka.

 66. Pete Říká:

  Samira Říká:
  12. 02. 2007 v 12:20
  “dokazte me ze ty fotky jsou pravdive……….neverim………fotomontaz…….”

  Samira Říká:
  02. 03. 2007 v 13:37
  “…ale mate tam fotky i fakta,takze to vyvratit nemuzete!”

  Co dodat.

 67. Veliký Žid Říká:

  hi hi na mapě stát zvaný palestina nenajdete protože prostě neexistuje:-) btw.palestina je umělý název,který zavedli římané aby se na židy zapomělo jednou provždy.na rozdíl od hitlera se jim to téměř povedlo.nechápu proč se arabáši tak rozčilují??v polovině sedmého století našeho letpočtu(díky islámu;totiž arabskému imperialismu)se muslimové vyrojili z arabského poloostrova a začali dobývat svět.co se týče tzv.palestiny tak tam židé žili od svého útěku z egypta až po dnešešk(prostě nikdy ji zcela neopusili!).přišli arabové,tehdejší obyvatelstvo násilně arabizovali a islamizovali a pak tvrdili že ta zem patří odjakživa jim.na názor tehdejších obyvatel se ani v nejmenším neptali.když se pak židé od poloviny devatenáctého století začali vracet zpět do izraele tak arabové(co tu zem jen využili a zdevastovali)začali kvičet jako podsvinčata a zakoušeli to co před třináctisty lety dělali jiným.izrael je v oblasti jediná demokracie urpostřed šílených středověkých režimů a je to skutečný most mezi evropou a asií(na rozdíl od turecka).mam určitou představu o uspořádání v oblasti zvané palestina,ale po přečtení nenávistných a fanatických blábolů zdejších islamistů(islamistek)jsem ztratil veškerou iluzi a souhlasim s názorem že islám je třeba vyhubit ohněm a mečem.

 68. Samira :-) Říká:

  VELKY ZID- po přečtení nenávistných a fanatických blábolů zdejších islamistů(islamistek)jsem ztratil veškerou iluzi a souhlasim s názorem že islám je třeba vyhubit ohněm a mečem.

  Tak takhle se tady nekteri projevuji-odporne!!!!!
  Od nas ,,islamistu,, tady vetu podobnou teto nenajdete,a me pak tvrdite,ze mi jsme agresivni?????
  Prijedte tedy treba ke me a zacnete mou rodinnou,vyhubte nas ohnem a mecem,dam vam adresu,mozna
  se vam ulevi a vybyjete svuj vztek a nenavist,ale prestante lidi nabadat a nutit jim vasi ideologiji o vyhubovani.
  Chovate se jako blaznivy fanatik,ktery nema daleko od talibanu.Stydte se!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Spousta z nas se tu snazi o nejakou stredni cestu jak si to vyrikat a mozna najit spolecnou rec,ktera by alespon
  dokazala se navzajem respektovat a zit spolu v miru,verte je to cesta tezka a takovymi napady jako jsou vase
  mir svetu urcite neda!!!!!
  Je mi lito vasich iluzi,ale mozna bude lepsi,kdyz si najdete iluze jine a mirumilovnejsi.

  Theofil

  Slovo mohamedani se nepouziva-dokonce ani neni dovoleno se tak nazyvat,nejsme zadna banda,ktera se pojmenovava
  podle cloveka,mi verime v boha a bylo by to zneucteni viry se takto oslovovat.Napr. v AE by vam to objasnili lepe,
  skuste to.Jak to rikaji v Turecku me neni zname,ale nejakeho Turka se zitra v praci zeptam,zajima me to.

  Bacik

  USA na pomoc,ano ale v jake mire a proc?A k cemu to bylo?Tecka.

  Ja vim dobre,ze posvatne misto je stejne nase jako zidu,tim ze o palestine pisi,je neco jineho,tady slo o uzemi.
  Ja sama si take myslym ze by toto misto melo proste zustat pro oba staty stejne dostupne a bez jakychkoliv
  zakazu a tim patrit oboum statum soucasne jako posvatne misto,pricemz by se to stahovalo pouze na na posvatna mista,jinak kazdy svuj stat a svoje prava,izrael zidovska a palestina islamska a zacit se pomalu civilizovat–pro me nejlogictejsi reseni
  Nesouhlasim s zadnou valkou a zadnym nasilym at se o jakoukoliv viru a to i moji Islam,spousta lidi se musi
  jeste hodne scivilizovat,ale neprehnad s modernim zitim a prilisnou technikou,moderni svet je jako rakovina,
  stejne jako zaostale staty jsou jako mor.Jedinne reseni,najit mezi sebou cesty,dnes to znamena smlouvy a
  formulare a mi silnejsi a modernejsi staty podporovat ty zaostalejsi,ale ne je bombardovat,nebo vyhubovat ohnem.

  Pete

  Nachytal jste me.Co dodat!

  Esmeralda

  Bohuzel nerozumim anglicky,ale ja vam sve clanky take neposilam v nemcine,italstine,bosnastine,svycarstine nebo
  arabstine,budte tak laskava a snazte se me to prelozit pokud mozno,nebo alespon shrnou o co jde.Samozrejme
  obdivuji vasi znalost anglictiny,ale bzhledem tomu,ze ja ji nemam,by jste me velice pomohla,opravdu nemam cas
  na prekladani.

  A vase opravdu trapna otazka,,kdy jsem byla naposled na HIV testech,,?????
  Reknete,ptam se ja vas na neco takoveho?Ma to neco z moji virou spolecneho?Vas se radsi nebudu ptat,
  kolik jste dodnes pohlavnich partneru mela……bejt vama tak takove temata nerozjizdim…..
  Neptejte se me na takove veci,urazi me to jako vericiho cloveka,trochu inteligence by neuskodilo krome ironije.
  A jak to vidite ze Slovenckem?Nejdris se chtelo strasne rozdelit a vzdycky jste se na Cechy povysovali a nemeli na s radi,
  dnes je vas v Cechach vic nez na Slovencku,protoze vam to samotnym nevyslo a u nas se mate lepe a najednou
  nejste cizinci,vzdyt jsme drive byly jedno Ceskoslovensko,ze?Kdyz u v cechach jste tk by jste se aspon meli
  snazit mluvit cesky,pri nakupu v cechach jsem slovenske prodavacce skoro nerozumela a o Praze ani nemluvim
  tam s vama prodavacky proste mluvi rusky a to v kazdem druhem kramku v Praze 1 a 2,cesi a slovaci vzdycky
  vsechno prodali,dokonce sposutu vedeckych materialu,vedci se take prodali osobne a mnoho napadu a vlastne i
  firem atd.,protoze vzdycky kazdymu veri,jen kdyz se jim sliby ze budou mit dobre,je to skoda.

 69. Esmeralda Říká:

  Samira, nedávno ste tu tvrdili, že ste študovali v anglicku… – dúfam že sa učíte aspoň nemecky
  takže by ste po anglicky mali vedieť. – pred nejakým časom ste sa tým chválili.- dobre, ten článok vám preložím,
  potom vám moja otázka bude jasná.
  PS: ako vám ide hľadanie palestínskych kráľov?
  čo sa týka práce Slovákov v Čechách, no , hodne ich je aj v Anglicku – inak už je dosť problém
  zohnať niekoho na prácu do čiech, lebo Česi síce radi robotu, ale neradi platia – mám viac príkladov zo
  svojho okolia – ja sama som mohla pracovať v Čechách – na dosť dobrej pozícii (a nie pri nejakej linke krútiť šraubíky)
  ale ten plat zasa nebol až taký mimoriadny, aby sa mi to oplatilo:))
  a čo sa týka Slovenska – nemáme sa tu zasa až tak zle:)) – v mnohých ohľadoch sme progresívnejší ako Česi- to
  sa samozrejme netýka slepej tolerancie.
  PS2: čo bude znamenať, ak nenájdete žiadnych palestínskych kráľov? uvažovali ste nad tým?
  Pozdrav
  Esmé
  aj Česi chodia robiť do Nemecka, a kade tade… veď aj celá vaša rodina išla niekam, kde si nájdu robotu..

 70. Werbel Říká:

  Samira: mohla by ste mi napísať aspoň jednu vetu po “svycarsky”…?

 71. Bačík Říká:

  Samira
  …”USA na pomoc,ano ale v jake mire a proc?A k cemu to bylo?”…
  S historií světových válek se máte možnost seznámit. USA pomohli potlačit v Evropě totalitární režimy. Také díky nim žijeme v demokracii.
  U islámu mě vadí, že není s kým jednat. Někdo tvrdí, že výklad koránu je nenásilný, jiný se odvolává na násilné súry a jinověrci jsou u něho nevěřící psi, bezcení kafíři. Chybí zastřešující autorita, nějaká obdoba papeže, která by řekla: věci se mají tak a tak.

 72. Samira Říká:

  Bacik
  Mate pravdu,chybi nejaka autorita ktera by uvedla veci na spravnou viru,muzeme jen doufat,ze se to co nejdrive stane.

  Werbel

  Jo du Schafsekäl,i schriibe alles,meinsch i cha nüt schwiezer dütsch?Es isch
  schitter.Chabis!!!!
  und Chuchichäschtli…..hehehehehehe

  myslite si snad ze lzu?

  Esmeralda

  nikdy jsem netvrdila,ze jsem studovala v angliji,nikdy jsem tam ani nebyla!!!
  Nemecky umim dost dobre,mluvit cist i psat.Jsem tu skoro 6 let a za tu dobu se clovek musi naucit nejmene
  2 jazyky.Mezitim jsem se naucila i svycarsky dialekt.Nesnazte se ze me udelat debila,neuspejete,jelikoz silne
  pochybuji o visce vaseho IQ-prohrajete!
  Na hledani Palestinskych kralu si musim najit cas,jestli byly nebo ne to nevim,proto si to musim najit.
  Vidite,nakonec si sama na cechy stezujete,takze jsem o Slovacich mela pravdu,jste falesni a jen nas zneuzit a
  pak si jeste stezujete.Nemyslym si ze by byl v cechach problem s placenim,ale vam se nikdy nebude nic libyt,
  az zneuzijete jak se da tak nas pomluvite a odcestujete do jinych krajin.
  Ano ma rodina je z casti ve Svycarsku,ale aspon si neztezujeme a chovame se tak jak je to tady zvykem a
  jsme vdecni ze mame tu moznost,narozdil od vas.Nejde o to ze u nas delate,jde o to,ze si jeste stezujete
  a povysujete se nad nas,jako by jste byly doma,to mi si neco takoveho nedovolime!O to slo!
  A co vy jake jazyky ovladate krome anglictiny?Kdyz uz se me snazite zesmesnit,ukazte co umite vy?

 73. Werbel Říká:

  Samira : Nikdy som sa nad Čechov nepovyšoval , mám tam hodne príbuzných aj priateľov a mám ich rád. To za seba. Ale ktože to tu vo svojich príspevkoch , keď mu dojdu argumenty, sústavne niečo omieľa o “čecháčkoch” konzumujúcich pivo a bravčové maso ? Nie sú to náhodou Vaši podarení moslimskí kolegovia a kolegyne? Nechce sa mi hľadať – ale ktovie či by sme aj vo Vašich siahodlhých príspevkoch nenašli podobné narážky.

  “…dnes je vas v Cechach vic nez na Slovensku,protoze vam to samotnym nevyslo a u nas se mate lepe…” Kde u vás sa máme lepšie – u vás vo Švajčiarsku? V Bosne? Alebo hovoríte o Českej republike? V Čechách dnes žije cca 600 000 až 800 000 ľudí povodom zo Slovenska a to okrem Slovákov aj vrátane Maďarov , Rómov či Rusínov- na Slovensku nás je 5,3 milióna. Takže vidíte , vačšina nás zostáva doma. V Čechách bola vždy vyššia životná úroveň a dúfam ,že aj naďalej bude rásť ,ale vďaka poctivým kapitalistickým reformám v posledných rokoch máme 5-6 % , chvíľami 9% rast ekonomiky aj my.
  Ubezpečujem Vás , že ľudia odchádzajúci zo Slovenska do Čiech (možno okrem tradične neprisposobivých Rómov) nejakým vážnym sposobom český národ a českú kultúru neohrozia. Dá sa to z istotou povedať aj o státisícoch potenciálnych imigantov z Pakistanu , Turecka či Severnej Afriky?
  Takže myslím si , že by bolo už na čase , keby ste začala argumentovať vecne , zrozumiteľne stručne a predovšetkým ku konkrétnym témam pojednávaným na týchto stránkach. Tá vaša misionárska snaha konvertovať nás tu všetkých na islam ma už dosť otravuje a v mojom prípade určite zostane bez účinku. Bolo Vám tu položených viacero otázok , sotva ste na niektorú zmysluplne odpovedala. Tak napríklad tá o palestínskych kráľoch…

 74. Werbel Říká:

  Samira: Vo Švajčiarsku som nikdy nebol , ale už na základnej škole nás učili , že vo Švajčiarsku sú úradné jazyky – nemčina , francúzština a taliančina. Pokiaľ nás tu ohurujete nejakým miestnym nemeckým či románskym dialektom … nuž tak nehovoríte tak úplne pravdu. Ale koniec koncov , je to Vaša vec a problém je to poddružný.

 75. Esmeralda Říká:

  To bude oheň a paľba…
  Samire: Tento článok pochádza z http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1559788,00.html

  Arabský klérus sa vyporiadava s AIDS Tabu
  S rýchlosťou rastu infekcie porovnateľným iba s východnou Európou pandémia smrteľne ohrozuje arabský svet. Ale účinná reakcia sa zdá byť vzdialená mnoho rokov
  od: AMANY RADWAN/KÁHIRA
  Afrika: Na kontinente sa rodí smrť
  Uverejnené v stredu, 15. Novembra 2006
  Vignette StoryServer 5.0 Ut Nov 16 23:21:06 2006 Arabské krajiny majú jednu z najrýchlejšie postupujúcu rýchlosť rastu HIV infekcií, ale ich vlády a náboženské autority sa oneskorujú v reakcii na tento problém. Toto bola správa z posledného týždňa z konferencie v Káhire, organizovanej Arabskou ligou a Rozvojovým programom Spojených Národov, ktorá zhromaždila viac ako 300 vedúcich náboženských osobností z 20 arabských krajín, a bola vedená spoločne Šejkom Mohamedom Sayedom Tantawim, Veľkým imámom mešity Al-Azhar – ktorý je veľmi vplyvný v sunnistickom moslimskom svete – a pápežom Shenoudom III, hlavou Koptskej ortodoxnej cirkvi a Prezidentom Rady cirkví Stredného východu.

  Na konferencii odznelo, že v arabskom svete dochádza každých 10 minút k novej infekcii a región je ohrozený všeobecnou pandémiou AIDS, podobnou tej v subsaharskej Afrike, pokiaľ sa rýchlo nezavedú odvážne a účinné opatrenia. Došlo k zhruba 67 000 až 200 000 novým infekciám – a na AIDS zomrelo v arabskom svete v roku 2005 okolo 58 000 ľudí, pričom však chýbajú presné údaje a prieskumy.

  Náboženskí vodcovia na konferencii sa zaoberali s niektorými tabu, zabraňujúcimi efektívnej reakcii na HIV-AIDS. Niektorí vyzvali veriacich, aby akceptovali chorých na AIDS a nezatvárali dvere milosti pred ich tvárou, hoci sa na nich pozerá ako na tých, ktorí zhrešili – Boh odpúšťa, a tak musí aj spoločnosť, -toto bola správa konferencie. Náboženský vodcovia majú kľúčovú úlohu v kampani proti AIDS v arabskom svete, berúc do úvahy tabuistickú povahu akejkoľvek diskusie o sexualite a sexuálnej slobode a hlboko náboženskú povahu prevažujúcich sociálnych noriem. Otvorene povedané, keď sa zverejnili čísla o HIV infekciách, sexuálny vzťah mimo manželstva je v arabskom svete realitou, ale odohrávajú sa za zatvorenými dverami. Politické a náboženské autority majú tendenciu popierať existenciu homosexuality v ich strede, a gayom hrozí v prípade odhalenia žalár, prípadne bičovanie.

  Takže ako organizátori konferencie uspeli u zúčastnených klerikov na konferencii určenej na vysporiadanie sa s týmto tabu? Dr. Ihab Kharrat, konzultant regionálneho AIDS programu UNDP/HARPAS, hovorí, že jednou z najúčinnejších metód, ktoré jeho organizácia používala na mobilizáciu náboženských lídrov, bolo konfrontovať ich s ľuďmi, nakazenými HIV a nechať ich rozpovedať ich príbehy. Diskusiu s klerikmi o AIDS obmedzili na základ neposudzujúceho náboženského súcitu – na konferencii v Káhire došlo minulý týždeň k podpisu toho, čo sa nazýva Dohoda Chahama, vytvárajúca sieť náboženských vodcov, pod mottom „náboženstvá v službe komunity“.

  Khadija Moalla, regionálny koordinátor pre UNDP/HARPAS , regionálny HIV/AIDS program je mimoriadne deprimovaná a frustrovaná. V tejto kampani je aktívna od roku 2002 a pripúšťa, že ona a ostatní aktivisti čelia znepokojujúcej výzve. „Je tu mlčanie, popieranie, stigmatizovanie a diskriminácia ohľadom HIV v arabskom svete, ” hovorí Moalla. Hoci väčšina arabských vlád má národné programy na boj s AIDS, v žiadnom prípade ani nepostačujú rozsahu hrozby. Napríklad, množstvo liekov na liečenie, ktoré sú dostupné v systéme verejného zdravotníctva v Sudáne je jednoznačne príliš malý na počet infekcií v tejto krajine. V občianskej spoločnosti enormná sociálna stigma, spojená s infekciou zabraňuje pokusom o spomalenie jej šírenia. Táto sigma berie ľuďom odvahu nechať sa testovať, lebo priznanie infekcie, ako je známe vedie k utrpeniu, spôsobené zavrhnutím susedmi, rodinou a zamestnávateľmi.

  „Osemdesiatpäť percent tých, ktorí sú HIV pozitívni si nie sú vedomí toho, že sú“, hovorí Moalla. Antiretrovirálne lieky sú dostupné vo väčšine systémov verejného zdravotníctva v mnohých z týchto krajín, ale iba máloktorí ich užívajú z dôvodu sociálnej stigmatizácie a diskriminácie. Arabské krajiny neprijali žiadne zákony na ochranu občianskych práv ľudí, trpiacich HIV AIDS. Niektoré štatistiky tvrdia , že 4 z 5 žien, trpiacich HIV v arabskom svete sú nakazené svojimi manželmi. A keď manžel na túto chorobu zomrie, jeho sa rodina často ženy zriekne zo strachu, že by mohla byť nakazená. Je veľmi zriedkavé, aby arabské ženy žiadali svojich manželov, aby sa dali pred manželstvom testovať, alebo počas sexu používali kondóm.

  Stena mlčania v arabských médiách tak isto zabraňuje snahám o šírenie vedomostí o AIDS. Hoci rýchlosť šírenia HIV infekcie v arabskom svete je menšia iba voči Východnej Európe, väčšina ľudí v arabskom svete si je ledva vedomá toho, že táto choroba v ich spoločnosti existuje. Amr Moussa, Generálny tajomník Arabskej ligy, varoval konferenciu, že neschopnosť agresívne reagovať na hrozbu AIDS spôsobí zvrat v ekonomike a rozvoji a v nasledujúcich rokoch bude región stáť 35 % HNP.

  Dokonca aj medzi tými, ktorí sú o tejto chorobe informovaní, je výzvou AIDS aktivistov zbaviť ľudí ilúzií o konšpiračnej teórii, že HIV prichádza do regiónu zvonku. „Realitou, o ktorej by mal každý vedieť, že AIDS je v regióne spolu s nami a že šírime infekciu medzi svojimi vlastnými ľuďmi” hovorí Moalla. Napriek tomu nie je optimistická o dobe, kedy arabský svet prijme realitu a začne sa správať zodpovedne a začne sa sám chrániť proti infekcii.

  Napriek tomu konferencia v Káhire reprezentuje veľký krok dopredu v prelamovaní tabu, ktoré pomáhajú nekontrolovanému šíreniu HIV. Regionálna UNDP riaditeľka Amat al-Alim al-Soswa, hodnotiaca udalosť, vyjadrila svoje uspokojenie nad tým, že sa téma AIDS teraz diskutuje na piatkových modlitbách a nedeľných kázňach, pretože klerici sú v boji proti chorobe nevyhnutní. Odstránenie pohany z tých, ktorí s HIV žijú, hovorí, náboženskí vodcovia „vyjdú za úzkoprsý a pohŕdavý prístup voči nim, ktorý stmeľuje skutočnú veľkodušnosť v znalostiach, pochopení a inovácii”.

  Niekoľko ironických komentárov:
  1. kurňa, tak to zahaľovanie je asi fakt zbytočné – rozhodne nie z dôvodov cudnosti… ono je to obyčajný plot
  žena v islame = pole = neživý kus z toho ergo kladívko, keď oplocujem záhradu, žena bude nosiť nejaký ten závoj
  2. keď sú všetci takí strašne cnostní, kde k takej rýchlosti šírenia?
  3. to akože chlapi sami medzi sebou, alebo tam majú toľko prostitútok? (pardon, to sú dočasné manželky, čo je prsne v zmysle práva šaríja) – no to by sme si už len pomohli :)
  4. takže toľko k vysokej moralite moslimov, ktorí sa na ženu nikdy nepozerajú ako na sexuálny objekt :))

  ooo, to bude diskusia…
  S pozdravom
  Esmé

 76. Heh Říká:

  “Nejdris se chtelo strasne rozdelit a vzdycky jste se na Cechy povysovali a nemeli na s radi,
  dnes je vas v Cechach vic nez na Slovencku,protoze vam to samotnym nevyslo a u nas se mate lepe a najednou
  nejste cizinci,vzdyt jsme drive byly jedno Ceskoslovensko,ze?”

  Chtěl bych říct, že Slováků určitě není v Čechách víc než na Slovensku. Trošku mi připadá, že chcete zdejší diskuzi směrovat tak, abyste proti sobě hnala Čechy a Slováky. Oba národy mají svoje pro a proti, ale to není podstatou zdejší diskuze. Byli jsme jedním státem a mírumilovně jsme se rozdělili. Bez válek a bez násilí, jako se tomu dělo mnohdy jinde ve světě, třeba např v Jugoslávii. Řekl bych, že to samo o sobě hovoří o vzájemné toleranci našich národů.
  Ano, jistě, je tu hodně Slováků, kteří se ani po dlouhém pobytu nenaučili česky a mohli by.
  Podstatou však je, že u Slováků, ani u Čechů nehrozí, že by se nějak hromadně stěhovali a zakládali velké uzavřené komunity a snažili se svoji kulturu prosazovat do původní společnosti a časem snad i nad ní, jako tomu vidíme u mnohých muslimů.

 77. Werbel Říká:

  Vzájomná nenávisť medzi balkánskymi národmi je sposobená v nemalej miere aj zničujúcim 500 ročným osmanským panstvom. Čím dlhšie bol niektorý euro-kresťanský národ pod tureckým (islamským) panstvom , tým závažnejšie má problémy ekonomické, etnicko-náboženské, územné ako aj štátotvorné. Inými slovami tzv. “zdivočenosť” Balkánu je priamy dosledok stáročnej moslimskej nadvlády. Vďaka tureckej expanzii sa zabrzdil hospodársky a štátotvorný vývoj na 150 až 200 rokov aj v Uhorsku. Dosledkom bolo ekonomické zaostávanie tohoto priestoru oproti západnejšie položeným krajinám Európy. A ďaľším dosledkom bolo , že národy Uhorska už nikdy viac nedokázali nájsť spoločnú národnú identitu a nakoniec sa i rozišli ( tým nechcem obhajovať aponijovský projekt maďarizácie). Moslimovia sú povodcami mnohej nevraživosti medzi národmi juhovýchodnej časti Európy.
  Takže taktika “rozdeľ a panuj” – však Samira? Rozoštvať medzi sebov nielen Čechov a Slovákov , ale pokiaľ možno celú Európu a potom už len vládnuť…
  Všade na svete , kde sú moslimovia v kontakte s neislamskými kultúrami , je páchané etnicko-náboženské násilie a je šírený chaos: južné Filipíny , južné Thajsko, Timor, Srí Lanka, Džammú a Kašmír , Aceh , Irak, Karabach, Čečna, Dagestan a Osetsko, Izrael, Darfúr, Čad, Nigéria, Kosovo,Bosna,Somálsko, Eritrea,Etiópia – no to sú len tie vačšie konflikty. K tomu treba pridať vytrvalé prenasledovanie neislamských menšín v Indonézii , Malajzii , Pakistane, Iráne,Egypte,Alžírsku ba dokonca aj v “sekulárnom” Turecku…
  Takáto sú dosledky učenia proroka Mohameda.
  “Po ovocí poznáte ich…”

 78. Veliký Žid Říká:

  Recept Generála Pershinga.
  General Pershing velel U.S.posádce na Filipínách v roce 1911. Jeho vojáci se stali obětí série teroristických útoků filipínských muslimů.

  Pershing se nepokusil složit “ROAD-MAP”. Ani nepřipravil studijní skupiny ke zjištění “Proč Muslimové nenávidí Američany”. Ani jim nenabídl sérii “ÚSTUPKŮ”. Ani nepostavil “ZEDˇ” – aby je udržel venku.

  Místo toho chytil padesát těch muslimských teroristů. Pak je nechal vykopat jejich vlastní hroby. Pak nechal potopit padesát nábojů do vepřové krve.

  Než bys napočítal do tří , všichni až na jednoho z těch “hledačů alláha” bylo zastřeleno! Jejich těla byla zabalena do kůží čerstvě zabitých prasat a naházena do obří díry. Na ně byly nality vnitřnosti a jiné prasečí pozůstatky.

  Můžete se zeptat: “Proč byl jeden muslim ušetřen?” Odpověď je jednoduchá. Tento jediný přeživší muslim byl propuštěn a poslán zpět ke svým kolegům “mujahedínům” aby ohlásil co viděl.

  Příštích 42 roků tam nebyl jediný muslimský útok! chrocht,chrocht,kvík,chrocht

 79. damil Říká:

  to Veliký Žid:
  Zajímavé, ale z Filipín se vrátil v roce 1903. Máš nějaký odkaz na tento způsob řesění muslimského teroru?

 80. Esmeralda Říká:

  Z toho vyplýva jedna vec – noste so sebou prasacie ucho, zvlášť na západe, nikdy neviete,
  kedy sa vám bude hodiť….
  prípadne fľaštičku s nápisom (cudzojazyčným) POZOR, PRASACIA KRV…
  kedysi dávno som čítala jednu detektívku, taliansku, tam jeden detektív vyšetroval nejakú vraždu…
  a povedal So sviňou po svinsky, s človekom po ľudsky… to ľudské zaobchádzanie si treba zaslúžiť…
  Ali Sina hovorí, že mohamedánski narcisi rozumejú jedine sile – ako zvieratá…
  súcit je výlučne ľudská vlastnosť…
  čo už k tomu dodať…
  pozdrav
  Esmé

 81. Samira Říká:

  Werbel
  nemusite to brat tak osobne,vlastne to byla ode me trosku zla narazka na Esmeraldu,ale to byl jen momentalni
  vztek kdyz se me zeptala jestli mam HIV.
  Takze se vam vlastne musim omluvit,vlastne mam i v rodine prizenene Slovaky a vychazime spolu moc pekne,jen
  s tim jazykem je pravda ze by se naucit cesky,protoze mladsi generace uz tak vsechno slovensky
  nerozumi.Takze se vam uprime omlouvam!!!

  Co se tyce Palestynskeho krale,jsem napsala ze si to musim zjistit,nemusite se hned vztekat kdyz hned ten den
  neodepisu,mam take jine veci n a praci nez sedet u pocitace a puvodne to nebylo tema mnou uvedene.
  Zasla jsem do knihovny a zatim jsem nasla jen neco Rimskem kraly s Palestyny Veliky Herodes,o nem urcite vsichni neco vime,
  napr. nechal vyvrazdit vsechny male chlapce v Betleme po narozeni Jezise kvuli strachu o svou vladu,vlastne
  to byl vrach se vsim vsudy,zavrazdil jich vice.Bylo jich jeste par,ale pred Chrystem nebo neco malo v letech
  naseho letopoctu,ale v poslednich staletich zadny Palestinsky kral nebyl.Vite li neco o tom vy,napiste prosim,rada se neco dozvim,kdyz uz se o to ted zajimam.
  Co se tyce Svycarska-naucili vas spravne ze uredni jazyky jsou Nemcina,Italstina,Francouzstina ale i Retroromanstina.
  Nemcina je ale pouze uredni a svycari maji svuj vlastni jazyk svycarstinu,ktera se o dost lisy ve mlive i psani
  od nemciny uredni!Nemci z nemecka rozhodne svycarsrine nerozumi a na jejich kanalech pokud davaji nejaky svycarsky porad,bezi s titulky.Je to druh nemciny,ale ne tak stejny aby ste ji rozumel pokud umite nemcky.Muzete si to poradne zjistit! Tudiz nelzu!!!!! Nicim vas neohromuji,sam ste chtel udat priklad!!!!!!
  Je to jen vas dalsi pokus jak z nas nebo ze me udelat debila a negramota…..

  Esmeraldo
  co tim chcete docilit?
  Vidite,ze jsou i zeny a muzi kteri az tak svou viru nepraktykuji jako i jini napr krestane nebo jine viry,ne vsichni
  chodi zahaleni a zijou evropskych zivotem,jsou to moderni muslimove jako vy moderni krestane,takze z viry jim toho moc
  nezustalo,jen ze slavi ramadan,bajram nebo vanoce z nich nedela verici.Pres tyto ,,moderni,, lidi se rozlezl
  po celem svete AIDS.Nema to nic spolecneho s virou ale lidmy samotnymi.
  AIDS je po celem svete a mohli by jsem hodiny diskutovat kde nejvice atd…
  V kazdem pripade s toho prevelika diskuze nebude jak jste se tesila,tedy aspon ja s vami o tom dikutovat nehodlam,
  neni to pro me dulezite,s nemocemi dneska stejne nic neudelam,v tomto smeru,,kazdy sam za sebe,,
  Jestli chodi muslimsti muzi za prostitutkami s tim take nic neudelam a je mi to take jedno,je mi vlastne lito jen tech zen ktere
  se musi z ruznych duvodu prodavat a to po celem svete.nehlede na to ze v kazde zemi chodi muzi za prostitukami a najdeme mezi nimi i dulezite osoby s vysokym postavenim,sama vite dobre ze jich je mnoho.Jestli se kvuli tomu
  z islamskych duvodu na tich par min ozeni nebo u jine viry co ja vim delaji me nezajima,predevsim
  neuznavam ani jedno a je me odporne ze tam vubec lezou,ale to ma s modernizaci sveta hodne spolecneho.

  Tak jsem si vzpomela pri tehle diskuzi na Kralovnu ze Sàby Sybila Kumana,jiste ji znate vsichni.
  Vlastne nam vsechno predpovedela a vsechno se nam do ted splnilo.
  Doufejme ze se nesplni vsechno.
  Jen tak pro zajimavost:

  arabském světě je dodnes velmi ctěna a uznávána. Založila říši a dovedla ji k rozvětu, předala ji svému synovi s mnoha radami a předpověďmi pro prosperitu říše. Královna ze Sáby je v arabském světě uznávaný fenomén.

  Královna Sibyla Kumana žila asi v letech 970 až 870 před Kristem. Jejím původním sídlem bylo území Sába v Arábii, odkud se jí dostalo přídomku královna ze Sáby. Vydala se na dlouhou cestu ke králi Šalomounovi, kterému svěřila svá vidění a tento čin ji velice proslavil. Část jejího proroctví se zachovalo až do dnešního dne, i když přísná cenzura zabraňovala v mnoha zemích knižnímu vydávání.

  Už v její době o ní kolovaly různé zvěsti – například ta, že má velmi chlupaté nohy. Král Šalamoun, aby se přesvědčil, zda je to pravda, dal pro královnu Sibylu upravit místnost se zrcadlovou podlahou, která vypadala jako voda. Královna skutečně při vstupu do místnosti vyhrnula sukni a Šalamounovi se naskytl pohled na její prý velmi chlupaté nohy.

  Sibyla předpovídala jak vynálezy, pokrok, auta, letadla, podmořské čluny, tak i osvobození poddaných, pády mnoha velkých říší a královských rodů. A snad pro zachování dědičnosti trůnu pro svůj rod, zakazovali panovníci čísti tato proroctví.

  Sibyla předpověděla mnohé a mnohé se také vyplnilo a zřejmě se vyplní i další předpovědi, až se naplní čas.

  Začtěte se do hlasu královny ze Sáby,… co předpovídá dvacátému století.

  Přijde doba úpadku.

  Ženy sukní svých odloží a sukněmi mužů odívati se budou.

  Nápojů opojných užívati budou, takže plodnosti jejich ubude a lidstvu zánik úplný hroziti bude.

  A pak-li z ženy, nápoj omamný požívající, dítě se zrodí, tichému šílenství propadne.

  Tyto děti pak nebudou více potomků míti.

  Na rukou těžké a kamenné ozdoby nositi budou.

  Některé předpovědi sice na první přečtení vypadají jasně, ale že by tady měla na mysli opravdu jen náramky?

  Jednou velmi dlouhý, pak krátký a v době, kdy bude lidstvu nejhůře, vlas kratší mužů nositi budou.

  Rovněž ústa svá a oči mnohých pozmění, takže žena v té době sově se podobati bude.

  A pak v té době mravnost dětí tak upadne, že matek svých poslušnými nebudou. Dítě nezná falše, nezná přetvářky a je-li nuceno těmto neřestem tváří v tvář se dívati, odvrací se od nich a nenávidí je. Nečiní pak rozdílů, zda faleš u své matky vidí a stejně tuto nenávidí.

  Mnoho mužů manželky své, které jménem Hospodinovým do ložnic svých vedli, vyženou a pojmou manželky jiné.

  Přijde doba, že z tisíce děveček jediné panny nebude, neboť děvečky panenství své už před zasnoubením mužům jiným za zlato a víno dají.

  Přijde doba, kdy matky své dcery do měst vyženou, aby tam, prodávajíce své tělo a tak dobývajíce s muži cizími, statků pozemských nabyly.

  Manželky s několika muži tělem svým obcovati budou, aniž pohoršení v domě sousedů svých činili, neboť i manželka sousedova s několika jinými muži, nežli s manželem svým, obcovati bude.

  Ó, králi Šalomoune, tak jako dnes živí se mužové národa tvého obchodem a obhospodařováním svých stád, tak přijde doba, kdy ženy prodejem těla svého živiti se budou.

  Vypadá to, jakoby se předpovědi týkaly jen žen, ale pro Sibylu, znalou zákonů stvoření, byl zřejmě stav ženského pokolení nesmírně zajímavý i určující.

  Jejich lůna mateřská odumrou, přestanou ploditi a zmalomocní.

  Jejich těla pomalu uhnívati budou.

  Tak stane se v době té, kdy žena a muž před zákony plné rovnosti dosáhnou.

  Bude to pro ženu doba rovnoprávnosti, ale i bezcennosti.

  Tak jako nekladeš velké ceny velbloudu, kterého na tržišti od kupců koupiti můžeš, tak nemá a nebude míti ceny žena, která, byť tebe stejné úrovně, za zlato a víno se ti prodá.

  Věz, že prvým tvorem Hospodinu podobným byl muž a posledním tvorem, který na této zemi zmírati bude, bude žena. Nebude to však žena z rodu tvého izraelského, která poslední z této země odejde, neboť před skonáním světa dávno již rod tvůj a veškerý Izrael vymře.

  Poslední žena bude z rodu těch, kteří teprve po tisíciletích panství nad světem dosáhnou.

  A já pravím tobě:

  Přijde doba, kdy člověk úplně ovládne svět a bude se snažiti vniknouti do tajů díla Hospodinova, aby i chod země ovládl.

  A vidím, jak podmaní si všechna zvířata, aby člověku sloužila a jak zachytí vzduch, vodu i slunce. Vzduch, aby za něho pracoval, vodu, aby jemu nesmírný užitek dávala a slunce, aby v dobách dešťů a sněhů jasem a teplem obydlí zpříjemňovalo.

  A v tom čase se nespokojí člověk ani s tím, že zneužije díla Hospodinova pro sebe, ale vytvoří umělá zvířata, aby i tato jemu podmaněna byla a člověk vytvoří něco, co předčí svět i člověka.

  Vidím ono divné zvíře, vytvořené z různých kusů kovů člověkem. Místo nohou divné obruče, místo těla kus lesklého kovu a místo hlavy jakás křídla.

  Toto člověkem umělé zvíře, sluncem a vodou živené, utíká rychle po zemi, že síla větru mu nestačí, pluje po mořích, že i před dopadem vln se zachraňuje a letí v oblacích rychlostí supa.

  Člověk pak tvorbu svou, již silou svou a rozumem k výkonu donutil, ovládající, říditi bude celý svět a všechno co na tomto světě jest: slunce, déšť, vítr i oblaka.

  Nebude však člověku stačiti ani tento svět a proto s nářadím, mi dnes velmi podivným, bude se snažiti odletěti z tohoto světa a tam někde, kde jen vůle Hospodinova jest, zkoumati, zda cesty lidstva, světa i hvězd pozměniti by mohl.

  Tomuto přání člověka nikdy vyhověno nebude.

 82. Samira Říká:

  Velky Zid

  tak jste me ohromne pobavil!!!!
  Vy jako velky zid se ohanite prasaty a svinemi,asi jste zapomel jako zid ze ani zide veprove maso nejedi!!!!!!
  Takze si vas a Esmeraldu dokazu zive predstavit jak sebou tahate praseci ucho nebo krev,urcite budete
  zajimave vonet takze se k vam opravdu zadny muslim nepriblizi,ale urcite ani zadny jiny clovek :-))
  Mozna vam to ale pomuze tak jako to pomohlo lidem pred par stovek let nosit u sebe cesnek
  proti vampirum :-))))))) A ano,vampiri vymreli,zadneho jsem dosud nepotkala,takze se vam to mozna
  povede,muslimove zmizi ze sveta diky lidem jako vy kteri u sebe budou nosit svinske ucho…a mozna se to zapise
  i do dejin,kdo vi……co k tomu jeste dodat!!!!
  Co se tyce soucitu esmeraldo,pokud tedy muslimove zadny nemaji,pak by jste musela i vy byt muslimkou,
  protoze soucit rozhodne veliky nemate,pokud nejaky mate je zcela pohlcem vasi druhou strankou……

 83. Esmeralda Říká:

  Samira, ja som len zvedavá, ako je možné, že náboženstvo, ktoré je údajne najlepšie a najdokonalejšie
  na svete, ktoré totálne oddeľuje mužov a ženy do tej miery, že sú odkázaní na dohodnuté manželstvá…
  má jednu z najvyšších rýchlostí šírenia AIDS… asi púť do Mekky nelieči AIDS – no to je ale div…
  viete, Balzac povedal jednu vec – kde je manželstvo bez lásky, tam bude onedlho láska bez manželstva…
  napriek tomu že sa celý islam stavia na hlavu….
  jediné krajiny Afriky, kde sa podarilo tento trend zvrátiť, je Keňa a Uganda, ktoré dosť veľkou
  rýchlosťou konvertujú na kresťanstvo….
  takže, ja sa teda čudujem…
  inak čo sa týka češtiny a slovenčiny, je pravda, že väčšina Slovákov česky rozumie, naopak je to horšie…
  dodnes je pre mňa veľmi zákerná otázka – fajn, super kniha a bola česky alebo slovensky… ja väčšinou tápem…
  prijímam vaše ospravedlnenie…

  A ak mohamedáni vymiznú zo sveta.. no, nič sa nedeje, o nič nejde… takmer všetci tvz. islamskí vedci, či už Ibn Ruše, alebo Ibn Sina, alebo Omar Chajjám boli odpadlíci, a len preto, že kalífom to bolo jedno tak prežili… takže sa nič nestane.

  PS: Samira, čo je podstatnejšie, hadís alebo korán?
  a keď je hadís v rozpore s koránom, čo by sa malo brať ako platné?
  týka sa to totiž otázky konzumácie alkoholu, nedávno som našla na nete niečo také, že je to zakázané
  iba v hadísoch, ale v koráne nie, takže budem pokračovať v štúdiu….
  a možno sa dopracujeme aj k tomu, že alhkoholické nápoje neboli výslovne zakázané…

  PS2: Herodes Veľký bol bohužiaľ žid, helenizovaný, ale stále žid…

  Súcit – dobrá vec, pokiaľ to niekto nezneužíva… inak je po súcite

 84. Samira Říká:

  Esmeraldo,
  ja nikomu netvrdim,ze Islam je nejdokonalejsi a nejlepsi nabozenstvi na svete,jen tvrdim,ze pro me je
  nejlepsi,coz je logicke,
  kdyz v to verim a ostatni verici v jakekoliv vire vlastne take.Je to naprosto normalni,kazdy veri ve svoji
  pravdu a tak to ma take byt.
  Vite uz jsem tu omylala veci okolo zen a muzu v islamu,z jedne strany mate pravdu vy,je odporne a naprosto
  neakceptovatelne
  jak se v ruznych islamskych zemich k zenam chovaji a i ostatni muslimove s tim nejsou spokojeni,ale co muzeme
  delat?Sama vite,
  ze ani vy nemuzete neco zmenit,jako prosty clovek zijici v jakekoliv zemi,k tomu mi nemame zadne
  pravomoce.
  Na druhou stranu mam pravdu zase ja,ze ne v kazde zemi a kazde muslimske rodine se tak deje!Drtiva vetsina
  zije uplne normalni
  zivot.Rikam ze sve skusenosti,zeny jsou naopak respektovany a neni s nimy nijak spatne nakladano,sama
  zena se rozhodne
  zdali chce byt zahalena,nebo zit moderni zivot.Bohuzel se vam dostanou do rukou a pred oci jen ty zrudne veci
  a tak i plne chapu
  co si o islamu myslite.Ale nemate pravo soudit islam jako celek,ale jen ty dotycne osoby.Ja jako muslimska
  zena se mam
  velice dobre,mam svoji volnost pohybu i slova,nikdo me nic nezakazuje nebo neporouci a ani zadnou takovou
  zenu neznam.
  Cestuji dost,protoze mam rodinu v Bosne,Tunissku,Egypte a Mece a nikde jsem neco takoveho nezazila,
  naopak jsou
  tam zeny plne respektovany.Vim ze ve spouste zemich to tak neni,ale co mame mi ostatni delat?
  Ja jsem si
  nasla manzela sama,vsechny 3 sestry meho manzela take a jejich sousede a vsechny co jsem poznala.
  Neco takoveho
  se deje jen v zapomenutych,chudych a diktatorskych zemich.Mimochodem v Kuranu stoji,ze se zena ,,nesmi,,
  nutit do snatku
  pokud ona sama nechce!Takze mate hned jeden priklad jak to mnozi muzi prekroutili,proc?Myslym,ze to
  ma uz koreny
  pred mnoha a mnoha lety,kdy se za snatky platilo a tak tim vlastne vydelavali na svych peknych dcerach,
  coz je samozrejme hrozne.
  Bude jeste dlouho trvat,nez se zcivilizuji,ale doufam ze se tak stane!Nektere staty se o to uz snazi,jako napriklad
  Tunissko,
  tam nemate treba vubec sanci se na internetu dostat na jakoukoliv islamske stranku,aby zabranili teroristum
  kteri by to mohli
  zneuzivat.Zeny nesmi v zadnem pripade po meste chodit zcela zahalene a do skol se hedjabi nosit take
  nesmi,pokud ano
  tak jen zavazany satek dozadu,ale ne okolo cele hlavy.A zeny nejsou v zadnem pripade diskriminovany,
  pracuji normalne v bankach na uradech ve skolach atd.
  Tak vidite jsou staty,ktere se snazi civilizovat a ridit se presne podle Kuranu bez jakehokoliv prekrucovani.

  Hadith nebo Kuran

  Hadith je vlastne presne vysvetleni Kuranu prorokem Muhammedem,napr Kuran nam rika modlete se a Prorok
  nam rika jak se presne modlit v Hadithech.
  Hadithu je mnoho,ale muslimove smi verit pouze v Hadithy Sahihajin,sepsane dvoumi lidmy-al-Bukhari a Muslim,ty ostatni mohou byt
  nepravdive,jako napriklad ty co jsou v rozporu s Kuranem.
  Pokud jde o alkohol,
  ten je uplne zakazan!Kuran nam zakazuje vse co nase telo opiji nebo nam skodi,takze se to vztahuje i na
  cigarety a drogy.
  Buh nam zakazal sebevrazdu a umyslne niceni sveho zdravi a tela.

  ps: Vite napriklad jak se zachazi z nekterymi zidovskymi zenami?Skuste si nekdy precist neco o zidovstvi,
  naopak v Tore nema zena moc velkou vahu a pri sve menstruaci se s ni nesmi muz bavit,dotykat nebo s ni jist
  u stolu nebo si dokonce na tu zidli sednout,pohlavni styk vykonavaji a z po te co zena po menstruaci
  podstoupi koupel ve zvlastnich jakoby laznich.Naopak v Kuranu napr. nam neni zakazano nic takoveho,
  jen pohlavni styk behem techto dnu,protoze to je necite.Neverim ze to tak buh po zidovskych zenach chtel,
  mozna dalsi dukaz jak se clovek dostava k moci pod zaminkou Boha.

 85. Veliký Žid Říká:

  damil:ale Pershing se na Filipíny na čas vrátil(1909-1913)a byl guvernérem Morské oblasti.Guvernér byl současně hlavou civilní správy i vrchním velitelem vojenských sil.

 86. Veliký Žid Říká:

  :-))podle očekávání…samira zabrala na první nahození….:-)))

 87. Samira Říká:

  :-) tak takovou vymluvu jsem necekala.BRAVO :-)

 88. Samira Říká:

  mel by ste si vzit priklad s islam info !!!!!

  Inteligentní diskusi, prosím! Chápu, že Češi dopilovali k dokonalosti umění si stěžovat a nadávat a že mají potřebu se tímto uměním pochlubit světu, stížnosti a nadávky ale nejsou to, čeho je třeba. Z toho důvodu budou mazány komentáře, které jsou rasistické, vulgární, vyzývají k násilí, útočí na další diskutující, nebo nerozlišují mezi islámem jako ideologií a muslimy jako lidmi. Na internetu je mnoho míst, kde lze všechny tyto věci provozovat, a nikdo nepotřebuje další. Dávejte přednost kvalitě před kvantitou. Mluvte, když můžete sdělit něco hodnotného.

 89. Samira Říká:

  30.8.2006
  OSN odsoudila izraelské tříštivé bomby

  středa 19.45: Jan Egeland, komisař OSN pro humanitární otázky, obvinil Izrael z “naprosto nemorálního” používání tříštivých bomb v Libanonu.

  Pracovníci OSN, kteří odstraňují nevybuchlé bomby, nalezli dosud celkem 100 000 nevybuchlých, rozházených kazetových bombiček na 359 různých místech v Libanonu, řekl Egeland. “Devadesát procent úderů s tříštivými bombami bylo provedeno v posledních 72 hodinách konfliktu, kdy jsme už věděli, že dojde k dohodě,” konstatoval. Egenald dodal, že bude trval 12-15 měsíců, než budou tříštivé bomby odstraněny, a že každým dnem jsou jimi zraňováni a usmrcováni lidé.

  “Tříštivé bomby kontaminovaly velké oblasti – mnoho domovů, mnoho farem i polí,” řekl Egeland. Charakterizoval tyto nové statistiky jako “šokující informace”. Dodal: “Ten problém bude pokračovat mnoho měsíců, možná i let. Každým dnem jsou lidé mrzačeni, zraňováni a zabíjeni těmito zbraněmi. Nemělo se to stát.”

  Podrobnosti v angličtině zde http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/5299938.stm

  a tady neco o lasce mezi palestinecem a izraelkou pro esmeraldu
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6405799.stm

 90. Samira Říká:

  Tak mi reknete jak za to vsechno muzou obycejni lide,kvuli valce se nesmi ani milovat a byt spolu,myslite si
  ze oni valku chteji??? Jak za neco takoveho muze islam??? Buh rozhodne takovou lasku v Kuranu nezakazal….

 91. Samira Říká:

  Svoboda slova neni pro vsechny?
  Ne, svoboda slova opravdu není pro všechny stejná.

  Stejně jako není svoboda účasti na rozličných demonstracích pro novináře “ve službě” i “mimo službu”; stejně jako není svoboda slova pro policisty, státní zástupce či soudce k vykřikování vlastních názorů na projednávané případy; stejně jako není svoboda slova pro policisty či vojáky k prosazování politických názorů organizováním se na pracovištích či prosazování odborových požadavků stávkou; stejně jako není svoboda slova pro obecního úředníka k vyjadřování vlastního názoru na rozhodování samosprávného orgánu obce; stejně jako není svoboda slova pro žurnalisty včetně mluvících hlav ke kandidatuře v politice; stejně tak není svoboda slova pro pracovníky PR agentur při zveřejňování jejich názorů v médiích. To vše jsou kolize, které ve většině sice zákon explicitně nezakazuje, zakazují je ale profesní etické normy, zaměstnavatelé či stavovské organizace. Porušení těchto norem je přinejmenším chucpe.

  Požadavek na politickou neutralitu obecního úředníka zaměstnaného u obecní policie, stejně jako tentýž požadavek na policistu státního je dán jednou jedinou věcí: policista i strážník jsou ozbrojeni a pro občana symbolizují zákon. Ten musí reprezentovat i vyžadovat. Oni jsou obec, oni jsou stát. Oni jsou zákon. Jak chtít zdravý úsudek při zásazích proti extremistům po policistovi, který otevřeně sympatizuje s extrémními organizacemi, připadá si jako Hitler či zpochybňuje vraždění židů v koncentračních táborech za 2. světové války?

  Zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii praví v § 1, že

  obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce.

  Hned následující paragraf definuje policistům jejich vztah k prosazování obecně závazných právních předpisů.

  § 2 Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo jiného zákona zejména:
  přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
  dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití,
  přispívá v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
  odhaluje přestupky a jiné správní delikty,
  upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů
  V § 4b pak zákonodárce stanovil, že

  Spolehlivým není občan, kterému byla v posledních 5 letech uložena sankce za přestupek nebo jiný správní delikt, jestliže jeho jednání, kterým spáchal přestupek nebo jiný správní delikt, je v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona.

  Jak může strážník upozorňovat fyzickou osobu na porušování obecně závazných právních předpisů a vynucovat i násilím jejich dodržení, jestliže on sám má jiný názor, než zákonodárce a soudy, na to, co JE porušením zákona či vyhlášky nebo ne? Propagace nacismu i hrozba terorem, stejně jako služba v cizí armádě, či zpochybňování či popírání genocidia trestnými činy dle zák. č. 140/1961 Sb. jsou. A tam svoboda slova končí. I oné verbální podpory, i když ultraliberální politická stanoviska zpochybňují a odsuzují verbálníá trestnost. Zákon ale platí pro všechny. I pro strážníka Tobiáše. Zvěrstva nacistů, vedených Adolfem Hitlerem, jsou nezpochybnitelným faktem, i po půlstoletí stigmatizující nejen jednotlice a jejich potomky, ale celé národy. A kvůli tomu přišel jeden strážmistr o místo.

  Přesně tato různost hodnot strážníka a jeho zaměstnavatele vylučuje, aby u policie státní i obecní sloužili fanatici, extremisté, cvoci všeho druhu a osoby nespolehlivé či nedůvěryhodné. I když tomu tak v některých případech je. Protože oběma kategoriím strážců pořádku a zákona dáváme my jako občané do ruky zbraň a opravňujeme je k jejímu použití. Dáváme jim fakticky do rukou moc nad našimi životy.

  Proto svoboda slova neplatí pro všechny stejně. U některých osob je totiž omezuje zákon.

 92. Samira Říká:

  neco o tom jak jsme uzavreni v kruhu mediji,nekdy me to prijde jako fantasticky film o roku 2050,prestavame mit
  jakoukoliv privatni sferu,kazdy chce o nas vsechno vedet a spioni jsou vsude,brzy neudelame krok bez toho aby o
  nas vsechno vedeli,je to priblizne jako s filmu s Jim Carrym Thruman show.
  Proto stale rikam,verte jen tomu cemu na vlastni oci live vidite,duveruj,ale proveruj a nikdy si nemysli ze jsi
  sam…..

 93. Samira Říká:

  tady k tomu jeden clanek:
  Google o vás ví všechno

  Skutečnou mocí pro totalitní vládu už není jen cenzura. Je to schopnost dovolit svým občanům, aby si hledali, co chtějí – a pak si to zapamatovat.

  Pokaždé, když používáte internetový vyhledávač, vaše hledání je uloženo v obří databázi. Chtěli byste, aby byly informace o tom, co zrovna vy, jmenovitě, vyhledáváte, zveřejněny? Pro tisíce zákazníků americké firmy AOL se toto právě stalo realitou.

  V březnu letošního roku použil muž, žijící na Floridě, který rád sleduje portugalský fotbal, vyhledávač k řešení svých problémů. Hledal útěchu v alkoholismu, protože mu manželka byla nevěrná. Do vyhledávače vepsal dotazy (s gramatickými chybami) “manželka mě už nemiluje” “jak zabránit rozvodu” “jak se bránit alkoholismu” a “poruchy erekce”.

  Je to jeden z příběhů desetitisíců uživatelů internetu, které byly nyní zveřejněny, když firma AOL nyní omylem publikovala údaje o tom, co během předchozího čtvrt roku vyhledávalo na internetu prostřednictvím Googlu jejích 650 000 zákazníků (jde o 23 milionů hledání).

  AOL se omluvila za svou chybu a pracovník, který tyto informace zveřejnil, byl propuštěn. Jenže přítomnost dat na webu jen na několik hodin znamenala, že databáze byla zkopírována na mnoho míst na webu a nyní existuje čtyři nebo pět míst, kde je možno tuto bázi prostřednictvím specializovaného softwaru prohledávat.

  Firma AOL zveřejnila jen zlomek sbíraných informací, přesto nám to všem poskytlo znepokojující pohled na to, kolik intimních podrobností o nás všech mají velké vyhledávače.

  Jen američtí uživatelé použili firmy Google během letošního července k 2,7 miliardám vyhledávání. Všechny informace o tom, co vyhledáváte, se ukládají. Google identifikuje každý počítač, který se s ním spojí, svým cookie. Ten zůstane aktivní do roku 2038. Pokud používáte Gmail, Google také zná vaši emailovou adresu – a samozřejmě, umožňuje prohledávání veškeré vaší pošty. Pokud přijmete na své stránky reklamy firmy Google, pak Google zná podrobnosti vašeho bankovního konta a vaši domácí adresu. Google také zná, jaké trasy jste si vyhledali na Google maps.

  Všechny tyto informace předáváme vyhledávačům, jako je Google, zcela dobrovolně. Je to základem bohatství firmy Google, protože dokáže velmi přesně specifikovat reklamu, kterou posílá naším směrem.

  Jedním z prvních výzkumníků, který zjistil, že počítači sdělíme cokoliv, ať je to jakkoliv intimní, byl Joseph Weizenbaum z MIT, který v roce 1966 napsal program “Eliza”, který parodoval nesměrovou psychoterapii. Pokud uživatel počítače něco napsal na klávesnici, počítač se na to zeptal. Nešťastní studenti se okamžitě počítačí začali svěřovat se svými potížemi. Anekdoty o tom kolovaly celá desetiletí, ale od té doby se objevili muži, zakladatelé internetových vyhledávačů, kteří na tom založili své bohatství. Ptáme se vyhledávače Google na věci, na které bychom se nikdy neptali živoucí osoby. Cenou za odpovědi je to, že Google si to všechno pamatuje.

  Viz například uživatelka 11110859 z New York City, která se zamilovala a pak toho litovala. Dne 7. března vstala brzo ráno, aby si koupila na G-Unit nějaké hip-hop šaty, 26. března byl její život víc vzrušující. Začala na googlu hledat “ztráta panenství” a pak měla tři týdny obrovské starosti, jestli není těhotná. Koncem dubna se už bát nemusela, ale její milostný vztah skončil. I když se přestala ptát “Může člověk být těhotný, i když už měsíčky dostal?” ptala se vyhledávače “Proč lidi zraňují druhé lidi” a 19. května to kulminovalo otázkou “Jak milovat někoho, kdo se k vám zachoval špatně?” “Co říká Ježíš o tom, že máte milovat své nepřátele?” Pak kupovala známky a hledala informace, jak se dostat do newyorského vězení na Rikers Island , pak se ptala “Co je dovoleno přinést jako dárek na Rikers Island” a nakonec hledala na webu “hrací karty”.

  Takovéto příběhy není vždycky možné propojit s konkrétní osobou, ale často ano. Americké “rodné číslo” je založeno na známých principech a je lehké ho vyhledávat v datech, které zveřejnila firma AOL. Totéž platí o telefonních číslech Na internetu lze nakupovat cokoliv odkudkoliv, ale některé věci lidé stále ještě kupují v místě svého bydliště, takže je lehké lokalizovat, kde žijí. Lidé často hledají na webu své vlastní jméno, což se pak dá propojit s údaji v telefonním seznamu.

  Jednu babičku v Alabamě identifikoval list New York Times ze zveřejněných dat během několika dní. A jednu nábožnou paní ze Středozápadu, jejíž hledání výšivek s náboženskými motivy se střídalo s dotazy o vibrátorech a o tom, jak vzrušit frigidní manželky, dokáže asi identifikovat každý v její kongregaci.

  Tyto informace jsou něčím, o čem se žádné tajné policii v historii nikdy ani nesnilo. Letos firma Google vedla soudní spor s americkou vládou, která na ní chtěla, aby jí předala data za jeden týden vyhledávání, ale ostatní vyhledávací firmy předávají vládě svá data bez protestů a nikdo dosud nezjistil, jaké dohody byly uzavřeny mezi vyhledávači a čínskou vládou.

  Skutečnou mocí pro totalitní vládu už není jen cenzura. Je to schopnost dovolit svým občanům, aby si hledali, co chtějí – a pak si to zapamatovat.

  Pokud víme, žádná západní vláda ještě tak daleko nezašla. Ale až zajde, bude mít k dispozici všechny informace. Dnes dopoledne, když jsem se nalogoval na Googletalk k rozhovoru se svou sestrou, program se tiše zaktualizoval: “Chtěl byste ukázat svým přátelům, jakou hudbu si teď hrajete?” zeptal se mě, píše britský reportér.

  tady podrobnisti v anglictine http://technology.guardian.co.uk/online/search/story/0,,1859785,00.html

 94. Samira Říká:

  Neco pro Zida

  Americký katolický antisemita bude přednášet českým neonacistům v Muzeu policie
  Štěpán Kotrba
  Server českých extremních nacionalistů, “Národní tisková agentura”, zveřejnil pozvánku na přednášku vydavatele amerického katolického časopisu Culture Wars E. Michaela Jonese , o vlivu judaismu na husitské hnutí. Druhým přednášejícím bude profesor historie na St. John’s University v New Yorku John C. Rao. Ohlášen je ze spolku Roman Forum / Dietrich von Hildebrand Institute a jako bývalý prezident Una Voce America. Téma přednášky – Novus Ordo Seclorum a „válka proti terorismu“.

  Americký ultrakonzervativní vykladač “slova božího” Michael Jones si libuje v interpretaci evangelia sv. Jana se speciálním zaměřením na objasnění úlohy „oi iudaoi“, “revolučního žida”, nejlépe dle biblického citátu Jn 8,44 : “Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.” . Autor, jehož texty o revolučním židovi do češtiny překládá Katolík Revue je propagován nacionalistickými extremisty a přednášet bude v Muzeu policie České republiky.

  „Žid“ je někdo, kdo je zjevně nepřátelský vůči Kristu a chce pronásledovat ty z židů, kteří její vyznávají jako Mesiáše. Skutečnost, že Jan hovoří o „strachu před židy“, znamená, že se tehdy židé obávali „židů“. Existence židů, kteří přijali Krista, bylo ohrožováno židy, kteří jej odmítli. Nejen to, identita všech židů, ať křesťanů či „židů“ se rozhodla ve chvíli, kdy Ježíš začal veřejně vystupovat.

  Autor předešlého citátu bojuje s obviněními z natisemitismu už dlouho a s potěšením. Ve zprávě jej zmiňuje ve Zprávě o projevech antisemitismu i Fórum proti antisemitismu při Federaci židovských obcí.

  Přednášku v Praze mají vzácní hosté Institutu svatého Josefa, které vede ultrakonzervativní katolík Michal Semín, dohodnutou také v Českém svazu vědeckotechnických společností na Novotného lávce 5.

 95. Samira Říká:

  doufam,ze vam nevadi tolik clanku najednou,ale i ja musim sama samotinka kolikrat odpovidat vice lidem najednou
  takze me jiste omluvite
  preji hezky den :-)

 96. Samira Říká:

  nemuzu si pomoct,ale nasla jsem jeste neco zajimaveho

  Jimmy Carter: Tony Blair je povolný a podlézavý
  Nedostatečné státnictví Tonyho Blaira a jeho bojácná podlézavost vůči Georgi Bushovi jsou příčinou pokračující krize v Iráku a celosvětové hrozby terorismu, řekl bývalý americký prezident Jimmy Carter britskému deníku Daily Telegraph.

  Tony Blair mě překvapil a nesmírně mě zklamal,” řekl Carter. “Myslím, že daleko více než kdokoliv jiný na světě mohl britský premiér mít na Washington umírňující vliv – a on to neudělal. Opravdu jsem si myslel, že Tony Blair, jehož do určité míry znám osobně, bude umírňujícím vlivem na politiku prezidenta Bushe vůči Iráku.”

  V rozhovoru pro deník Daily Telegraph konstatoval prezident Carter, že považuje postoje Tonyho Blaira za klíčový faktor při nynější krizi v Iráku, k níž došlo po invazi na jaře 2003 – ta invaze byla preventivním opatřením, které by Carter sám, kdyby byl prezidentem, nikdy neschválil.

  Carter je také přesvědčen, že invaze do Iráku ochromila boj proti terorismu a posílila al Kajdu a verbování teroristů.

  “Máme nyní situaci, kdy je Amerika v zahraničí tak nepopulární, že dokonce i v zemích, jako je Egypt nebo Jordánsko, je podpora pro Ameriku menší než pět procent. Je to ostudný a politováníhodný stav a velkou měrou za to nese odpovědnost váš britský premiér, protože se chová tak povolně a podlézavě.

  Nikdy předtím jsme neměli v Americe vládu, která by schválila preventivní válku – tedy, aby šla do války proti jiné zemi, i když naše vlastní bezpečnost nebyla přímo ohrožena.” Kdyby byl býval ještě prezidentem, nikdy by nezaútočil v roce 2003 na Irák. “Avšak nevyloučil bych invazi do Afghánistánu, protože myslím, že jsme měli právo zaútočit na al Kajdu a její vedení. Ale pak jsme se toho boje proti terorismu téměř úplně vzdali a zaútočili téměř jednostranně, jen s Velkou Británií, na Irák.”

  To podle Cartera ochromilo účinnost protiteroristického úsilí. Výsledek byl ze všech hledisek naprostou katastrofou. “Podle mého osobního názoru na tom nejsou Iráčané lépe v důsledku této invaze a bezpečnost Ameriky a Velké Británie je menší než před touto invazí.”

  Na dotaz, proč se Blair chová tak podivným způsobem vůči Bushovu válkychtivému režimu, uvedl Carter, že jediným vysvětlením může být Blairova bojácnost. Dodal však, že je zmaten kontrastem mezi tím, co Blair říká soukromě a co pak říká na veřejnosti.

  Jimmy Carter (81), nositel Nobelovy ceny míru za rok 2002, byl třicátým devátým americkým prezidentem v letech 1977 – 1981.

  mejte se krasne a uzivejte slunicka

 97. Arne Říká:

  Milá Samiro
  Tvoje nářky jsou sice velmi “dojemné a srdcervoucí”, ale pláčeš na špatném hrobě, resp. fóru.
  Opravdu nevím jak třeba google nějak souvisí se zločinnou povahou islámu, která je přemětem těchto
  stránek!? Jestli chceš argumentovat tím jak je naše společnost “špatná a zvrácená”, poukazovat na
  “nelidský” režim USA, tak jsi jako holčička v mateřské školce, která rozbila kamarádce panenku
  a hájí se tím, že přece Pepíček zase vloni rozbil okno !? :-)
  Západní společnosti nejsou dokonalé a nikdo to tady pokud vím ani netvrdil. Ale jsou to (zatím)
  společnosti otevřené a svobodné, tzn. svoje vlastní chyby si uvědomují a řeší je. USA a Bush nemá více
  kritiků jinde než doma v samotných USA nebo v spojenecké Evropě!!
  Tim chci říct že si svoji vlastní kritiku obstaráme sami. Ti poslední, kteří to za nás mohou dělat jsou
  vyznavači barbarského středověkého kultu. V islámu nic podobného jako kritika a svobodná diskuze
  NEEXISTUJE, chápeš ten kontrast?
  Nikdo taky snad neobhajuje politiku USA v Iráku, to byla zkrátka bota jako Brno, avšak voliči
  resp. volební systém se postará o to aby Bush v příštím období už nekormidloval.
  Nic to nemění na faktu že principy, na kterých stojí USA jsou 1000 násobně pokrokovější,
  humánější, …atd, (pro nás) přijatelnější, než principy islámu!!!
  A co se tvého lamentování nad googlem týče, tak všechny opakuji všechny lidské vynálezy byly
  víceméně nějak zneužity, říká se tomu dialektika světa.

 98. Veliký Žid Říká:

  *Šejk Jusuf Al – Quaradhavi v TV Quatar o masturbaci muslimek říká:

  Ženská masturbace je narozdíl od mužské mnohem nebezpečnější. Některé ženy si totiž vsouvají prsty do pochvy, a jiné zase používají všelijaké předměty což může být nebezpečné zejména proto, že hymen je velmi citlivý a hraní s ním ho může protrhnout. Za protržený hymen může být žena obviněna, a ať vypoví cokoli, nebude jí nikdo věřit, spíše naopak, budou přesvědčeni, že musela mít zakázané vztahy s muži.

  Masturbací se tedy žena osobně vystavuje nebezpečí, že může čelit obžalobě ze smilstva. Může tak zneuctít nejen sama sebe, ale i svou rodinu, což pro ni může mít katastrofální následky, protože někteří příbuzní jí mohou i zabít. Většina lidí se totiž před ničím nezastaví, a konajíc na hraně náboženského práva, řízení žárlivostí a zuřivostí se mohou dopustit i trestného činu a zabít provinilou dívku. Samozřejmě, že zabít ji je zakázáno a je to závažný hřích, a i když měla pohlavní styk, nezaslouží si být zavražděna. Nanejvýš může být zbičována, když se čtyřikrát přizná k masturbaci, a nebo jsou tu svědci, že nesmilnila. Proto dívkám neradím, aby to vůbec zkoušely, a říkám, aby byly trpělivé. Na této skutečnosti, že jsou některé dívky sváděny k nemravnostem, nebo dokonce k hříchu je smutný to, že se učí jedna od druhé. Jedna řekne druhé “Udělala jsem to nebo tamto”, nebo “Viděla jsem film, v kterém dělali to či ono”, a některé televizní kanály, zvlášť evropské, vysílají odporné sexuální scény, které jsou v rozporu s naším jemnocitem, našimi morálními zásadami i náboženským cítěním.

  Tyto věci odmítáme, odmítáme tyto skandální, pornografické filmy! Dívka by se mohla nakazit scestnou morálkou těchto lidí, a správná muslimská dívka se musí odevzdávat především svému Bohu a dodržovat jeho přikázání. Musí o sebe pečovat, postit se, modlit, být bohabojná a sama se neustále něčím užitečným zaměstnávat. Může i číst užitečné knihy, připravovat své domácí úkoly, přidat se k charitě, a strávit svůj čas věcmi, které jsou pro ni užitečné jak v tomto světě tak hlavně vesvětě, který přijde, místo toho, aby myslela na uspokojování svých nutkání, zvláště v chování zakázaném náboženským vyznáním.Tak mě napadá,vzhledem k těm sáhodlouhým výlevům…nechybí Samiře něco??

 99. Samira Říká:

  vsechny dohromady nejak souvisi….
  co znamena svoji vlastni kritiku?????? Ja snad do evropy take patrim,nebo jen proto ze jsem muslimka
  snad ne?????? Ja jsem uplne stejne vychovana a vyrostla jsem ve stejnych podminkam jako vy,takze mam
  take pravo nasi stranu kritizovat,stejne jako pristoupim na kritiku o al kajde.
  Cely svet je dohromady spletem malymi a neviditelnymi nitkami a vsechno spolu nejak souvisy.
  Take vam nenutim prijmou principy islamu a ze jsou pro vas USA 1000 nasobne pokrokovejsi a humanejsi
  o tom by jsme mohli dlouho diskutovat.V islamu existuje kritika a svobodna diskuze,alespon mezi nami
  civilizovanymi muslimy a civilizovanymi staty,neohanejte se porad morbidni al kajdou,ktera nema nic spolecneho
  s pravym islamem a nehazejte nas do jednoho pytle.
  Pokud jste souvislost mych prispevku nepochopil,je mi lito ale je mi take srdecne jedno,protoze jste se vubec
  nesnazil to pochopit.zajima me znateli vubec osobne nejakeho muslima,jestli jste se s nakym kdy osobne
  bavil jako s uplne normalnim clovekem?Nebo se vsichni jen ohanite informacemi z mediji?Urcite nejmene
  polovina z vas nikdy neprisla do kontaktu s muslimem,je to jako bych ja odsuzovala treba japonce a pritom jsem
  zadneho nikdy osobne nevidela a nikdy nepromluvila,je to uz fakt trapne,ale hlavne ze si svoji kritiku
  obstarate sami,odkad a jak neni podstatne ze?

 100. Heh Říká:

  Samiro, napsala jste toho hodně a nebudu na to všechni reagovat. Podstatou toho, co říkáte je to, že muslimové jsou obyčejní lidé jako my, mnozí z nich hodní, chovají se slušně ke svým ženám a dětem a chtějí žít pokojný život. A já s tím souhlasím a nepochybuji o tom. Poznal jsem dobré muslimy.
  Ovšem podstatou je, že navzdory těmto dobrým lidem mi ideologie islámu, jeho historie i současné dění ve světě, připadá jako agresivní, tmářská a arogantní. Jak už to někdo napsal. “strom poznáš podle ovoce?” Není to zvláštní, že nejvíce diktatur, terorismu a chudoby pochází z muslimských zemí? jak si to vysvětlujete?

  Velký žid:
  “Tak mě napadá,vzhledem k těm sáhodlouhým výlevům…nechybí Samiře něco??”
  Ačkoliv se Samirou nesouhlasím, nemyslím, že je od Vás hezké ji napadat, ačkoliv sama byla původcem některých útočných výroků. Alespoň se mi zdá, že Samira není zlá žena, možná milá a chytrá, snad naivní a vychováná k názorům, které má. Je jasné, že jeden z nás stojí na špatné straně barikády, ale nemyslím, že by to bylo tím, že někdo z nás je zlý člověk. a vyvracet něčí názory osobními útoky mi nepřijde jako relevantní do diskuze…

 101. Samira Říká:

  Vidite Veliky Zide,nedavno jste tu publikovali jak je v sariji v islamu zakonem zabit zenu kdyz se
  dopusti cizolozstvi,kdyz jsme to vyvracili neverili jste a hle najednou to publikujete sam:
  Většina lidí se totiž před ničím nezastaví, a konajíc na hraně náboženského práva, řízení žárlivostí a zuřivostí se mohou dopustit i trestného činu a zabít provinilou dívku. Samozřejmě, že zabít ji je zakázáno a je to závažný hřích, a i když měla pohlavní styk, nezaslouží si být zavražděna.
  Jinak naprosto s celym clankem od Sejcha Qaradhaviho souhlasim!!
  Je to pravda,nejde o mastrubacu jako takovou,ale o mastrubaci kdy si divky,ktere jsou jeste panny
  zavadi prsty nebo jine predmety do pochvy a tim se vlastne odpani,normalni mastrubace zakazana v islamu neni
  do te doby dokavad nejsme vdane nebo zenati,pak k tomu nemame duvodu ze.
  Nevim co na tom vidite divneho,myslyte si snad ze jakakoliv divka i ceska holka ktera neni muslimkou
  potom co vidi v tv a take to sama skusi pak ma normalni sexualni zivot?Nema,kazda divka sni o hezkem
  prvnim pohlavnim styku a jestlize prijde o poctivost treba s okurkou nebo vybratorem urcite ji to
  postihne psychycky na cely zivot!!!Proc si myslyte ze se dnes leci u psychologa tolik divek kvuli svemu
  sexualnimu zivotu?Drive neco takove vubec nebylo,protoze se neco takoveho nedelo,jde opet o nemoc
  moderniho sveta,vam jako muzi to mozna neprijde,protoze panneskou blanu nemate,ale pro divku se
  to muze stat opravdu psychyckou poruchou v dospelosti.Nehlede na to ze to muze ohrozovat i vztahy
  a muze,protoze se muze stat ze zeny zacnou mastrubovat,protoze se jim zaliby si to proste delat sami a
  mozna i lepe,kam vy pak se svym penisem????i takova Esmeralda,ktera je zaprisahla proti islamu,by vam $
  mozna rekla,ze neco takoveho by sama zazit nechtela,tedy prijit o poctivost s vibratorem nebo svymi
  prsty!Ale nebudu mluvit za ostatni!
  Rekl jste na konci clanku:Tak mě napadá,vzhledem k těm sáhodlouhým výlevům…nechybí Samiře něco??
  Jestli vam jde o tohle,tak vas muzu ujistit,ze jsem v puberte normalne mastrubovala
  (bez strkani predmetu do sve pochvy)jako vsechny divky a chlapci v tomhle veku.Takze vase obava
  ze me neco chybi neuspela.

 102. Samira Říká:

  Heh,
  jsem rada az stastna,ze nekdo se mnou souhlasi,ze existuji take mezi nami normalni muslimove,ale to je
  prave tim,ze jste nektere osobne poznal!
  Ja zase s vami souhlasim,ze dnesni deni ve svete tykajiciho se islamu se jevi jako agresivni,tmarske
  a arogantni,ze nejvice chudobi a diktatorstvi pochazi s muslimskych statu.Odpoved pro me
  neni zrovna lehka,ja si to mozna vykladam po svem,ale myslym si,ze pricinou,je prave ta diktatura,ktera
  uz po staleti v tichto zemich je,problem je v tom,ze jeste pred vzniknutim teroristicke al-kajdi se vlastne
  nikdo o islam nebo islamske staty vubec nezajimal a nikde se o nicem nepsalo a ani jsme nikomu nevadili!
  Jsou jiste duvody,ktere nam nejsou zname a ktere se ani nikdy nedozvime,proc takovehle hnuti vzniklo,ale pravdepodobne
  za tim stoji politika o moc a penezich s USA.Verte az Bush za rok sestoupi,bude vsechno jinak!
  Ja jen doufam,ze brzy sestoupi s vlady i diktatori s islamskych zemich a lide s tichto zemich
  se budou moci tesit volnosti,civilizace a budou moci v miru zit svoji viru tak jak to je v Kuranu napsano.
  V kazde chude zemi najdeme nasily a zlo a nejakeho diktatora,tito lide jiny zivot nepoznali.Naucme se radeji
  pomahat nez odsouzenim zavrhnout.Kdyz male dite zlobi,nepomuze kdyz ho serezete nebo na nej budete
  kricet,ale musite mu pomalu vysvetlit a vychovat co je spravne,protoze je to pro nej neco noveho a on se to musi
  nejdrive naucit.neumim presne vysvetlit proc zrovna v tichto zemich je chudoba atd. ani to presne nevim,ale jedno
  vim jiste vira za to nemuze!Verte,ze na tyto stranky pisu jen proto,ze me desi co by se mohlo stat a co si
  lide o nas mysli i kdyz s teroristy nic spolecneho nemame,to ze verime v neco co nas dusevne uspokojuje
  a dodava nam silu ne se scela modernizaci zdegenerovat neni prece nic spatneho,kazdy si muze verit v co
  chce tak dlouho nez s tim nekomu ublizuje,coz mi prosti muslimove nedelame.Arogance se v nas rysuje
  automaticky,coz je normalni jev kdyz vas nekdo neustale napada,ponizuje,kouka na vas jako na teroristu i
  kdyz jste v zivote nezabil ani mouchu a chteji nam vzit vzit nasi viru a to je to jedine co nam zbyva,verit.
  Musim,ale rict,ze za tich skoro 6 let co ve svycarsku ziju,jsem se nesetkala s takovou nenavisti jako u nas v cechach,
  ale to je asi tim ze v cechach moc muslimu neni a lide nemaji moznost poznat jejich charakter.Vycerpava
  me neustale obhajovani sve viry a tim nekdy i napadam a omlouvam se vsem kterym jsem ublizila
  svym slovem tady,ale spatne jsem to nemyslela.Moje svycarska sousedka se o vanocich rosplakala kdyz jsem
  ji k nam pozvala na veceri i kdyz vanoce neslavime,protoze je sama a jeji rodina na ni kasle,bylo mi ji lito
  a nechtela jsem ji nechat samotnout,o takovych svatcich kdyz je clovek sam se muze stat cokoliv pri silnych
  depresich.Toho vecera se me priznala,ze si vzdycky o nas myslela ze jsme jini a divny protoze jsme
  muslimove a byla opravdu stastna ze nekoho v ten den ma i kdyz jsem muslimka,nikdo jiny s prinuznych nebo znamych
  se ji samozrejme ani nezeptal co o svatku dela i kdyz vi ze je sama.Proto stale rikam,meli by jsme si navzajem
  pomahat nehlede na viru a obcanstvi,na svet jsme prisli vsichni stejne od boha,rikam Boha protoze
  kazdy verime v jineho,ale porad jsme ze stejnych kosti a na tom nikdo nic nezmeni.Kdyz nam je nejhure
  jsme radi za kazdou pomoc,jedno od jakeho cloveka a nehlede na viru.pomahej me si a respektujme se,mejme
  se radi a odsuzujme jen jednotlivce kteri si to zaslouzi.zivot je kratky na to abychom se nenavideli.
  Miluji Cechy,svou rodinu ktera tam zije,kamarady ale pokazde se tam citim jako cizinec kdyz jdu po ulici
  jen proto ze mam na hlave metr latky,je neco takoveho nutne?Musi me vyvrhovat jen pro to ze verim v to neco?
  A stihle vsech duvodu a ti ostani z jejich duvodu se v nas utvari arogance,stejna treba jako u cechu se zrodila
  arogance k nemcum,kteri nas neustale ponizovali a smali se na do oci.Mejme se proste jen radi.

  Chtela bych se take omluvit za muj predesli clanek o mastrubaci,mozna to bylo trosku az neslusne,ale
  musela jsem rict svuj nazor Velkemu Zidovi.Mozna jsem to mohla popsat i slusneji,ale uprimnost je
  vzdycky nejlepsi.

  mejte se krasne

 103. Klára Říká:

  Samiro, kdyby tak všichni muslimové byli jako vy:) Kdyby se řídili více svým svědomím než zákonem šaríja a rozporuplnými texty Koránu…

 104. Bačík Říká:

  Samiro;
  Jsem přesvědčen, že právě islám může za zaostalost a bídu muslimů. Množstvím zákazů a příkazů omezuje každého muslima a brání mu tak ve svobodném rozvoji. Zakazuje figurální malbu, zakazuje zkoumat víru rozumem, má spoustu příkazů, jak si uchovat rituální čistotu, co jíst a co nejíst a kterou rukou co dělat a různé jiné – podle mého mínění – naprosto nepodstatné věci. Zakazuje se dívat na víru novýma očima a zkostnatělá středověká forma dnes už nevyhovuje. Nerozlišuje věci podstatné od nepodstatných.

 105. Samira Říká:

  Bacik,
  ja jsem presvedcena,ze za zaostalost a bidu islam 100% nemuze,hlavne pokud jse o zaostalost,naopak
  v arabskych zemich byly hodne dopredu nez v zemich ostatnich.Skoro pred 1000 lety uz muslimove pouzivali
  napr.hodiny a to presne na sekundy,lupu a jine,cirkev to oznacila za satanske dilo,ale pote cirkev vse ukradla.
  Nasla jsem o tom bohuzel jen video v nemcine,ale mozna nekdo z vas nemecky rozumi
  http://video.google.de/videoplay?docid=-378893905711837172&q=islam

  Islam zakazuje zkoumat viru rozumem,protoze se rozum u kazdeho cloveka lisy,jak by to pak vypadalo?
  Co se tyce nasi ritualni cistoty,nevidim na tom nic spatneho,naopak vzdyt se rika,ze cistota je pul zdravi,
  tim ze se 5 krat denne pred modlitbou umyvame na tih nejdulezitejsich mistech jako jsou ruce,nohy,oblicej,
  usta a zuby,usi a za usima je jen dobre.
  To same je to s jidlem,prase se nesmi jist z jednoho duvodu,zije ve velke necistote-nakonec vsichni vime
  vime jak a ze strasne smrdi a jak i dnes dokazali vedci ve svycarsku,maso obsahuje smrtelnou bakteriji
  Trihin,ktera je o to silnejsi v teplych krajich.I dnes lekar nemocnemu cloveku nebo cloveku s nadvahou rekne
  aby nejedl veprove maso.
  Prikazy jak co delat jakou rukou maji take svuj ucel,muslimove ji zasadne pravou rukou,protoze levou pouzivaji
  na myti pohlavnich organu a zadnice,takze logicke.Mozna si rekne proc na myti zadnice,muslimove nepouzivaji
  toaletni papir,ale maji zabudovany na toaletach u zachodu hadici jako u sprychy a tim se umyvaji,coz me take
  prijde logicke a hlavne velmi cistotne,papirem roztirame,voda umyva!
  Takze podle naseho mineni veci naprosto podstatne.
  Co myslyte divat se na viru novyma ocima?Ze v dnesnim modernim svete,by se melo spoustu veci prispusobit
  dnesnimu stylu zivota?To by ale uz ta vira nemela tu hodnotu a hlavne slova Bozi,nybrz by byla pozmenena
  clovekem ke svemu pohodli.Proto zustava stale ta stredoveka forma,coz je velmi dobre.
  A take nesouhlasim ze nerozlisuje veci od podstatnyh a nepodstatnych.

 106. Samira Říká:

  Priklad je tomu napriklad jak se dnesni moderni katolicky svet stavi ke sve vire,pod nazvem Haleluja
  Tatranky vole.
  http://www.youtube.com/watch?v=MoQR1eb0IuY
  nepride mi smesne si delat srandu z jakekoliv viry,to je ten rozdil mezi muslimy o rozlisovani veci podstatnych
  a nepodstatnych

 107. Bačík Říká:

  Video je podvrh, dodatečně ozvučeno. Vidíte tam nějaké tatranky? A všiměte si, že rty mluvícího se pohybují úplně jinak. Mohu Vás ujistit, že svou víru bereme vážně.

 108. Bačík Říká:

  Umývání a hygiena není výsadou muslimů, neumýváme se o nic méně, než oni. Nebo si myslíte, že neznáme bidet, sprchu a splachovací záchod? Je pravdou, že nerozlišujeme ruce, nedbáme na rituální čistotu. Člověk má být čistý tělesně, to je samozřejmost, ale my klademe důraz především na čistotu srdce.
  Ježíš vytýkal Židům vnějškovost. Citoval Izaiáše: Tento lid ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými…Dále vysvětluje: Ne co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje. (co z úst vychází, jde ze srdce) Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví,urážky. To jsou věci, které člověka znesvěcují; ale jíst neomytýma rukama člověka neznesvěcuje.(Mt 15.8 – 20)
  Je to záležitost hygieny, abychom byli zdraví tělesně. Jestli se 5x za den umyju za ušima, nemá vliv na čistotu mého srdce – tím myslím rozlišovat věci podstatné od nepodstatných.
  Dívat se na víru novýma očima – uvědomit si, že co je důležité, je očím neviditelné. Jít na podstatu vztahu s Bohem a to je láska. Jaký má význam odříkávat arabsky súry, když ani neví, co říká. S latinskou mší, které lidé nerozuměli, se křesťanství vypořádalo před více, než tisíci lety.
  Také vidím v řadách muslimů nekritický obdiv k arabštině. (samozřejmě díky Koránu) Takové argumenty, že arabština má jeden výraz jednoho slova pro to, co se musí říct česky celou větou, jsou trochu mimo. To by potom ve psaném projevu byl vrcholem dokonalosti a krásy těsnopis. Každý jazyk je krásný svým způsobem a pro toho, komu je vlastní.

 109. Samira Říká:

  Samozrejme je video dodatecne ozvuceno,to ja vim take,chtela jsem tim ukazat jak v dnesnim svete
  nemaji katolici respekt ke sve vire a delaji si stoho srandu,vy ne ale velika vestsina ano.Netvrdte mi ze svou
  viru praktikujete a respektujete,kolik lidi treba v cechach v dnesni dobe se chodi modlit do kostela?Nedavno jsem
  videla anketu v tv,lide ani nevy poradne jak vznikli vanoce nebo velikonoce,takze prosim vas….

  Netvrdila jsem ze se neumyvate nebo ze neznate bidet a sprchu,chtela jsem tim objasnit nase rituali,
  tod vse.
  Nam nevadi modlit se a odrikavat sury a Kuran v arabstine,naopak je hezke kdyz se sejdete v mesite s muslimy
  ruznych narodnosti a muzete se modlit spolecne v jedne reci,pri recitaci se vlastne take dost naucit arabsky
  a pak s mnoha muslim i nearaby pokecat po celem svete.Je to jako se dnes po celem svete pouziva anglictina,
  proc mi ne arabstinu?Musime se vzdy prispusobovat ostatnim?Ano kazdy jazyk je krasny komu je vlastni,souhlasim.

 110. Veliký Žid Říká:

  sečteno podtrženo:samíra lže jako imám.Mě vážně zajímá co muslimové sledují tím že přitáhnou do evropy a začnou naám tady valit klíny do hlavy jak je středověký islám príma jak jsou muslimští omezenci skvělí lidé a jak je západní morálka prohnilá a západ zkaženej a další blablabla.Když mi nějaký takový špinavý prostěradlo začne přesvědčovat tak ho okamžitě posílám do teplých krajin.Co je těm zkurvenejm aláhovejm podolkům do toho jek se žije v evropě??islámské opice patří na arabský poloostrov a nikam jinam.tam at si dělají co chtějí ale když přijdou do civilizovaného světa tak se musí přizpůsobit.Při pohledu na zeměkouli se stydim za ten islámský pás hanby co obepíná zemi od maroka po indonésii.muslimové se díky islámu(arabskému imperialismu)začali roztahovat do celého světa a kam přišli tam předchozí společnost násilně islamizovali a arabizovali.A dneska tvrdí že jim patří všechno území co sprostě šlohli.arabský poloostrov na mapě světa připomíná žlučník a muslimové žluč která vytekla a otrávila půlku světa.jináč samýra je typický muslim:nejprve pokus hezkýma řečičkama přesvědčit oponenty(nejlépe sáhodlouhýma nesmyslnýma tirádama),kdž to nepomůže přikročí se k výhrůžkám(znám z jiných diskuzí)no a nakonec můžeme očekávat fyzický útok.Smrt islámu,smrt muslimům.Evropa nikdy muslimská nebyla a nikdy muslimská nebude.A pokud se to muslimům nelíbí tak at táhnou zpátky mezi své a neotravují vzduch v evropě.

 111. Bačík Říká:

  V Čechách je 60% ateistů, bylo by naivní čekat od nich respekt k víře. Věřící si z víry srandu nedělají. Na druhé straně střet názorů bývá zúčastněným velice prospěšný právě různým úhlem pohledu. Pokud jsou ale schopni vzájemného respektu.
  Umývat se před modlitbou třeba za ušima mělo význam pro beduina, když jel pouští na velbloudu, tak měl jemný písek všude. Převzato do evropské reality, to ztratilo praktický význam, zůstal jen rituál.
  Ještě mě nedá, abych se navrátil k tomu vepřovému. Pohled na prase, jako výrazně nečisté zvíře je typickým pohledem městského člověka, který srovnává nesrovnatelné. Pokud držíte jakékoli zvíře v malém prostoru a nezajistíte mu hygienu, každé bude špinavé a bude smrdět. Dokonce i člověk. Každý páchne svým vlastním pachem a nedostatek hygieny to umocňuje. Prase z toho nijak nevybočuje. Při nedostatečné úpravě vepřového může člověk třeba dostat tasemnici. Zrovna tak můžete onemocnět ptačí chřipkou H5N1 z drůbeže. Každé maso „smrdí,“ typicky pro svůj druh. Včetně králičího, které je vnímané, jako dietní. A jeho hygiena? Požírá vlastní bobky, které obsahují jednak nestrávenou potravu a jednak bakterie, nutné pro trávení sena. A co skopové, to nesmrdí? Pro běžného evropana, který na to není zvyklý, je prakticky nepoživatelné, zvláště beran, nebo kozel. A myslíte, že ze zdravotního hlediska je na tom líp, než vepřové? Přečtětě si něco o motolici ovčí, přenosné na člověka. V konečném stadiu vykašlává chuchvalce červů, 30 cm dlouhých, které se provrtávají do plic! Zdálo by se, že vegetariáni na to vyzráli. Dospělý člověk může být vegetariánem, ale dítě během růstu potřebuje podíl masité stravy, jinak může mít následky na celý život. Takže všechno vyžaduje rozumnou míru.

 112. Pete Říká:

  Bacik: “…bylo by naivní čekat od nich (ateistu) respekt k víře.” Tohle prosim nerikejte, protoze to neni pravd.

 113. Bačík Říká:

  Nemyslel jsem všechny ateisty, ale vždy se najde někdo, kdo by chtěl být vtipný a trochu to přepískne. Přitom ani není třeba se tak namáhat a vymýšlet konstrukce, každý z nás dokáže být někdy k smíchu přirozeně. A rozumný člověk to uzná a dokáže se zasmát i sám sobě. A samozřejmě jsou lidé, kteří mají alergii, jakmile slyší o náboženství. Snad je to odkaz z minulého režimu, kdy bylo náboženství plánovitě diskreditováno na všech frontách.

 114. Pete Říká:

  Ok. Proste se mi nelibila formulace “bylo by naivni od nich cekat respekt”. A mimochodem tech 60% neni spravna informace.
  viz. – http://www.novinky.cz/domaci/v-boha-neveri-temer-polovina-cechu–potvrdil-pruzkum_111081_vfetv.html
  (nechci se s vama zase prit o statistice;-))

 115. Samira Říká:

  Bacik,
  co dodat,mate pravdu co se masa tyce.A s timi ateisty take,ale tim na veci nis nemeni,evropane tich vericich
  je opravdu malo,dnes lide veri v uplne veci jine,jako pred 1000 lety a dodnes i domorodci veri v ruzne samany,kartare,
  reiky lecitele,talismany,ruznne figurky atd.Pripada me,ze vy jste opravdu srdcem verici a je hezke,ze
  verite.

  Velky Zid:

  Myslym,ze uz opravdu prehanite.Zajima me jestli se tady neobjevujete jeste pod jinou prezdivkou???

 116. Bačík Říká:

  Pete
  Máte pravdu, je to novější informace. Já jsem vycházel z
  http://www.csi-cr.cz/mapa_sveta_evropa.php

  Samiro
  Jsem rád, že jsou věci, na kterých se shodneme.

 117. Esmeralda Říká:

  Samira, musím bohužiaľ súhlasiť s Bačíkom… je to islam, ktorý spôsobuje zaostalosť krajín, kde existuje.
  ako sa dá potom vysvetliť fakt, že Čechy a Slovensko (a to sa nedá povedať, že sme nejaké bohaté krajiny) majú viad podaných patentov ako Saudská Arábia?
  ak sa mýlim, tak mi prosím uveďte posledného mohamedánskeho laureáta Nobelovej ceny za fyziku, chémiu, matematiku, medicínu….prosto nejaké prírodné vedy:))
  … nedá mi, aby som necitovala “Váženého” Ajatoláha:

  Allah did not create man so that he could have fun. The aim of creation was for mankind to be put to the test through hardship and prayer. An Islamic regime must be serious in every field. There are no jokes in Islam. There is no humor in Islam. There is no fun in Islam. There can be no fun and joy in whatever is serious.” – Ayatollah Ruhollah Khomeini
  The Saudi Mutaween (religious police) have been known to knock on doors and warn people if they can be heard laughing from the street. Such laughing in the home, evidently, betrays insufficient seriousness

  Alah nestvoril človeka na to, aby sa bavil. Cieľom stvorenia bolo, pre ľudstvo, byť skúšaný utrpením a modlitbou. Islamský režim musí byť v každom ohľade vážny. V islame nie sú žiadne vtipy. V islame nie je žiadny humor. V islame nie je žiadna zábava. V čomkoľvek vážnom nemôže byť žiadna zábava a radosť“ – Ayatollah Ruhollah Khomeini.

  Saudskí Mutavíni (náboženskí policajti) sú známi tým, že búchajú na dvere a upozorňujú ľudí, ak je počuť ich smiech z ulice. Takýto smiech v dome očividne prezrádza nedostatočnú vážnosť.

  už len toto svedčí o tom, že celý ten islam je chorý….
  nuž, preto sú teroristi väčšinou univerzitní študenti… ono na univerzite zistia, že nielen že si myslia,
  že je islamská kultúra menejcenná (ono samotné spojenie islam a kultúra je oxymoron), ona skutočne aj je
  a v duchu zmytia hanby (a jej prenesenia na niekoho iného) – hanba sa najlepšie zmýva krvou…
  sa odpáli niekde medzi nevinnými ľuďmi – toto dokáže urobiť iba človek s vymytým mozgom.

  Pozdrav
  Esmé

 118. Esmeralda Říká:

  Samira, čo sa týka sexu počas menštruácie, zasa ste ten korán nečítali poriadne:
  lebo
  [2:222] They ask you about menstruation: say, “It is harmful; you shall avoid sexual intercourse with the women during menstruation; do not approach them until they are rid of it. Once they are rid of it, you may have intercourse with them in the manner designed by GOD. GOD loves the repenters, and He loves those who are clean.”

  čiže súra 2, verš 222.
  A dotazují se tě na menstruaci. Rci: ;,To je neduh; zdržujte se tedy žen svých po dobu menstruace a nepřibližujte se k nim, dokud se neočistí. A když se očistí, přicházejte k nim tak, jak Bůh vám to přikázal. A Bůh věru miluje ty, kdož se kají, a miluje ty, kdož se očišťují!“ – čiže, je to harám – opýtajte sa imáma….

  takže, najprv prečítam.. potom píšem…

  Pozdrav
  Esmé

  toľko k pokrokovosti islamu.

 119. Samira Říká:

  Esmeraldo,
  souhlasim s vami,ze se odpalit s bombou na tele muze jen opravdu magor s vymytym mozkem,naprosto souhlasim!!!!

  Co se tyce o menstruaci,nedavno uz tu o tom diskuze byla,ja na tom nic nelogickeho nebo spatneho nevidim,
  nesmime mit sexualni styk pri menstruaci,protoze je to neciste,mimochodem vam to rekne i vas lekar,znamena
  muzum je zakazano se k zenam priblizovat v dobe menstruace-znamena to ze po nas nesmeji chtit pohlavni styk,pokud to muz udela je to jeho hrich,pokud to udelaji oba je to hrich obou.Nepriblizujte se k nim,znamena pouze co se
  sexu tyce,v zadnem jinem ohledu!!!!!takze ne jen nejprv prectu a pak pisu,ale take se nad tim zamyslym co
  to znamena a pak pisu.Ja osobne i kdyby to zakazane nebylo,bych sex pri menstruaci nechtela a vy asi take ne,
  zvlaste mnoho zen ma pri menstruaci bolesti.
  Mejte se krasne Esmeraldo

 120. Samira Říká:

  “Bush a Spojené státy šli do války, aby získali kontrolu nad ropnými zásobami a teď se pokoušejí ovlivňovat i produkci etanolu v Brazílii. Navíc bez ohledu na životní prostředí. Tomu musíme zabránit,” tvrdila jedna z účastnic demonstrace v jihobrazilském Porto Allegre. Ekologičtí aktivisté rovněž varovali před dalším kácením původního pralesa za účelem získání nové půdy pro pěstování cukrové třtiny, z níž se v Brazílii etanol, ekologická pohonná hmota, vyrábí.

  Doufam,ze jeste za ten rok co bude prezidentem uz nestihne moc skod nadelat,jsem si jista,ze po jeho
  skonceni prezidenta se cela svetova politika zlepsi a to i v islamskych zemich!Dej Boze se to stane rychle!

 121. Samira Říká:

  Casto se ptam kde vezi vvsechny ty penize????
  Ano v USA
  Zebricek nejbohatsich lidi planety.ale dobra sprava je ze i nas cesky spoluobcan Petr Kellner je na 119 miste
  s 6 miliard dolaru :-)) To je tak pro zajimavost,nema to nic spolecneho s islamem.

  POŘADÍ JMÉNO ZEMĚ VĚK MAJETEK (v USD) PŮVOD MAJETKU
  1. Bill Gates USA 51 56 miliard Microsoft
  2. Warren Buffett USA 76 52 miliard Berkshire Hathaway
  3. Carlos Slim Helú Mexiko 67 49 miliard telekomunikace
  4. Ingvar Kamprad s rodinou Švédsko 80 33 miliard Ikea
  5. Lakshmi Mittal Indie 56 32 miliard ocel
  6. Sheldon Adelson USA 73 26,5 miliardy kasina, hotely
  7. Bernard Arnault Francie 58 26 miliard LVMH
  8. Amancio Ortega Španělsko 71 24 miliard Zara
  9. Li Ka-šing Hongkong 78 23 miliard investice
  10. David Thomson s rodinou Kanada 49 22 miliard dědictví

 122. Samira Říká:

  Jo chtela jsem jeste dodat na predchozi diskuzi o tom jak jsou arabove zaostali,psala jsem,ze arabove toho
  vynalezli opravdu hodne,ale hodne veci bylo cirkvi ukradeno a prohlaseno za sve.Muslimští učenci se prosadili i ve vědě a
  technice. Matematici vytvořily velmi praktický
  početní systém ? zavedením arabských
  číslic a vynálezem nuly, rozvinuli algebru a
  geometrii.Astronomové sestavili mapu oblohy,
  zeměpisci změřili průměr zeměkoule a popsali vzdálené
  země.Alchymisté studovali složení různých
  látek živočišného, rostlinného a nerostného
  původu.V medicíně se lékařům podařilo provést velmi
  neobvyklé zákroky a sepsat pojednání, z nichž se
  na evropských univerzitách učilo ještě v 17.stol.Mnoho slov z islámského světa
  obohatilo ostatní jazyk.Kromě termínů algebra a alchymie
  např. slova: admirál, alkohol, almanach, cifra, kabel, káva,
  matrace, otoman aj.Arabští, perští a turečtí řemeslníci budovali
  nádherné stavby, zdobené keramikou a mozaikami,
  tkali překrásné koberce a hedvábné látky, iluminovali rukopisy, umělci
  skládali básně a vyprávěli pohádky tisíce a jedné noci.
  Filozofové a spisovatelé objevovali,
  obohacovali a šířili dědictví antického Řecka,
  Indie a Persie.Pozoruhodný rozmach islámu v prvních stoletích
  existence měl za následek nesmírně plodné
  míšení četných kulturních, hospodářských a vědeckých tradic.

  Mimojine v Koranu najdeme spousta veci,ktera dnesni studije potvrdila!Jako treba popis v Koranu o Embryju,
  ze zeme je kulata a jine…o tom si muzeme podrobne podiskutovat.
  Pisu o tom,protoze me zajima vas n azor jak je neco takoveho mozne????Jak mohl clovek jako Prorok Muhammed
  pred 1400 lety,ktery byl beduin,ktery neumel cist ani psat,neco takoveho vedet??? V te dobe to jeste nikdo
  nevedel,spousta studiji byla dolozena az pred par 100-vkami let.To musela byt jen slova Bozi!
  Jak si neco takoveho vykladate vy?

 123. Arne Říká:

  Samiro souhlasím s Hehem že snad nejste špatný a zlý člověk, avšak vaše anivita a nekritický
  sebeklam vůči ilámu jsou naprosto závratné. Arabům nelze upřít pár objevů v ranném středověku
  jako zavedení nuly, něco z astronomie a architerkry ale jinak co jste napsala je ona pohádka
  1000+1 noci. Možná se časem od vás dozvíme že objevili teorii relativiti, kvantovou mechaniku,
  kybernetiku a jiné :=). Posledních tisíc let je dům islámu oblastí TEMNA co se vědy týče. (viz. http://pravdaoislamu.cz/index.php/2007/02/14/obsession-video/#comment-1144 )
  Pokud tvrdíte že v koránu jsou tvrzení o kulatosti země, apod. tak neváhejte a dodejte kopie těchto
  veršů ať se pobavíme. Islám a věda jsou v přímém rozporu, neboť věda potřebuje kritické a ničím
  omezované myšlení !!!

 124. Arne Říká:

  Těch překlepů jsem tam nasekal nějak moc, pardón.
  dále Samira píše:
  …za tim stoji politika o moc a penezich s USA.Verte az Bush za rok sestoupi,bude vsechno jinak!…
  Toto je naivita přímo extrémní. Odhalujete zde že o věcech moc nepřemýšlíte. Kdo byl Bush 11.9.2001?
  Nevýrazný, do té doby nic nepředvedšivší prezident státu, který nebyl v žádném konfliktu s jiným státem.
  Nenávist islámských pomatenců však byla bezmezná už v této době. Myslet si že jde o Bushe
  nikoli o principiální nenávist babarské a tmářské ideologie vůči volnomyšlenkářské a tím pádem
  mnohonásobně úspěšnější a samozřejmě i bohatší civilizaci, svědčí o naprosté ignoranci.
  Ano Samiro, neustále se zde oháníte bohatstvím USA, ale to vzniklo úsilím mnoha generací a hlavně
  vytvořením svobodného prostředí pro rozvoj a naplnění schopností jednotlivce.
  Jaký to kontrast se islámským světem že?

 125. Samira Říká:

  Netvrdila jsem ze jde o Bushe,ale ze to byl on kdo vsechno to vsechno zacal po honbe za panezi,ale to vy
  nikdy nepochopite jak se zda…jak se USA dostalo k penezum je mnoha lidem jasne,a ze zrovna v techtos tatech
  kde se udajne USA pomaha nemaji uz nic a je tam naprosta chudoba za to take USA nemuze ze?Nejedna se jen
  islamske staty,ale i katolicke a jine…To co jste napsal o USA me rozesmalo-USA, ale to vzniklo úsilím mnoha generací a hlavně
  vytvořením svobodného prostředí pro rozvoj a naplnění schopností jednotlivce.
  S tim naprosto nesouhlasim!

  Kopije versu dodam pozdeji,jdu se venovat detem.

 126. Esmeralda Říká:

  Samira, tou vedou myslíte chybné názory koránu?
  napríklad na vývoj embrií, ktoré sa, bohužiaľ, vyvíjajú úplne inak, ako je popísané v koráne?
  23, 13-14 Potom jsme z kapky semene hmotu přilnavou stvořili a z hmoty přilnavé jsme kousek masa učinili; a z kousku masa jsme kosti stvořili a kosti jsme masem obalili. A potom jsme mu v druhém stvoření vzniknout dali.2874 Požehnán buď Bůh, nejlepší ze stvořitelů!
  a čo takto blastocyt a jeho vývoj… trochu odlišný nie?
  nehovoriac o tom, že Mo. opajcoval starú grécku teóriu, ktorú medzitým opustili aj Gréci samotní…
  a čo takto prorocká medicína, a pitie ťavieho moču a mlieka? vážne, oni tak robia, pretože tak robil prorok a a všetko, úplne všetko čo urobil prorok (bez ohľadu na to, či to je rozumné alebo nie) musia robiť aj oni…
  prípadne, že čierny kmín je liekom na všetky choroby, okrem smrti? a ak nevylieči, no asi to alah nechcel. tak či tak niet sa prečo vzrušovať.
  to len my kafíri sa venujeme vývoju nových liekov….
  ad menzes: automaticky spôsobuje stav rituálnej nečistoty, žena sa nemôže modliť, pokiaľ sa jej dni neskončia…takže toľko k modernosti islamu v tejto oblasti:))) – a nejaký sex. kontakt môže hlavne ublížiť mužovi – to ozaj nechápem ako… jemu presa nič nie je. ale to bol asi jediný spôsob, ako im to zakázať:)))) -Abi Hurairata, Ibnu Abas

 127. Arne Říká:

  Samiro souhlasit s tím nemusíte, jako nemusíte souhlasit s tím že 1+1=2 je to stejné.
  Vaše nenávist vůči Usa je do očí bijící, ale mě to nepřekvapuje, je to přesne v souladu s islámsko-
  komunistickými názorovými šablonami. Hledat viníka všude jinde, jen ne u sebe, to byste si musela
  přiznat vlastní chyby a zodpovědnost (rozuměj muslimy). Jo a co se těch zemí, kterým USA pomohly
  a kde namají co do huby, to myslíte třeba celou západní Evropu a Japonsko po 2.s.válce ?! Chachacha.
  Nebo třeba Jižní Koreu? A nechoďme daleko pro příklad, kolik peněz si myslíte že USA vydělali na
  pomoci muslimům v Bosně a Kosovu? Nebo tuto pomoc také chcete zapřít, nedivil bych se?
  Zkuste myslet vlastním mozkem, který vám aláh k tomu účelu nadělil a nepapouškujte propánajána
  mozekvymývající bláboly vašich imámů.

 128. Bačík Říká:

  Co se týká přínosu arabského světa vědě, jsou názory rozdílné. Obávám se, že málokdo z nás je natolik znalý problematiky, aby mohl zaujmout trochu spravedlivý a pravdivý postoj. Některé věci prý Arabové získali od podmaněných národů. Údajně arabské číslice prý byly převzaty od Indů, (nemám odkaz). Vzhledem k tomu, že se lidské rasy nijak neliší ve schopnosti myslet (pouze ve vzdělanosti), bylo by nepřirozené, aby svým dílem nepřispěli i Arabové. Do jaké míry, to už ovlivnily okolnosti, kultura a náboženství. Např. zakazuje li islám figurální malbu, těžko by se mohl mezi muslimy uplatnit jejich obdoba Michelangela, Leonarda a pod. Co už chápu méně, že nemají žádného Mozarta, Čajkovského, nebo Dvořáka.
  Ať už Arabové získali znalosti jakkoliv, skutečností je, že v určité době měli vyšší úroveň znalostí, než Evropa. Proč se ale dnes dostali tam, kde jsou? Může za to Busch?

 129. Veliký Žid Říká:

  a já že přehánim???po přečtení samýřiných slov se ptam jestli je možné odolat pokušení nakopat všechny muslimi do řiti?a k té arabské vzdělanosti….ano je pravda že někdy mezi devátym až dvanáctym stoletim byly arabové skutečně o něco vyspělejší a vzdělanější než evropané,ale je třeba se ptát kde k té vzdělanosti přišli,he?vlastnim výzkumem ne,ale jak dobývali a okupovali cizí území tak se jim dostávali do jejich špinavejch pracek díla civilizací která pak muslimské opice násilně arabizovali a islamizovali.takže veškerou vědu prostě šlohli,okpírovali a pak vydávali za své objevy.naštěstí imámové pokládali vzdělání za dílo ďáblovo a omezovli vědu jak jen mohli a nutili ostatní jen slepě uctívat tu snůšku dementních blábolů zvaných korán,kterej je leda tak dobrej k použití jako toaletní papír.hlavní problém muslimskejch opic je ten,že hledají chyby všude možně ane hlavně u sebe.inšaláh :-)))))

 130. Samira Říká:

  10.3.2007 – Středověcí mistři islámského umění předstihli svými schopnostmi západní svět o půl tisíce let. Při vytváření složitých dlaždicových dekorací používali matematický princip, který vědci dokonale popsali až v sedmdesátých letech minulého století.
  Tvrdí to Peter Lu z Harvardovy univerzity a Paul Steinhardt z Princetonu.

  „Mohl by to být důkaz důležité role matematiky ve středověkém islámském umění, nebo umělci jen sledovali cestu, která jim usnadňovala tvorbu,“ řekl profesor Lu.

  Z jejich objevu je zřejmé, že islámská kultura byla mnohem pokročilejší, než si lidé v Evropě mysleli. Dobou uměleckého převratu se pak stal počátek 13. století, kdy autoři výzdoby mešit objevili nové matematické postupy, které jim usnadnily jejich tvorbu.

  Středověcí islámští umělci znali moderní matematiku

  Ornamenty na zdech mešit tvoří mnohoúhlé, vzájemně do sebe zapadající dlaždice, které se nikdy neopakují v úplně stejných obrazcích. Celý umělecký útvar přesto vytváří dojem zvláštního typu symetrie.

  Vznik podobných útvarů popisuje tzv. kvazikrystalická geometrie, kterou vysvětlil v moderní době až britský matematik Roger Penrose. Dříve se vědci domnívali, že středověcí umělci své dlaždice vytvářeli jen s pomocí kružítka a zednického pravítka. Podle profesora Lu by však s těmito nástroji nikdy nenakreslili tak složité obrazce, jakými se pyšní mešita v íránském Isfahánu či medresa v iráckém Bagdádu.

  Jednotlivé dlaždice je možné vytvořit prostými nástroji, ale bylo by velmi složité spojit je k sobě na větších plochách, aniž by došlo k jejich neúmyslnému pokřivení.

  Odborníci z amerických univerzit se proto domnívají, že staří umělci znali teorii kvazikrystalické geometrie a že jí využili k vytvoření zvláštních „předloh“, podle kterých vytvářeli obrazce na zdech mešit. Ty se skládaly z pěti na sebe navazujících víceúhelníků: desetiúhelníku, pětiúhelníku, kosočtverce, motýlku a šestiúhelníku. Tato metoda se z Blízkého východu posléze rozšířila i do centrální Asie.

  Portrétovat se nesmí

  Islám zakazuje portrétování živých bytostí, které je chápáno jako simulace stvoření – a to je vyhrazeno Bohu. Našly se sice výjimky, zvláště na úsvitu islámských dějin či v šíitském prostředí, zákaz však je v zásadě dosud dodržován. Odklon od malby živých bytostí vedl islámské umělce k fantastickým výkonům při tvorbě ornamentů.

  Dědictví arabské civilizace

  I když si to často neuvědomujeme, s poznatky, které svými kořeny sahají do arabského světa prvního tisíciletí po Kristu, se setkáváme denně. Nejznámějším příkladem jsou pravděpodobně číslice, kterým dodnes říkáme arabské. S tím také souvisí psaní číslic v číslech ve směru zprava doleva.

  Arabská civilizace je také někdy považována za původce čísla nula, ačkoli koncept nuly byl znám už dávno předtím. Rovnice druhého a třetího řádu také uměli jako první řešit arabští matematikové. Jako poslední příklad uvedeme první samoregulační systémy.

  zdroj:http://technet.idnes.cz/islamske-umeni-predbehlo-evropske-matematiky-fow-/tec_technika.asp?c=A070309_164334_tec_technika_vse

  Takze jsem se mylila pouze s tou nulou,ta uz byla znama pred tim.

  Veliky Zide,samozrejme ze ke vzdelanosti prisli sami,zadnym ukradenim,jim naopak byla spousta veci ukradena!
  prestante nas nazyvat opicemi,dementi atd. jste opravdu zvlastni clovek a myslym si ze se tady pohybujete
  jeste pod jinym jmenem!!!!!! Asi by jste potreboval nejakou psychyckou pomoc…

  Bacik,
  proc je tomu dnes tak je jednoduche,islamske staty odbocili od prave viry a dali se uplne na jinou cestu,kterou islamem nazivaji,
  ale ve skutecnosti jsou to jen fanaticke blaboly….zbytek uz zname…
  Bush samozrejme nemuzu za neco takoveho,ale za nasili.

  Arne
  nemam nenavist k USA,ale k jeji politice,ta nema nic spolecneho s normalnimi obcany jako jsme mi.
  Co se tyce pomoci USA v Bosne a Kosovu o tom vim sve,nebylo zrovna malo pripadu kdy americti vojaci
  sami znasilnovali zeny atd….dale o vsech tech penezich ktere se z celeho sveta i s USA nastradali s dobrocinosti,jsme nevideli
  opravdu nic,postavili se dva domy ve Srebrenici a tim to skoncilo,kde je tech zbylej par milionu si muzeme
  domyslet,je to hnus,lide s celeho sveta daruji penize na pomoc,ale penize nikdy nedorazi-zase jen politika.

  Bacik,
  arabove nemaji chajkovskeho,ale maji samozrejme sve umelce a to dost zname,to ze nejsou znami v evrope
  je normalni,kdo z vas posloucha orientalni muziku?Co treba takova Oum Kalthoum?A nasli by jsme jich vice,do ted jste
  nevedeli nic o arabskych zemich,ted se zatezujete jen islamem,jak mate neco vedet o jejich umeni.

 131. Bačík Říká:

  Samira
  Jsem přesvědčen, že všechny národy se podílejí na kulturním bohatství lidstva. Podle naší víry člověka inspiruje Duch boží a ten dle tvrzení Bible vane, kam sám chce.
  …Portrétovat se nesmí – a co fotografie?
  …Islám zakazuje portrétování živých bytostí, které je chápáno jako simulace stvoření – a to je vyhrazeno Bohu. – Nedokážu pochopit, co je na tom špatného. Člověk byl stvořen k obrazu Boha, který je Stvořitel, tedy jsme my taky takovými malými stvořiteli. Člověk má právo tvořit, podmanit si zemi (Gn1. 26) Naopak svým výtvorem může oslavovat Boží velikost.
  Pohled na hudbu vnímám velmi subjektivně. Při svém pobytu na Sinaji jsem si ji “užil” a upřímě řečeno, toto zrovna nemusím. Ať si to poslouchá, komu se to líbí, ale “muzikantsky” je to v nesrovnatelné kategorii. Zkuste Dvořákovu Symfonii z Nového Světa – to je důstojná oslava Boží.

  …islamske staty odbocili od prave viry a dali se uplne na jinou cestu,kterou islamem nazivaji,
  ale ve skutecnosti jsou to jen fanaticke blaboly…
  Jenže drtivá většina muslimů žije právě tam.

 132. Veliký Žid Říká:

  samiro lekh teda.

 133. Arne Říká:

  Samira řekla: …Co se tyce pomoci USA v Bosne a Kosovu o tom vim sve,nebylo zrovna malo pripadu kdy americti vojaci
  sami znasilnovali zeny atd….dale o vsech tech penezich ktere se z celeho sveta i s USA nastradali s dobrocinosti,jsme nevideli
  opravdu nic,postavili se dva domy ve Srebrenici a tim to skoncilo,kde je tech zbylej par milionu si muzeme
  domyslet,je to hnus,lide s celeho sveta daruji penize na pomoc,ale penize nikdy nedorazi-zase jen politika.

  Ale no tak, zase samé kličkování jen abyste nemusela pžiznat že všechno je trochu jinak než jste tvrdila.
  Třeba to znásilňování americkými vojáky jste viděla na vlastní oči?! Nebo máte snad nějaký důvěryhodný
  odkaz? Já o tom neslzšel. Takže vám to asi řekli v mešitě. :-))) I kdyby se takový případ snad stal, tak to
  mohl být ojedinělý kriminální čin jednotlivce ve vypjaté situaci. Když jsem hovořil o pomoci
  usa těmto zemím, tak jsem samozřejmě myslel vojenskou pomoc. Vyslali tam své vojáky,
  kteří vyhnali Srby a že taková operace nebyla pro usa levná je snad jasné. Čili kde je ten závratný zisk
  pro USA o kterém jste obecně hovořila?
  Co se rozkrádání humanitární pomoci týče, to je sice smutný fakt ale trochu jiná písnička.
  Většinou ji rozkradou ruzné lokální mafie přímo na místě, tedy v tomto případě vaši souvěrci !!!

 134. Arne Říká:

  Ještě k tomu znásilňování americkými vojáky. Pokud dotyčná neměla 4 mužské svědky,
  tak přece nešlo o znásilnění ale o cizoložství! Tak je to přece v KORÁNU !!
  Dotyčné tedy podle ISLÁMSKÉHO práva měly být potrestány. Nejlépe ukamenováním.
  PS To je samořejmě myšleno jako humor. Ale černý.

 135. Esmeralda Říká:

  No tak, Samira, nevyhrabávajte tu zaprášené objavy, ktoré sú popísané viac než tisíc rokov. niečo nového
  ono nestačí niečo iba objaviť, treba to aj uviesť do praxe….
  nula je vynález indický…, aj tvz. arabské číslice.
  zoberme si… ajurvéda, indické tradičné lekárstvo má čo povedať aj dnešnej vede, to isté môžme povedať
  o čínskej tradičnej medicíne… islam 0, pokiaľ neberieme do úvahy humoristickú prorockú medicínu…
  čo sa týka nejakého kladenia dlaždíc… aj včely vedia spraviť plást, a to nevedia ani počítať… a možno pres
  nejšie ako tie vaše dlaždice… takže zasa nic moc…
  tak si teda preberme islamské prínosy do kulúry:
  1. spálenie knižnice v Alexandrii – kalif Omar, len tak pre informáciu – tomu stačil akurát tak korán…
  2. zničenie vyspelej budhistickej kultúry v Afganistane – univerzita v Nankačíle…
  3. zničenie vyspelej kultúry v Indii – dodnes sú indickí mohamedáni nelojálni k vlastnej krajine..
  4. vraždenie a znásilňovanie v Bangladéši…250 000 žien, čo bolo urobené na základe fatwy a citátov z koránu…
  a aby sme neboli iba po svete…
  5. zničenie kresťanskej severnej Afriky a kresťanského Turecka
  6. genocída Arménov….
  Samira, zaiste viete, čo je to Skultepe – mohli by ste nám to vysvetliť? čo to je, kto to postavil a z čoho?
  to bolo v rámci dokonale mierumilovného zavádzania mohamedánstva vo vašej domovine…
  Pozdrav
  Esmé

 136. Esmeralda Říká:

  A rovnice aké, druhého alebo tretieho rádu – algebraické, alebo diferenciálne? -
  pravdepodobne iba algebraické -riešenie algebraickej rovnice vyššej ako tretieho rádu
  negrafickým spôsobom sa robilo až niekedy v 18 storočí… algebraické rovnice
  maximálne rok 800, al Chwarizmi… a potom čo?
  ticho po plešine…
  a aké z toho používajú samoregulačné systémy? neviem o tom, že by arabi ovládali maticový počet…
  ani diferenciálne rovnice…
  z toho vyplýva, že píšete o niečom, čomu nerozumiete…. ani vzdialene.
  a matematike som sa venovala dosť… na strednej aj na výške.

  Kolem roku 800 n.l. žil Muhammad ibn Músá al Chwárízmí (Muhammad, syn Músy z Chwárizmu). V letech 800 a 825 napsal dvě díla, z nichž jedno byla početnice, které v latinském překladu začíná slovy Algoritmi dicit (Tak praví Al Chwárízmí). Zdánlivá záměna jmen vzniklo patrně zkomolením při překladu z arabštiny do latiny. Druhým dílem byla učebnice algebry Al-džabr wa-l-maqábala (Uspořádání), která obsahovala nauku o řešení rovnic. Podle autora je rovnice “uspořádána”, pokud jsou všechny její členy kladné. Na takový tvar byly všechny rovnice převáděny, čímž autor definoval povolené operace s rovnicemi. Je však třeba poznamenat, že ani Muhammad neznal algebru obecných čísel. Epochálním objevem ale byl poziční zápis čísel, který umožnil výrazné zjednodušení počítání. Muhammad vytvořil první algoritmy pro počítání s čísly, čímž se matematika dostala do škol a do obchodního světa, odkud se pak dostala při obchodu Arabů s Evropany také do Evropy.

  http://natura.baf.cz/natura/2001/6/20010606.html

  a potom ešte nejaké sínusy a kosínusy… ale to robili aj indovia..
  potom je matematika výlučne v európskych rukách.. prečo asi?
  možno preto, že prírodovedci boli v mohamedánstve pokladaní za heretikov a odpadlíkov…
  v kresťanstve to znamenalo nejaké ťahanice s cirkvou, ale málokedy smrť
  … v mohamedánstve ukameňovanie, čo asi nebolo tým správnym impulzom pre prírodné vedy..
  mutazil bol racionalistický smer arabskej filozofie, zameraný na experimentálne získavanie poznatkov,
  čo však bolo za nejakých 200 rokov vyhlásené za herézu… čo všetci vieme, čo to v mohamedánstve znamená..
  takže tak.
  Pozdrav
  Esmé

 137. Esmeralda Říká:

  Obťažovanie, panenská blana.- ak je toto vašou hodnotou, tak vás ľutujem, zakladáte si na
  psychické problémy – príroda nedelí ženy na pretiahnuté a nepretiahnuté, aj tak panenská blana zostáva až do p§rodu, takže nechápem, (veľké tajomstvo – ono je to živé a zarastie sa) v čom je problém…. – naštudujte si poriadne anatómiu..
  študovala som na škole, kde bolo asi 20 percent dievčat.
  za päť rokov som nepočula o jednom prípade obťažovania alebo znásilnenia…
  a to naši chalani neboli žiadni svätci, ani abstinenti.
  jeden jediný prípad, kedy nestačilo povedať nie, boli zhodou okolností
  Iránci, ktorí bývali na našom intráku. – inak, takých spiťákov som odvtedy nevidela…ale halt, mohamedáni.
  jediní normálni mohamedáni boli senegalci, ktorý sa tým mohamedánskym blbostiam nevenovali…
  tak ich potom šraci naklepali, a hneď vedeli, čo sa má aj čo sa nemá…
  my dievky sme usúdili, že majú v hlave chybný čip, pretože nerozumejú jednoduchému slovu nie.
  dnes sa o obťažovaní hovorí, kedysi sa mlčalo..
  btw. aj Mohamed sa venoval sexuálnemu harassmentu, obťažoval a znásilnil slúžku svojej manželky…
  nehovorte mi, že o tom neviete… takže, kto je tu vlastne degenerovaný?
  my určite nie…ň
  Pozdrav
  Esmé

 138. Veliký Žid Říká:

  Samiro Inahl Rabak Ars Ya Choosharmuta.Vivat Esmeralda!!!

 139. Anonymous Říká:

  Poměrně zajímavá diskuze, musím ovšem uznat, že ignorace historických i současných fakt některých
  diskutujících je zarážející.

  to Bačík: “S historií světových válek se máte možnost seznámit. USA pomohli potlačit v Evropě totalitární režimy. Také díky nim žijeme v demokracii.”
  ” V obou světových válkách nám Američané přišli na pomoc. Tečka. ”

  Toto nemyslíte snad vážně. Mohla bych vědět, čím čechy osvobodili američané v 1.světové válce?
  Pokud mi je známo, versaillská smlouva byla kompromisem mezi mocnostmi a nikoliv “osvobozeneckou
  akcí USA”.

  Po 2.světové válce celé Čechy s výjmkou západních osvobodila Rudá armáda. Co tu chcete komu namluvit?

  USA pomohli potlačit totalitní režimy v Evropě?? A to jako kdy? Že by v Čechách v únoru 1948?

 140. Anonymous Říká:

  Poměrně zajímavá diskuze, musím ovšem uznat, že ignorace historických i současných fakt některých
  diskutujících je zarážející.

  to Bačík: “S historií světových válek se máte možnost seznámit. USA pomohli potlačit v Evropě totalitární režimy. Také díky nim žijeme v demokracii.”
  ” V obou světových válkách nám Američané přišli na pomoc. Tečka. ”

  Toto nemyslíte snad vážně. Mohla bych vědět, čím čechy osvobodili američané v 1.světové válce?
  Pokud mi je známo, versaillská smlouva byla kompromisem mezi mocnostmi a nikoliv “osvobozeneckou
  akcí USA”.

  Po 2.světové válce celé Čechy s výjmkou západních osvobodila Rudá armáda. Co tu chcete komu namluvit?

  USA pomohli potlačit totalitní režimy v Evropě?? A to jako kdy? Že by v Čechách v únoru 1948?

  Nebo máte na mysli studenou válku? Sovětský svaz se zhroutil sám, zhroutil se především díky ekonomickým
  problémům země, které byly z velké části způsobeny direktivě řízeným hospodářstvím
  a díky neschopnosti dále tuto zemi udržet. Železná opona padla, některé státy se daly cestou demokracie,
  jiné státy se začaly utápět ve válečných konfliktech .Opět, USA ničím totalitní režimy v Evropě
  nepotlačila.

  ” Toto je naivita přímo extrémní. Odhalujete zde že o věcech moc nepřemýšlíte. Kdo byl Bush 11.9.2001?
  Nevýrazný, do té doby nic nepředvedšivší prezident státu, který nebyl v žádném konfliktu s jiným státem.
  Nenávist islámských pomatenců však byla bezmezná už v této době. Myslet si že jde o Bushe
  nikoli o principiální nenávist babarské a tmářské ideologie vůči volnomyšlenkářské a tím pádem
  mnohonásobně úspěšnější a samozřejmě i bohatší civilizaci, svědčí o naprosté ignoranci.”

  Upřímně, nejsem příznivcem všelijakých konspiračních teoríi,ale moc bych se divila,kdyby CIA už dávno
  před útokem nebyla o této hrozbě informována.Bushovi samotnému tato tragédie jedině pomohla k upevnění
  vlastní politické moci. Chcete-li být objektivní, zjistěte si něco o Al-Kajda a o napojení představitelů al-kajda
  na Bushe. Většina atentátníků byla ze saudské arabie( samotný osama je saud),wahabbismus,který je
  zdrojem ideologie al-kajda je státním náboženstvím v S.A. Mohu tedy vědět,proč za 11.9. byl dle vyjádření
  mainstreamových médii, ať už přímo či nepřímo zodpovědný sekulární Irák??? Řeknu to upřímně, celá
  katastrofa 11.9. se zprofanovala Bushovým následným tažením proti Iráku.Využil této tragedie,aby si
  vypořádal staré účty a podmanil si zemi za pomocí mohutné demonizační mediální kampaně vůči irácké
  legitimní vládě.Pokud by USA skutečně měla za cíl zničit radikální islamismus,zničit al-kajdu apod.,potom
  by přeci logicky nemohla mít za největšího spojence na středním východě Saudskou arábii,která je vývozcem
  wahhabismu do celého světě.Díky saudským petrodolarům se začaly stavět v Pakistánu či Afganistánu madrassy
  a radikální islám začal nabírat na síle.Do nedávné doby wahabbismus měl mizivou podporu mezi lidmi.
  Už jsme zde tuto otázku položila několikrát, zatím jsem se odpovědi nedočkala,tak doufám,že teď mi konečně
  někdo odpoví.
  1) Pokud považujete USA za zárku demokracie a svobody a bezpečnosti a bůhví čeho ještě na světě a
  zároveň chcete vymítit radikální islám a terorismus, proč vám tedy nevadí,že největším spojencem USA
  v oblasti je Saudská Arábie,která je hlavním exportérem této ideologie? Řeknu-li to tedy stručně,tak
  USA díky saudskému kapitálu nepřímo organizace typu Al-Kajda či madrassy a výcvikové tábory sponzorují.
  2) Kolik ( irácké ?) krve ještě musí být prolito,aby bylo pomstěno 11.9.?
  3) Čím se Irák provinil vůči USA, že musel být napaden,zničen a okupován? Styky Al-Kajda-Saddám se nikdy
  neukázaly jako pravdivé, válka byla založena na dezinformacích a lžích. Čili jak byl Irák zodpovědný
  za 11.9,který tedy stále platí jako záminka pro americké imperialistické války.??
  4) Kdo podporoval fundamentalistický Taliban proti SSSR?

  Samozřejmě, ze nejde o Bushe a že konflikt je mnohem hlubší a neodstraní se společně s Bushem.Bush
  pouze výrzně rozdmýchal ohenň v už tak doutnajícím kotli. Islám tu byl po staletí, Spojené Státy a Evropa
  též. Žili jsme vedle sebe,obchodovali jsme spolu, nevadili jsme si. To vše se změnilo v 20.století,kdy Británie
  využila arabských kmenových náčelníků, využila Fajsala a Husajna apod. a za příslip arabského státu
  jim beduini pomohly vypořádat se s Osmanskou říší.Samozřejmě,že k samostatnému státu nedošlo a Evropa
  Araby Balfourovou deklarací o pár let později zradila. Od té doby už vztahy zůstaly napjaté ( 1948) a
  politickou situací se rozdmýchavaly dál a dál. Spojené státy opět podobně jako Británie v 1.světové válce
  využívali arabské lídry a představitele,aby mohly prosazovat v oblasti své zájmy. Mocnosti nikdy nebraly ohledy
  na zájmy arabského obyvatelstva. Oblast využívali buď jako možnost vypořádat se s nepřítelem mimo území
  -to platilo v dobách studené války a nebo později, k přístupu k nerostným zdrojům. SSSR byl nepřítel,
  podpoříme Taliban,vyzbrojíme ho a hurááá,jde se do boje…Přijde 11.9.-viník Al Kajda a Taliban-Taliban
  musí být zničen, tak huráá na Afganistán…Nechceme Chomejniho, vycvičíme si Saddáma, hle, Saddám
  přestal poslouchat, huráá na Irák,ale saudská ropa je dobrá…co na tom záleží,že se tam doteď kamenuje, dokud
  poslouchají,jsou OK. atd.atd. Tohle je základem sporu mezi arabským a euroatlantickým světem.
  Snaha za každou cenu prosazovat kulturní nadřazenost USA a Evropy a brát si Araby jako rukojmí,které
  podpořím,hodí-li se mi to do karet a odkopnu,je-li to nutné a nebo postačí dosadit si loutkovou vládu v
  oblastech,která bude poslouchat. Proč by tedy Arabové měli věřit západu…To nemá co dělat s žádnou
  tmářskou ideologii,jak vy to nazýváte.Každý kulturní prostředí je jiné, všude ve světě existují národy,které
  se vyvíjejí po staletí a nemůžu přeci tvrdit,že ta či ona kultura je lepší a ta je horší, to či ono náboženství
  je lepší,to je horší a poté importovat svojí ideologii a svoje kulturní hodnoty do oblastí,které nejen že s nimi
  nemají zkušenosti,ale zároveň,jak je vidět,ani o takovouto službu,která stojí tisíce lidských životů,nestojí.
  Muslimové přijmají, až na výjmky pokrok, příjmají technologické vymoženosti zápdní civilizace,ale nepřijmou,
  že jim někdo zvenčí začne diktovat,jak mají žít,co mají dělat,proč mají dělat.

  ” Pokud představitel státu veřejně prohlásí, že je třeba Židy zahnat do moře, čím se liší od Hitlera? Nemají právo se cítit ohroženi? Kde je Vaše soudnost?
  Palestina je stejně židovská, jako arabská, čím jste se tak pobavila? A co se týká jejího názvu, dva tisíce let to byla vždycky SVATÁ ZEMĚ a ne Palestina.
  Váš citát: “Izrael nikdy neměl vzniknout a neexistuje nic, co by ospravedlnilo jeho politiku”.
  To mluví samo za sebe. Unisono s Araby upíráte Židům místo na slunci. Jeruzalém je pro ně stejně posvátný, jako Mekka pro muslimy.”

  A to prohlásil kdy? Myslím tím,že je třeba Židy zahnat do moře? Vladnouci rezim v Izraeli musi byt odstranen

 141. Amal Říká:

  Poměrně zajímavá diskuze, musím ovšem uznat, že ignorace historických i současných fakt některých
  diskutujících je zarážející.

  to Bačík: “S historií světových válek se máte možnost seznámit. USA pomohli potlačit v Evropě totalitární režimy. Také díky nim žijeme v demokracii.”
  ” V obou světových válkách nám Američané přišli na pomoc. Tečka. ”

  Toto nemyslíte snad vážně. Mohla bych vědět, čím čechy osvobodili američané v 1.světové válce?
  Pokud mi je známo, versaillská smlouva byla kompromisem mezi mocnostmi a nikoliv “osvobozeneckou
  akcí USA”.

  Po 2.světové válce celé Čechy s výjmkou západních osvobodila Rudá armáda. Co tu chcete komu namluvit?

  USA pomohli potlačit totalitní režimy v Evropě?? A to jako kdy? Že by v Čechách v únoru 1948?

  Nebo máte na mysli studenou válku? Sovětský svaz se zhroutil sám, zhroutil se především díky ekonomickým
  problémům země, které byly z velké části způsobeny direktivě řízeným hospodářstvím
  a díky neschopnosti dále tuto zemi udržet. Železná opona padla, některé státy se daly cestou demokracie,
  jiné státy se začaly utápět ve válečných konfliktech .Opět, USA ničím totalitní režimy v Evropě
  nepotlačila.

  ” Toto je naivita přímo extrémní. Odhalujete zde že o věcech moc nepřemýšlíte. Kdo byl Bush 11.9.2001?
  Nevýrazný, do té doby nic nepředvedšivší prezident státu, který nebyl v žádném konfliktu s jiným státem.
  Nenávist islámských pomatenců však byla bezmezná už v této době. Myslet si že jde o Bushe
  nikoli o principiální nenávist babarské a tmářské ideologie vůči volnomyšlenkářské a tím pádem
  mnohonásobně úspěšnější a samozřejmě i bohatší civilizaci, svědčí o naprosté ignoranci.”

  Upřímně, nejsem příznivcem všelijakých konspiračních teoríi,ale moc bych se divila,kdyby CIA už dávno
  před útokem nebyla o této hrozbě informována.Bushovi samotnému tato tragédie jedině pomohla k upevnění
  vlastní politické moci. Chcete-li být objektivní, zjistěte si něco o Al-Kajda a o napojení představitelů al-kajda
  na Bushe. Většina atentátníků byla ze saudské arabie( samotný osama je saud),wahabbismus,který je
  zdrojem ideologie al-kajda je státním náboženstvím v S.A. Mohu tedy vědět,proč za 11.9. byl dle vyjádření
  mainstreamových médii, ať už přímo či nepřímo zodpovědný sekulární Irák??? Řeknu to upřímně, celá
  katastrofa 11.9. se zprofanovala Bushovým následným tažením proti Iráku.Využil této tragedie,aby si
  vypořádal staré účty a podmanil si zemi za pomocí mohutné demonizační mediální kampaně vůči irácké
  legitimní vládě.Pokud by USA skutečně měla za cíl zničit radikální islamismus,zničit al-kajdu apod.,potom
  by přeci logicky nemohla mít za největšího spojence na středním východě Saudskou arábii,která je vývozcem
  wahhabismu do celého světě.Díky saudským petrodolarům se začaly stavět v Pakistánu či Afganistánu madrassy
  a radikální islám začal nabírat na síle.Do nedávné doby wahabbismus měl mizivou podporu mezi lidmi.
  Už jsme zde tuto otázku položila několikrát, zatím jsem se odpovědi nedočkala,tak doufám,že teď mi konečně
  někdo odpoví.
  1) Pokud považujete USA za zárku demokracie a svobody a bezpečnosti a bůhví čeho ještě na světě a
  zároveň chcete vymítit radikální islám a terorismus, proč vám tedy nevadí,že největším spojencem USA
  v oblasti je Saudská Arábie,která je hlavním exportérem této ideologie? Řeknu-li to tedy stručně,tak
  USA díky saudskému kapitálu nepřímo organizace typu Al-Kajda či madrassy a výcvikové tábory sponzorují.
  2) Kolik ( irácké ?) krve ještě musí být prolito,aby bylo pomstěno 11.9.?
  3) Čím se Irák provinil vůči USA, že musel být napaden,zničen a okupován? Styky Al-Kajda-Saddám se nikdy
  neukázaly jako pravdivé, válka byla založena na dezinformacích a lžích. Čili jak byl Irák zodpovědný
  za 11.9,který tedy stále platí jako záminka pro americké imperialistické války.??
  4) Kdo podporoval fundamentalistický Taliban proti SSSR?

  Samozřejmě, ze nejde o Bushe a že konflikt je mnohem hlubší a neodstraní se společně s Bushem.Bush
  pouze výrzně rozdmýchal ohenň v už tak doutnajícím kotli. Islám tu byl po staletí, Spojené Státy a Evropa
  též. Žili jsme vedle sebe,obchodovali jsme spolu, nevadili jsme si. To vše se změnilo v 20.století,kdy Británie
  využila arabských kmenových náčelníků, využila Fajsala a Husajna apod. a za příslip arabského státu
  jim beduini pomohly vypořádat se s Osmanskou říší.Samozřejmě,že k samostatnému státu nedošlo a Evropa
  Araby Balfourovou deklarací o pár let později zradila. Od té doby už vztahy zůstaly napjaté ( 1948) a
  politickou situací se rozdmýchavaly dál a dál. Spojené státy opět podobně jako Británie v 1.světové válce
  využívali arabské lídry a představitele,aby mohly prosazovat v oblasti své zájmy. Mocnosti nikdy nebraly ohledy
  na zájmy arabského obyvatelstva. Oblast využívali buď jako možnost vypořádat se s nepřítelem mimo území
  -to platilo v dobách studené války a nebo později, k přístupu k nerostným zdrojům. SSSR byl nepřítel,
  podpoříme Taliban,vyzbrojíme ho a hurááá,jde se do boje…Přijde 11.9.-viník Al Kajda a Taliban-Taliban
  musí být zničen, tak huráá na Afganistán…Nechceme Chomejniho, vycvičíme si Saddáma, hle, Saddám
  přestal poslouchat, huráá na Irák,ale saudská ropa je dobrá…co na tom záleží,že se tam doteď kamenuje, dokud
  poslouchají,jsou OK. atd.atd. Tohle je základem sporu mezi arabským a euroatlantickým světem.
  Snaha za každou cenu prosazovat kulturní nadřazenost USA a Evropy a brát si Araby jako rukojmí,které
  podpořím,hodí-li se mi to do karet a odkopnu,je-li to nutné a nebo postačí dosadit si loutkovou vládu v
  oblastech,která bude poslouchat. Proč by tedy Arabové měli věřit západu…To nemá co dělat s žádnou
  tmářskou ideologii,jak vy to nazýváte.Každý kulturní prostředí je jiné, všude ve světě existují národy,které
  se vyvíjejí po staletí a nemůžu přeci tvrdit,že ta či ona kultura je lepší a ta je horší, to či ono náboženství
  je lepší,to je horší a poté importovat svojí ideologii a svoje kulturní hodnoty do oblastí,které nejen že s nimi
  nemají zkušenosti,ale zároveň,jak je vidět,ani o takovouto službu,která stojí tisíce lidských životů,nestojí.
  Muslimové přijmají, až na výjmky pokrok, příjmají technologické vymoženosti zápdní civilizace,ale nepřijmou,
  že jim někdo zvenčí začne diktovat,jak mají žít,co mají dělat,proč mají dělat.

  ” Pokud představitel státu veřejně prohlásí, že je třeba Židy zahnat do moře, čím se liší od Hitlera? Nemají právo se cítit ohroženi? Kde je Vaše soudnost?
  .
  Váš citát: “Izrael nikdy neměl vzniknout a neexistuje nic, co by ospravedlnilo jeho politiku”.
  To mluví samo za sebe. Unisono s Araby upíráte Židům místo na slunci. Jeruzalém je pro ně stejně posvátný, jako Mekka pro muslimy.”

  A to prohlásil kdy? Myslím tím,že je třeba Židy zahnat do moře? Ahmadinedžád řekl, že vládnoucí režim v
  Izraeli musí být odstraněn. Vyzýval snad ke genocidě Židů? Pokud ano.Kdy a kde. Je rozdíl mezi Židy
  a Izraelem. To,že je proti Izraeli neznamená,že by podporoval genocidu Židů.

  ” Palestina je stejně židovská, jako arabská, čím jste se tak pobavila? A co se týká jejího názvu, dva tisíce let to byla vždycky SVATÁ ZEMĚ a ne Palestina.”

  Palestina je arabská a nic jako židovský národ neexistuje.Judaismus je náboženství a to je to jediné,co
  Židy spojuje. Většina dnešních židů jsou rusové,poláci,američané či černoši apod. Představa židovského
  národa se zrodila ze sionismu a je spjata s falešným povědomím sounáležitosti.Žádný soudně uvažující
  člověk nemůže zpochybnit,že se Židé za 2.sv.války stali obětí zvrhlé nacistické rasové teorie,nicméně fakt,
  že genocidě nebylo zabráněno,dokázla sionistická propaganda využít k vedenému morálnímu nátlaku na
  evropské veřejné mínění. Název Palestina používal i Herodotes a oficiálně se používal přibližně od roku 135.
  Tak,co mi tu chcete namlouvat,že se to území jmenovalo svatá země? Tak možná v hlavě Theodora Herzla.
  Název je odvozen od Filaštinu ( proto arabsky Falastin-Palestina),kteří se zde usadili.V 7.století se Palestina
  stala arabskou zemí.Židovský stát padl v 1.století století n.l.! Od 16.století byli Palestinci pod nadvládou osmanské
  říše a Palestina byla v té době součástí Syrie.Židé ani jejich předchůdci nepředstavovli etnickou skupinu.
  Samotné slovo hebrejec vzniklo ze slova ibri-ten,kdo překračuje a bylo použito v souvisloti s Abrahamem,
  když překročil Jordán cestou z Uru do Palestiny.Sám judaismus vyhledával příznivce víry před Ježíšem,
  vlivem soupeření s křesťanstvím. Až po Ježíšovi nastoupili cestu rasového náboženství.Židovské osídlení
  Palestiny na počátků 19.století mělo nacionalistickou motivaci rozvířenou publikacemi Hesse,Pinskera a
  Herzla.Byly zakládány židovské kluby a organizace( Chovevei Sion,Bilu apod.)a sám Herzl se obrátil na
  sultana Abdulhamida v otázce židovského státu-neuspěl.Herzl sám byl jen loutkou v koloniálním úsilí
  Británie a o Palestině nevěděl nic.Neznal její geografii ani demografickou strukturu.Že zde žijí Arabové se
  dozvěděl až při své druhé návštěvě Palestiny. V roce 1915 byl vyhlášen Damašský protokol,ve kterém
  bylo jasně stanoveno,že arabské země se stanou nezávislými a byla zajištena cizincům zvláštní práva.
  Na základě tohtoo ustanovení Husajn vstoupil do války s Tureckem. Britský generál McMahon Husajnovi
  výměnou za podporu Británie proti Turecku,slíbil nezávislost arabských zemí a Palestina získala v roce
  1915 příslib nezávislosti. Arabové ovšem byli zrazeni a dle Sykes-Picotovi dohody byla arabská zem
  rozdělena na 3 části,které si koloniální mocnosti rozdělili.Husajn byl i přesto ochoten uvítat Židy v
  arabských státech,ale byl proti založení židovského státu a nikdo z kolonialistů o tomto záměru arabům
  nic neřekl. Husajn zaručil řidovským přistěhovalcům svobodný přístup na svatá místa.Weizman navštívil
  emir Fajsala v Akabě a sám jej ujistil,že neusiluje o založení židovského státu v Palestině a obě strany
  měli být zapojeny do budování Palestiny( viz.londýnská dohoda-1919).Fajsal souhlasil s textem pokud
  Británie svoje závazky splní a uzná arabskou nezávislost.V budoucnu byly veškeré sliby arabům
  minimlizovány nebo ignorovány. Uznávám fakt,že 2.světová válka byla pro Židy tragickou událostí,jenže
  není možné touto událostí ospravedlnit vyhnání Palestinců z území na kterém po staletí žili a založit
  si vlastní “stát izrael”. Není důležité,který kmen,kde byl ve starověku dřív,není důležité,komu patřila tahle
  část,komu zase takto,důležité je,že současné územní požadavky Židů jsou nepřijatelné v kontextu chápání
  vzniku moderních států. Palestina nikdy nepatřila pouze Židům, nikdo nepopíra,že tam žili,ale nikdy ne jen
  oni. Židovská komunita byla celkem přirozeně vždy integrována do ekonomicko-sociálních struktur arabských
  zemí,kde se k židům chovali mnohém lépe než v Evropě,kde chodili s hvězdou na saku a žili v ghettech.
  Pokud přijmáte a ospravedlňujete existenci státu Izrael v dnešní podobě,potom zde logicky vyvstáva
  otázka.Co by bylo,kdyby totéž chtěl každý národ…Co kdyby Romové se najednou začali masově stěhovat
  do Indie s tím,že tam kdysi žili a že jim tady Indové nyní budou muset “uvolnit místo”. Co kdyby i Češi
  řekli,že kdysi jim patřilo Slezsko,které Marie Terezie prohrála,tudíž nyní si ho vezmem zpátky a co kdyby
  si najednou sudetští Němci řekli,že byli vyhnáni a teď chtějí toto území zpátky( a to mluvím o roce 1945-
  nikoliv o 1.století n.l.).Kolik z vás by tu tak nadšeně hlásalo až byste jim museli uvolnit místa a odstěhovat
  se (třeba do uprchlických táborů).? Jak mám přijmout právo státu Izrael na existenci a zároveň se tedy
  stavět proti právům jiných národů na sebeurčení na územích ve kterých kdysi žili?! Trošku chaos,ne?
  Pravě z tohoto pohledu Izrael nemůžu přijmout. Nikdo neupírá Židům možnost tam žít,ale budovat si stát
  a obyvatelstvo,které tam žilo zahnat do ghett? To bych nazvala jen jedním slovem.Židé se mstí za své
  podmínky,které měli v Evropě na těch,kteří jim nic neudělali-Palestinci.

  ” 2. Arabové jsou tak plni nenávisti, že Žida vedle sebe NESNESOU. To je dnešní skutečnost. Bohužel.”

  Není to pravda. Arabové,jak jsem již napsala výše se chovali k židům v průběhu dějin mnohem lépe než
  se k nim chovali “kulturně tolik vyspělí” Evropané. Nebo snad i za holocaustem stojí Arabové? Evropa to
  zkrátka společně s USA “podělala” a nepřímo i přímo současné vášně v regionu rozdmýchala svojí
  podporou sionismu a Izraele na úkor arabského obyvatelstva.Jak mají Arabové potom všem ještě
  Evropě a USA věřit,když je tolikrát oklamala? To není vinou islámu,ale vinou politického vývoje
  v oblasti. Samozřejmě,že dost Arabů je plna nenávisti.Není divu,když jejich děti umírají díky okupaci Izraele,
  když jsou domy Arabů ničeny,když díky americké agresi denně zahyne okolo 60ti iráčánů.Vy byste nebyl?

  Theofil:

  ” 1.Podle Amal by se muslimští osadníci v evropě vůbec neměli usazovat.
  Není to jejich původní území, k obyvatelstvu jsou nepřátelští, jeho kulturu neakceptují, trpí jakousi náboženskou horečkou, že jim alláh daroval celou zeměkouli, byťto nejsou schopni hospodařit ani doma

  Mícháte hrušky s jabkama. Máte-li například na mysli Alžířany ve Francii,tak to jsou lidé,kteří se tam často
  i narodili a žijí tam.Jsou občané Francie a rozhodně si nedělají žádné nároky na Francii samotnou.Nezaslechla
  jsem jediný požadavek Alžířanů (či Pakistánců v Británii,Turků v Německu apod.),že mají zájem zabrat
  si celou zem a původní obyvatelstvo vyhnat do ghett a vyhlásit Francii islámskou
  svatou zemí. Většinou země ve kterých se nacházejí respektují.
  Akceptování kultury si mám představit co? Že mají konvertovat ke křesťanství? Nebo co…platí daně,pracují,
  mají rodiny. Kdyby se takhle chovali Židé v Palestině,nikdo by neměl žádných námitek.Nemíchejte masové
  obsazení Palestiny s imigrací. To bychom se takhto mohli vyjdřovat i o Mexičanech v USA. Také mají svojí
  kulturu a nejsou plně asimilováni do US společnosti…dělají si ovšem nároky na Floridu?

  ” A propos iráčani mluví o 250 hromadných hrobech, tolik k vaší pohádce o saddámovi. Vlastních příbuzných prý zavraždil 40. Byl tam tedy pořádek.
  Chod dobrých restaurací to prý nenarušilo, to asi máte jako turista na mysli. ”

  Bohužel,jako turista jsem v Bagdádu nebyla,takže turistické atrakce Iráku nemohu posoudit.
  Mohu vědět,kde jste vzal informaci o 250 masových hrobech? Máte na mysli ten masový hrob,který našli
  američané v Iráku po svém pádu a jak Tony Blair oznámil,že se v něm nachází 400 000 těl?
  No, musím vás zklamat,sám Blair přiznal,že se trošku přepočítal o pár nul a těch těl bylo nakonec
  4000 a aby toho nebylo málo,bylo prokázáno,že většina obětí v hrobě padla při americkém útoku během
  pouštní bouře.
  Pořádek tam byl…Strana Baas vybudovala z pouště a ničeho poměrně prosperující zemi s výbornou
  infrastrukturou,za Saddáma Husajna klesla během necelých 8 let negramotnost z 40% k téměř 0%,
  Iráčané měli dobrou zdravotní péči,ženy se těšili všem právům, infrastruktura byla nejlepší ze všech
  zemí středního východu,bylo investováno nemalé množství finančních prostředků na obnovu starověkých
  památek a náboženských památek,mimojiné i křesťanských kostelů.V zemi existovala náboženská svoboda,
  školství i zdravotníctví bylo zdarma, v zemi byl 0% výskyt AIDS apod. Mám pokračovat?
  Díky zločinným sankcím v důsledku kterých zahynulo okolo půl milionu dětí ( dle slov M.Albrightové-
  přijatelné civilní ztráty) se ekonomika a sociální situace v zemi podstatně zhoršily,avšak stále i přes
  to se v Iráku žít dalo…Fungovala elektřina, byly potraviny, zdravotní péče aj. Dnes je Irák totálně zruinován
  nefungují základní služby,nefunguje nic,země se zmítá v sektářském násilí, dochází k masovému rabování,
  inflace dosahuje 70%, veškerá inteligence utekla do zahraničí,školy téměř nefungují,vyšší školství vůbec,
  profesoři utekli, v zemi “vládne” neschopná loutková vláda,která je stejně legitimní jako asi byl Heydrich
  legitimním vládcem v době protektorátu a prezident Iráku Saddám Husajn byl sektářsky zavražděn po vykonstruovaném
  procesu v čele se statečným soudcem,který žádá politický azyl v Británii( proč? Vždyt Irák je nyní svobodná
  a demokratická země!)-samozřejmě na příkaz USA. Netvrdím,že režim Saddáma nebyl autoritativní.Byl.
  Můžete ho klidně nazvat diktátorem,byl diktátor, v zemi nebyl svobodný tisk ani demokratické instituce,ale
  bylo tam bezpečno,byla tam stabilita,bylo co jíst, lidé se nebáli posílat své děti do škol, lidé žili,dnes přežívají
  a neví,jestli se dožijí rána. A to není nic jiného než holý fakt a realita, kterou,máte-li trochu soudnost,
  musíte přijmout. Prezident Husajn je dnes po smrti,ale věřte mi,že až zemi ovládnou klerikové a
  ajatolláhové,bude na něj nejen Irák,ale celý svět ještě hodně vzpomínat.Ať byl jakýkoliv,
  dokázal Irák udržet,zabránil krvavému sektářskému násilí a udržel stabilitu a bezpečnost země
  a nakonec,lidsky vzato,svůj národ nezradil, neodešel do exilu,jako kuvajtský hrdina,který po
  vypuknutí války v zálivu utekl do USA a prohlásil,že tu špinavou práci udělají američané,
  odmítl nabídku odejít do exilu výměnou za svobodu poté,co ho ve vězení navštívil Rumsfeld,nebyl
  svatý,ale alespoň si do konce stál za svým,což dnes mnozí převlékači pláštů nedokážou,proto nemohu
  říct nic jiného než čest jeho památce.

 142. Amal Říká:

  PS: Omlouvám se. V průběhu psaní jsem to poslala vícekrát.

 143. Amal Říká:

  “Když jsem hovořil o pomoci
  usa těmto zemím, tak jsem samozřejmě myslel vojenskou pomoc. Vyslali tam své vojáky,
  kteří vyhnali Srby a že taková operace nebyla pro usa levná je snad jasné. Čili kde je ten závratný zisk
  pro USA o kterém jste obecně hovořila?
  Co se rozkrádání humanitární pomoci týče, to je sice smutný fakt ale trochu jiná písnička.
  Většinou ji rozkradou ruzné lokální mafie přímo na místě, tedy v tomto případě vaši souvěrci !!! ”

  Kdo vyhnal Srby? býv.Jugoslávie byla v 90.letech svědkem občanské války a rozhodně tedy Američné
  nijak závratně nepomohli. Co mezinárodní společenství dokázalo? Vojáci UNPROFOR tam stáli jako
  trouby a dívali se na masakr ve Srebrenici a neudělali nic.A nechali fanatické četniky a gardy Arakana,
  Mladiče apod. drancovat Bosnu. Pouze OSN tam vyslala vojáky,kteří stejně
  konfliktu nezabránili.Jediným přínosem USA byla Daytonská dohoda,která je v platnosti už 17 let a stejně
  nevyřešila ani status BaH. Země je stále rozdělená a je otázka,co bude po odchodu OSN z oblasti.A co dál
  Američané dokázali? Máte snad na mysli “humanitární bombardování” Jugoslávie? Oh,zapoměla jsem:-(

 144. Martin Říká:

  pro Amal:

  Momentálně se mi nechce zabředávat do dlouhé, zcela jistě neplodné diskuze..

  Ale rád bych se Vás zeptal, z jakého důvodu byla palestinskými muslimy napadena v letech 1826 a 1834 židovská (a křesťanská) komunita?

  Mohl za to sionismus nebo USA, či snad imperialistické chování VB?

 145. Arne Říká:

  …Mladiče apod. drancovat Bosnu. Pouze OSN tam vyslala vojáky,kteří stejně
  konfliktu nezabránili.Jediným přínosem USA byla Daytonská dohoda,která je v platnosti už 17 let a stejně
  nevyřešila ani status BaH. Země je stále rozdělená a je otázka,co bude po odchodu OSN z oblasti.A co dál
  Američané dokázali? Máte snad na mysli “humanitární bombardování” Jugoslávie? Oh,zapoměla jsem:-(

  Take jste zapomela na masivni vojenskou pozemni pomoc NATO (vcetne USA) v Kosovu, ale
  to vy asi rada zapominate na fakta ktera se vam nehodi. To ze OSN moc nepomohlo reseni
  konfliktu v BaH je pravda, ale my jsme nemluvili o bezzube organizaci nazyvane OSN ale o USA
  (a jejich udajnych “ziscich” na techto operacich a udajnem znasilnovani muslinmek jejich vojaky)
  A ze se v BaH ani Kosovu dosud nepodarilo vybudovat stabilni spolecnost neni chyba nikoho
  jineho nez jejich obyvatelstva jehoz podstatnou slozku tvori muslimove. A ti asi nesjou schopni
  zit s nikim v miru jiz nikde na svete. O cemz svedci nekonecna rada zprav z celeho sveta.
  Ale ty vy asi take radsi nectete.

 146. Arne Říká:

  …nebyl svatý,ale alespoň si do konce stál za svým,což dnes mnozí převlékači pláštů nedokážou,proto nemohu
  říct nic jiného než čest jeho památce.

  Ještě byste nám tam mohla zapět oslavnou ódu na Adolfa Hitlera, za jeho vlády také Němci měli co jíst,
  Německo zkvétalo, dokud ho ti proradní američané aspol nezničili, a také on si stál až do konce
  za svým a nikam do exilu neutekl. Podobně jako Husajn příjkladný hrdina a snůška ctností,
  :-)))))

  PS. Irák nezničili američané ale systematicky si ho ničí muslimské bandy ve jménu aláha.

 147. Bačík Říká:

  Amal
  Vystupujete suveréně a mnohomluvně, ale ujišťuju Vás, že trocha skromnosti by neškodila. Znalosti zatím trošku pokulhávají.
  V obou světových válkách se Američani aktivně podíleli přímo v bojích.
  Váš dotaz – “Mohla bych vědět, čím čechy osvobodili američané v 1.světové válce?” mohu zodpovědět. Svou účastí na západní frontě přispěli k ukončení války, následně rozpadu Rakousko-Uherska.Díky jejich významné podpoře mohla vzniknout Československá Republika. Americké křižníky také přepravily Československé legionáře z Dálného Východu (Vladivostok), zpět do vlasti, jinak by skončili v gulagu na Sibiři.
  O Sovětské armádě ve 2. sv. válce darmo mluvit. Nikdy jste neslyšela o demarkační linii, ani o tom, že slavný vjezd sovětských tanků 9. května předcházel vjezd tanků amerických, a to o den dříve, 8. května?
  Výrok – “Opět, USA ničím totalitní režimy v Evropě nepotlačila.”
  Opět neznalost dějin. Nikdy jste neslyšela o závodech ve zbrojení? USA Sovětský Svaz v podstatě ekonomicky vyčerpala. Na jeho pádu má lví podíl.

  O Sadámovi, že použil bojový plyn na kurdskou vesnici jste určitě neslyšela také.
  …Pořádek tam byl…Strana Baas…” – Hitler měl v Německu taky vzorný pořádek!

  …”Palestina nikdy nepatřila pouze Židům, nikdo nepopíra,že tam žili,ale nikdy ne jen oni….”
  Nikdo tady netvrdil, že by patřila pouze Židům, na koho reagujete? V Izraeli žije v současnosti 1,3 milionu Arabů. Mezi Palestinskými Araby nežije JEDINNÝ Žid, nepřežil by.
  Výrok Ahmadínežáda o zahnání Židů do moře byl součástí jeho veřejného politického projevu a informace o tom proběhla před několika měsíci všemi světovými médiemi.Co tady mlžíte?
  Poslední slova Mohameda byla:
  “Nikdy nedopusťte, aby na Arabském poloostrově byla dvě náboženství.”
  Takže o to tady jde, všechno ostatní jsou jen zástupné problémy. Kdyby to muslimové alespoň poctivě přiznali.

 148. Bačík Říká:

  Amal
  Na takové perly -

  …”Sám judaismus vyhledával příznivce víry před Ježíšem, vlivem soupeření s křesťanstvím. Až po Ježíšovi nastoupili cestu rasového náboženství….”
  se ani reagovat nedá, je to trapas.
  Čtěte prosím pozorně! – křesťanství před Ježíšem neexistovalo, tudíž s ním nemohl judaismus soupeřit.

  …” Kolik ( irácké ?) krve ještě musí být prolito,aby bylo pomstěno 11.9.?”
  A kdože to prolívá iráckou krev????
  …”Židovská komunita byla celkem přirozeně vždy integrována do ekonomicko-sociálních struktur arabských”
  – v nesvéprávném postavení jako DHIMMÍ !!!

  …”Jak mám přijmout právo státu Izrael na existenci a zároveň se tedy stavět proti právům jiných národů na sebeurčení na územích ve kterých kdysi žili?! Trošku chaos,ne?”
  - Žádný chaos, pokud jsme dva s právem na koláč, tak si ho rozdělíme. Tak to alespoň dělají slušní lidé.

  A třešnička na dortu:
  …”Islám tu byl po staletí, Spojené Státy a Evropa též. Žili jsme vedle sebe,obchodovali jsme spolu, nevadili jsme si…”
  - S tak totální ignorací historie jsem se ještě nesetkal.

 149. Amal Říká:

  “Ale rád bych se Vás zeptal, z jakého důvodu byla palestinskými muslimy napadena v letech
  1826 a 1834 židovská (a křesťanská) komunita?”

  Mohl byste mi detailněji popsat,kde a jak byla palestinci napadena židovská a křesťanská
  komunita v těchto letech či zda-li došlo k nějakému masovému vyhánění židů v těchto
  letech? Židovská osada byla napadnuta v roce 1886,kdy byla v Palestině ilegálně z peněz
  Rotchilda a ruských sionistů založena osada,která se měla stát základnou Eretz Israel.
  O dvou zmíněných datech,které jste uvedl nevím,že by docházelo k masovým útokům
  proti židům a křesťanům.

 150. Amal Říká:

  Svou účastí na západní frontě přispěli k ukončení války, následně rozpadu Rakousko-Uherska.Díky jejich významné podpoře mohla vzniknout Československá Republika. Americké křižníky také přepravily Československé legionáře z Dálného Východu (Vladivostok), zpět do vlasti, jinak by skončili v gulagu na Sibiři.

  Nikdo nepochybuje o účasti Američanů v 1.sv.válce,ovšem tvrdit,že nás osvobodili je mírně
  řečeno nadsazené.Konec války byl způsoben především porážkou Němců francouzsko-britskými
  jednotkami a následnou kapitulací Turecka a Bulharska a porážkou Rakousko-Uherska v Itálii.
  Válka byla ukončena příměřím v Compigne.Na vzniku nového státu se jistým vlivem podílel
  v chaotické situaci během světové války především zahraniční odboj,maffie a jejich napojení
  na krajské spolky.Cílem USA po válce bylo oslabit či vymýtit silné monarchie typu Osmanská
  říše, Rakousko-Uhersko apod.Andrryho doktrína neznamenala podporu jednoznačné samostat-
  nosti ČSR,nýbrž snahu o širší federaci v rámci RU,ačkoliv to tak Masaryk a domácí odboj
  pochopil.Rakousko zdecimované válkou tomu nechalo volný průběh,protože bylo ujištěno,
  že ČSR je stále součástí Rakouska.Fakticky vznikla ČSR až podpisem Versaillské smlouvy.
  Mám toto považovat za osvobození? Je rozdíl podílet se a osvobodit.Je pravda,že právo na
  sebeurčení zakotvila trumanova doktrína,avšak USA nás ve valce vojensky nijak neosvobodili
  a hlavní podíl na vzniku mají především poválečné podmínky ( porážka rakouska) a domácí
  i zahraniční odboj(beneš,masaryk atd.)

  “Nikdy jste neslyšela o demarkační linii, ani o tom, že slavný vjezd sovětských tanků 9. května předcházel vjezd tanků amerických, a to o den dříve, 8. května?”

  Průběh války neotočili Američani nebo Angličani, ale ty miliony padlých Rusů. Teprve porážka
  v Rusku Hitlera zastavila a Čechy osvobodila z 2/3 rudá armáda.Žádný soudně uvažující člověk nemůže špinit¨
  jednu stranu a vyzdvihovat stranu druhou.V minulosti byla ta první strana zatracována,dnes
  je tomu naopak. Demarkační linie vedla Karlovy Vary – Plzeň – České Budějovice a byla již
  dávno stanovena v rámci dohod mezi sověty a američany o budoucím uspořádání Evropy.
  Osvobození Čech bylo o dohodě, tudíž nevím, kde jste opět vzal,že Čechy osvobodili Američané
  a ignorujete přitom zásluhy Rusů.

  “Opět neznalost dějin. Nikdy jste neslyšela o závodech ve zbrojení? USA Sovětský Svaz v podstatě ekonomicky vyčerpala. Na jeho pádu má lví podíl”

  Nic jste neslyšel o tom, že po karibské krizi docházelo spíše k snahám zmírnit napětí a v 70.
  a 80.letech se spíše mocností snažily dohodnout na odzbrojováním a né na zbrojením?
  Nic vám neříkají smlouvy Salt,Start apod.? Nic vám neříká KBSE? Zbrojní výdaje SSSR
  byly pochopitelně jednou z příčin rozpadu či ekonomické krize,která vedla v rozpadu,avšak,
  nikoliv ne tou hlavní. SSSR se rozpadnul ZEVNITŘ. Hlavní příčinou byl krach pokusu Gorbačova
  reformovat sovětskou ekonomiku,pád cen ropy,černobyl,národnostní otázky a emancipace
  v důsledku uvolnění ( pobaltí,kavkaz),válka v Afganistánu,krize zemědělství,mocenské
  ambice apod.

  “O Sadámovi, že použil bojový plyn na kurdskou vesnici jste určitě neslyšela také.
  …Pořádek tam byl…Strana Baas…” – Hitler měl v Německu taky vzorný pořádek!”

  Saddám neohrožoval celý svět jak ho ohrožoval Hitler. Byl diktátor,ale v současné situaci
  hrozí,že se země,která byla sekulární a poměrně prosperovala stane útočištěm šiitských
  kleriků a teroristů,kteří si zde budou vyřizovat účty a brát si Iráčany jako rukojmí.
  Koneckonců,že svrhnutí Sadddáma byla chyba,přiznává už zčásti i vámi milovaný Izrael.
  ( více zde: http://www.forward.com/articles/israeli-experts-say-middle-east-was-safer-with-sad/

  “O Sadámovi, že použil bojový plyn na kurdskou vesnici jste určitě neslyšela také.”

  Ano,něco jsem o tom zaslechla, asi tolik,jak vypovídali “svědci” v Saddámově procesu.
  Tvrdí se,že v průběhu operace Anfal zahynulo okolo 180 000 lidi..Ptám se, proč nikdo
  nepřišel k soudu a nepopsal svědectví toho,co se stalo? Proč každý svědek tvrdil buď,že
  si nepamatuje nebo,že něco zaslechl? Kam těch 180 000 lidí zmizelo? Kde jsou jejich mrtvoly?
  To se vypařily? Zatím nikdo nic neobjevil.Po vraždě prezidenta saddáma bylo proti němu
  obvinění v kauze Anfal staženo.Jak je možné,že to,co bylo označováno jako proces
  století,tak najednou smete ze stolu 180 000 mrtvých? Dále v Halabje bylo údajně
  zplynováno 5000 Kurdů…opět,kde jsou jejich mrtvoly? Našlo se jich 200.Jak je možné,že
  byly zplynováni plynem,který Irák nevlastnil,ale vlastnil ho Irán? Proč se nikdo nepozastavuje
  nad faktem,že CIA, Americká armáda, greenpeace apod. obvinili z akce Irán koncem 80let?
  Prezident Saddám Husajn mluvil narozdíl od Bushe a jeho lokajům pravdu,když tvrdil,že žádné
  zbraně nemá,místo toho byl zavražděn na objednávku USA za to, že podepsal po 3-letém
  procesu rozsudky 148 vesničanům,kteří kolaborovali s Iránem a chtěli na něj spáchat
  atentát v době,kdy byl Irák a Irán ve válečném stavu…Není to snad velezrada? A velezrada
  je jeden z nejtěžších zločinů.Sám Bush jako guvernér texasu podepsal víc rozsudků smrti
  než saddám v kauze dudžail.( viz, zde: http://www.uruknet.info/?p=-4&bh=2&s1=h1)
  Zde si o “anfal” můžéte o anfal přečísst)

  “Nikdo tady netvrdil, že by patřila pouze Židům, na koho reagujete? V Izraeli žije v současnosti 1,3 milionu Arabů. Mezi Palestinskými Araby nežije JEDINNÝ Žid, nepřežil by.”

  A jak tam žijí? S plnými právy,jako Židé? To sotva…Jinak osady na západním břehu, to vám
  nic neříká? Tam nežijí židé? Přitom je to palestinské území a mají se stále rozšiřovat na záp.
  břehu. A co donedávna v Gaze,kde Palestincům bránili přístupu k moři(osadníci). Ano,pravdě-
  podobně by nepřežili a víte proč? Protože Židé ničí Arabům vše. Přes úrodu,domy,brání jim
  cestovat,vězní je atd.atd. Však to jistě víte sám,co se děje na okupovaných územích.
  Kdybyste po několik generací žil v jednom ghettu jménem pásmo Gazy, nemohl cestovat,
  pracovat,téměř nic a žil byste v uprchlickém táboře,asi byste mluvil jinak.

  Výrok Ahmadínežáda o zahnání Židů do moře byl součástí jeho veřejného politického projevu a informace o tom proběhla před několika měsíci všemi světovými médiemi.Co tady mlžíte?

  Já nemlžím, popravdě,neslyšela jsem,že doslova řekl,že je potřeba zahnat Židy do moře.
  Nejsem odborník na jazyk farsi,tudíž nevím,co řekl či neřekl či jak je to interpretováno.
  Pošlete mi prosím link,který mluví o židech v moři.Nic jsem k tomu nenašla

  Čtěte prosím pozorně! – křesťanství před Ježíšem neexistovalo, tudíž s ním nemohl judaismus
  soupeřit

  Omlouvám se, špatně jsem se vyjádřila,myslela jsem tím,že před příchodem Krista se Židem
  mohl stát takřka kdokoliv,k židovství mohli lidé přistupovat a až po Kristovi se začalo mluvit
  o etnickém náboženství.Tím jsem chtěla jen říct,že Židé nejsou národ nebo etnickou
  skupinou,pouze je spojuje stejné náboženství.

  A kdože to prolívá iráckou krev????

  Irácká krev se začala prolívat ruku v ruce s okupací. Sektářské násilí propuklo,kdy byla
  svržena legitimní vláda a rozpuštěna irácká armáda,republikánské gardy,některé politické
  strany(npř baas) a další instituce politického i nepoli-
  tického charakteru,tudíž se k moci dostali lidé podporovaní syrii,iránem apod. a mezinárodní
  skupiny si v iráku vyřizují účty. Irák jako právní stát se díky Bremerovi a okupační správě
  zhroutil jako domeček z karet. Takže primárně obviňuji okupační síly,posléze irán a skupiny,
  které si na území iráku vyřizují účty.

  “v nesvéprávném postavení jako DHIMMÍ !!!”

  Podstatné jméno dhimma znamená úmluva, záruka a bezpečnost. Byli tak označeni, protože se na ně vztahuje Boží úmluva, úmluva s Poslem Božím a úmluva se všemi muslimy. Tato úmluva jim umožňuje žít pod ochranou islámu, uprostřed islámské společnosti, v naprostém bezpečí a klidu. Jsou pod ochranou muslimů podle úmluvy, kterou jsou s nimi vázáni.

  Dhimma je věčná úmluva, v níž je nemuslimům přiznáno uznání jejich náboženství, výhody, ochrana a pomoc islámské společnosti, za což platí jizayah a dodržují rozsudky islámského práva, s výjimkou náboženské oblasti. Tak se stávají “lidmi země islámu”. Z této smlovy vyplývají oboustranná práva pro každou stranu – muslimy i dhimmije – a stejně tak povinnosti

  Co je na tom tak nepochopitelného a diskriminujícího? Nikdo jim neupíral právo na náboženské
  obřady,právo na nabývání majetku,měli zajištěna veškerá práva.Vy si nejdřív, než budete
  kritizovat postavení židů ve středověku a novověku v arabských zemích,zameťte před vlastním
  prahem.Já nevím, kdo zaháněl židy do ghett,nutil je nosit hvězdy apod. K Židům se evropa
  chovala mnohem hůř než muslimové. A když už jsme u toho postavení,tak chceme snad v
  Evropě zavést šariju? Taky se podřizujeme vašim zákonům,tak co vám vadí na tom,když se
  Židé a nemuslimové museli přizpůsobovat v našich zemích našimi zákony,které byly v mnohem
  mnohokrát tolerantnější než ty evropské?!

 151. Amal Říká:

  Arne:Take jste zapomela na masivni vojenskou pozemni pomoc NATO (vcetne USA) v Kosovu, ale
  to vy asi rada zapominate na fakta ktera se vam nehodi.

  Pokud tou masivní kampaní NATO myslíte to fiasko s názvem “humanitární bombardování”,
  tak pak nevím o jaké pomoci komu hovoříte. V otázce Kosova se člověk těžko může připojit
  k té či oné straně.Násilí v Kosovu rozdmýchali především srbské polovojenské jednotky a
  UCK. Ke genocidě,jak se nám tehdy pánové Clinton,Solana či paní (500mil iráckých obětí jsou
  přijatelné ztráty) Albrightová, vnutit.K masovému exodu etnických albánců došlo až po zásahu
  NATO,což bylo vměšování se do vnitřních záležitostí SRJ a porušení všeobecné deklarace
  zásad o vztazích mezi státy z r.1970 a porušením mezinárodního práva,charty OSN aj.
  a za boje,které se tam předtím odehrávaly nemohl ani tak Miloševič jako polovojenské
  jednotky( arkan, pelevič aj.)

  “ze se v BaH ani Kosovu dosud nepodarilo vybudovat stabilni spolecnost neni chyba nikoho
  jineho nez jejich obyvatelstva jehoz podstatnou slozku tvori muslimove. A ti asi nesjou schopni
  zit s nikim v miru jiz nikde na svete”

  Ale notak, to snad nemyslíte vážně. Takže vlastně muslimové můžou za Srebrenicu,muslimové
  můžou za to, že stále v Bosně přetrvává republika Srbská(nenávistní muslimové se pro
  vaši info.dokázali spojit s Chorvaty v FBiH). Dále, jestli sledujete poslední vývoj kolem Kosova,
  tak Ahtissari připravil plán na uspořádání Kosova,který srbská strana odmítla.Albánci(muslimové)
  ho přijali.No na Balkáně mám tedy z těchto událostí pocit,že spíše Srbové než muslimové
  nedokáží žít v míru.Plán pro ně je přijatelný,tak nevím, z čeho tu muslimy na balkáně
  obviňujete? Nechcete už ani přijmout fakt,že se stali obětmi největší genocidy v Evropě
  po druhé světové válce?

  “Ještě byste nám tam mohla zapět oslavnou ódu na Adolfa Hitlera, za jeho vlády také Němci měli co jíst,
  Německo zkvétalo, dokud ho ti proradní američané aspol nezničili, a také on si stál až do konce
  za svým a nikam do exilu neutekl. Podobně jako Husajn příjkladný hrdina a snůška ctností,
  :-)))))

  PS. Irák nezničili američané ale systematicky si ho ničí muslimské bandy ve jménu aláha. ”

  K tomu jsem se vyjádřila dost jasně v předchozím článku.Saddám neohrožoval svět jako HitleR
  Přiznejte si to nebo ne,jeho poprava byla veřejný lynč, nešlo o spravedlnost,ale o pomstu
  režírovanou okupátory. Irák zničili Američané,kteří ho napadli a rozpustili armádu a irácké¨
  instituce a podkopali vše,co připomínalo právní stát a dali sektářskému násilí a zahraničním
  organizacím šanci. Toto je teprve MATKA VŠECH BITEV,která zdaleka nekončí.

 152. Anonymous Říká:

  Amal, nebudu reagovat na všechno, ale trošku se do diskuze zapojím v některých bodech.

  “Toto nemyslíte snad vážně. Mohla bych vědět, čím čechy osvobodili američané v 1.světové válce?
  Pokud mi je známo, versaillská smlouva byla kompromisem mezi mocnostmi a nikoliv “osvobozeneckou
  akcí USA”.

  Vy se díváte na důsledek a ne na příčiny. V roce 1917 vyhlásily USA Německu válku a v létě 1918 začaly dovážet vojáky do Evropy, tisíce za den, s čímž němci nepočítali a najednou měli stát proti novému čerstvému nepříteli. Vstup USA do války byl klíčovým prvkem, i když samozřejměn ne tolik jako ve 2. světové válce.

  Ještě k té Americe a tomu, co jste napsala později. Myslím, že Bačík netvrdil o tom, že by Rusové neměli zásluhy, o Rusech předtím nebyla řeč. Ale nebýt Američanů, padlo být víc Rusů, Angličanů, válka by trvala déle a tak dále. Navíc Američané hlavně zpočátku války podporovali SSSR vydatně posílánm techniky. A úplně jste opomněla odpovědět na fakt, že také americké lodě(mimo jiné) převážely naše legionáře domů. Jistě, ne vždy snad měli nejčistší úmysly, ale zdá se mi, jako byste se snažila jejich účast na válkách shazovat. Ne, účast Ameriky byla klíčová v obou světových válkách, stejně jako třeba účast VB, Ruska, to se vůbec nevylučuje.

  Palestina je arabská a nic jako židovský národ neexistuje.Judaismus je náboženství a to je to jediné,co
  Židy spojuje. Většina dnešních židů jsou rusové,poláci,američané či černoši apod. Představa židovského
  národa se zrodila ze sionismu a je spjata s falešným povědomím sounáležitosti.

  Problém je v tom, že vy pletete pojmy státní občanství a národnost. Jistě, většina Židů byli Rusové, Poláci….ale řeknětě mi – jak mohli být židovskými občany, když žádný stát neměli? Nebo si snad myslíte, že Židé v Evropě a ve světě vznikli tím, že se prostě skupinka obyvatel odloučila od hlavní víry, protože se jim židovství zdálo “in”? No, nevím, při středověkém pohledu na Židy by to byl čistý masochismus. Nehledě na to, že Židé vážně byli samostatným(třebaže rozprášeným) etnikem po celou dobu historie.
  Uvedu příklad, sama je máte tak ráda. Kdyby byla Česká republika napadena nějakým dobyvatelským národem, Češi rozprášeni po celém světě, nuceni přijmout státní občanství jiných zemí, ale neztratili českou identitu, opravdu by přestali být Čechy?

  “Židé ani jejich předchůdci nepředstavovli etnickou skupinu.”

  A znovu…Židé žili na území Palestiny vždycky, někdy v menších počtech, někdy ve vyšších, ale žili tam kontinuálně pořád. Čemu vlastně říkáte “etnická skupina”?

  Co se týče pádu Sovětského svazu, to je dost obšírné téma, ale řekl bych, že pravdu máte vy i Bačík. Ale nepochybné taky je, že nebýt USA, tak se sovětské tanky proháněly celou Evropou.

  A k Iráku – já také nechci tvrdit, nakolik je irácká kampaň správná, ale lidi v Iráku opravdu nezabíjejí Američané. A už vážně nechápu Vaše obhajování Husajna.
  Nečetla jste nikdy v devadesátých letech a později rozhovory s uprchlými Iráčany, mezi nimiž byl třeba i Husajnův příbuzný, který musel uprchnout, neboť začal být šéfovi nepohodlný? Ten člověk věděl, co se děje v tom režimu. Takové perličky jako bazény s kyselinou, unášení příbuzných opozice, znásilňování nezletilých dívek. Neslyšela jste o tom, jak irácká vojska při napadení Kuvajtu vtrhla do porodnice a uřezávala ženám ňadra? Neslyšela jste o irácko-iránské válce?
  Mimochodem, nevím, jak je to s těmi 140 000, ale znáte zplynování Kurdů v Hajbal? To není těžké dohledat.
  že jsou Iráčani ovlivnitelní a nedokážou si mezi sebou udělat pořádek, je věc jiná.
  Nehodlám debatovat o správnosti kampaně, ale zase – jsou to islámští klerici, kteří děljí nepořádek. A jsme u podstaty problému.
  Vemte si třeba rok 1968 – také jsme byli okupování a to sovětská vojska nepřišla zlikvidovat nějakého tyrana. Zabíjeli jsme hromadně Rusy a jejich příznivce. Odpalovali jsme se tady v metru?
  Byla to podobná situace, ale vše probíhalo jinak. A já se domnívám, že je to dáno kulturou.

  “Ale notak, to snad nemyslíte vážně. Takže vlastně muslimové můžou za Srebrenicu,muslimové
  můžou za to, že stále v Bosně přetrvává republika Srbská(nenávistní muslimové se pro
  vaši info.dokázali spojit s Chorvaty v FBiH). Dále, jestli sledujete poslední vývoj kolem Kosova,
  tak Ahtissari připravil plán na uspořádání Kosova,který srbská strana odmítla.Albánci(muslimové)
  ho přijali.No na Balkáně mám tedy z těchto událostí pocit,že spíše Srbové než muslimové
  nedokáží žít v míru.”

  No, k Srebrenici – za prvé ohledně toho tématu panují jisté kontroverze vzhledem k nalezenému počtu mrtvých a jejich identifikaci, jejich složení, ale já nepochybuji, že Srbové(stejně jako Chorvaté a muslimové) páchali zvěrstva. Ovšem víte, co tomu předcházelo? Víte, že předtím v té oblasti muslimský Nasir Oric vypálil několik desítek srbských vesnic a dopouštěl se zvěrstev na srbském obyvatelstvu?
  Co se týče spojení Chorvatů a muslimů…ta aliance byla iniciována právě USA. A za druhé – nejprve spolu ty dvě strany měli konflikty, začalo to útokem muslimů na chorvatská stanoviště.

  A Kosovo – ono je to pro Srby historicky velmi významné území. a ten zmiňovaný plán, pokud vím, počítá a autonomií Kosova.Autonomií, která by měla být nastolena poté, co Albánci zdecimovali desítky pravoslavných kostelů a vyhnali většinu místních Srbů do exilu. Také si nejsem jistý, jestli bych s takovým plánem na jejich místě souhlasil.

 153. Arne Říká:

  Amal říká …Pokud tou masivní kampaní NATO myslíte to fiasko s názvem “humanitární bombardování” …
  > Ne, nemyslím “humanitární” bombardování, myslím POZEMNÍ vojenskou operaci, kterou NATO
  vyhnalo srbkou armádu z Kosova. Této pozemní předcházela taktická letecká bombardovací kampaň
  za účelem zničení Jug. infrasktruktury.
  …K masovému exodu etnických albánců došlo až po zásahu NATO,což bylo vměšování se do vnitřních záležitostí SRJ a porušení všeobecné deklarace zásad o vztazích mezi státy z r.1970 a porušením mezinárodního práva,charty OSN aj.
  > Tak toto jo naprostá LEŽ. Exodus vyvolala jugoslávská armáda, která systematicky vyháněla a likvidovala
  kosovské obyvatelstvo, historie to není zase až tak dávná abysme si ji nepamatovali !!!
  Možná že zásah NATO byl proti nějakým dohodám z minulosti, ale rozhodně pomohl odvrátit genocidu
  kosovských albánců. Howgh.

 154. Arne Říká:

  Amal píše: Přiznejte si to nebo ne,jeho poprava byla veřejný lynč, nešlo o spravedlnost,ale o pomstu
  režírovanou okupátory. Irák zničili Američané,kteří ho napadli a rozpustili armádu a irácké¨
  instituce a podkopali vše,co připomínalo právní stát a dali sektářskému násilí a zahraničním
  organizacím šanci. Toto je teprve MATKA VŠECH BITEV,která zdaleka nekončí.
  > Poprava Husajna byla spravedlivým trestem za jeho činy ať už jste si to ochotna přiznat nebo ne.
  To že Američané zničili sekulární instituce byla chyba v tom jsme zajedno. A to sektářské násilí,
  inu ISLÁM ve své syrové podobě, v souladu s ideologií kterou tady tak vehementně obhajujete.

 155. Bačík Říká:

  Amal – Váš výrok:
  “Podstatné jméno dhimma znamená úmluva, záruka a bezpečnost. Byli tak označeni, protože se na ně vztahuje Boží úmluva, úmluva s Poslem Božím a úmluva se všemi muslimy. Tato úmluva jim umožňuje žít pod ochranou islámu, uprostřed islámské společnosti, v naprostém bezpečí a klidu. Jsou pod ochranou muslimů podle úmluvy, kterou jsou s nimi vázáni.”

  Praxe mafií je také nechat si platit za OCHRANU. A podmínky života dhimmího tomu v historii i v současnosti vždy odpovídaly.

  http://www.csi-cr.cz/unosy_nucene_snatky_egypt.php

 156. Samira Říká:

  Pobavila jsem se o vasich clancich o Bosne.Takze nakonec zase za vsechno muzeme mi muslimove,nakonec jsme
  si to zase zaslouzili jako masakr ve Srebrenici atd ze??? Jak ubohe od vas opravdu.Nemohl nakonec i cesky narod
  za 2 svetovou valku?Hazete to jak se vam to hodi.Co se tyce Kosova,nejde uz o historicke uzemi,tak jako
  u rozdeleni Cech a Slovenska o to neslo,ale mi jsme se dokazali rozdelit i bez valky a nasily.To Srbska
  politika nikdy nedokaze!!!!Jinak Srbskemu obyvatelstvu je to stejne jedno,ale kdo jiny nez zase oni to doplaci.
  Vzdyt v Kosovu nemluvi ani ve skolach srbsky,proc teda republika Srbska?Nechte toho radsi,mluvi z vas jen
  nenavist k muslimum to je vsechno.

 157. Samira Říká:

  Nehlede na to ze lide ktere pri techto masakrech zahynuli se musi otacet v hrobech pri vasech slovech

 158. Veliký Žid Říká:

  ano,muslimové jsou smradlavej špinavej teroristickej dobytek a čim víc se jich vyhladí dnes,tim méně problémů bude v budoucnu.to neni nenávist ani rasismus,to je obyčejný pud sebezáchovy.zajímam se o historii a čim víc se dovídam o muslimech tim víc se jich štítim a pohrdam jimi.

 159. Samira Říká:

  Mate hnusny charakter Veliky Zide!!!!!!!!!!!!!!!!¨¨
  Jdete uz nekam s tema vasema hnusnyma rasistickyma a agresivnima recma.Vas by jsme se meli bat vice
  nez nejakeho muslima.Mate odpornou povahu a i ja na tu dalku citim jak z vas tahne ta nenavist,netvrdte ze to neni pravda.Ale ono je vlastne neni velkej rozdil mezi stitit se a pohrdat od nenavisti a nasili.Nehlede
  na to ze vzdycky neco takoveho napisete hned za mnou,cim to asi bude???
  Timahle recma urcite svetu pomuzete……
  Jestli jste i virou zid tak jste nam prave dokazal jak to s tema zidama vlastne je.
  Jak se vy chcete podilet na vyhlazovani muslimu???Fuj slovo vyhlazovani me pripomina Hitlera a jine….
  To ze jsme smradlavej a teroristickej dobytek jste opravdu prehnal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 160. Bačík Říká:

  Samiro
  nechci Vám oponovat, protože nechci, abyste mě automaticky zařadila k “Velkému Židovi”, na to se necítím. Neuznávám kolektivní odpovědnost.
  Můj pohled na situaci v Bosně je takový, že kdyby (teoreticky) Osmanská říše nezabrala Bosnu, (a samozřejmě také Kosovo), nebyli by tam dneska muslimové, ale třeba křesťané. Byli by to v podstatě titíž lidé, dobří i špatní. Je fakt, že očima Evropana vidím u muslimů v Kosovu větší agresivitu.
  To, že se tam nemluví už ani ve školách srbsky, má svůj důvod. Srbští starousedlíci museli uprchnout, aby zachránili alespoň holé životy. Určitě je i Vám známo, že pravoslavné chrámy byly v Kosovu vypáleny a domy uprchlých Srbů zkonfiskovány albánskými muslimy. Kosovo pole je nepopiratelně historicky srbské území. Pokud si ho chtěli udržet, neměli dovolit muslimským osídlencům, aby je početně převálcovali. V konečném důsledku země bude patřit lidem, kteří v ní žijí. To platí všude, nejen v Kosovu.

 161. Anonymous Říká:

  “Takze nakonec zase za vsechno muzeme mi muslimove,nakonec jsme
  si to zase zaslouzili jako masakr ve Srebrenici atd ze??? Jak ubohe od vas opravdu.Nemohl nakonec i cesky narod
  za 2 svetovou valku?Hazete to jak se vam to hodi.Co se tyce Kosova,nejde uz o historicke uzemi,tak jako
  u rozdeleni Cech a Slovenska o to neslo,ale mi jsme se dokazali rozdelit i bez valky a nasily.To Srbska
  politika nikdy nedokaze!!!”

  Vkládáte mi do úst, co jsem nikdy neřekl. Netvrdil jsem, že si někdo zasloužl smrt, ale pouze to, že v občanské válace v Jugoslávii docházelo k masakrům i ze strany bosenských muslimů a to ještě před Srebrenicí. To ode mě není nenávist, ale fakt. Já nepřeji smrt žádnému nevinnému muslimovi, Srbovi atd., prostě nikomu. Jenom reaguji na argument, že na Balkáně za všechno mohou Srbové a muslimové jsou jenom oběti. Sice to ze zpráv z médií tak působí a já si to dřív dokonce také myslel, ale ono to tak jednoduché není. Prostě o Srebrenici se v médiích mluví, o Nasiru Oricovi už ne…
  Tak mi prosím nevykládejte, že ze mě čiší nenávist a že si myslím, že si někdo zaslouží smrt.

 162. Amal Říká:

  Anonymous:

  K světovým válkám: Nikdo netvrdí,že Američané neměli podíl na osvobození, ovšem výrok,že “Američané
  nás dvakrát osvobodili a tečka!” mi přijde hodně přehnaný jako laciná proamerická propaganda,protože na konci 1.sv.války a na vzniku Československa neměli zdaleka podíl jen oni, to samé platí o 2.sv.válce a o studené válce. Tím jejich
  zásluhy ničím nesnižuji.

  “Problém je v tom, že vy pletete pojmy státní občanství a národnost. Jistě, většina Židů byli Rusové, Poláci….ale řeknětě mi – jak mohli být židovskými občany, když žádný stát neměli? Nebo si snad myslíte, že Židé v Evropě a ve světě vznikli tím, že se prostě skupinka obyvatel odloučila od hlavní víry, protože se jim židovství zdálo “in”? ”

  Já si nepletu pojem státní občanství národnost.Já tvrdím,že neexistuje nic jako židovská národnost. Jací
  židovský občané? Podporou masového osidlování Palestiny je popřením uznáváných realit historického vývoje.
  Jediným jednotícím faktorem židů je jejich náboženství-judaismus. Existuje snad něco jako muslimský stát?
  Či buddhistický stát? Muslimy máte v Arábii,ale i v Indonésii,Malajsii…co tyto lidi spojuje? Kromě víry nic.
  To samé křesťané.Máme je v Evropě, Jižní Americe,Africe…Co tyto lidi spojuje,kromě víry? Nic. To samé
  tvrdím já o Židech. Nacionalisticko-náboženská propaganda teprve v předminulém století vnucovala Židům
  představu “židovského národa”.V minulosti existovalo hodně etnických celků a národů,ktere se rozpadly
  nebo byly poraženi, integorovali se do nových státních celků,které vznikaly. Mám li podpořit požadavek
  sionistů na Palestinu proto, že tam dřív žili, tak pak musím podpořit i nároky nacistů na čechy.Koneckonců
  před příchodem Slovanů v 5.století bylo v Čechách prokazatelně germánské osídlení! Proč Češi odsuzují
  mnichovskou dohodu jako nacistický diktát, proč se čechů nelíbilo,když byli pod okupací Říše. Proč
  vznikal odboj,proč češi chtěli svobodu, bojovali proti Hitlerovi? Proto,že na tomto území žili, měli
  na toto území vazby,kulturní i sociální. A můžu jít dál, představte si,že by dnes vzniklo hnutí Romů a požadovali by návrat do jižní Indie odkud kdysi odešli.Jak by Indové
  reagovali, pokud by jim museli uvolnit místo? A kam až dál mám jít? Do doby kamenné? Toto je zásah
  do přirozeného vývoje národů a dějin. Když už bych měla podpořit něco jako vznik židovského státu,
  potom dávám za pravdu Ahmadinedžádovi, že by měl vzniknout na území Německa,protože to bylo Něměco,
  kdo Židy vyhlazoval,posílal do plynu apod. Palestinci se proti Židům nijak neprovinili.Palestinci nevytvořili
  Osvětim nebo Dachau. Palestincům byl vzat stát a byly zpřetrhány veškeré kulturní a sociální vazby za to,
  za čož nejsou nijak zodpovědni.

  Čemu vlastně říkáte “etnická skupina”?

  Dle encyklopedie je etnická skupina, skupina lidí společného původu,mají společný jazyk,materiální
  a duchovní kulturu,vyznačuje se stálostí,unikátností a územím na kterém vznikla nebo se dlouhou dobu
  vyvýjela a s antropologickým založením(npř.rasa).

  Jen k tomu jazyku.Sám ani Herzl nevěřil,že bude možné zavést hebrejštinu.Do začátku Izraele vedly spory
  zda bude uředním jazykem jidiš nebo hebrejština.Sama 1.generace přistěhovalců ani hebrejštinu neovládala.
  Dodnes máte v Izraeli ruské nápisy.

  “také nechci tvrdit, nakolik je irácká kampaň správná, ale lidi v Iráku opravdu nezabíjejí Američané. A už vážně nechápu Vaše obhajování Husajna.
  Nečetla jste nikdy v devadesátých letech a později rozhovory s uprchlými Iráčany, mezi nimiž byl třeba i Husajnův příbuzný, který musel uprchnout, neboť začal být šéfovi nepohodlný? Ten člověk věděl, co se děje v tom režimu. Takové perličky jako bazény s kyselinou, unášení příbuzných opozice, znásilňování nezletilých dívek. Neslyšela jste o tom, jak irácká vojska při napadení Kuvajtu vtrhla do porodnice a uřezávala ženám ňadra? Neslyšela jste o irácko-iránské válce?”

  také nechci tvrdit, nakolik je irácká kampaň správná, ale lidi v Iráku opravdu nezabíjejí Američané. A už vážně nechápu Vaše obhajování Husajna.”

  Nemusíte tvrdit,zdali kampaň byla správná nebo ne.Byl to válečný zločin,to je celé. Tisíckrát jsem zde
  napsala,že toto zabíjení za minulého režimu nebylo( šiiti-sunniti). Netvrdím,že Iráčany zabíjejí na tržnicích
  Američané,jen tvrdím,že jsou hlavní příčinou toho,že k tomu vůbec došlo.
  Nevím,co na tom nechápete. Saddám Husajn byl až do své vraždy legitimním prezidentem Iráku a on nebyl
  tím,který tu válku rozpoutal. Amerika se svým válečným tažením vrhla do pekel.Samotní Američané nechápou,
  za co že to v tom Iráku umírají. Saddám neměl zájem na té válce a byl ochoten dělat ústupky, jenže Amerika
  tu válku chtěla a vymyslela lživé pohádky o zbrních hromadného ničení.Samotní inspektoři přiznali,že tam
  žádné zbraně nenašli.Irák byl po 10 let monitorován špionážními letadly, zahraničními špiony, družicemi,
  vědělo se o každém centimetru země,co kde je a není. Těžko by se tam ztratily továrny na zbraně hromdného
  ničení. Všechno byla LEŽ! Tak to už přiznejte….

  “Takové perličky jako bazény s kyselinou, unášení příbuzných opozice, znásilňování nezletilých dívek.”

  Amerika pátým rokem Irák okupuje, neslyšela jsem,že by se našly bazény s kyselinou.
  K tomu mučení a znásilňování. Je možné,že k tomu docházelo,jenže mučení v Iráku je nyní,kdy se Irák
  stal “demokratickým a svobodným” mnohem horší než za Saddáma. http://www.blisty.cz/art/30413.html
  Co mi řeknete třeba k Abu Ghraib? Docházelo tam k brutálnímu mučení, přijal snad G.Bush a jeho
  administrativa za toto osobní zodpovědnost? Jinak s tím znásilňováním, přečtěte si,co dělají američtí vojáci
  v Iráku.

  “Neslyšela jste o tom, jak irácká vojska při napadení Kuvajtu vtrhla do porodnice a uřezávala ženám ňadra”

  Ale ano, to víte, že jsem o tom slyšela…MADE BY HILL AND KNOWLTON:-)))

  A ta dojemná výpověd dcery kuvajtského velvyslance v USA….jak o tom tak barvitě vypovídala:-)

  Celou věcí se zabývala WHO, Amnestly intl., prošetřovalo se to na místě,dotázáno bylo tucet lékařů z
  porodnice-nic…lež,lež a lež.

  “Neslyšela jste o irácko-iránské válce?”

  Slyšela a co s ní je? Myslíte,to že Američané chtěli zničit islámskou revoluci a po obsazení velvyslanectví
  USA v Teheránu, vyzbrojili Saddáma a hraniční spor mezi Iránem a Irákem se stal krvavou válkou?

  “Mimochodem, nevím, jak je to s těmi 140 000, ale znáte zplynování Kurdů v Hajbal? To není těžké dohleda

  Pokud byste četl pozorně můj příspěvek, k Halabje jsem se už vyjádřila…Obětí se našlo cca.200 a byli
  zplynováni plynem,který v té době nevlastnil Irák,ale Irán,což zpočátku tvrdila jak CIA tak mezinárodní
  organizace i sama americká vláda….Více zde: http://www.uruknet.info/?p=-4&bh=2&s1=h1

  Sečteno a podtrženo: Byl-li Saddám skutečně takový netvor,za jakého ho považujete ( tedy podle
  informací z mainstreamových médii),proč tedy k tomu svobodnému a demokratickému procesu nepřišli
  ty tisícovky lidí svědčit?! Proč byl zavražděn za pár kolaborujícíh vesničanů? Proč se svědecké výpovědi
  nesly ve smyslu: “Saddám přijel do Dudžailu a hodil po mě popelníkem”.To má být svědecká výpověd
  v “procesu století”?

  “jsou to islámští klerici, kteří děljí nepořádek. A jsme u podstaty problému.”

  Souhlas, islámští klerikové ( šíítští),kteří se vynořili ruku v ruce s okupací

  No, k Srebrenici – za prvé ohledně toho tématu panují jisté kontroverze vzhledem k nalezenému počtu mrtvých a jejich identifikaci, jejich složení, ale já nepochybuji, že Srbové(stejně jako Chorvaté a muslimové) páchali zvěrstva

  Nechcete rovnou Karadžiče s Mladičem navrhnout na nobelovu cenu míru? Oběti srebrenického masakru
  bylo narozdíl od těch obětí v Halabje exhumováno, jejich těla či to,co z těch těl zbylo,byla nalezena.Ti
  lidé mají jména i hroby. Takže Anfal byla,i když nikdo nic nenašel a Srebrenica je kontroverzní,ne-li mýtus?
  Koukám,že vy používáte události tak,jak se vám hodí do karet.

  “A Kosovo – ono je to pro Srby historicky velmi významné území. a ten zmiňovaný plán, pokud vím, počítá a autonomií Kosova.Autonomií, která by měla být nastolena poté, co Albánci zdecimovali desítky pravoslavných kostelů a vyhnali většinu místních Srbů do exilu. Také si nejsem jistý, jestli bych s takovým plánem na jejich místě souhlasil. ”

  To je i pro kosovské Albánce. A víte,co tomu předcházelo? Srbové léta i za dob SFRJ Albánce utiskovali,
  Albánci také nebyli v 90.letech svatí, ale jak jistě víte,tak UCK a USA byli spojenci:-( Demografické
  realita Kosova je jasná, ten plán je pro Srby velice přijatelný,jenže Srbové, fanatizovaní pomatenými popy,
  se dohodnout zkrátka nedokáží. Jediný,čím Koštunica dokázal argumentovat ve Vídni bylo: Kosovo je
  kolébka naši civilizace,jžádná dohoda,ale Spremte se četnici!

 163. Amal Říká:

  Poprava Husajna byla spravedlivým trestem za jeho činy ať už jste si to ochotna přiznat nebo ne.

  Díky,dobře jsem se pobavila:-) Tak se na to pojďme podívat podrobněji.

  -mění se ve spravedlivém procesu soudci podle loajality?
  -je normální,aby obhajoba nemohla předvolávat svědky s tím, že “už jich bylo dost” a žaloba mohla?
  -je normální,aby bylo obhajobě vyhrožováno a advokáti byli zabíjeni?
  -konflikt zájmů…soudce kurd z Halabji(ps: veliký hrdina,co žáda o azyl v británii)
  -je legitimní tribunál,který zřídila okupační správa?
  -je nromální,aby si žaloba kupovala svědky?
  -je normální, v souladu s ženevskými konvencemi a haagskými umluvami,aby byli váleční zajatci vydáváni
  svým nepřátelům v případech,kdy jm hrozí smrt?
  -je normální,aby bylo klientovi přes rok bráněno styku s advokáty?
  -je normální,aby byl svědek,který tvrdil,že min.24 lidí v kauze Dudjail stále žije,zatčen?
  -je normální,aby bylo obhajobě zakázáno pronést závěrečnou řeč?
  -je normální,aby byl obžalovaný bezdůvodně vyváděn ze soudní místnosti a byl mu vypínán mikrofon
  v případech,kdy mluví,co by neměl?
  -je normální,aby byl obžalovaný popraven ilegální milicí namísto oficiální popravčí čety?
  - je normální natáčet si popravu na mobilní telefon?
  -samotný proces, zatčení,zadržení i poprava iráckého prezidenta byla v rozporu s mezinárodními úmluvami,
  ženevskými konvencemi,iráckým trestním právem a iráckou ústavou.

  Tohle by smetl ze stolu každý průměrný právník, jednalo by-li se o spravedlivý proces.

  Takže než budete mluvit o spravedlivém procesu a spravedlivém rozsudku,tak mi odpovězte na tyto
  otázky.

 164. Amal Říká:

  a ještě pár “perel” navíc:

  - je přijatelný,aby americký ministr obrany Donald Rumsfeld přijel do Bagdádu, navštívil Saddáma Husajna
  a nabídl mu svobodu, azyl, finanční prostředky a dokonce by pomohl jeho lidem do vlády v případě, že vystoupí
  v televizi a odmítne ozbrojený odpor a vyzve k zastavení zbraní?

  ( Jak může americký ministr obrany rozhodovat o svobodě pro člověka,kterého soudí “irácký nejvyšší
  trestní tribunál?”. )

  - je přijatelný,aby byl Saddámovi po jeho zatčení dán papír,aby ho přečetl v televizi,kde by odsoudil odboj
  za odměnu by dostal svobodu

  Amerika moc dobře věděla,ačkoliv to dnes nikdo nepřízná,alespoň ne oficiálně,že válka a svržení saddáma
  byl omyl. Se Saddámem se jednat dalo, věděli to moc dobře,dnes mají místo jednoho saddáma, saddámů
  několik a ti jsou navíc ještě na kordy. Byl to jediný Saddám,kdo dokázal udržet mír.

 165. Amal Říká:

  Veliky Žid:
  Jste primitivní dobytek, nic víc. Já pohrdám takovými jako jste vy.Pěkně ten svůj židovský “národ” zde
  reprezentujete,alespoň máme možnost vidět,jací vy,židé,jste! Nejste-li tedy obyčejný provokatér.
  Nemá smysl si oťukávat klávesnici na primitivovi,jako jste vy. Nikoho neurazíte,vaše příspěvky jsou pouze vaše osobní
  vizitka.

  Milá Samiro,
  samozřejmě, jsou-li oběti ne-muslimové,tak je to tragédie,muslimové jsou teroristé atd.atd.,jsou-li obětí
  muslimové,je to kontroverzní.To, že se muslimové stali obětí největší genocidy po 2.sv.válce, to je ok.,
  že Srbové blokují veškeré dohody,to je ok,protože Kosovo je “kolébka jejich civilizace” a když už nevím,
  co dál k tomu říct, tak muslimové za to můžou,protože muslimové jsou agresivnější a pak,aby toho nebylo
  málo, můžeme jít opět,jak říkám do doby kamenné a rozebírat,co by bylo,kdyby..kdyby nebyla osmanská
  říše,kdyby nebylo stěhování národů atd.atd. A zase kdo na jakou půdu šlápnul dřív.Bohužel nenávist
  k muslimům je jen na tomto foru tak obrovská,že i kdyby muslimové byli masově zabíjeni,mučeni,tak
  to nic neznamená,protože prostě jsme muslimové a každý muslim je al kajda. Je mi z toho smutno.

 166. Samira Říká:

  Draha Amal,
  mas v tom naprostou pravdu,me jde taky tak.Uz jsem se i u toho vjecneho psani tady a snazeni ukazat pravdu
  dost natrapila a smutno me bylo vic nez dostkrat.
  Nikdo to ale nechce pochopit,vzdycky se najdou desitky odpovedi a jinych otazek.Neuvedomuji si ani nepripousti
  proc asi neco takoveho delame,ze to delame pro mir a nasi pravdu,proc by jsme se jinak tady mi 2 muslimky
  snazili diskutovat s desitky ostatnich protiislamskych lidi?
  Pripustili jsme ze je pravda co se Al-kajdy tyce,take ze s tim pravy Islam nema nic spolecneho,ze tyto lide
  a politici i nektere oblasti sesly s cesty islamu.Vzdyt po tisice let lide prijimaji islam prave proto,ze je to nabozenstvi
  miru,ze tato vira nezna barvu pleti atd.
  Oni nas pochopit nechteji ani to neudelaji,nedaji nam ani sanci,chteji nas vymazat s mapy i z dejin a dokonce
  nas evropske muslimy vyhnat z Evropy,ze tu pry nemame co delat protoze zijeme jinak,to je asi ta demokracije
  co se za ni tak zenou.Osmanska rise byla v mnohem kruta tak i jako jine vlady,ale to je historije a dnes zadny
  verici muslim nelituje toho ze je muslimem.
  Oni take nikdy nepochopi,ze touhle formou mir nikdy nebude,pokavad nas budou vyhazovat a utlacovat
  a jeste prohlaslovat jak jsme spatni.Vzdyt i spouste z nich se muze stat ze se treba jejich dcera sama od sebe rozhodne
  prejit na islam,co budou delat?vyzenou ji,uz s ni nikdy nepromluvi nebo co?
  Rikam si co jsme mi obycejni muslimove komu udelali,ze musime trpet kvuli tomu ze v to neco verime.
  Mozna se opakujou zacatky islamu,mozna budeme muset zase za svou miru umrit,vzdyt uz prvni lide kteri
  islam prijali byly brutalne zavrazdeny kdyz prohlasili ze neni Boha krome Boha a Muhamed je jeho prorok.
  Je mi s toho take smutno,rikam si je tolik lidi(nemuslimu)kterym jsem pomohla v zivotnich situacich a dnes
  se ke me obraci zady jen proto,ze jsem muslim,kde je nase lidska soudnost a respekt k cloveku jako takovemu???
  Mila Amal,mi uz s tim nic neudelame,musime jen doufat v to dobre a ze Allah nam vsem odpusti a budem moci zit
  v miru a nehadat se,zivot je tak kratky.
  Prosim nechte nas zit takovi jaci jsme a nehazejte nas do pytle s teroristyckou Al-Kajdou.prosim…prosim…
  Amal mej se krasne sestricko
  V lasce Samira

 167. Martin Říká:

  Pro Amal: Roku 1826 byla napadena jeruzalémská židovská komunita v době místního povstání proti Osmanům.
  Roku 1834 opět v době povstání proti Egypťanům, povstalcům se podařilo dobýt Jeruzalém a začalo loupení a znásilňování, napadeni byli křesťané, židé i muslimové:)

  Možná, že pro Vás jde jen o zanedbatelné incidenty, nicméně věřte tomu, že nešlo o nijak ojedinělé akce. Ta proklamovaná islámská tolerance vůči jinověrcům je spíše snem, než pravdou. A vždy to byla záležitost vzdělaných elit, arabská muslimská ulice se v případě potřeby nechala velice lehce v případě potřeby přimět k útoku proti nevěřícím.

  A to mluvíme o vztazích k “tolerovaným” lidem knihy…….

  Ohledně opakovaného tvrzení “Islám je mír”…..

  Doufám, že mi odpustíte, když budu Korán, Sunnu a staletou praxi považovat za důvěryhodnější zdroj informací, než tvrzení dvou muslimek, jež je podloženo leda tak zbožným přáním, což mi samozřejmě nebrání s Vaším pojetím sympatizovat, nicméně fakta hovoří jinak….

  Muslimové nejen že vedli po staletí války proti nevěřícím, oni vedli i války proti sobě navzájem, vše samozřejmě dokonale ospravedlněno Vaším “náboženstvím míru”

  Bohatě stačí poukázat na více než tisíc let trvající konflikt mezi sunnity a šíty…….

  O utlačovaní menšinových sekt většinovou ortodoxií ani nemluvě….

  Nedivte se potom, že rozumní lidé nehledí na vzrůstající muslimskou přítomnost v Evropě s radostí…..

  I kdyby nějakým (ďábelským) zázrakem přestoupili všichni na Islám, náboženské násilí ve světě to neodstraní, vždy se najde dost takových, kterým nebude většinou praktikovaný islám dost ortodoxním……..a že by byli všichni ochotni vzdát se všeho, co je dle této ortodoxie neislámské, o tom opravdu silně pochybuji…..

 168. Samira Říká:

  K tomu bych chtela napsat neco o lidskych pravech a dzihadu v islamu,v islamu pravem a takovem jakem
  a neprekrucovanem tak jak nam ho Buh seslal,protoze dzihad a lidska prava jsou tady nejcastejsi diskuze.

  Prvni odkaz,ktery lze v teto souvislosti v Islamu najit,je ten,ze Islam zarucuje jista prava kazdemu cloveku.
  Jinymi slovy to znamena,ze kazdy covek,at pochazi z kterekoli zeme,at je verici nebo ne ma jista lidska prava,a to
  z toho duvodu,ze je lidskou bytosti.To by mel kazdy muslim respektovat.
  1.Pravo na zivot
  Prvoradym a zakladnim pravem je pravo na zivot a respekt k nemu.Islam zarucuje pravo vsem na zivot vsem vcetne nenarozenych deti.Chrani jiz zarodek v tele matky tim,ze zakazuje potrat.Pouze pokud by byl ohrozen
  zivot matky,je na doporuceni lekare potrat mozny.Nenarozene dite se totiz nesmi zabit z obavy,ze ho rodice
  neuzivi nebo si ho proste nepreji.Allah k tomu rika v Koranu:
  …nezabijejte z nedostaku deti sve,vzdyt My poskytujeme obzivu pro vas i pro ne!
  6:151
  Nezabijejte deti sve z obavy pred zchudnutim,vzdyt My jim i vam obzivu ustedrime.A jejich zabijeni je hrichem
  velkym.
  17:31
  Lidska krev je vzdy posvatna a nelze ji prolit bez ospravedlneni.A jestlize nekdo porusi posvatnost lidkse
  krve zabitim bez ospravedlneni,prirovnava Koran tento cin k celemu zabiti lidstva.
  5:32
  Rozhodnuti,zda je nutne vzit nekomu zivot jako trest za vrazdu ci trest za sireni zla na zemi,nalezi pouze kompetentimu
  soudu.Jestlize ma dojit k valce s nejakou zemi ci narodem,muze to rozhodnout pouze ustanovena vlada.
  V zadnem pripad nema nikdo sam o sobe pravo vzit v odplate za vrazdu ci pusobeni zla na zemi.
  6:151
  Prorok prohlasil vrazdu cloveka za nejvetsi hrich spolu s polyteismem.Ve vsech zminenych versich Koranu
  i v Prorokove tradici se slovo duse (nafs) pouziva v obecnem vyznamu bez jakehokoli rozliseni ci specifikace,
  jez by mohla vest k interpretaci,ze zabijeni nemaji byt pouze lide patrici k nektere raseci nabozenstvi.
  Tento prikaz se vztahuje ke vsem lidskym bytostem a ukonceni lidskeho zivota samo o sobe je zakazano.
  Mozna jse si vsimli,ze kdyz lide jeste v relativne nedavne dobe mluvili o lidskych pravech)byla li vubec zminena
  v jejich ustave ci jinem prohlaseni),bylo jasne naznaceno,ze tato prava plati pouze pro obcany jejich zeme
  nebo ze jsou urcena pouze pro bilou rasu.Velice ilustrativnim prikladem je vrazdeni v Australii,kde koloniste temer vyhladili
  puvodni domorode obyvatelstvo.Podobne byla systematicky likvidovana domoroda populace v Americe,
  Indiani kterym se podarilo prezit tuto genocidu,byli odsunuti do vyhrazenych oblasti nazyvanych rezervace.
  Kolonizatori vnikli i do Afriky,kde opet nemilosrdne vyhlazovali tamni obyvatelstvo.Vsechny tyto priklady
  ukazuji neuctu k lidskemu zivotu jako takovemu,nebo nanejvys uctu ke sve narodnosti,barve pleti ci rase.
  Kolonializmus pradepodobne znamenal nejmasovejsi porusovani lidskych prav v cele historii a v pristupu silnych
  statu k zemim tretiho sveta pretrvava dodnes.
  islam vzdy povazoval cloveka z alidskou bytost i kdyz patrill k necivilizovanemu ci prirodnimu kmeni.V islamu
  je dano pravo na zivot i dalsi prava vsem lidem bez rozdilu.
  2.Pravo na bezpecny zivot
  Ihned po vyse citovanem versi z Koranu hovoricim o pravu na zivot Allah pravil:
  A jestlize nekdo zachrani zivot je to jako by zachranil zivot celemu lidstvu.5:32
  Existuje nekolik prikladu jak nekoho zachranit pre smrti.clovek muze byt zraneni ci nemocny a pokud vite z epotrebuje
  pomoc pak je vasi povinnosti zaridit lecbu a to bez ohledu na barvu pleti rasu ci nabozenstvi.

 169. Bačík Říká:

  Amal
  můj výrok:
  ” V obou světových válkách nám Američané přišli na pomoc. Tečka. ”
  Váš výrok:
  Nikdo netvrdí,že Američané neměli podíl na osvobození, ovšem výrok,že “Američané
  nás dvakrát osvobodili a tečka!” mi přijde hodně přehnaný jako laciná proamerická propaganda

  To Vám vůbec nevadí, jak znásilňujete pravdu ke svému obrazu?Vytrhnete z kontextu, pozměníte a pak se do toho navážíte. Pokud citujete, tak doslova. Mít podíl na osvobození, nebo být jediným osvoboditelem, to může zaměnit jedině Amal. Pokud jsem v jakémkoli mém tvrzení neměl pravdu, dokažte to.

  Samiro
  Váš výrok….”politici i nektere oblasti sesly s cesty islamu”
  Můžete prosím být konkrétní a označit, které oblasti, státy a politici vyznávají ten PRAVÝ islám? Velice by mi to pomohlo v orientaci.
  Nesouhlasím s označením, že jsme všichni nepřáteli muslimů. Samozřejmě se tu objevují zbytečné osobní útoky (např.velký Žid), ale to nido z nás nemůže ovlivnit, ale můžeme se od takové formy projevu distancovat. K nikomu z vás necítím nenávist a tyto stránky by měly sloužit ke konfrontaci názorů, jejich tříbení a v konečném důsledku k vzájemnému poznání.
  Žádný skutečný křesťan nemůže mít nikoho v nenávisti. Ježíš řekl: “Milujte i své nepřátele a dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí.”
  Není pravdou, že islám přikazuje muslimům, aby se navzájem milovali, ale k jinověrcům byli tvrdí?
  Nečiní rozdíl v závažnosti skutku zabití muslima a zabití “nevěřícího”?
  Myslím si, že dobré skutky Vašeho života devalvujete propagací násilí, ukrytého v islámském učení.
  Nad tím se zamyslete, je tam násilí, nebo ne?

 170. Martin Říká:

  Milá Samiro, snášíte nám tu důkazy tolerance, přitom mnohé Vámi vyřčené dokazuje opak…

  5:32

  “A kvůli tomuto jsme předepsali dítkám Izraele, aby ten, jenž zabije jednoho člověka – nikoliv pro pomstu na někom anebo za to, že šířil pohoršení na zemi – byl souzen, jako by zabil lidstvo veškeré. A aby ten, kdo oživí jednoho, byl posuzován, jako by oživil lidstvo veškeré. A přišli k nim již dříve poslové naši s jasnými důkazy, avšak mnozí z nich i potom se dopouštěli přestupků na zemi.”

  Vždyť tento verš schvaluje zabíjení pro pomstu a zabíjení pro šíření pohoršení….toto uvadíte jako důkaz tolerance???????

  “Prorok prohlasil vrazdu cloveka za nejvetsi hrich spolu s polyteismem.Ve vsech zminenych versich Koranu”

  Mezi polyteismus a vraždu je kladeno rovnítko??????

  Toto Vám připadá morálně nezávadné????????

  Takže člověk, který si v klidu uctívá své modly a jinak nikomu nic nečiní je stejným hříšníkem jako vrah???????????

  V tohle opravdu věříte????

  Musím řici, že je mi z Vás smutno:(

  Ke zbytku se raději nebudu příliš vyjadřovat, zatím nemám čas ani chuť “soutěžit” s Vámi v tom, která civilizace má na svědomí více zvěrstev……buďte si však jista, že ta Vaše islámská nemá ani zdaleka čisté svědomí (dobývání Indie, zotročování černé Afriky, nájezdy otrokářů na pobřeží Evropy….atd….atd……)

 171. Bačík Říká:

  Samiro
  Váš výrok:…”v Prorokove tradici se slovo duse (nafs) pouziva v obecnem vyznamu bez jakehokoli rozliseni ci specifikace,
  jez by mohla vest k interpretaci,ze zabijeni nemaji byt pouze lide patrici k nektere rase či nabozenstvi….”
  Nemáte pravdu. Cožpak neznáte toto?
  …”A nehodí se, aby věřící zabil věřícího, leda omylem. A kdokoliv zabije omylem věřícího, vykoupí se propuštěním věřícího otroka a zaplacením odškodného rodině zabitého, ledaže ta je dá jako almužnu … 4:92
  Tak rozlišuje Korán zabití věřícího, nebo jak to je? Proč teda ho výslovně uvádí, když podle Vás nerozlišuje? Celá historie islámu potvrzuje realitu, že rozlišuje.
  Podle odborníka Bassama Tibiho “je ve svém jádru islám náboženskou misí pro celé lidstvo. Muslimové mají náboženskou povinnost šířit islámskou víru po světě. ‘A vyslali jsme tě k lidem všem’ (34:28). Pokud se nemuslimové podřídí konverzi nebo podřízením, může být tato výzva (dawa) prosazována mírumilovně. Pokud ne, muslimové mají povinnost vést proti nim válku. V islámu mír vyžaduje, aby se nemuslimové podřídili výzvě islámu, buďto konverzí, nebo přijetím postavení náboženské menšiny (dhimmi) a placením daně z hlavy, džizji”.
  … Muslimové věří, že šíření islámu válkou není agresí, ale naplňováním islámských nařízení šířit islám jako cestu k míru. Uchylování se k síle jako způsobu šíření islámu není válka (harb), toto slovo je používáno pouze k používání síly nemuslimy. Islámské války nejsou hurub, ale futuhat, akty “otevírání” světa islámu a projevem islámského džihádu. Vztahy mezi Dar al-Islam, domem míru, a Dar al-Harb, světem nevěřících, se nicméně podle Koránu a autoritativních komentářů islámských právníků neodehrávají ve stavu války. Nevěřící, kteří stojí v cestě, jsou překážkou dawy, a jsou viníky války, protože pokud by se podřídili, dawa by mohla být prováděna mírumilovně. Jinými slovy, ti, kteří odporují islámu, vyvolávají války a jsou za ně zodpovědní. Pouze tehdy, když jsou muslimové slabí, je povoleno “dočasné příměří” (hudna, islámští právníci se liší v definici “dočasnosti”)”.
  Po teroristických útocích z Londýna, které provedli muslimové, Rada pro veřejné muslimské záležitosti prohlásila, že “islám považuje použití terorismu k jakémukoliv účelu za nepřijatelné”. Je zde jen jediný problém: není to pravda. Mohamed sám řekl, “Dosáhl jsem vítězství terorem (vrženým do srdcí nepřítele)” (Buchari, 4:52:220). Korán také opakovaně vyzývá k používání této taktiky, jako ve verši 8:12: “A hle, Pán tvůj vnukl andělům: „Jsem s vámi, podpořte tedy ty, kdož uvěřili! Já vrhnu do srdcí těch, kdož nevěří, hrůzu a vy bijte je po šíjích a bijte je po všech prstech!“”.
  “Bylo zaznamenáno, že prorok Mohamed prohlásil, ‘někteří z mých lidí budou pokračovat ve vítězném boji za pravdu, dokud poslední z nich nebude bojovat s antikristem’. Dokud nebude dosaženo tohoto okamžiku, džihád v té či oné formě zůstane trvalou poviností celé muslimské komunity.
  Džihád: Mírumilovná vnitřní snaha, která na indickém subkontinentu zabila až 80 miliónů lidí a v průběhu 1350 let zotročila a zabila desítky miliónů dalších na třech kontinentech. Může být násilný, ale pouze k obranným účelům, jako když si muslimové bránili svůj postup z Arabského poloostrova k hranicím Číny a cestou ničili místní kultury.
  Musím říci, že je mi z toho také smutno.

 172. Samira Říká:

  Omlouvam se az ted jsem zjistila ze se neodeslal cely clanek co jsem posilala,ale jen cast,tady zbytek.

  Lidska prava

  3.Ucta k zenam
  Treti dulezitou veci kterou nalezneme v islamske legislative,je to ze cudnost zeny musi byt respektovana a
  ochranovana za vsech okolnosti at je muslimka nebo nemuslimka.
  17.32

  4,Pravo na zakladni zivotni uroven

  Co se tyce ekonomickych prav,Koran prikazuje svym nasledovnikum:
  A v jejich majetku je nalezity podil pro zebraka a nuzaka.
  51:19

  5.Pravo na svobodu

  Islam jasne a kategoricky zakazal primitivni zvyk brat do zajeti svobodne lidi a delat z nich otroky nebo je prodavat
  do otroctvi.

  5.1.
  po obsazeni Ameriky a Karibiku trval obchod s otroky jeste 350 let.Pobrezi Afriky,z jehoz pristavu byli cerni
  Africane odvazeni proslulo jako pobrezi otroku.Behem jedineho stoleti (1680-1786) cinil celkovy pocet svobodnych lidi,kteri byli zajati a zotroceni pouze pro britske kolonie,podle odhadu britskych autoru az 20 000 000.Behem jednoho jedineho
  roku 1790 pry bylo zajato a odvezeno do otroctvi v koloniich 75 000 lidi.Nebozi Africane byli bezcitne nalozeni do utrob techto lodi
  a mnozi z nich byli pripoutani k drevenym nekolikaposchodovym palandam,ktere byly tak uzke ze se na nich nemohli temer ani
  pohnout.behem plavby nedostavali poradne najist a nikdo jim neposkytl lekarske osetreni.Odbornici konstatovali ze
  minimalne 20% z celkoveho poctu lidi zajatych do otroctvi a nucenych praci zemrelo behem transportu z africkeho pobrezi do ameriky.
  islam byl vzdy proti otroctvi 4:36,2:177,9:60,24:33,90.12-14,4:92,5:89

  6.Pravo na spravedlnost
  Toto je velice dulezite a cenne pravo,jez Islam dal cloveku jakozto lidsk bytoati.
  5:2
  5:8
  4:135
  7.Rovnost lidskych bytosti
  49:13
  Zadny Arab neni nadrazen nearabovi a zadny nearab neni nadrazen arabovi.Stejne tak neni beloch nadrazen
  cernochovi,ani cernoch belochovi.Vsichni jste deti Adama a Adam byl stvoren z hliny.Podle Islamu
  daroval Allah cloveku pravo na rovnost uz pri narozeni.
  proto by nikdo nemel byt diskriminovan podle barvi pleti nebo mista narozeni.
  Malcolm X,slavny afroamericky vudce ze Spojenych statu,jenz zahajil rozhorcecny boj proti bylim Americanum,aby vybojoval obcanska prava pro sve krajany,konal jednou pout do Mekky.Kdyz uvidel,jak muslimove ruznych barev
  pleti z Asie,Afriky,Evropy a Ameriky obleceni do stejneho roucha pospichaji k Allahovu Domu(Kaabe) a vsichni se modli bok
  po boku aniz by mezi nimi panoval jakykoli rozdil,uvedomil si,ze prave toto je reseni na vsechny rasove problemy,ktere se az dosud snazil v Americe resit.mnoho nemuslimskych myslitelu dnes otevrene priznava,ze zadne jine nabozenstvi ci zpusob zivota nevyresil tento problem s takovym uspechem,jak se to podarilo Islamu.
  8.Prava spolupracovat a nespolupracovat
  Islam nam predepisuje vseobecnou zasadu prvorade dulezitosti a univerzalni platnosti,a tato zasada zni:
  Pomahejte si navzajem ve zboznosti a cnosti,avsak nepomahejte si navzajem v hrichu a nespravedlnosti.
  5:2

 173. Samira Říká:

  Dzihad

  Formy Dzihadu:
  1.Uznani stvoritele a laska k nemu
  2.Vzdorovani tlaku rodicu,vrstevniku a spolecnosti
  3.Neochvejne setrvani na prime ceste
  4.Usilovani o dobre skutky
  5.Odvaha a vytrvalost pri predavani poselstvi islamu
  6.Obrana Islamu a Islamske komunity
  7.Pomoc nemuslimskym spojencum
  8.Ochrana islamskych uzemi
  9.Vypuzeni zradcu
  10.Prosazovani svobody slova k informovi a vzdelavani
  11.Osvobozovani lidi z Tyranie

  Siril Muhamad Islam mecem?
  Pokud jde o sireni Islamu,lide obycejne zastavaji dva protikladne nazory.Jedni tvrdi,ze se Islam siril mirumilovne a druzi tvrdi opak.
  Jak je to ve skutecnosti?
  V Koranu je uvedeno:Necht ve vire zadneho donucovani neni.Spravna cesta se jasne lisi od nespravne.
  2:256
  o,vy kteri verite!Vstupte do silmu(tj,do miru)celym svym srdcem a nenasledujte kroky satana,jenz je vasim zaprisahlym nepritelem.
  2:208

  Avsak Allah vysvetlim lidem ze ne vsichni lide prijmou pravdu a ze nekteri z nich budou muslimy odvadet
  od viry nebo delat vse proto ,aby umlceli poselstvi Allaha a zabranili v informovani o nem.
  Islam jako opravdovy a prakticky zpusob zivota uznava,ze valka je smutnou skutecnosti,pred kterou nelze
  utect,i kdyz si jako muslimove zvolite jako viry hlasajici mir.
  To ze Allah zjevil celou radu pravidel a predpisu tykajicich se zpusobu vedeni valky ,neznamena ze Islam
  byl siren mecem.Ve skutecnosti to bylo naopak,poprve v historii se lide naucili respektovat zivot i ve valce
  a nechovat se barbarsky.Buh predepsal i jak se ma bojovat,jak zachazet s mrtvymi teli po boji atd.
  nikdo nemuze poprit ze mec a valka jdou ruku v ruce a ze jsou nerozdelitelne.Avsak otazka zni:
  Byla existence valky dusledkem existence mece?Anebo kvuli valce vznikl mec?

 174. Bačík Říká:

  Samiro
  Vaše tvrzení
  - “Islam jasne a kategoricky zakazal primitivni zvyk brat do zajeti svobodne lidi a delat z nich otroky nebo je prodavat do otroctvi”
  – je sice líbivé, ale neodpovídá skutečnosti. Hněvá mě to, protože tady jste se snížila ke lži. A to snadno dokazatelné.

  “Když se setkáte s nevěřícími, stínejte jim hlavy, dokud mezi nimi nezpůsobíte dostatek krveprolití. Pak je SPOUTEJTE pevnými okovy. Pak bude čas na omilostnění nebo výkupné. 47:4….
  Není vhodné pro proroka aby bral zajatce, dokud nebyla země podmaněna krveprolitím. 8:67…. “A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, ZAJÍMEJTE JE, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! 9:5…
  NEJSOU SNAD TYTO VERŠE NABÁDÁNÍM K OTROCTVÍ? Vy v tom vidíte zákaz?

  Arabové odvedli z Afriky 110 miliónů černochů jako otroky (z nichž 100 miliónů zemřelo, než se dostali na trhy na Středním východě) a při dobývání Indie povraždili asi 80 miliónů hinduistů a buddhistů žijících v nejrozvinutějších kulturách té doby.
  Mohamedovo jednání je zatím vzorem pro všechny muslimy a všechny časy.Mohamedův první ortodoxní životopisec Ibn Ishák píše o transakcích, které se později staly precedentem pro islámský obchod s otroky: “Pak poslal prorok Sada bin Zajda al-Ansari ; s některými chycenými ženami z kmene Banu Kurajza do Najdu a ten je tam prodal za koně a za zbraně. Ženy byly zajaty poté, co byli jejich muži masově zmasakrováni na tržnici v Medíně.
  Pro Mohameda bylo propuštění otroka činem dobročinnosti jeho pána, nikoliv otázkou spravedlnosti, a svobodu si zasloužili pouze VĚŘÍCÍ otroci. Otrok, který utekl svému pánovi, spáchal přečin nevíry, řekl Mohamed. Zubajr, blízký prorokův společník, vlastnil v okamžik své smrti tisíc otroků. Prorok sám vlastnil v jednom okamžiku nejméně 49 otroků, nepočítaje 39 sluhů, mužského i ženského pohlaví. Mirkhond, Mohamedův životopisec z patnáctého století, je všechny ve své Rauzat-us-Safa jmenuje.
  Když Mohamed dobyl Chajbar, automaticky se rušila manželství poražených. Sám pro sebe si vyhradil Safíju, ženu Kinana, strážce pokladu. Kinanu mučili, aby vyzradil, kde je ukrytý poklad. Aláhův prorok ho předal al-Zubajrovi a řekl mu: “Muč ho, dokud neřekne, co ví”, a al-Zubajr mu na hrudi rozdělal oheň, takže takřka zemřel ale nepromluvil; pak ho prorok předal Mohamedovi bin Maslamovi, který mu usekl hlavu. Tu samou noc se stala Safíja ženou Mohameda. Sirat Rasoul Allah – Život proroka Mohameda Opravdu si může někdo myslet, že se stala jeho ženou dobrovolně, v ten samý den, co jí umučili manžela?
  Je li chování Mohameda vzorem pro všechny časy, jak mám brát toto? Proroku! Dovolili jsme ti manželky tvé, jimž jsi dal obvěnění, a ty, jichž ZMOCNILA SE TVÁ PRAVICE z těch, které ti Bůh dal jako kořist, a dále tvé sestřenice z otcovy strany a tvé sestřenice z matčiny strany, které se s tebou vystěhovaly a každou ženu věřící, jestliže se sama darovala prorokovi, chce-li se s ní prorok oženit – a to je výhradně pro tebe, nikoliv pro ostatní věřící. (33:50)

  Islámský otrokářský systém se šířil a rozvíjel všude, kde byla zavedena muslimská vláda. Ghulam nebo quallar (otrok) byl výtvorem safavidského státu. V Egyptě vznikli mameluci. V Osmanské říši byli nazývání kapi-kulus. Kapi-kulu byli původně rekrutováni se sultánského podílu na válečných zajatcích a následně z pravidelné daně (devširme) křesťanských chlapců. Většina mládeže vstoupila do janičářských jednotek.
  Obvyklý typ afrického otrokářství představuje relativně dobře popsané otrokářství v Súdánu. Súdánští otroci bývají chytáni v průběhu vojenských nájezdů prováděných a podporovaných vládou. Severní Súdán, obývaný převážně Araby a muslimy, dominuje slabšímu jihu, kde převažují černoši a křesťané nebo muslimové umírněnější než na vládnoucím severu. K zabíjení mužů a zajímání žen a dětí, jež jsou později nasazeny do náročné, někdy sexuální práce, dochází při výbojích milice zvané murahalíni. Touto cestou bylo zotročeno přibližně 90 tisíc Súdánců. (The global problem of slavery, Harvard International Review, Cambridge, Winter 2002.)
  Též otrokářství ve východní Africe bylo velmi rozšířené a dobře organizované daleko před příchodem Evropanů. Bylo řízeno poptávkou sultanátů Středního východu. Afričtí otroci končili jako námořníci v Persii, lovci perel v Perském Zálivu, jako vojáci Otomanské říše či dělníci v solných dolech v Mezopotámii (dnešní Irák). Mnoho lidí bylo otroky v bohatých domech. Ženy byli sexuálními otrokyněmi. Arabští obchodníci byli již usazeni podél celého východoafrického pobřeží a vytvořili zde kulturu, které říkáme svahilská (Swahili). V druhé polovině 18. století, nastal v oblasti boom otrokářství. Byla zde však i velká poptávka po slonovině a otroci tak byli užíváni jako její nosiči.
  Reakce a postřehy lze vypozorovat i u dávných cestovatelů. Marocký Leo Africanus byl očarován bohatstvím a počtem otroků ve městě Gao v království Songhay, které navštívil v roce 1510 až 1513. Říši v té době vládl Askiya Mohammed. Ve Svahilské oblasti východního pobřeží Afriky byl v té době již rozšířen Islám. Sultáni, vládní úředníci a zámožní mužové této oblasti využívali jako otroky též nemuslimské obyvatelstvo. Ti pracovali jako služebníci, na polích a byli odznakem majetku. Lidé, kteří byť vykonávali podobnou práci, ale byli muslimové, byli svobodní.
  UŽ NIKDY NETVRĎTE, ŽE ISLÁM JE PROTI OTROCTVÍ. Od které doby?
  Souhlasím, že nabádá k slušnému zacházení s otroky. Ale nebyl v tom sám.
  Náboženství starého Izraele vytvořilo na svou dobu ojedinělé etické učení a právní systém, v nichž byly silné důrazy na sociální cítění. V židovském právu zůstával otrok lidskou bytostí a byl subjektem práva, tj. byl nositelem práv. Mojžíšův zákon chránil otroka proti svévolnému mrzačení a stíhal jeho usmrcení otrokovým pánem. Otrokův život byl chráněn jako život kteréhokoli jiného člověka. Deuteronomium (23,15-16) dokonce zaručuje uprchlým otrokům azyl a zakazuje jejich vydání jejich pánům. Toto ustanovení ostře kontrastuje s tím, co je známo z jakéhokoli starověkého právního systému a zejména z práva římského. Ve prospěch izraelských otroků existovala ustanovení o sobotním odpočinku (Ex 20,10), ustanovení o účasti na slavení pesachu (Ex 12,44), svátků týdnů (Dt 16,11), ustanovení časově omezující otroctví otroků izraelského původu (Ex 21,2; Dt 15,12) a chránící zájmy otrokyň prodaných za družky svých pánů (Ex 21,7-11).

  Dějiny by mě tak netrápily, to mi víc vadí súry Koránu, které tím otroctví legalizují.
  “;Když se setkáte s nevěřícími, stínejte jim hlavy, dokud mezi nimi nezpůsobíte dostatek krveprolití. Pak je SPOUTEJTE pevnými okovy. Pak bude čas na omilostnění nebo výkupné.”; 47:4″;Není vhodné pro proroka aby bral ZAJATCE, dokud nebyla země podmaněna krveprolitím.; 8:67 “;A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, ZAJÍMEJTE JE, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy; 9:5
  A jak se vyrovnat s tímto násilím? “;Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi.”; 9:29
  V islámu je svatá povinnost používat sílu k podřízení si lidí, a to mě vadí. Stokrát můžete tvrdit opak, súry koránu Vás usvědčují z nepravdy.

 175. Arne Říká:

  Amal říká: Byl to jediný Saddám,kdo dokázal udržet mír.

  Ale, ale, udržel mír? A mezi kýmpak to? Mezi muslimy, muslimy hnanými islámskými kleriky
  (to jsou vaše slova) k bratrskému vraždění? Mezi zbožnými muslimy řídícími se koránem?
  Aha, to je tedy ona tvář náboženství “míru”. Děkuju vám a beru to jako přiznání že islám
  má s mírem a civilizovaností pramálo společného. V podstatě jste řekla že je třeba tvrdé ruky, aby se muslimové
  vzájemně nevraždili. Ono to je podobné i jinde že, Alžír, Turecko, Egypt atd, atd …

 176. Samira Říká:

  Jeste k tej Bosne :

  1. Jaká je stručná historie vzniku bývalé Jugoslávie
  a konfliktů na jejím území?
  Myšlenka jihoslovanské unie, tedy politického svazku národů spojených jedním
  jazykem (Srbů, Chorvatů a Bosňanů), se objevila v době osvícenství na
  sklonku 18. století. Do praktické podoby byla poprvé rozpracována jako
  jazyková unie na počátku národního obrození ve 30. a 40. letech 19. století.
  Od té doby se pravidelně v rozmezí několika desetiletí střídaly generace příznivců
  a odpůrců sjednocení, a to i za existence jugoslávského státu. Poslední
  generace odpůrců nastoupila na přelomu 60. a 70. let 20. století.
  V jugoslávském státě se sešly národnostní skupiny, mezi nimiž
  probíhal závažný politický konflikt už od 19. století – Chorvaté a Srbové
  v Chorvatsku, Bosňané – muslimové – na jedné a Srbové a Chorvati
  na druhé straně v Bosně a Hercegovině a Albánci a Srbové v Kosovu.
  Během existence Jugoslávie se široce rozvinul ještě jeden kon-
  flikt, a to mezi Srbskem a Chorvatskem.
  Drastické podoby nabyly všechny tyto konflikty v době druhé světové
  války, a to především na území Chorvatska a Bosny a Hercegoviny.
  Chorvatští nacionalisté se na Srbech a srbští nacionalisté na
  Bosňanech – muslimech – dopustili genocidy. Nelze však říci, že by
  spolu válčily celé národy, spíše dobře organizované skupiny fanatiků.

  2. Jaké důvody vedly k rozpoutání války v bývalé
  Jugoslávii? Kdo měl na ní zájem a jaké byly cíle?
  Hlavním důvodem byl boj o moc, ve kterém ambiciózní politici vy užili nacionální
  mytologie, které během komunistické vlády udržovaly například církve.
  Tyto mytologie přisuzují vlastnímu národu dějinné poslání, utvrzují v lidech
  přesvědčení o výjimečnosti vlastního národa a v ostatních národech vidí
  nepřátele, jejichž hlavním cílem je bránit naplnění zmíněného poslání. Mnozí
  z čelných politiků nejspíš upřímně věřili, že smyslem jejich vlády je naplnit
  nějaký vyšší cíl (sjednocení srbského národa, obnovení chorvatské státnosti,
  reislamizace Bosňanů, svržení „srbského jha“ v Kosovu), který dávali do souvislosti
  s jakýmsi univerzálním cílem (ochranou evropské civilizace, obranou
  před islámem nebo obranou pravoslaví či Slovanů). Více než vlastní cíl jim
  však ležela na srdci snaha zapsat se do dějin.
  I přesto však byl základním hybatelem válek v bývalé Jugoslávii přece
  jen boj o moc. Politici usilovali dostat se k moci na základě podněcování
  nenávisti, vládu se snažili pojistit válečnými úspěchy a především využívali
  válku k okleštění občanských svobod a k nastolení režimu osobní moci.
  Navíc nevládli sami. Kolem nich se soustředil okruh osob, které se na moci
  podílely a na válkách vydělávaly. Šlo například o okrádání státu na válečných
  dodávkách, o zcizování zahraniční pomoci, pašování v režimu sankcí,
  o prosté drancování, tunelování s požehnáním vůdce, daňová privilegia,
  ale i o nerušené provozování organizovaného zločinu výměnou za politickou
  loajalitu. V Bosně a Hercegovině se nakonec stalo cílem prakticky
  samo vedení války a válečné vítězství bylo až na druhém místě.

  3. Jak reagovalo na události v Jugoslávii
  mezinárodní společenství?
  Válečné události v Jugoslávii zaskočily jak západoevropskou politiku, tak
  veřejnost, protože byly v naprostém protikladu k očekáváním. Pro západoevropskou
  veřejnost byly obrázky války v roce 1991 a 1992 něčím novým.
  Jugoslávie byla do té doby vnímána jako Západu nejbližší východoevropská
  země. Proto veřejnost volala po angažovanosti. Politika toto
  volání vyslyšela, protože věřila v poměrně rychlé a levné řešení. I když se
  řešení rok od roku prodlužovalo a prodražovalo, převzetí patronátu nad
  řešením konfliktu v roce 1991 znemožnilo Evropskému společenství (od
  roku 1992 Evropské unii) se této odpovědnosti zbavit. Neschopnost EU
  najít řešení přivedla v roce 1994 k angažování USA, které chtěly podpořit
  svého nejdůležitějšího spojence a potřebovaly také posílit svůj zahraničněpolitický
  obraz po krachu operace v Somálsku.
  Postoj evropských zemí byl do určité míry posílen i atmosférou
  formování Evropské unie a pocitem zodpovědnosti za dění na kontinentu.
  Jak západoevropské státy, tak USA se v roce 1991, kdy vypukly
  první ozbrojené střety ve Slovinsku a v Chorvatsku, také obávaly toho,
  že nekontrolovaný rozpad Jugoslávie se stane vzorem pro podobný
  rozpad Sovětského svazu. Ten by ovšem měl mnohem závažnější
  důsledky. Proto se snažily dostat události pod kontrolu.
  Pohnutky angažovanosti však nebyly zdaleka pouze idealistické.
  Řada zemí, především Německo a Rakousko, se obávala vlny uprchlíků.
  Snaha zamezit masový příchod migrantů (případně umožnit
  jejich brzký návrat do mateřských zemí) určuje postoj Evropské unie
  ke konfliktům na území bývalé Jugoslávie od počátku až dodnes.
  V případě Čečenska byla už západoevropská veřejnost unavená válčící
  Bosnou, velmoci se obávaly dalšího štěpení nestabilního Ruska
  a čečenští uprchlíci směřovali tam, kde nebyli pro západní veřejnost
  příliš na očích.
  4. Kdo byli z dnešního pohledu ti „hodní“ a kdo ti
  „zlí“?
  Americká politika si od počátku zvolila jako „hodné“ Albánce, později
  i Bosňany, „zlí“ byli Srbové. Německá politika zpočátku podporovala
  jako „hodné“ Chorvaty, „zlí“ byli zase Srbové. Vedlo to až k démonizaci
  Srbů jako národa, což na jedné straně ublížilo mnoha lidem, kteří
  se ničeho nedopustili, a na druhé straně to pomohlo vydatně zakrýt
  individuální odpovědnost. Srby hájilo Rusko, ale spíše z účelových
  důvodů. Dnes se pohled západních politiků poněkud změnil, například
  Albánci jsou spíše v nemilosti.
  Dělení na „hodné“ a „zlé“ je však nesprávné a nespravedlivé. Je
  možné posuzovat konkrétní činy a jednotlivce, ale nikdy ne celé
  národy. Je správné odsoudit politiku či ideologii, která ve jménu vlastního
  národa konala zločiny, která vlastní zločiny záměrně zatajovala,
  rozdmychávala nenávist a křivila historii, aby ospravedlnila válku.
  Co nejdůsledněji je potřeba odsoudit ideologii, která uznává princip
  kolektivní viny, navíc často za dávné, historické křivdy. I v tom je však
  nutné oddělit režim a národ, třebaže nacionalistické myšlenky měly
  často podporu velké části národa.
  Nacionalistický a šovinistický režim by se měl z principu zavrhovat,
  ale z různých důvodů se tak nedělo. Například Milošević byl na
  počátku války v Chorvatsku vnímán jako partner, i když obtížný. Po
  vypuknutí války v Bosně a Hercegovině se z něj stal zločinec, ale nakonec
  se změnil v mírotvorce a opět v obtížného, ale přijatelného partnera.
  Po rozpoutání bojů v Kosovu byl pak znovu vnímán jako zločinec.
  Jeho režim se přitom nijak výrazněji neměnil. Hlediska, podle kterých
  se posuzuje konkrétní režim, politik, voják nebo kdokoli jiný, jsou
  přitom nasnadě a měla by být pevná. V případě válek jsou důležitým
  hlediskem spáchané zločiny.
  Pokud posuzujeme zločiny, nemohou se „hodní“ a „zlí“ měnit v závislosti
  na tom, kdy je tak posuzujeme. Ti, kteří podněcovali vzájemnou
  nenávist a s její pomocí vedli války, snažili se na válce vydělat,
  ať už to dělali v rukavičkách, nebo loupili a drancovali, se zachovali
  špatně. Ti, kteří se proti tomu stavěli, se zachovali dobře. Takoví lidé
  byli a jsou na všech úrovních: na úrovni celé země, na úrovni okresu,
  na úrovni jediné vesnice nebo města. Byli mezi nimi lidé všech národností.
  Početně nejvíc bylo asi zločinců mezi Srby, ale velké množství
  bylo Albánců, Chorvatů a rovněž Bosňanů. To, že byl určitý národ
  terčem nacionalistické agrese, neznamená, že v jeho řadách nejsou
  váleční zločinci. Mezi Bosňany je méně lidí odpovědných za masakry
  a koncentrační tábory než mezi Srby nebo Chorvaty (ale i takoví jsou),
  zato je tu však velké množství zkorumpovaných politiků, kteří si do
  vlastních kapes „ulili“ peníze určené na poválečnou obnovu země…
  Je nutné podotknout ještě jednu věc. Mezi zmíněnými skupinami,
  mezi „dobrými“ a „zlými“, existuje ještě množství těch, kteří něco
  udělali dobře, něco špatně. Nebo kteří často nedělali nic, protože se
  prostě báli. A těch je nejvíc.
  5. Byla nutná zahraniční vojenská intervence?
  Bez vojenské intervence by v případě Bosny a Hercegoviny nebylo
  možné válku ukončit dříve, nebo jedině za cenu toho, že by mezinárodní
  společenství vyzbrojilo jednu ze stran, aby jí pomohlo k vítězství.
  V případě Kosova se vojenský zásah stal východiskem z nouze: když
  velmoci hrozbu intervence používaly, byly si jisty její účinností. Hrozba
  ale nefungovala, Milošević se poučil ze situace v Bosně a Hercegovině
  a věděl, že takový zásah přečká. Počítal proto s válkou. Intervence
  byla pokusem zachovat vlastní důvěryhodnost a autoritu a snahou
  odčinit příliš pozdní zásah v Bosně a Hercegovině. Bez něj by se však
  nemohly vrátit do svých domovů statisíce násilně vyhnaných Albánců.
  Intervence obecně nemohou být nikdy krokem absolutně spravedlivým,
  vždy někoho poškodí. Nejsou také aktem spravedlnosti, nýbrž pokusem
  ovlivnit situaci s určitým cílem. Proto je lepší uvažovat o tom, nakolik
  ten cíl splnily a co přinesly. Bez nich by se situace vyvíjela ještě hůře. Je
  dobré o nich uvažovat bez emocí, hodnotit jejich jednotlivé aspekty, a ne
  je z principu odmítat nebo přijímat. A především je potřeba si uvědomit,
  že nepředstavují řešení – jsou jednorázovým krokem, zatímco řešení jsou
  dlouhodobým procesem. Je proto potřeba hodnotit spíše další vývoj.
  6. Proč nizozemské jednotky při srbskobosenském
  útoku na Srebrenicu nekladly žádný odpor?
  Jednak selhalo velení této malé jednotky, což bylo výsledkem několikaměsíčního
  tlaku bosensko-srbské armády (Nizozemci žili tři měsíce
  předtím prakticky v izolaci). Nizozemská jednotka byla početně malá
  a lehce vyzbrojená a nemohla sama o sobě zadržet útočníky. Sloužila
  jen jako připomínka přítomnosti mocnější aliance států. Ta je ale
  nechala na holičkách. Nizozemský velitel podlehl obyčejnému strachu.
  Zvláště Francie, ale i Nizozemsko dávaly jednoznačně přednost bezpečnosti
  vlastních vojáků před ochranou obyvatel enklávy. Obávaly se,
  že by veřejnost smrt vlastních vojáků přijala s nevolí, což by mohlo
  ohrozit i samu vládu.
  Velkou roli ale sehrálo i to, že nikdo nevěřil, že by se mohl udát takový
  masakr, k jakému později došlo. Západní politici i vojenští velitelé věřili,
  že bosenskosrbská armáda obyvatele enklávy pouze nechá transportovat
  jinam. Takové řešení vskrytu podporovali, protože existence tří východobosenských
  enkláv (Srebrenica, Žepa a Goražde) bránila jednoduchému
  rozdělení celé země na dvě části – jednu bosensko-chorvatskou a druhou
  srbskou, což bylo základem tehdejších návrhů mírových plánů.
  7. Kdy je vojenská intervence jiných zemí nutná
  a kdy jde o vměšování do záležitostí cizí země?
  Na toto téma se vedou spory, které nelze jednoznačně rozhodnout.
  Posuzovat se musí případ od případu. Lze stanovit některé obecné
  zásady, ale i pak je nutné mít na paměti, že záleží na konkrétní situaci.
  Většina intervencí má v dnešní době za cíl podpořit nebo obnovit
  stabilitu dotyčného státu, ne ho rozbít. Někdy se stát kvůli vnitřním
  rozporům úplně rozloží a nemá řádného reprezentanta. Pak bývá
  vojenský zásah nutný a mívá za cíl obnovit ústřední vládu. Zahraniční
  intervence poměrně často probíhají také se souhlasem, nebo dokonce
  na přímou žádost domácí vlády (to je případ Sierry Leone a intervence
  sousedních západoafrických států). Zásah v Bosně a Hercegovině
  měl také souhlas vlády, která zemi reprezentovala v OSN, třebaže
  jej nadpoloviční část obyvatelstva za svůj nepovažovala. Jiné intervence
  mají patronát OSN. Pak jsou legitimní, třebaže jejich některé
  aspekty mohou být sporné. Konečně za přípustné lze považovat i intervence
  vedené s cílem zabránit zvláště závažným zločinům, například
  genocidě.
  Nepřípustné jsou zásahy vedené například s cílem podpořit
  z partikulárních zájmů určitý politický proud (takové intervence,
  s cílem nastolit v sousedních zemích přátelsky naladěné režimy, vedla
  v 80. letech Jihoafrická republika).
  Vojenský zásah v Bosně a Hercegovině nepochybně ukončil krutou
  válku, což je chvályhodné. Mnohem chvályhodnější by však byl, kdyby
  přišel na počátku války, nebo dokonce před ní. Nelze popřít, že intervence
  nebyla nestranná – byla fakticky zaměřena proti srbské komunitě
  (její většině), nebo spíše proti těm, kdo se považovali za srbské
  národní vůdce v Bosně a Hercegovině. Ti ovšem válku rozpoutali.
  Vojenská intervence ve Svazové republice Jugoslávii (tvořené Srbskem
  a Černou Horou) zase umožnila návrat statisíců albánských uprchlíků.
  Ty systematicky vyháněl Miloševićův režim do sousední Albánie a Makedonie
  v takovém množství, že hrozil kolaps těchto zemí. Tím vlastně také
  zasahoval do záležitostí cizích států. Ačkoli vyhánění nebylo bezprostřední
  pohnutkou k intervenci, je nesprávné i tvrzení, že právě intervence vedla
  k vyhánění (ve skutečnosti představovala pro Miloševićův režim vítanou
  výmluvu, systematické vyhánění však začalo několik dní před zásahem).
  Jakmile však vyhánění začalo, byla intervence jediným prostředkem, jak
  ho zastavit a umožnit vyhnancům návrat. To ovšem nic nemění na tom, že
  intervence neměla oporu v mezinárodním právu, a pokud ho přímo neporušovala,
  pak ho křiklavě obcházela. Jedním z jejích hlavních cílů bylo chránit
  albánskou komunitu proti systematickému útlaku, což v praxi vyznělo
  jako podpora jedné strany proti druhé (albánské proti srbské).
  8. Byli do současné doby potrestáni
  hlavní viníci?
  Pokud považujeme za hlavní viníky čelné představitele zemí (či spíše
  režimů) a válčících armád, pak byli prozatím potrestáni asi z poloviny.
  Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii v Haagu nedokončil
  ještě řadu procesů, včetně případu bývalého srbského a jugoslávského
  prezidenta Slobodana Miloševiće, jehož osobní odpovědnost za války
  v Chorvatsku, Bosně a Hercegovině i Kosovu je enormní, ale dá se očekávat,
  že ve většině případů bude rozhodnuto o vině obžalovaných. Někteří
  hlavní aktéři, například bývalý chorvatský prezident Fraňo Tudžman,
  zemřeli dříve, než mohli být obviněni. Souzena už ale byla řada vysokých
  důstojníků nebo samozvaných velitelů účastnících se války v Bosně
  a Hercegovině, včetně těch, kteří byli „národními vůdci“ prezentováni jako
  hrdinové. Dva z čelných viníků mnoha zločinů, politický a vojenský vůdce
  bosenskosrbských nacionalistů Radovan Karadžić a Ratko Mladić, se
  zatčení stále vyhýbají. Chyba však určitě není na straně tribunálu, spíš na
  straně států, které se podílejí na správě protektorátů v Bosně a Hercegovině
  a Kosovu a které mají moc dostat obviněné před soud.
  Mnohem víc viníků však bylo na nižších úrovních a ti většinou
  potrestáni nebyli, nanejvýš byli „uklizeni“ na méně viditelná místa.
  Správně by měli být souzeni národními soudy, tomu však brání zaujatost
  policie a soudů, veřejnosti i politiků. Zločinci jsou často viděni
  jako národní hrdinové, jejich váleční druhové organizují na jejich podporu
  demonstrace veřejnosti, policie a soudy pod různými záminkami
  protahují a přerušují vyšetřování (pokud je vůbec zahájeno) a politici
  se vyhýbají tomu, aby vyšetřování podpořili. Proto se doposud jen
  málokdy podařilo potrestat viníky závažných zločinů, například masových
  vražd, národními soudy v Chorvatsku. V Bosně a Hercegovině
  či v Srbsku nebyli prakticky potrestáni vůbec. V Kosovu, kde justici
  organizuje mezinárodní společenství, se albánská veřejnost staví proti
  masovému souzení Albánců obviněných z válečných zločinů.
  Přesto lze doufat, že postupně dojde i na zločiny nižší úrovně
  (např. denacifikace jako celospolečenský proces započala po druhé
  světové válce v Německu až v 60. letech). To, že byly mezinárodním
  soudem potrestány špičky – když ne všechny, tak alespoň mnohé – je
  velmi důležité. V jejich osobách byla totiž symbolicky odsouzena politika,
  která dovoluje ve jménu národních zájmů konat zločiny. Také je
  potřeba zdůraznit, že i částečně vykonaná spravedlnost má v novodobých
  dějinách naprosto zásadní význam.
  9. Jak vypadá situace dnes, hlavně co se týká
  obnovy hospodářství, ale i vzájemných vztahů?
  Vztahy mezi Srbskem a Chorvatskem nejsou nijak vřelé, ale dají se
  označit za standardní mezistátní vztahy. Hospodářská spolupráce se
  teprve rozvíjí, ale přestávají jí už bránit ideologické bariéry.
  Vztahy mezi třemi hlavními národnostmi v Bosně a Hercegovině
  (Bosňany, Srby a Chorvaty) jsou chladné, ostražité a plné nedůvěry.
  Společensky se stýkají hlavně s příslušníky vlastního národa.
  Podnikatelské zájmy však tyto bariéry potichu překonávají.
  Vztahy mezi Srby a Albánci jsou velmi špatné, zatížené spoustou
  předsudků. Příslušníci obou národů často vidí v druhém národě hlavního
  viníka vlastní neutěšené situace. Vztahy mezi Albánci a Makedonci
  jsou o něco lepší, ale ne o mnoho.
  10. Hrozí nebezpečí nového konfliktu? Jsou na
  území mírové jednotky OSN nebo nějací
  mezinárodní pozorovatelé?
  Protože hospodářství je v hlubokém úpadku a většině lidí schází přitažlivá
  životní perspektiva, přetrvává hluboká frustrace, nedůvěra i nenávist.
  Obecně vzato nejsou lidé v bývalé Jugoslávii ochotni podpořit
  novou válku. Vědí, že by mohli více ztratit než získat. Na různých místech
  však mohou vypuknout omezené lokální nepokoje řízené politiky,
  kteří využívají nahromaděnou frustraci a slibují přímočará řešení.
  Hrozí to hlavně v Kosovu, případně v Makedonii.
  V Bosně a Hercegovině a v Kosovu jsou doposud (2004) rozmístěny
  mezinárodní mírové jednotky a vrchní správa je fakticky v rukou protektora
  jmenovaného mezinárodním společenstvím. Mírové jednotky
  měly sloužit hlavně k odstrašení, tuto schopnost však už do značné míry
  ztratily – místní radikálové vědí, že pro vysílající vlády je prioritou bezpečnost
  vlastních vojáků. Přesto není třeba se obávat vypuknutí nové
  války. Vést válku by byl předem ztracený boj, neboť k napadeným by
  se přidali garanti mírových dohod: NATO, EU a USA. To by pro potenciální
  útočníky znamenalo ztrátu politické moci. Proto jsou ochotni podpořit
  nebo organizovat jen takové násilnosti, které nepřerostou ve válku
  a u kterých mohou tvrdit, že za ně nenesou odpovědnost.
  11. Existuje dnes nějaká konkrétní pomoc
  mezinárodního společenství na obnovu a rozvoj
  země?
  Pro Bosnu a Hercegovinu (od roku 1995) a Kosovo (od roku 1999) je
  určena tzv. pomoc na poválečnou obnovu. Tyto peníze se shromažďují
  každý rok na tzv. donátorských konferencích, kde se zároveň vyslovují
  přísliby na další léta. Nejde tedy o pevně dané částky, jednotlivé vlády
  přispívají podle svého uvážení a v částečné koordinaci. Kromě toho
  jsou Bosna a Hercegovina jen zčásti schopny plnit základní funkce státu
  a v Kosovu to není reálné téměř vůbec. Tyto funkce jsou také hrazeny ze
  zahraničních prostředků. Také pro Srbsko je od roku 2000 organizována
  ve skromnější míře podobná pomoc a v míře ještě omezenější to
  platí i pro Makedonii a Chorvatsko. Příslib nebo odepření zahraniční
  pomoci využívají zejména USA k politickému nátlaku. Příspěvky mají
  sestupnou tendenci, zejména EU věnuje stále více prostředků na posílení
  Rumunska a Bulharska, oficiálních kandidátských zemí.
  Kromě toho od druhé poloviny 90. let funguje z iniciativy USA a EU
  několik regionálních balkánských programů, jež mají za cíl zlepšit vzájemnou
  spolupráci mezi balkánskými státy a přispívat k zvýšení hospodářské
  úrovně. Prvotním podnětem k tomu bylo hlavně obnovit spolupráci
  mezi bývalými jugoslávskými republikami. V souvislosti s nimi se
  občas hovoří o „novém Marshallově plánu“. Není to však příliš přesné.
  Marshallův plán byl založen na nevratných amerických investicích a reinvestování
  zisků z nich. Díky tomu se mohl stát motorem k nastartování
  hospodářského růstu. V případě balkánských iniciativ nic takového
  neplatí, jde se o volně spjatou směsici rozvojových projektů.
  12. Jak se tamní lidé vyrovnávají s traumaty z války?
  S traumatem z války se každý vyrovnává po svém, někdo se snaží zapomenout,
  někdo skutečně zapomene. Kdo ztratil někoho blízkého, zapomíná
  těžko. Traumatické zážitky si nesou často i ti, kteří byli v době války
  děti. Některým pomohly psychologické terapie (v prvních poválečných
  letech organizovala terapeutickou pomoc i Česká republika), jiným to,
  že se soustředili na pečlivé udržování každodenních všedních povinností
  nebo rituálů. Někteří hledají východisko ve víře, někdy i v sektářsky
  pojímané, anebo v nacionalismu, nesnášenlivosti a nenávisti.
  Lepší šanci mají obecně ti, kteří mají kolem sebe blízké lidi a komunitu
  s fungujícími mezilidskými vztahy – ať už je to rodina, sousedé,
  nebo kolegové na pracovišti. Mnoha lidem pomohl i návrat do
  zničených domovů a nutnost začít znovu. Bohužel, byla i řada takových,
  kteří se ve vypjatých válečných letech natolik fixovali na přežití,
  že nevydrželi přechod do mírových podmínek. Někteří spáchali sebevraždu,
  mnozí starší lidé předčasně zemřeli.
  Existuje několik skupin lidí, kteří si válku v sobě nesou stále. Jsou to
  hlavně vyhnanci, kteří se nemohou vrátit do svých domovů, protože
  jim v tom brání nenávist druhých. Dále jsou to lidé, kteří prožili zvláště
  těžké situace, například v koncentračních táborech, viděli zblízka
  mučení, vraždění, často byli sami mučeni. Tisíce žen byly znásilněny
  a jen málokterým se podařilo tento zážitek překonat. Zapomenout
  nemohou často také venkovské ženy, které ztratily syny – v patriarchální
  společnosti se ženy ke svým synům často velmi upínají a s jejich
  smrtí ztrácejí i smysl života. Vzpomínku na válku v sobě také živí
  desetitisíce válečných veteránů, kteří narukovali jako dospívající mladíci.
  Zažili velmi silný pocit sounáležitosti v jednotce, věřili tomu, že
  nasazují život pro spravedlivou věc, pro svůj národ, byli svědky smrti
  mnoha kamarádů. Dnes mají pocit, že jim politici lžou a podsouvají
  jim, že jejich boj neměl ten smysl, který mu vytrvale přikládají.
  13. Proč vůbec dochází v podobně uspořádaných
  zemích k takovým situacím a k projevům
  nacionalismu?
  K projevům vypjatého nacionalismu nedochází jen v zemích, jakou
  je bývalá Jugoslávie. Je to bohužel průvodní jev toho, že se na jedné
  straně formuje moderní národ, jehož příslušníci věří, že jsou spjati
  stejným původem a kulturou (což je ve skutečnosti iluze), a na
  druhé straně se formuje moderní centralistický stát. Údajný původ
  národa se dokazuje upravenou historií, v níž se zdůrazňují hrdinské
  skutky vlastního národa a jeho „vyšší kultura“ v porovnání se „zlými
  úmysly a nižší kulturou“ jiných. Centralizace státu a moci vyžaduje
  maximální identifikaci občanů se státem, a stát ji proto všemožně
  podporuje podle účelově pojatých dějin. Ideální příležitostí k centralizaci
  a posílení ústřední moci je válka. Ta se občanům předkládá jako
  náprava dějinných křivd nebo jako šíření vlastní vyšší kultury. Válce se
  přičítá i očistná funkce (tak tomu bylo za světových válek a zdaleka
  ne jen na straně fašistických mocností). Snaha o centralizaci státu
  naráží často také na podobné ambice jiných států. Národnostní
  promíšenost, jaká je třeba právě na Balkáně, samozřejmě konfliktům
  vydatně napomáhá, ale sama o sobě není jejich příčinou.
  Avšak Balkán není jediným semeništěm nacionalismu. Vlastně
  je v tomto ohledu naprosto evropský. Vždyť německé, francouzské,
  an glické, italské a další nacionalistické proudy zapříčinily první světovou
  světovou
  válku a německý nacionalismus rozpoutal zanedlouho druhou,
  ještě ničivější.
  I národy bývalé Jugoslávie prošly ničivými válkami a mnozí lidé
  poznali jejich bezvýchodnost. Poznání, že spolupráce je výhodnější než
  konfrontace, se zde však šíří mnohem pomaleji než v západní Evropě.
  Zdejší války měly jiný průběh, například neskončily jednoznačným
  vítězstvím demokratické strany nad fašistickou. Žádná z válčících stran
  nebyla zcela demokratická, i když mezi nimi byly rozdíly (nejvíc nacionalistická
  byla nejspíš srbská strana, o něco méně chorvatská a albánská,
  nejméně bosenská). Války také skončily víceméně patem. Proto je
  mnoho lidí přesvědčeno o tom, že by dnes věci byly jinak (lepší), kdyby
  jejich národ válku vyhrál. Nacionalismus je také útočištěm mnohých,
  kteří před sebou nevidí životní perspektivu. Vlastními silami si přitom
  mohou pomoci jen málo, a tak hledají viníka v jiném národě nebo národech.
  Věří ve světové spiknutí proti vlastnímu národu a vědomí jeho
  malého vlivu na světové události přebíjejí přesvědčením o jeho dějinné
  úloze. Přesto se i zde pomalu prosazuje spolupráce.
  14. Československo se rozdělilo nenásilně. To se
  v Jugoslávii nepodařilo. Proč?
  Celková atmosféra v Jugoslávii po pádu komunismu se vyznačovala
  nejistotou z budoucnosti, což posilovalo vzájemnou nedůvěru.
  Proto se také lidé utíkali k obranným reakcím a v odlišné národnosti,
  vyznání či kultuře viděli spíše ohrožení. V Československu, bez ohledu
  na vzájemné předsudky a spory, převládal v letech 1990–1992 v pohledu
  do budoucna optimismus. Rozdíl byl i v tom, že odtrhnout se
  chtěla chudší část federace (Slovensko), což bohatší část (Česko)
  mohla vnímat jako ulehčení. V Srbsku bylo odtržení Slovinska a Chorvatska
  vnímáno jako snaha odnést část společného bohatství.
  Hranice mezi Českem a Slovenskem je po staletí prakticky
  neměnná, je pevně danou jazykovou i etnickou hranicí. Nikdo nemohl
  vznášet nároky na části sousedního teritoria. Ve vztazích mezi Čechy
  a Slováky také nebyly nahromaděny historické křivdy v takové míře
  jako třeba mezi Srby a Chorvaty.
  Rozdíl je také v tom, že komunistická armáda plnila v Jugoslávii důležitou
  politickou funkci. Od druhé světové války byla budována jako opora
  režimu, od šedesátých let byla jeho základním pilířem a po smrti Josipa
  Broze Tita (1980) se stala hlavním strážcem jeho odkazu. Připravovala se
  i na možný zásah proti separatismu. Po pádu komunismu se pak nedokázala
  dost dobře zorientovat. Generalita uvažovala o nastolení vojenské vlády,
  ale nakonec se postavila na srbskou stranu, které věřila, že hájí socialismus
  a Jugoslávii. Tím jí umožnila započetí válečných operací. Československá
  armáda byla naproti tomu koncipována jen jako jeden z dílů Varšavské
  smlouvy, určený k tažení proti NATO. Pokud měla nějakou politickou funkci,
  ztratila ji brzy po roce 1989. Nenabízela se sama jako nástroj k obraně jednoty
  federace a nikdo o ní také v tomto smyslu neuvažoval.

 177. Samira Říká:

  Myslym ze tim jsem dostatecne schrnuli valku v Bosne.

 178. Samira Říká:

  Mily Pane Baciku,
  nevim jaky Koran vlastnite,nebo kde jste tuto suru schrastil,napsal jste:“Když se setkáte s nevěřícími, stínejte jim hlavy, dokud mezi nimi nezpůsobíte dostatek krveprolití. Pak je SPOUTEJTE pevnými okovy. Pak bude čas na omilostnění nebo výkupné. 47:4….
  Ale chybi tam velky detail:Ne kdyz se setkavate s nevericimi,ale s nevericimi ve valce,tudiz v boji!!!!!!!

 179. Bačík Říká:

  Samiro
  Víte, tohle na mě nezkoušejte. Neřekl bych, že u nás je zrovna velký výběr překladů Koránu. Vlastním Hrbkův překlad a tam není žádná zmínka o válce. Ale to vůbec není podstatné. Islám je totiž nepřetržitě ve válce po celou dobu své existence. Muslimové mají povinnost šířit islám, a každý, kdo se tomu vzepře, se automaticky stává agresorem a je nutno ho ve “spravedlivém” boji buď to zabít, nebo podrobit. Modelová situace – dobytí Cařihradu. Mehmed II. Dobyvatel přitáhl s vojsky k jeho hradbám a vyzval Byzantského císaře a obyvatele města ke konverzi na islám. Pokud by přijali, válka by se nekonala. V opačném případě bránili šíření islámu a tím jejich životy a majetek propadly muslimské spravedlnosti.
  Jste dost inteligentní na to, abyste před skutečností nezavírala oči. Problémem je řešení, jak z toho, aby se historie neopakovala. Zidealizovaný pohled na islám není na místě, neodpovídá skutečnosti.
  Takové je Vaše tvrzení:
  - “Islam jasne a kategoricky zakazal primitivni zvyk brat do zajeti svobodne lidi a delat z nich otroky nebo je prodavat do otroctvi”
  Kde máte ten kategorický zákaz?
  Je potřeba se vyrovnat s historickou skutečností, že Mohamed měl otroky, že islám během historie bral otroctví, jako přirozený stav věcí. Křesťané mají také na svědomí otrokářství, ale toto jednání nemá oporu v křesťanském učení a patří minulosti. Nikde v Ježíšově učení nenajdete výzvu k zajímání otroků nebo zabíjení a on sám nikdy otroka neměl. Milujte i své nepřátele… – to je poselství opravdové božské lásky. Jak se ale vyrovnat s návody k násilí v koránu?

 180. Samira Říká:

  Bacik,
  nic na vas neskousim,nemam to totiz za potrebi.
  Je to tak jak to rikam,musite cist celou suru od zacatku,aby jste pochopil.
  Hned pod 47:4 je 5/4 kde stoji dale:
  A potom je bud omilostnete,anebo je propustte za vykupne,pokud valka neodlozi sve brime.A tak budiz!
  Kdyby Buh chtel,pomohl by si sam proti nim,avsak necini tak proto,aby vas jedny druhymi podrobil zkousce.
  A Buh nedopusti,aby se ztratily skutky tech,kdoz kdoz byli zabiti na ceste Bozi.

  Jde o tedy o valku na ceste Bozi,ne ze nekde potkate nevericiho a jen tak ho proste zmlatite.Prosim
  chapejte spravne verse knihy,je to dulezite pro nase dorozumeni.

  Co se otroctvi tyce uz jsem to psala a uvedla i Sury-cetl jste to cele nebo jen vami uvedenou vetu?Toto jsou vsechno Sury s Koranu zakazujici otroctvi:4:36,2:177,9:60,24:33,90.12-14,4:92,5:89

  Muhammed nemel nikdy zadne otroky,kdo vam to rekl?V koranu zajiste nic takoveho nenajdete
  a v Hadithu take ne,ze by to nekdo dokazal je nemozne,je to pres 1000 let.Ridme se tedy jen Koranem
  a verohodnymi Hadithu od Bouchariho a Muslimina,ostatni jsou jen dohady.
  Muhamed proste nemel zadne otroky a sam to zakazoval a zavedl v Medine a Mecce jejich propusteni,zbytek
  jsem take posala jak a proc.
  Nehlede na to ze Muhamad odkoupil otroka Bilala kdyz ho zrovna chteli zavrazdit,zaplatil za nej v te dobe
  200 dirhamu(nebo co meli za menu-nevim zapomela jsem to)coz v te dobe bylo dost penez!A Bilal se prave kvuli
  tomu stal muslimem,protoze Allah zakazuje otroctvi a prohlasuje ze jsme si vsichni rovni bez ohledu
  na rasu,barvu pleti atd.Bilal by clovek,ktery jako prvni na mesite svolal Ezanem lidi k modlitbe a tim se
  stala tradice,svolavani k modlitbe z minaretu do dnes.Jak tedy muzete tvrdit,ze mel Muhamed otroky?Je to
  nelogicke v pomeru k teto udalosti.Nebo ne?
  Co se delo pozdeji a co vse ucinala Osmanska rise,nema s Muhamedem nic spolecneho,uz byl par stovek
  let po smrti.Muhamed nam take rekl,ze pouze jen ti prvni muslimove budou nasledovat tu pravou cestu islamu
  a budou pravi muslimove,takovi lide uz se v budoucni nenarodi,byli to lide,ktery nam prenechali poselstvi
  islamu a byli opravdu pravy.Myslite si snad,ze Allah akceptuje dnesni muslimy,Al-kajdu nebo jine zrudy?
  Ne zajiste ne,take neprijdou do Raje,ale 100% do pekla,tim si budte jisty.Prohlasovat takova zverstva za
  verse s Koranu je nejvetsi hrich.Nebo prohlasovat spravne,ale necinit tak je to same.
  Neni mezi nami zrovna hodne tech spravnych muslimu,ale stejne tak jako neni mezi nami moc dobrej
  krestanu nebo zidu nebo hindu atd.
  Pisete krestane maji take na svedomi otrokarstvi,ale toto patri minulosti.V islamu to snad patri k soucasnosti?
  Ja pred skutecnosti nezaviram oci,ale problem mezi nami je asi ten,ze vy ctete Koran uz od zacatku
  z negativniho pohledu,takze automaticky vidite jen spatne veci,ktere tak nejsou.Clovek nesmi odvozovat
  jen z jednoho jedinneho verse,k tomu jsou cele Sury kde je jasne vysvetleno o co se jedna.
  Dale mezi Bibli a Koranem neni az zas tak velky rozdil,mi verime ve stary zakon.
  V dobe za Muhameda muslimove nebojovali aby nekoho donutili k Islamu,bojovali za sva prava a uzemi
  ze kterych byli vyhnani,kdy byli vyhnani do pouste a tam museli nekolik let zit a nesmeli navstivit
  ani sve zeny a deti,jen proto,ze verili ze je jen jedineho Boha a odmitali verit v Bohu vytesane ze dreva.
  Bojovali za svou svobodu a mir.Nikoho nikdy nenapadli jako prvni,dokonce se nechali vyhnat z mesta
  kamenovanim a nepohli ani brvou.Buh take urcuje jak se ma bojovat a jak nakladat se zajatci s druhe strany z
  valky,nesmeji byt zabiti ani tyrani,musi se jim poskytnout dodatecna pece i jidlo.Prikazal take vraceni mrtvych
  tel nepratelu z valky a zakazal jejich zohavovani atd.Vsechno je v Koranu cerne na bilem.
  Nic neidealizuji,to jsou fakta.Nesrovnavejte neustale historije osmanu a jinych diktatoru s islamem a podivejte se
  jak to opravdu je,mi take nesrovnavame zverstva krestanu nebo zidu z dnesnim lidem,to by bylo
  nekorektni.Nezapiminejme ze vsechno zlo ma nekde koreny a nic se nedeje nahodou.Kazde zlo
  je spusobene zlem az na vyjimky kdy jsou lide posedli sami sebou nebo satanem,ale ti maji
  od Bozi lasky daleko a veri leda tak v sami sebe!Lide a Koran to jsou dve ruzne veci.
  Nesrovnavejme tedy lidi a Boha,stejne tak jako to prikazuje Bible!
  Jak se vyrovnat v nasilim v Koranu?Ja tam zadne nasily nenachazim.

 181. Pete Říká:

  Jen tak mimochodem, Amalko…
  http://www.novinky.cz/zahranicni/vychod/iracti-rebelove-podle-americanu-k-utoku-zneuzili-deti_111763_jf84i.html

 182. Bačík Říká:

  4.36 – Chovejte se vlídně k rodičům….a těm, JIMIŽ VLÁDNE VAŠE PRAVICE ….
  ToTO že zakazuje otroctví? Toto otroctví předpokládá, abych se mohl k otroku vlídně chovat, musím ho mít!
  2. 177 – Vybízí konat dobré skutky, ..otroků vykoupení…
  Vykupovat otroky není totéž, co zákaz si otroky pořizovat

  9.60 – Rci:” Mám vám oznámit něco horšího než odplatu, která je u Boha? Ti, které Bůh proklel a na něž se rozhněval a z nich učinil opice a vepře, a ti, kteří uctívají Tághúta – ti jsou v nejhorším postavení a nejdále zbloudili z cesty rovné.
  Kde je v tomto zákaz otroctví? TO JE SNAD OMYL?

  24:33 – …S těmi z otroků vašich, kteří usilují o písemnou dohodu o propuštění, uzavřete tuto dohodu, JESTLIŽE O NICH VÍTE, ŽE JE V NICH DOBRÉ….(NEZNAMENÁ TO NÁHODOU, ŽE SE JEDNÁ O MUSLIMSKÉ OTROKY?)
  - A nenuťte své mladé otrokyně, které chtějí žít jako muhsany, k nemravnosti…
  Kde je ZÁKAZ OTROCTVÍ?

  90.12-14 – Víš ty vůbec, co je to stezka vzhůru vedoucí? Otroka propuštění, …nakrmení sirotka, chudáka…
  Tady je uveden jako jeden z dobrých skutků propustit otroka. Což je jistě chvályhodné, ale NENAŘIZUJE TO ZÁKAZ OTROCTVÍ

  4:92 – A nehodí se, aby věřící zabil věřícího,leda omylem. A kdokoliv zabije omylem věřícího, vykoupí se propuštěním VĚŘÍCÍHO OTROKA, a zaplacením odškodného rodině zabitého, ledaže ta je dá, jako almužnu. Jestliže byl zabitý z lidu vám nepřátelského, AVŠAK VĚŘÍCÍ, vykoupíte se propuštěním VĚŘÍCÍHO OTROKA. Byl – li z lidu, mezi nímž a vámi je smlouva, vykoupíte se zaplacením odškodného jeho rodině a propuštěním VĚŘÍCÍHO OTROKA…….
  Takže tomuto říkáte ZÁKAZ OTROCTVÍ? Propouštět pouze VĚŘÍCÍ OTROKY a za pokání.
  A co nevěřící otroci? A co zabití nevěřícího?

  5:89 – Za nedodržení přísahy….Nakrmit, nebo ošatit deset chudáků, nebo propustit otroka.
  Dobře zařízeno. Nemuset dodržet přísahu.
  Ale co to má společného se zákazem otroctví?

  Sečteno a podtrženo: Ani jeden z Vašich odkazů nezakazuje otroctví, jako takové.

 183. Bačík Říká:

  Samiro
  …”Jak se vyrovnat v nasilim v Koranu?Ja tam zadne nasily nenachazim.”…

  …stínejte jim hlavy, dokud mezi nimi nezpůsobíte dostatek krveprolití…
  …zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, ZAJÍMEJTE JE, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy; 9:5
  A to jen tak namátkou, je tam toho daleko víc!

  Co by tam muselo být uvedeno, abyste to registrovala jako násilí?

 184. Martin Říká:

  “Muhammed nemel nikdy zadne otroky,kdo vam to rekl?V koranu zajiste nic takoveho nenajdete
  a v Hadithu take ne,ze by to nekdo dokazal je nemozne,je to pres 1000 let.Ridme se tedy jen Koranem”

  http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad's_slaves#_note-9

  Tolik k Vašemu tvrzení, už to začíná být únavné……….

 185. Samira Říká:

  unavne ano,taky mam ten pocit
  anglicky neumin a zadny clanek pod touto adresou neni jen nejake odkazy…
  pokud nejake mel,ale o tom silne pochybuji,tak to byo jeste pred zjevenim Koranu,pote co se stal muslimem
  a prorokem urcite ne
  pokud o necem vite a mate o tom nejake verohodne historicke clanky,rada si to prectu a poucim se

 186. Martin Říká:

  tady to máte i s hadítem: Sáhih Bucharí:

  Volume 7, Book 65, Number 344:

  Narrated Anas:

  Allah’s Apostle went to (the house of) his slave tailor, and he was offered (a dish of) gourd of which he started eating. I have loved to eat gourd since I saw Allah’s Apostle eating it.

  můj nepochybně velice chatrný překlad:)

  Vyprávěl Anas:
  Alláhův prorok vešel do domu svého otroka ševce a dostal mísu s dýní, kterou začal jíst. Poté, co jsem viděl Alláhova proroka jíst dýni, jsem ji jedl rád i já.

  Upozorňuji, jde o velice přibližný překlad, nicméně podstatné je toto “svého otroka”

 187. Martin Říká:

  ah….stále zapomínám, že neumíte anglicky…….pardon….

  no…naštěstí jsem Vám ten hadíth přeložil do češtiny, snad tomu tedy budete rozumět

 188. Martin Říká:

  “pokud nejake mel,ale o tom silne pochybuji,tak to byo jeste pred zjevenim Koranu,pote co se stal muslimem
  a prorokem urcite ne
  pokud o necem vite a mate o tom nejake verohodne historicke clanky,rada si to prectu a poucim se”

  takže teď už silně pochybujete a ráda si o tom přečtete, ve srovnání s tímto docela pokrok:

  “Muhammed nemel nikdy zadne otroky,kdo vam to rekl?V koranu zajiste nic takoveho nenajdete
  a v Hadithu take ne,ze by to nekdo dokazal je nemozne,je to pres 1000 let.Ridme se tedy jen”

  Můžete mi vysvětlit, proč vydáváte kategorické soudy, přestože Vaše znalosti jsou tak chatrné???

  Nechce se mi věřit, že by šlo o úmysl, spíše to vypadá na “přání otcem myšlenky”…..:)

  V dnešní době internetu totiž platí přísloví o lži a krátkých nohách dvojnásob:)

 189. Samira Říká:

  anglicky neumim a je mi to i jedno,nepovazuju to za nutne,ale hlavne ze vam to prijde vtipne jak jste to
  hezky ironicky podal,ale umim dalsich 5 reci a to me staci ke stesti…..nebudu se ucit anglicky jen proto
  ze se nam to snazi vtloukat do hlavy jako internacionalni jazyk,jsou 100-ky dalsich jazyku,ktere jsou hezci
  a zajimavejsi atd….takze si to zapomatujte,ze anglicky neumim…..zajimave ze zapominate,ja s vami diskutuju porve
  nebo snad ne?
  Dekuji za preklad,ale zadala jsem vas o historicka fakta,knihu od Bouchariho s Hadithi mam,ale nic o otrocivh,
  to ze meli sluzebne ano,coz uz jako slovo,,sevce,,samo naznacuje a byli za to placeni,takze uplne
  normalni prace-v zadnem pripade ne otrok!!!!Otroci nepracovali za penize,byly to prece otroci!
  Neco lepsiho tam nenajdete?Pokud vas mohu opet poprosit o preklad…ale nekde byt neco musi i v ceskem
  jazyce,kdyz je to tak zname a jiste ze mel Prorok otroky ne?

 190. Martin Říká:

  a ještě jednou se omlouvám za ten odkaz:-(( teprve teď jsem zjistil, že nefunguje:(

 191. Veliký Žid Říká:

  Zamýšlíme-li se nad dvěmi největšími monotheistickými lidskými náboženstvími světa a jednim opičím, dojdeme k tomu, že jsou si v ledasčems podobná, ale v řadě věcí se i liší. V některých směrech si je bližší židovství a islám (např. striktní monotheismus, bez jakékoliv pochybnosti o osobě Boha, kterou může vzbuzovat křesťanské učení o trojjedinosti), v něčem islám a křesťanství (např. názorem, že židovství je nutné ještě něčím dalším doplnit či rozvinout), v něčem židovství a křesťanství (např. respektem ke správnosti textu Bible, označované v křesťanské tradici jako Starý zákon). Rozdíly i podobnosti jsou rozmanité, přesto však existuje jedna zásadní otázka, která staví judaismus a křesťanství společně na jednu stranu a islám na stranu druhou. Je jí vztah k násilí.

  Jistě každý čtenář dokáže vyjmenovat řadu případů, kdy lidé hlásící se ke křesťanské víře, se chovali násilně a ubližovali nevinným. Takové příklady bychom našli i ve vztahu k lidem hlásícím se k židovství. Co je ale podstatné – takové jednání je porušením zásad židovské či křesťanské víry. Žid či křesťan, který zabije bezbranného člověka, který ho nijak neohrožuje, je z hlediska své víry vrah. Spáchal neospravedlnitelný zločin. Zhřešil proti lidem a zejména i proti Bohu.

  Jak je to mu však v islámu? Islám je vnitřně rozporný. Na jednu stranu jsou v Koránu pasáže vyzývající k respektu k jinověrcům či zajatcům, na straně druhé jsou zde temné texty plné nenávisti – ukládající povinnost vést džihád (tj. svaté úsilí) také mečem. Džihád má být veden do doby, než islám ovládne celý svět. Jistě, každý muslim okamžitě namítne, že slovo „džihád“ má více významů a většina z nich je mírumilovných. Je tomu tak. Ale co z toho, když jedním z významů je i „džihád mečem“? Pokud Korán explicitně povoluje šíření muslimské víry násilím, pak tento souhlas je cestou do pekel.

  Problémem islámu pak zůstává nemožnost jakékoliv reformace či odchylného výkladu, neboť podle zcela většinového muslimského názoru je Korán kniha darovaná přímo Alláhem, která je zcela dokonalá a nesmí být nijak měněna či vykládána odchylně. Džihád navěky.

  A právě tato oddanost víře, která dovoluje – ba nařizuje! – své šíření mezi jinověrce i za použití násilí, právě tato oddanost vyhloubila nepřekonatelný příkop mezi judaismem a křesťanstvím, které jsou ze své podstaty mírumilovné, a islámem.

 192. Martin Říká:

  jen tak v rychlosti….. překlad prorokova životopisu:

  “Tresty za nedodržování zákazů daných v den porážky Chajbaru byly rychlé. Na cestě zpět do Medíny byl prorokův OTROK náhodou zasažen šípem a zabit. “Řekli jsme: ‘Ať se raduje v ráji’, ale prorok odpověděl: ‘Žádným způsobem! Přísahám, že plášť, který ukradl z kořisti v Chajbaru na něm nyní hoří v pekle!’ Prorokův společník, který tato slova slyšel, k němu přišel a řekl: ‘Ó Aláhovo proroku! Vzal jsem si dva řemeny na své sandály’ a on odpoveděl: ‘Pak budeš trpět dvěma řemeny ohně’”.”

  opět si prosím všimněte slova OTROK

  http://info.pravdaoislamu.cz/index.php/2006/12/27/zivot-proroka-mohameda-20-chajbar/

  snad bude link fungovat….

 193. Martin Říká:

  “to ze meli sluzebne ano,coz uz jako slovo,,sevce,,samo naznacuje a byli za to placeni,takze uplne
  normalni prace-v zadnem pripade ne otrok!!!!Otroci nepracovali za penize,byly to prece otroci!
  Neco lepsiho tam nenajdete?”

  velice chatrná výmluva….už si naštěstí zvykám…….:) v anglickém orignále je slovo “slave”, německy “der Sklave”, jsem si jist, že překladatelé vědí co činí:)

 194. Martin Říká:

  další hadíth:

  Volume 5, Book 59, Number 541:

  Narrated Abu Huraira:

  “When we conquered Khaibar, we gained neither gold nor silver as booty, but we gained cows, camels, goods and gardens. Then we departed with Allah’s Apostle to the valley of Al-Qira, and at that time Allah’s Apostle had a slave called Mid’am who had been presented to him by one of Banu Ad-Dibbab. While the slave was dismounting the saddle of Allah’s Apostle an arrow the thrower of which was unknown, came and hit him. The people said, “Congratulations to him for the martyrdom.” Allah’s Apostle said, “No, by Him in Whose Hand my soul is, the sheet (of cloth) which he had taken (illegally) on the day of Khaibar from the booty before the distribution of the booty, has become a flame of Fire burning him.” On hearing that, a man brought one or two leather straps of shoes to the Prophet and said, “These are things I took (illegally).” On that Allah’s Apostle said, “This is a strap, or these are two straps of Fire.”

  “Allah’s Apostle had a slave called Mid’am”

  Alláhův prorok měl OTROKA zvaného Midám”

  Samozřejmě, dle Vašeho názoru šlo jistě o služebníka:)

  každopádně dobrou noc:) přecijen už se připozdívá

 195. Samira Říká:

  dobrou Martine :-)) pripozdiva a to me pripomina,ze musime do prace

 196. Bačík Říká:

  Samiro
  V reakci na Váš výrok
  …- “Islam jasne a kategoricky zakazal primitivni zvyk brat do zajeti svobodne lidi a delat z nich otroky nebo je prodavat do otroctvi”…
  Jsem prošel všechny Vámi uvedené odkazy a věci, týkající se otroctví jsem pro Vás vypsal. Ani v jednom jsem NENAŠEL KATEGORICKÝ ZÁKAZ OTROCTVÍ. Pouze to, že propuštění VĚŘÍCÍHO OTROKA se počítá mezi dobré skutky. Ale propuštění otroka předpokládá OTROKÁŘSKÝ ŘÁD.
  PŘEŠLA JSTE TO MLČENÍM, UDĚLÁTE “MRTVÉHO BROUKA?”

  Vytrvale opakujete:”..pokud nejake mel,ale o tom silne pochybuji,tak to bylo jeste pred zjevenim Koranu, pote co se stal muslimem a prorokem urcite ne.”

  Tak mě teda vysvětlete, jak jinak si vyložit význam súry:
  Proroku! Dovolili jsme ti manželky tvé, jimž jsi dal obvěnění, a ty, jichž ZMOCNILA SE TVÁ PRAVICE z těch, které ti Bůh dal jako kořist, a dále tvé sestřenice z otcovy strany a tvé sestřenice z matčiny strany, které se s tebou vystěhovaly a každou ženu věřící, jestliže se sama darovala prorokovi, chce-li se s ní prorok oženit – a to je výhradně pro tebe, nikoliv pro ostatní věřící. (33:50)
  ….ty, jichž ZMOCNILA SE TVÁ PRAVICE z těch, které ti Bůh dal jako kořist… zcela jasně vyjadřují postavení otroka.
  Svým tvrzením popíráte obsah Koránu!

  Není na čase přehodnotit zidealizovaného proroka na člověka, který je schopen konat dobro i zlo?
  Šejk Razík coby učenec univerzity Al Azhar na to přišel už dávno. A určitě znal učení islámu lépe, než my oba dva dohromady.

 197. Martin Říká:

  Pro Bačíka…

  jak vidím, mohl jsem si ušetřit mnoho času, Vámi uvedená súra opravdu jednoznačně dokazuje, že Muhammad vlastnil otrokyně.

  pro Samiru:

  vysvětlení dle Ivana Hrbka nacházející se v jeho překladu Koránu: “Verš 49/50 obsahuje první zmínky o Muhammadových konkubínách (tj. otrokyních)”

  Zmíněné si můžete přečíst na str. 761 ve výkladu k jeho překladu Koránu.

 198. Martin Říká:

  Ještě pro Samiru….

  Vaše úporná snaha dokázat nemožné:p – “Muhammad nevlastnil otroky”, alespoň dokazuje, že je Vám otrokářský systém odporný, což není tak špatné:)

  Horší by bylo, kdybyste se k Muhammadově otrokářství a k otrokářství obecně přihlásila a snažila se jej obhájit (i tací se mezi muslimy najdou).

 199. Werbel Říká:

  Že je otrokárstvo stále v moslimskom svete živé dokazuje aj aktuálny článok na odkaze:
  http://info.pravdaoislamu.cz/index.php/2007/03/21/zapomenuti-sudansti-otroci/

  Chce mi niekto odpovedať , že to čo robia sudánske moslimsko-arabské milície je neislamské? No O.K. , len teda skúste to ísť vysvetliť príslušníkom tých milícií.
  Akú odpoveď by ste od nich asi dostali?

 200. Esmeralda Říká:

  Nehovoriac o tom, že napríklad vyspelé kráľovstvo piesočných bĺch otroctvo pokladá za súčasť islamu a
  neslobodno ani len pomyslieť, že by si saudský šejk nemohol kúpiť nového žokeja na ťavu alebo nejakú
  šikovnú Indku do postele.
  kam by sme to prišli, nočakáno.
  toto je len jeden z prípadov –
  Ministr spravedlnosti letěl do Saudské Arábie ujistit, že odsouzení otrokáře bylo spravedlivé
  Úterý, Listopad 21st, 2006
  John Suthers, coloradský ministr spravedlnosti, odletěl tento týden do Saudské Arábie, aby ujistil její vládní činitele, že s Homaidanem al-Turkim bylo zacházeno spravedlivě, když byl usvědčen ze sexuálního zneužívání indonézské pečovatelky, kterou ve svém domě v Auroře držel prakticky jako vězně.

  Suthers strávil hodinu s králem Abdulahem a během týdenní cesty se také setkal s korunním princem Sultanem, saudskými novináři a příbuznými al-Turkiho, řekl v pátek jeho zástupce Jason Dunn.

  “V Saudské Arábii se tomuto případu dostalo velké pozornosti”, řekl Dunn a dodal, že velmi nepravděpodobnou cestu si vynutilo “chybné pochopení” amerického právního systému.

  Al-Turki byl v červnu v Arapahoe County usvědčen z dvanácti případů nezákonného násilného sexuálního kontaktu, jednoho případu krádeže služeb za 15 000 dolarů a věznění a konspiraci. Byl odsouzen k dvaceti letům života ve vězení.

  Al-Turki byl saudským tiskem zobrazován jako oběť zaujatosti amerického právního systému proti muslimům. Mnoho Saudů říká, že Al-Turki by ve své vlastní zemi nebyl usvědčen.

  Saudská vláda al-Turkimu poskytla 400 000 dolarů na kauci.

  Během soudu 24 letá oběť svědčila, že byla v roce 2000 přivezena do Colorada ze Saudské Arábie al-Turkiho rodinou a čtyři roky pro ně pracovala a žila s nimi. Pracovala sedm dní v týdnu a dostávala 150 dolarů měsíčně, většinu těchto peněz si ale nechávala al-Turkiho žena.

  Také dosvědčila, že al-Turki jí sebral pas a opakovaně jí sexuálně zneužíval.

  Při vynášení rozsudku al-Turki řekl, že se neomluví za “věci, které jsem neudělal a za zločiny, které jsem nespáchal”.

  “Stát kriminalizoval toto základní muslimské chování”, řekl soudci. “Hlavním bodem žaloby bylo napadat tradiční muslimské chování”.

  Mňa zaráža chovanie panej manželky – ale zrejme má mohamedánstvom natoľko vymytý mozog,
  že pokladá znásilnenie slúžky manželom za niečo normálne – ale veď to mohamedánstve vlastne normálne aj je
  PS: Mohamed mal syna Kásima, ktorého mu porodila koptská otrokyňa Mariam, slúžka jednej z jeho žien.
  celá záležitosť je popísaná v súre Zjavenie – kde sa zhruba jedná asi o toto. Dostal som chuť, síce som sľúbil, že ju
  nechám na pokoji, ale mne furt brní.. kua, ako z toho von, aha jasne… Alah mi povedal, že môžem, aj keď som sľúbil
  že nebudem sexuálne obťažovať slúžku svojej ženy.. to mám ale kamoša na vysokých miestach,
  to zírate…
  pripomína mi to jeden mormónsky vtip.
  Manžel sa snaží presvedčiť manželku, aby mu povolila ďalšie ženy…
  ona nejako nie a nie, a povedala, že keď počuje boží hlas, takže
  mu to dovolí… chodievala sa modliť do lesa,
  vykuk manžel sa vytrepal na strom, a hneď mal boží hlas ako potreboval…

  Pozdrav
  Esmé

 201. Anonymous Říká:

  Hezka pohadka Esmeraldo,jako z 1000 a 1 noci :-))
  musim rict ze me nikdo z vas neprsvedcil ze mel Muhammad otroky,o tom bylo to tema mimochodem Esme.
  Clanky ktere pochazi z protiislamskych webu neakceptuji!!!! Jen historicky dolozene!!!!
  Rikejte si tomu jak chcete,ale nepriznam neco pokavad to tak neni nebo neuvidim dukaz.Mimochodem
  co ma otroctvi spolecneho s pravou rukou?
  No,ale jde vam to pekne,tak jako prekrucovani vseho.Uz me to prestava bavit,je to porad to same dokola,
  nudne rozhovory a bez logiky,pardon.
  Nema to fakt s vama cenu,stejne budete omylat porad dokola to same,navic kdyz jste tu sami,bez nas
  dvou muslimek,moc nepokecate,takze k cemu vam ty diskuze bez muslimu jsou ci budou to nevim.
  Asi se nudite ze nemate nic lepsiho na praci.Uz me to fakt nebavi,nazivejte si to treba,ze se branim pravde,ze
  jsem naivni,ze nereaguji atd….je to v podstate jedno a to me staci.Hlavni je ze mi v to verite.Vy si verto v to
  sve a je vyresene…..
  Dobrou noc a mejte se….

 202. Esmeralda Říká:

  Prečo, ja to podložené mám….
  sex s otrokyňou:
  66:4
  hadísy:
  Buchari, diel 3, kniha 43, číslo 648.
  podobne
  Muslim, diel 3, číslo 3511
  a ešte raz Buchari 3.43.648, 7.62.119
  plus súra Tahrim 3.43.648, 7.62.119
  ako vidíte, všetko je podložené dokonca tými najtuhšími hadísami…
  takže, Samira či Amal, preštudujte si,,,
  a môžeme diskutovať ďalej… a teraz mám zasa pochybnosti ja, či si prečítate niečo,
  čo neukazuje uctievaného takmer svätého Dona Mo v tom najlepšom svetle…
  a čo sa týka vlastníctva otrokov Donom Mo:
  Ibn Qayyim al-Jawziyya, kniha Zad al-Ma’ad, 1, p160 – prečítajte si o čiernom otrokovi,
  ktorého vlastnil Mo… zaujímavé počtenie…
  takže, milá zlatá, čítajte, študujte…
  aspoň sa na vás niečo nalepí
  Pozdrav
  Esmé

 203. Bačík Říká:

  Samira
  ……co ma otroctvi spolecneho s pravou rukou?……
  Vidím, že jste to nedočetla celé:
  ….ty, jichž ZMOCNILA SE TVÁ PRAVICE z těch, které ti Bůh dal jako kořist…
  Pokud ukořistím a zmocním se člověka, tak jsem z něj udělal otroka. Není svobodný, patří mi.

  Opravdu stojíte o to, prožít život v imaginárním světě? Vždyť naše námitky Vás nutí hledat odpovědi a obráceně. A to je dobře, všichni se tak dostáváme blíž k pravdě. Člověk by měl svůj životní postoj umět obhájit, útěk nic nevyřeší.
  Přiznám se, že Vaše příspěvky pro mě měly velkou výpovědní hodnotu. Přestože pocházíme ze stejné kultury, jak strašně je vzdálený islám od křesťanství, a jak se navzájem neznáme.

  U muslimů je pocit vděčnosti vůči Bohu podstatou uctívání (cibada). Pocit vděčnosti je tak důležitý, že nevěřící se nazývají “káfir”, což znamená “ten, kdo popírá pravdu” a také “ten, kdo je nevděčný”.
  Nazývá – li muslim křesťana “káfir”, nic není tak vzdáleno pravdě. Já mám pocit vděčnosti vůči Bohu a celým svým životem se mu neustále snažím děkovat chválit. A stejně mě muslim nazve KAFÍREM. Nejsem nevděčný a nepopírám pravdu. Cožpak si muslimové neuvědomují, jak hrozný hřích nevíry tím páchají, když se přidružují k Bohu a osobují si právo Boha soudit lidská srdce?

 204. Werbel Říká:

  “Clanky ktere pochazi z protiislamskych webu neakceptuji!!!!Jen historicky dolozene!!!!”
  Proti gustu žiadny dišputát , Samira.
  Avšak , keby ste nebola predpojatá a predsa si len tie “protiislamké články” prečítala , zistila by ste , že všetky tvrdenia v nich sú doložené odvolávkou na nezávislé zdroje , mnohokrát aj islamského povodu. To o Vašich príspevkoch sa zasa až tak s istotou tvrdiť nedá – i keď napríklad Vaša analýza situácie na Balkáne bola celkom zaujímavá , napriek tomu , že zdroj svojich informácií ste zasa neuviedla.
  Prajem veľa pohody.

 205. Esmeralda Říká:

  Werbel má pravdu…
  ale ja som optimista, a možno sa raz aj mohamedánky naučia pracovať so zdrojmi…hlavu na to majú, otázka je, či na to majú aj chuť.
  jeden nikdy nevie.
  Pozdrav
  Esmé

 206. Amal Říká:

  Esmeralda:

  Otroctví bylo v dobách proroka(nmbž) hluboce zakořeněno v tehdejší společnosti a dotýkalo se všech
  společenských celků.Otroky měli muslimové,nemuslimové,evropané,arabové atd.a otroctví něšlo zrušit
  ze dne na den.Byl to právě islám,který se proti otroctví ohradil, který bojoval proti otroctví.Zotročení
  svobodného člověk a prodání ho je v islámu velikým hříchem. Korán jasně nařizuje zacházet s otroky
  důstojně a propuštění otroků je velikým skutkem. Důkaz o tom,že islám a otroctví se neslučují jsou
  následující verše:
  90:12-17, 2:177, 24:33, 9:60, 58:3,5:89,4:92
  Jediná forma otroctví,která byla povolena bylo zajetí bojovníků
  nepřátelských armád-válečných zajatců a i ti měli možnost se vykoupit či být vyměněni za muslimské zajatce.
  Sám prorok propustil okolo 60 ti otroků a stejně tak učinili i pozdější chalifové,kteří otroky propouštěli či
  vykupovali a následně propouštěli. Teď trošku z jiného soudku: V Evropě bylo otroctví zrušeno až s
  příhodem humanismu, někdy v 18.století. Co mi například řeknete k tomu,že Evropané,když osidlovali
  ameriku dováželi hromadně miliony černochů z Afriky,aby otročili na plantážích evropských farmářů za
  příšerných podmínek? Islám zacházel s otroky s mnohem větším respektem než američané s černochy či
  než jak bylo zacházeno s otroky či válečnými zajatci v období středověku. Evropané si stále hrají
  na humanisty na největší ochránce lidských práv a zbrojí proti islámu,ale ruku na srdce: Byla to Evropa,která
  spáchala např.genocidu indiánu,rozpoutala 2 světové války,nemluvě o inkvizicích v dobách středověku,
  křížáckých výpravách,upalování žen apod. Chtělo by to zamést si před vlastním prahem než začnu kritizovat.

 207. Arne Říká:

  Amal zase lžete až se od vás práší. “Otroctví v Evropě bylo zrušeno někdy v 18.století”.
  Opravdu se směju vaší ignoranci. Otroctví v Evropě zmizelo po pádu říše římské v 6.století. Středověk
  sice znal jiné formy nesvobody, ale v žádném případě se nejednalo o otroctví.
  Co se osidlování Ameriky, koloniálního otroctví (mimo evropu), pálení čarodějnic, 2 světových válek
  apod týče? Co vám k tomu řekneme?
  Inu ANO máte pravdu, je to temná historie evropských dějin, nikdo to nepopírá, nikdo to
  neobhajuje, ALE je to HISTORIE!. Otroctví v islámu je však SOUČASNOST, viz Mauretánie, Sudan, SA
  , a jiné. Takže tady laskavě neoblbujte jaký je islám pokrokový v otázce otroctví. Vy stále porovnáváte
  minulost evropy se současností islámu což je neporovnatelné. Zkuste vysvětlit proč to islám dotáhl se svou
  “pokrokovostí” do takov0ho srabu v jakém je dnes. Shrnuto a podtženo, Evropa si před svým prahem
  už dávno zametla. Teď se ale zase trochu zasvinila barbarským, středověkým kultem zvaným
  ISLÁM, takže bude třeba opět trochu poklidit.

 208. Samira Říká:

  Arne prekrucujete jako vzdy!!!!!
  Nema cenu s vami se o tom bavit!
  prala bych vam vsem na par mesicu jit zit do nektereho muslimskeho statu a pak by jsme pokecali!
  Uz by jste se nikdy do cech mozna ani nevratil.
  Kritizovat nekde z koutku nebo z poza pocitace pod jinymi jmeny vam jde,ale jako typicti cesi by jste urcite
  ani nevylezl kdyby to nutne bylo a delali by jste ja nic ja muzikant!
  jen bla bla bla bla ale skutek utek…….Jdete tedy do zemi kde vladne diktatura a pomozte lidem at muzou zit
  svobodne jako vy,strhnete takovou vladu a nasadte normalniho prezidenta,no do toho,ne jen porad
  tlachat a pomlouvat muslimy,to vam jde,ale nic vic…..

 209. Arne Říká:

  Samiro
  ujišťuji vás že v islámském státu jsem byl a velice rád jsem se vrátil domů do Čech.
  Expert na Bla bla bla jste tady rozhodně Vy. Pouze emocionální “výkřiky” bez faktické argumentace.
  Přání u vás vždy otcem myšlenky. Ale copy+paste vám jde dobře.
  Nicméně přeju hezký víkend. Ať žije svoboda, pryč s totalitou.

 210. Arne Říká:

  Samira píše : Uz by jste se nikdy do cech mozna ani nevratil …
  Tak to jste vystihla přesně. Pokecat si v islámský zemi kriticky o islámu opravdu znamená
  teměř jistotu se domů hned tak nevrátit, Ha ha :-))))

 211. Amal Říká:

  “Otroctví v Evropě zmizelo po pádu říše římské v 6.století. Středověk
  sice znal jiné formy nesvobody, ale v žádném případě se nejednalo o otroctví.”

  Zrušení otroctví v jednotlivých evropských zemí:

  Švédsko: 1335 (ale až roku 1847 v kolonii of St. Barthélemy)
  Portugalsko: 1761
  Anglie a Wales: 1772 jako důsledek Somersettova případu
  Skotsko: 1776 jako důsledek Wedderburneského případu
  Francie (poprvé): 1794-1802, týkalo se všech kolonií
  Britské impérium: 1833, týkalo se všech kolonií (s účinností od [[1. srpen|1. srpna 1834; ve Východní Indii od 1. sprna 1838)
  Dánsko: 1848, týkalo se všech kolonií
  Francie (podruhé): 1848, týkalo se všech kolonií
  Nizozemí: 1863, týkalo se všech kolonií
  ( zdroj: wikipedia)

  Nevolnictví ( trošku lepší forma otroctví) bylo zrušeno např. na českém území až v roce 1781 a v
  Evropě bylo zrušeno v letech 1771-1918.
  Nevolník je odvozen od slova “servus”,což latinsky znamená v podstatě otrok.Jednalo se o nucené práce
  poddaných nevolníků na polích, platili renty,nemohli se ženit bez povolení pána aj.

  Formy otroctví dále přetrvávaly i během 20.století např. v SSSR

  Otroctví zaznamenalo svůj boom v dobách kolonizace okolo 15.století,kdy Evropané masově dováželi
  černochy do Ameriky,aby otročili na plantážích.Otroctví bylo v USA zrušeno až v roce 1865.

  “Inu ANO máte pravdu, je to temná historie evropských dějin, nikdo to nepopírá, nikdo to
  neobhajuje, ALE je to HISTORIE!. Otroctví v islámu je však SOUČASNOST, viz Mauretánie, Sudan, SA”

  Vy tu rozebíráte dobu proroka a kritizujete jeho dobu ve které bylo otroctví běžnou součástí tehdejší
  společnosti a týkalo se všech náboženských a etnických skupin,jakmile já kritizuji historii Evropy,tak argument
  je: To je historie….Otroctví v Africe je problém,ale nezaměňujte prosím otroctví africe s nálepkami
  otroctví v islámu.Nevolnictví v Africe se týká všech skupin-náboženských i etnických a existuje jak v
  muslimských tak i nemusimských státech.Je to dáno především celkovou sociálně-ekonomickou situaci
  v Africe.V případě,že někdo zotročuje svobodné lidi,je to v přímém rozporu s islámem a k takovému chování
  jednotlivců nemohu nic říct. To je stejné,jako kdybych si vzala nedávný případ z Rumunska,kdy kněz
  ukřížoval mladou dívku,která poté zemřela. Vezmu si tento případ a řeknu,že celé křesťanství je zločinné?Z islámského hlediska je otroctví( dle koránu a hadisů) v rozporu s učením islámu.Nemůžete každou špatnou věc či událost, která se objeví v muslimském světě automaticky svádět na islám
  samotný.

  “Zkuste vysvětlit proč to islám dotáhl se svou
  “pokrokovostí” do takov0ho srabu v jakém je dnes”

  Kde jste vzal,že muslimský svět je ve srabu? Samozřejmě,že jsou v muslimském světě chudé a málo
  vyspělé stáy,podobně jako jsou v Asii či v latinské americe a africe. Kdo vám prosím vštěpuje do hlavy,že
  evropa je něco “hoch”? Ano,z chudých muslimských států přijíždějí do Evropy imigranti za prací, podobně
  jako přijíždějí z jihovýchodní asie či býv.SSSR. To je dáno ekonomickou situací zemí z kterých pocházejí.Jenže
  do takových emirátů přijíždí denně několikanásobně více imigrantů než do Evropy. Jeďte se podívat třeba
  do Dubaje,do Bahrainu,Qataru,Kuvajtu a uvidíte,jak je islámský svět ve srabu. Než začala občanská válka,
  např.Beirut byl výstavní město,to samé i Baghdád v 80.letech.Znám dost arabů,co studovali v Čechách a
  odjeli po studiich právě např.do Emirátů. V čem jste y tak dokonalí? Nezlobte se na mě,ale vezmu-li jen
  Českou Republiku. Mladé dívky se tu chovají jako děvky, večer se projít po ulici,to znamená narazit na
  ožraly,dealery drog,narkomany či prostitutky, veřejná doprava-to radši no comment,zvláště po 22.hodině,
  přijet jako turista na hlavní nádráží,to nevím,jestli se pozvracet hned nebo až za chvílí,po chodníkách,kam
  člověk šlápne,tam psí výkaly, špína aj. Místo skutečných problémů,které by měl stát řešit,jako např.bytová
  politika mladých lidí, zabezpečení seniorů,zdravotnictví,školství aj.se tu řeší otázky typu,jestli kouřit či
  nekouřit na zastávkách hromadné dopravy nebo jestli povolovat sňatky homosexuálů,premiér státu se chová
  jako poslední hospodský hulvát,který kromě toho,že zvedne prostředníček či pošle novináře někam,neumí
  nic,slavná křesťanská strana,která má bránit tvz.křesťanské hodnoty má ve svém čele člověka obviněného
  z korupce,ale koryt se drží pevně aj. A místo investic pro lidi se investuje na nesmyslné války v Iráku či
  Afganistánu a co řekne USA,je evangelium. Německo , zvlášt potom jeho východní část je na tom v mnohém
  ještě hůře než ČR. Evropa už dávno není tím,co bývala.Možná,kdybyste se dostal např.do té Dubaje,zpátky
  by se vám nechtělo zpět, máte tam více imigrantů než je původní obyvatelstvo a nikomu to nedělá problémy,jako
  dělají muslimové vám v Evropě.
  PS: Můžu se zeptat v jaké muslimské zemi jste byl?

 212. Arne Říká:

  Ze stejného zdroje: http://en.wikipedia.org/wiki/Slavery#Arab_Empire
  -In Islam, the Qur’an accepts and endorses the institution of slavery, and Muhammad owned slaves (his actions are religiously binding through the Hadith). The slavery endorsed by the Qur’an limited the source of slaves to those captured in war and those born of two slave parents.[26] The Qur’an considers emancipation of a slave to be a meritorious deed, yet nationwide emancipation did not occur in Muslim lands until post-WWII, with pressure exerted by Western nations such as Britain and France to secularise. Some Islamic nations have been among the last to outlaw slavery.
  Již jsem řekl že neobhajuju evropské otrokářství, je to nelichotivá historie Evropy dávno překonaná,
  Nebylo postaveno na žádné ideologické doktrýně tak jako v případě islámu.
  Nesouhlasím že současné africké otrokářstvínemá nic společného s islámem. Naopak vychází
  z něj a je jím podporováno. Pokud bylo formálně otroctví zrušeno v islámských státech a to až
  v průběhu 19 a 20 století, tak to bylo jen a pouze na základě tlaku právě ze strany západu. Tak asi tak.
  Byl jsem v Egyptě, dojmy: Chaos, bordel, kravál, nepořádek, bída, miliony analfabetů. Nebýt pyramid
  tak bych si ten výlet odpustil, ale ty nepostavili ani muslimové ani arabové že.

 213. Arne Říká:

  Co se Dubaje, Kataru, Emirátů atd. týče, nepochybuju o tom že jsou to bohaté země, a že se tam
  dobře žije. Ale položte si otázku na čem je to bohatství postaveno.
  Třeba dojdete také k závěru že to není výsledkem schopností a tvůrčí činnosti jejich obyvatel
  a už vůbec ne islámu, nýbrž jen a pouze na těžbě ropy. A nebýt západu, tak by ani o ní nevěděli.
  Odečtete li ropu je islámský svět zoufale zaostalý, HDP všech islámsých zemí se po odečtu ropy
  rovná cca HDP Dánska. Zkuste se zamyslet proč asi? -Moje odpověď- Inu rozvinuté a rozvíjející se země, mezi které počítám i Čínu a jihovýchodní asii nemají islám! Jako občance bývalé ČSSR, nevím sice kolik je vám let, ale jistě jste zažila období reálného socialismu, by vám paralela mezi komunismem a islámem měla být jasná. Tam kde je společnost dušena dogmatickou, neměnnou ideologií není žádný pokrok

 214. Amal Říká:

  Arne:

  Korán se zmiňuje o otroctví, ovšem dle samotných veršů či autentických hadisů ho nikde přímo neschvaluje,
  pouze stanovuje podmínky,jak s nevolníky zacházet, že s nimi má být zacházeno s respektem,že mají
  dostávat jídlo,šaty,možnost vykoupení se či být vyměněny za válečné zajatce jiných států.Že se nevolnictví
  týká především válečných zajatců podporuje i ten článek z wikipedie,který jste uvedl (he slavery endorsed by the Qur’an limited the source of slaves to those captured in war and those born of two slave parents).
  Kde přesně v Koránu naleznete pasáž,která otroctví schvaluje nebo nařizuje?
  V dobách,kdy Korán vznikl bylo otroctví celosvětových fenomenem a i Bible hovoří o otroctví.
  Zde máte například výčet biblických textů,které se vztahují k otroctví a zdaleka není zacházení s otroky
  dle Bible tak mírné.
  http://www.answering-christianity.com/slaves.htm

  “Nesouhlasím že současné africké otrokářstvínemá nic společného s islámem. Naopak vychází
  z něj a je jím podporováno”

  Jak je otroctví v islámu podporováno? Na základě čeho konkrétně?
  Jak tedy vysvětlíte,že v Africe otroctví existuje i v nemuslimských státech? Tam je podpořeno čím?

  “Byl jsem v Egyptě, dojmy: Chaos, bordel, kravál, nepořádek, bída, miliony analfabetů.”

  Za to může islám? Nemusel jste jet až do Egypta,vždyť takové Řecko nebo části Španělska, to je stejný
  bordel a kravál jako ten Egypt a to jsou státy EU.

  “Odečtete li ropu je islámský svět zoufale zaostalý”

  Primárně rozvinutost každého státu souvisí s nerostným bohatstvím o které se vždy vedly spory od nepaměti.
  Uhlí,ocel,železná ruda,zlato,diamanty,ropa….všechny tyto komodity byly po léta zdrojem bohatství.Vždyt
  jeden z hlavních důvodů.přoč si evropa držela kolonie bylo právě jejich bohatství.Samozřejmě,že odrazovým
  můstkem pro rozvoj těchto států byla ropa,to nikdo nepopírá,ale dnes např.HDP Dubaje je pouze z 5%
  závislé na těžbě ropy,proudí tam investice,Dubaj je na 1.místě v reexportu aj. To platí o každém
  světovém regionu. V Evropě máte státy vyspělé a pak máte státy jako třeba Ukrajina či Bělorusko,které
  již tak vyspělé nejsou. Tvrdit,že islám brzdí pokrok je hloupost,pak tedy nevím proč je třeba latinská amerika
  v chaosu,že se tam krade,bují prostituce,obchod s drogami apod.,pak nevím proč neislámské části afriky
  jsou na tom tak,že lidé nemají ani co jíst a nemluvě třeba o hinduistické indii,kde rodiče z chudinských čtvrtí
  či venkova často záměrně mrzačí vlastní děti,aby mohly žebrat! (děje se něco takového v muslimském světě?)

 215. Pete Říká:

  Prispevky nasich muslimskych dopisovatelek a dopisovatelu a jejich obhajcu
  mam ve velke oblibe. Maji totiz mnohem vetsi vypovidaci hodnotu nez tisic clanku.
  Kdyz se Samira zacala ohanet ‘’protiotrockyma’’ surama, tak ji to Bacik propmtne vratil s citaty, ktere JEDNOZNACNE NEODSUZUJI otroctvi, jak jak se nam snazi byti podsouvano. A hle – Samira mlci. Asi je zadumciva-:).

  No a ani jsme se nenadali, a uz tu mame stejne radoby-argumenty ve stejnem kontextu od Amal.
  Namatkou:
  24:33 – Those who cannot afford to get married shall maintain morality until GOD provides for them from His grace. Those among your servants who wish to be freed in order to marry, you shall grant them their wish, once you realize that they are honest. – Zkracene – ti otroci, kteri si preji se zenit/vdavat by meli byt propusteni. Toto, ze ma byt “důkaz o tom,že islám a otroctví se neslučují”???

  Nebo toto:
  [4:92] No believer shall kill another believer, unless it is an accident. If one kills a believer by accident, he shall atone by freeing a believing slave, and paying a compensation to the victim’s family, unless they forfeit such a compensation as a charity. If the victim belonged to people who are at war with you, though he was a believer, you shall atone by freeing a believing slave. If he belonged to people with whom you have signed a peace treaty, you shall pay the compensation in addition to freeing a believing slave. If you cannot find* a slave to free, you shall atone by fasting two consecutive months, in order to be redeemed by GOD. GOD is Knower, Most Wise.
  Ci-li strucne – verici by nemel zabit jineho vericiho, pokud se ovsem nejedna o nehodu. Pokud se tak stane, mel by to dotycny odcinit propustenim otroka.
  Opet nadherny priklad – dekujeme, Amal.
  Secteno a podtrzeno – jen tak dal vazene dopisovatelky. Naprosto zretelnym zpusobem zde demonstrujete, jak dokaze islam dusevne zmrzacit cloveka.

  P.S. Mozna by stalo zato, takoveto muslimske “argumenty” z diskuzi posbirat, doplnit zminovanymi citaty a publikovat jako jakysi almanach. Mohl by z toho byt bestseller.

 216. samira Říká:

  mlcim,protoze to nema cenu se neustale dohadovat o tom samem!
  Vypsala jsem vsechno co proti otrokarstvi svedci v islamu,ale opet jste se to snazili vyvratit,kdyz neakceptujete
  co se pise v Koranu,ale presto zase s koranu vybyrate veci ktere se vam hodi a snazite se je nutit a a chapat
  jinak,nema to cenu.Nemam hadavou povahu a leze me to silne na nervy.
  Diskuze muzete pozbirat a jeste si je jednou poradne precist,mozna se vam rosviti-dobry napad BRAVO!
  bestseller s toho udelat muzete,pokud nas pozadate o svoleni zverejnit nase clanky jeste jinde atd,nebo vas
  muzeme zazalovat,tak se to v demokraticke evrope dela ne?Samozrejme neujdete placeni procent,ktere
  nam nalezi ze? :-)) Ale ne nebojte na to mi vam kaslem.Takze do toho,treba z vas bude milionar,antiislamistu je dost,takze si radi poctou pane obchodniku.

  Arne jak jste prisel na to ze v Asii neni Islam???? Precte si neco o Asii prosim!!!!
  Skoro v kazdem state na celem svete najdete alespon par % muslimu,ne pristehovalcu,ale myslym tim
  tamni obyvatelstvo!
  Jinak Amal rekla uz take za me to co bych napsala i ja a je to pro inteligentiho cloveka prijatelne a logicke.
  Jsem rada ze mate z nasich prispevku radost,coz chapu,bez nas by tu byla nuda ne?
  Porad se ohanite jak je evropa skvela,ale sami vite co se o Cechach povida a jak to tam funguje viz Amal.

  Prestete si treba takovou sexualni prirucku jak se ma zena a mlada nevesta chovat,pred jeste 100 lety z CZ,ani Koran nehlasa takove hovadiny!

 217. Pete Říká:

  Samiro,
  1.) Ty veci jste z koranu vybrala Vy, ne my.
  2.) Vami vybrane verse vubec nesvedci proti otrokarstvi.
  3.) Co se rika o Cechach? Pracovne jsem procestoval jako kontraktor pulku Evropy, momentalne ziju v Londyne, amuzu Vam s klidnym svedomim rici, ze prakticky vsude nas predchazi povest velice ‘smart peope’. A taky jsem presvedceny,ze v Cechach to funguje o dost lepe nez napriklad v UK, nebo treba v Egypte.
  4.) “Prestete si treba takovou sexualni prirucku jak se ma zena a mlada nevesta chovat,pred jeste 100 lety z CZ,ani Koran nehlasa takove hovadiny! ” Tohle je perlicka. Jinymi slovy uznavate, ze koran hlasa hovadiny, sice ne takove, jako prirucka ‘o mlade neveste’ pred 100 lety v u nas, ale hlasa. Zase diky.

  P.S. Milionar uz jsem. ;-)

 218. Esmeralda Říká:

  To Amal and Samira:
  viete kedy bolo zrušené otroctvo v Saudskej Arábii?
  v roku 1962 – dobre čítate, ani nie pred 50 timi rokmi…
  takže, ak už Saudi nevedia, čo je v koráne, tak potom kto….
  mimochodom, porušenie pôstu v ramadáne sa trestalo prepustením otroka…
  pokiaľ viem, v európe už v 14 storočí otroctvo prakticky neexistovalo, a nevoľníctvo pomaly upadalo.
  čo sa rozhodne nedá povedať o mohamedánstve..
  nehovoriac o tom, že jedine z otrokov sa neplatil zakat… takže to bola forma podnikania, ktorá
  bola oslobodená od náboženskej dane.. a preto sa tak aj rozrastala..
  nehovoriac o tom, že otrokyňa porodila znovu ďalšieho otroka, hoci aj syna/dcéru svojho pána, ktorý si tak
  mohol zvýšiť svoj majetok ich odpredajom.
  Samira…
  povedali ste mi, citujte hadísy, ktoré to potvrdzujú – máte ich tam celú kopu,
  a to som ešte zabudla jeden, kde Mohamed zaplatil za otrokyňu 7 tiav.
  takže…
  zrejme ste si ich pozreli, a nedokážete ich vyvrátiť – súdim podľa vašej reakcie.
  bohužiaľ, umenie argumentácie vám zrejme zostalo skryté.
  a práca s prameňmi tak isto.
  viete koľko patentov prihlásili Česi? a koľko Saudskí barbari?
  celá saudská veda je zrejme zavýjanie z minaretu…
  nuž, od vás je skutočne ťažké čakať vecnú argumentáciu…
  ešte posledná perlička..
  “Pýtate sa a islam odpovedá”,kniha od Dr. ‘Abdul-Latif Mushtahari,generálny nadriadený a vedúci homiletiky na univerzite Azhar University, hovorí (pp. 51,52),

  “Islam does not prohibit slavery but retains it for two reasons. The first reason is war (whether it is a civil war or a foreign war in which the captive is either killed or enslaved) provided that the war is not between Muslims against each other – it is not acceptable to enslave the violators, or the offenders, if they are Muslims. Only non-Muslim captives may be enslaved or killed. The second reason is the sexual propagation of slaves which would generate more slaves for their owner.”

  Islam nezakazuje otroctvo, ale udržiava ho z dvoch dôvodov. Prvým dôvodom je vojna (či už občianska vojna alebo vojna v zahraničí, kde sa zajatci buď zabíjajú alebo predávajú do otroctva), za predpokladu, že sa nejedná o vojnu moslimov proti moslimom, nie je prípustné zotročiť útočníkov, alebo obrancov, pokiaľ sú to moslimovia. Iba nemoslimskí zajatci môžu byť zotročení. Druhým dôvodom je zvyšovanie počtu otrokov ich rozmnožovaní, čo vygeneruje viac otrokov pre ich vlastníka:
  z tohto dôvodu mužov pobili, a ženy odpredali do otroctva…
  v dieli 31. na strane 81 sa píše…
  je zákonné zotročiť alebo zabiť neveriaceho, alebo jeho potomka.

  Toto sú mená Mohamedových mužských otrokov: Yakan Abu Sharh, Aflah, ‘Ubayd, Dhakwan, Tahman, Mirwan, Hunayn, Sanad, Fadala Yamamin, Anjasha al-Hadi, Mad’am, Karkara, Abu Rafi’, Thawban, Ab Kabsha, Salih, Rabah, Yara Nubyan, Fadila, Waqid, Mabur, Abu Waqid, Kasam, Abu ‘Ayb, Abu Muwayhiba, Zayd Ibn Haritha, a tak isto čierny otrok Mahran,ktorého premenoval Mohamed na Safina (`loď’).

  toto sú mená otrokýň, patriacich Mohamedovi:
  Salma Um Rafi’, Maymuna dcéra Abu Asiba, Maymuna dcéra Sa’dova, Khadra, Radwa, Razina,
  Um Damira, Rayhana, Mária, koptská kresťanka…´

  Toľko k vašim elokvenciám, že Mohamed nikdy otrokov nevlastnil…
  na živenie takého počtu ľudí bolo treba mať slušný príjem a majetok.. takže toľko k skromnému prorokovi.
  slušný výpočet na človeka, ktorý údajne žil skromne a takmer v chudobe…

  Tvrdíte, že zopár moslimov je v každom štáte, akože pôvodných obyvateľov.. haha
  takže koľko pôvodných moslimov je na Islande? alebo napríklad na Slovensku..
  keď nerátame tých pár zahraničných študentov, ktorí sa tu oženili, tak asi nikto…

  Samira, my sme tu stále optimisti, a veríme, že raz budete argumentovať aj k veci.
  možno už budem v dôchodku, ale hádam sa toho dožijem..

  Pozdrav
  Esmé

 219. Pete Říká:

  “..viete kedy bolo zrušené otroctvo v Saudskej Arábii? v roku 1962″

  A v Mauretanii dokonce v roce 1980 – tj. pred 27 lety.

  Dodatek: 99.84% obyvatel Mauretanie jsou muslimove (abych hned eliminoval argumenty typu “Nevolnictví v Africe se týká všech skupin-náboženských i etnických a existuje jak v muslimských tak i nemusimských státech)

 220. Arne Říká:

  Samiro, jako vždycky, já o voze, vy o koze, zřejmě máte delší vedení. Neříkal jsem že v Asii není žádný islám. Říkal jsem
  že v rozvinutých a rozvíjejících se zemí jihovýchodní asie rozuměj východní a jižní, nejsou
  islámské země. Které jsem měl na mysli, tady Japonsko, Čínu, Tchaiwan, Singapur, Thajsko, Koreu.
  Jsou to země vycházející s budhistické a konfucionistické kultury, tedy kultury která
  nevzývá kult agrsivního vraha, nýbrž klade důraz na duchovní rozvoj jedontlivce, pracovitost,
  respekt k životu, tedy obdoba evropsého humanismu a naprostý kontast k islámu.
  Když porovnáte tyto země s vyslověně islámskými z této oblasti jako třeba Pakistán, Bangladéš, Indonésie tak to je nebe a dudy. Howgh.

 221. Arne Říká:

  Oprava: že rozvinuté a rozvíjející se země východní a jižní Asie nejsou islámské země.

 222. Bačík Říká:

  Samiro
  Klasická sbírka islámského práva Umdat al-Salik, “Opora poutníkova”, jejíž anglický překlad byl v roce 1991 certifikován nejvyšší autoritou sunnitského islámu, egyptskou univerzitou al-Azhar, jako “v souladu s vírou a praxí ortodoxní islámské společnosti”:

  O-9.13
  Když je zajato dítě nebo žena, stávají se činem zajetí otroky, a ženino manželství je automaticky zrušeno.
  O-9.14
  Když je zajat dospělý muž, Chalífa (def: O-25) zváží zájmy (O: islámu a muslimů) a rozhodne mezi zajatcovou smrtí, otroctvím, propuštěním bez platby, nebo propuštěním výměnou za peníze nebo za muslimského zajatce drženého nepřítelem. Pokud se zajatec stane muslimem (O: dříve, než Chalífa vybere jednu ze čtyř možností), pak nemůže být zabit, a je zvolena jedna ze zbývajících tří možností.

  Zdůrazňuji!
  V roce 1991 certifikováno nejvyšší autoritou sunnitského islámu, egyptskou univerzitou al-Azhar.

  Tolik k islámu a otroctví.
  Samotný islám pochází dílem ze židovství, dílem z křesťanství a násilný díl je přínosem Mohameda. Díky prvním dvěma je v islámu také jiskra spásy a mezi muslimy jsou lidé konající dobro, ale nad celým islámským světěm leží prokletí „falešného proroka“. Ti lidé trpí nesvobodou, ale je hlavně na nich udělat si pořádek ve vlastní zemi.
  Je typické, že muslimští atentátníci se rekrutují až z další generace imigrantů, kteří se už narodili v Evropě. Konzumním způsobem života u velké části Evropanů oprávněně pohrdají a to je utvrzuje v jejich nadřazenosti. Přesvědčení, že šířit islám po celém světě světí jejich prostředky.
  Pravdou také je, že spousta muslimů toto násilí odmítá a jsou přesvědčeni, že Aláh po nich vyžaduje konat jen dobro. Proti takovým nelze mít námitek.
  Ale co s násilím v Koránu? Nevidím světlo na konci tunelu.

 223. Esmeralda Říká:

  Samira, nenapadlo vás, prečo bolo otroctvo oficiálne zrušené až tak neskoro?
  nebude to tým, že islam túto inštitúciu všestranne podporuje?

  druhá vec, tieto vaše extempore a offtopic reakcie sa obvykle objavujú, keď chýbajú argumenty.
  je to typická psychologická reakcia obrany proti hanbe – prenos na iné osoby…
  odrazu nie je dôležité, že neokážem vyvrátiť to, čo sa tu píše, ale budem sa rozčuľovať nad smeťami na hlavnej stanici alebo nad oblečením mladých dievčat – ako keby tieto veci nejako súviseli..
  chabý pokus o zachovanie vlastnej tváre…
  prípadne tvrdiť, že tieto verše sú vytrhnuté z kontextu…no, hľadať v koráne nejaký logický kontext je problém sám o sebe, pretože žiadny nemá a nikdy nemal….nehovoriac o tom, že je plný chýb – gramatických, počtových, slohových. historických a mnohých iných.
  Nechajme otroctvo na pokoji… pretrepali sme to dostatočne.,,

  ale venujme sa niečomu zaujímavejšiemu – odvolaniu a náhrade veršov v koráne..
  zaujímavé je, že v SZ ani NZ sa takéto veci nevyskytujú – Samira, prosím, mohli by ste nám , nepoučeným vysvetliť na nejakom konkrétnom prípade, prečo bolo nutné nejaké konkrétne odvolanie a zmena veršov?
  a čo tak prípadne Uthmánovská redakcia koránu a jeho preškrtanie? je
  to ešte vôbec božie slovo po takýchto zásahoch?

  S pozdravom
  Esmé

 224. Amal Říká:

  Arne:

  Nesouhlasím že současné africké otrokářstvínemá nic společného s islámem. Naopak vychází
  z něj a je jím podporováno

  Nikdo nepopírá, že Korán nezná slovo otroctví,zná. Jednotlivé súry či hadisy se ovšem zaměřují spíše na to,
  jak se s otroky má zacházet, že s nimi má být jednáno s respektem,mají právo na jídlo,šaty,možnost vykoupení se,
  či možnost být vyměni, viz.npř.

  Abu Huraira reported Allah’s Messenger (may peace be upon him) as saying: “When the slave of anyone amongst you prepares food for him and he serves him after having sat close to (and undergoing the hardship of) heat and smoke, he should make him (the slave) sit along with him and make him eat (along with him), and if the food seems to run short, then he should spare some portion for him (from his own share) – (another narrator) Dawud said:” i. e. a morsel or two”. 4097. (Translation of Sahih Muslim, The Book of Oaths (Kitab Al-Aiman), Book 015, Number 4096)”

  Narrated Al-Ma’rur: “At Ar-Rabadha I met Abu Dhar who was wearing a cloak, and his slave, too, was wearing a similar one. I asked about the reason for it. He replied, “I abused a person by calling his mother with bad names.” The Prophet said to me, ‘O Abu Dhar! Did you abuse him by calling his mother with bad names You still have some characteristics of ignorance. Your slaves are your brothers and Allah has put them under your command. So whoever has a brother under his command should feed him of what he eats and dress him of what he wears. Do not ask them (slaves) to do things beyond their capacity (power) and if you do so, then help them.’ (Translation of Sahih Bukhari, Belief, Volume 1, Book 2, Number 29)”

  Nikde v koránu není otevřeně napsáno, že je otroctví přímo podporováno, vychází ovšem z doby ve kterém
  Korán vznikl, nedá se srovnávat dnešní doba a doba před více než 1500 lety. Stačí si vzít Bibli a naleznete
  spoustu pasáží k tomuto tématu, ano, i Bible otroctví zná a nezachází s otroky příliš mírumilovně…

  Exodus 23:12 “Six days do your work, but on the seventh day do not work, so that your ox and your donkey may rest and the slave born in your household, and the alien as well, may be refreshed.”
  Exodus 21:32 “If the bull gores a male or female slave, the owner must pay thirty shekels of silver to the master of the slave, and the bull must be stoned.
  1 Peter 2:18 “Slaves, submit yourselves to your masters with all respect, not only to those who are good and considerate, but also to those who are harsh.”

  Bible se dokonce zmiňuje o možnosti zotročování dětí:

  Leviticus 25:44-46 “Your male and female slaves are to come from the nations around you; from them you may buy slaves. You may also buy some of the temporary residents living among you and members of their clans born in your country, and they will become your property. You can will them to your children as inherited property and can make them slaves for life, but you must not rule over your fellow Israelites ruthlessly.”

  ( viz. http://www.answering-christianity.com/slaves.htm)

  Tvrdíte-li, že otroctví je fenomenem islámu, potom nechápu, proč existuje i v nemuslimských částech
  Afriky, proč existovalo ještě donedávna v SSSR či v Latinské Americe. Korán přirozeně reaguje na společnost
  která existovala v pohanské Arabii,kdy před příchodem islámu, měla žena stejná prava jako např.osel.a
  stanovuje tomuto tehdejšímu fenomenu nějaké mantinely, nešlo, podobně jako v křesťanství, zrušit otroctví
  ze dne na den,ale islám ničím přímo toto nepodporoval.Nikde neexistuje žádný verš či autentický hadis,který
  by tvrdil, že je otroctví nějakým dobrým skutkem.

  ” Co se Dubaje, Kataru, Emirátů atd. týče, nepochybuju o tom že jsou to bohaté země, a že se tam
  dobře žije. Ale položte si otázku na čem je to bohatství postaveno.
  Třeba dojdete také k závěru že to není výsledkem schopností a tvůrčí činnosti jejich obyvatel
  a už vůbec ne islámu, nýbrž jen a pouze na těžbě ropy”

  Samozřejmě, že bohatství těchto státu je primárně založeno na nerostném bohatství. Vždyť sama Evropa
  vedla války,aby získala nerostné bohatství.Proč si Evropané drželi kolonie? Jedním z hlavních důvodů bylo
  právě ono nerostné bohatsví. Těžba ropy těmto státům pomohla,jenže dnes např HDP Dubaje je pouze
  asi z 5% závislé na ropě. Tak to funguje v každém regionu. Jsou státy,které jsou bohaté,protože hold
  mají nerostné bohatství, dříve to bylo uhlí, ocel, zlato,diamanty, dnes dominuje ropa a tyto státy bohatly
  díky tomu. V každém regionu existují státy bohaté a chudé.Jestli si všimntete,tak do těchto států ( Perský
  záliv) dnes proudí obroské investice, např.emiráty dominují mimojiné v reexportu,masově se rozvíjejí služby,
  turistický ruch aj. Ropa pomohla ekonimku vybudovat,pomohla vytořit infrastrukturu, pracovní místa,jenže
  dnes už neplatí,že by státy GCC byly závislé jen na ropě.Zajímavý článek:https://www.internationalmonetaryfund.org/external/pubs/ft/med/2003/eng/fasano/index.htm

  “Inu rozvinuté a rozvíjející se země, mezi které počítám i Čínu a jihovýchodní asii nemají islám! ”

  Islám nemá většina Afriky, co třeba taková Indie? Tam např.lidé z chudiských čtvrtí či venkova záměrně
  mrzačí děti,aby mohly žebrat a o tom bordelu ani nemluvim.Existuje něco takového někde jinde? Co
  Latinská Amerika? Čína je rozvinutá jen v městech, např.Peking,Hongkong,Šanghai,Macao aj.,ale zajeďte
  si na čínský venkov,co státy býv.SSSR? Takže asi za vším nebude stát jen a jen islám….

 225. Amal Říká:

  “Nesouhlasím že současné africké otrokářstvínemá nic společného s islámem. Naopak vychází
  z něj a je jím podporováno”

  Podporuje-li podle vás islám otroctví, proč tedy existuje
  i v nemuslimských částech afriky? Proč existovalo v SSSR a Číně či latinské americe ještě donedávna?Nikdo netvrdí, že islám a korán nezná slova jako otrokářství, zná je,protože vznikal v dobách,kdy otroctví,
  zvláště potom v pohanské arábii,kde žena měla stejnou hodnotu jako např.osel(před příchodem islámu)
  bylo naprosto normální. Nelze sronávat dobu před 1500 lety a současnost.Islám ovšem stanovil i v této
  otázce jasné mantinely, ja se má k otrokům chovat a jak s nimi zacházet, tím ovšem neznamená, že otroctví
  přímo podporu nebo snad staví jako nějaký dobrý skutek.Vezmu-li např.jiné dobové texty, Bibli, zjistíme,
  že i Bible tento pojem zná a že rozhodně otroctví nijak nezakazuje.V mnoha případech jsou biblické
  texty mnohem horší než koránské ohledně otroků.
  Např.

  Exodus 21:20-21 “If a man beats his male or female slave with a rod and the slave dies as a direct result, he must be punished, but he is not to be punished if the slave gets up after a day or two, since the slave is his property.”

  Deuteronomy 24:7 “If a man is caught kidnapping one of his brother Israelites and treats him as a slave or sells him, the kidnapper must die. You must purge the evil from among you.” ( ps: to znamená,že izraelita má větší
  hodnotu než ostatní, dle Bible)

  Exodus 23:12 “Six days do your work, but on the seventh day do not work, so that your ox and your donkey may rest and the slave born in your household, and the alien as well, may be refreshed.”
  ( člověk na stejné úrovni jako osel?)

  Exodus 21:32 “If the bull gores a male or female slave, the owner must pay thirty shekels of silver to the master of the slave, and the bull must be stoned. (but not to death)”

  Příklady otroctví dětí
  ————————–
  Leviticus 25:44-46 “Your male and female slaves are to come from the nations around you; from them you may buy slaves. You may also buy some of the temporary residents living among you and members of their clans born in your country, and they will become your property. You can will them to your children as inherited property and can make them slaves for life, but you must not rule over your fellow Israelites ruthlessly.”

  Philemon 15-19 “Perhaps the reason he was separated from you for a little while was that you might have him back for good no longer as a slave, but better than a slave, as a dear brother. He is very dear to me but even dearer to you, both as a man and as a brother in the Lord. So if you consider me a partner, welcome him as you would welcome me. If he has done you any wrong or owes you anything, charge it to me. I, Paul, am writing this with my own hand. I will pay it back not to mention that you owe me your very self.

  Takže ano, i Bible otroctví zná a nazývá tu někdo křesťany otrokáře? Korán stanovil, že se s otroky musí
  zacházet s respektem, musí dostávat najíst a napít, musí dostávat oblečení,možnost být vykoupeni či
  vyměněni.např.

  “When the slave of anyone amongst you prepares food for him and he serves him after having sat close to (and undergoing the hardship of) heat and smoke, he should make him (the slave) sit along with him and make him eat (along with him), and if the food seems to run short, then he should spare some portion for him (from his own share) – (another narrator) Dawud said:” i. e. a morsel or two”. 4097. (Translation of Sahih Muslim, The Book of Oaths (Kitab Al-Aiman), Book 015, Number 4096)”

  Narrated Al-Ma’rur: “At Ar-Rabadha I met Abu Dhar who was wearing a cloak, and his slave, too, was wearing a similar one. I asked about the reason for it. He replied, “I abused a person by calling his mother with bad names.” The Prophet said to me, ‘O Abu Dhar! Did you abuse him by calling his mother with bad names You still have some characteristics of ignorance. Your slaves are your brothers and Allah has put them under your command. So whoever has a brother under his command should feed him of what he eats and dress him of what he wears. Do not ask them (slaves) to do things beyond their capacity (power) and if you do so, then help them.’ (Translation of Sahih Bukhari, Belief, Volume 1, Book 2, Number 29)”

  Narrated Abu Musa Al-Ash’ari: “The Prophet said, “Give food to the hungry, pay a visit to the sick and release (set free) the one in captivity (by paying his ransom).” (Translation of Sahih Bukhari, Food, Meals, Volume 7, Book 65, Number 286)”

  viz. http://www.answering-christianity.com/equality.htm

  ” Co se Dubaje, Kataru, Emirátů atd. týče, nepochybuju o tom že jsou to bohaté země, a že se tam
  dobře žije. Ale položte si otázku na čem je to bohatství postaveno.
  Třeba dojdete také k závěru že to není výsledkem schopností a tvůrčí činnosti jejich obyvatel
  a už vůbec ne islámu, nýbrž jen a pouze na těžbě ropy”

  Samozřejmě, že bohatství těchto států je primárně založeno na těžbě ropy,jenže je naprosto přirozené pro
  každý region,že státy či oblasti,které mají lukrativní nerostné bohatství jsou bohatší než ty,které ho nemají
  a musejí ho dovážet,to platí i pro Evropu,vždyt to byla Evropa,která vedla díky nerostnému bohatství
  války,proč si evropa držela kolonie? Jedním z důvodu bylo právě přírodní bohatství.Ropa pomohla těmto
  státům vybudovat infrastrukturu,ekonomiku,zajistit pracovní místa a prosperitu,ale rozhodně dnes už
  neplatí,že jsou tyto státy závislé jen na ropě.Vždyť např.HDP Dubaje je jen asi z 5% závislé na těžbě ropy.
  Do těchto států proudí miliardové investice,domiují např.v reexportu,masově se rozvíjejí služby,které jsou mnoha
  oblastech na mnohem vyšší úrovni než v Evropě,rozvíjí se turistický ruch,sport aj. Takže ano, primárně
  to byla ropa,stejně tak jako v každém jiném regionu jsou státy bohaté a státy chudé a ty dříve chudé státy
  se vždycky “odpíchly” hlavně díky přírodnímu bohatství.Samotná EU vznikla díky snaze vybudovat volný
  trh uhlí a oceli,které tenkrát byly lukrativními komoditami. Zajímavý článek: https://www.internationalmonetaryfund.org/external/pubs/ft/med/2003/eng/fasano/index.htm

  Inu rozvinuté a rozvíjející se země, mezi které počítám i Čínu a jihovýchodní asii nemají islám!

  Čína je bohatá jen ve městech, zajeďte se podívat na čínský venkov.Co taková indie,kde mrzačí vesničané
  či chudina záměrně své děti,aby mohly žebrat? Znají toto muslimské státy? Co latinská Amerika? Co Afrika,
  která rozhodně není 100% muslimská? Takže za vším asi islám nebude…

 226. Samira Říká:

  Esmeraldo nevim o jakem preskrtani Koranu mluvite???????
  Koran je jen jeden a samozrejme nikdy preskrtan ani pozmenen NEBYL!!!!
  Mi mame narozdil od krestanu Koran jen jeden Bible jsou 4 RUZNE!!!!!
  Jinak napiste co jste o tom kde nasla,muzem si o tom neco napsta.
  Jinak co se otrokarstvi tyce jsem napsala uz dost a stojim si za svym.
  Jinak neni to z me strany zadna obrana proti hanbe,ale nemam chut vsechno opakovat 100 krat,je to nudne
  a unavne,ja o koze vy o voze……
  Ja hajim jen neco v co verim a za co se nemusim stydet,takze prosim……nechte si sve psychologicke vylevy!!!

 227. Bačík Říká:

  Korán neobsahuje žádné myšlenky, které by už nevyjádřili jiní. Všechno morální učení Koránu je samozřejmé a všeobecně přijímané. Jeho příběhy jsou vesměs převzaty z literatury židovské nebo křesťanské ? vždyť Mohamed se na svých cestách do Sýrie setkával jak s rabíny, tak s mnichy. Jiné pocházejí od národů ?Ád a Thamúd?. Nicméně v oblasti morálního vyučování nelze Korán považovat za zázračný. Mohamed opakoval principy, na které již přišlo lidstvo dříve a na nejrůznějších místech. Konfucius, Buddha, Zarathuštra, Sokrates, Mojžíš a Ježíš už podobné věci vyslovili. Mnohé z povinností a rituálů islámu jsem převzaty z praxe, kterou pohanští Arabové převzali od Židů.

  “Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi.” 9:29

  Takže muslimové mají křesťany a Židy PONIŽOVAT!
  Jak může miliarda lidí na světě slepě věřit, že toto je BOŽÍ VŮLE?

  Samiro, budu se za Vás a Amal modlit, aby vám Bůh otevřel oči a poznaly jste jeho skutečnou vůli. Hájení násilí to určitě není. Nemusíte číst čtyři Bible, já vím jen o jedné. Ale nezaškodilo by, kdybyste se seznámila se SKUTEČNOU KRÁSOU NÁBOŽENSTVÍ, které Vaši předkové nerozvážně odhodili. Moji předkové nazývali křesťanství POKLADEM VÍRY. Proč asi?

 228. Esmeralda Říká:

  To Samira:
  no, zasa ste sa vyhli otázke o vedeckej úrovni Sado Barbárie…
  bohatý štát, ktorý nerobí absolútne nič…ešte aj tá Argentína, ktorá každých 7 rokov skrachuje má laureáta nobelovky za medicínu… všetky tie parádne budovy v dubaji, katare, sado barbárii vyprojektovali a postavili nemohamedáni…
  a to je podstatné :)))
  aspoň že už nám tu nemútite hlavu s tým, že prorok nevlastnil otrokov… vidíte, ako málo viete o tom vašom prorokovi?
  tak isto nekomentujete to, že sexuálne obťažoval svoje otrokyne…
  asi aj to vám pripadá normálne…
  či klasicky, čo nemôžem poprieť, o tom čuším…

  To Amal – áno, je pravda že otroci sa spomínajú aj v biblii…ale hovorí sa aj o prepustení otrokov,
  o tom že tak ako ich páni majú nárok na svätenie sviatočného dňa….
  tak isto sa ujdený otrok nemal vrátiť k pánovi – pokiaľ pán poranil otroka, otrok bol oslobodený….
  pokiaľ otrok prestúpil na židovskú vieru, mal nárok na prepustenie ako rodený žid…
  prijatie islamu v ničom neuľahčilo život otroka…
  pokiaľ otrok ujde, dopúšťa sa zločinu neviery… zaujímavé, nie?
  a čo je ešte zaujímavejšie, vzhľadom na to, že aj otrok môže prijať vieru, a tým rozhodnúť o svojej spáse, neskoršie rabínske autority ako aj cirkevní otcovia usúdili, že v tomto sú si ľudia rovní, čiže neexistuje odôvodnenie otroctva vychádzajúce z nižšej intelektuálnej a duševnej kapacity otroka. správne usúdili, že zotročenie je proti božím zákonom….a ako také musí byť zrušené..

  tak isto biblia nepripúšťa peňažné odškodnenie za vraždu – čím vlastne korán umožňuje zabitie, pokiaľ máte na to samozrejme dosť peňazí….toľko k spravodlivosti… Mojžišov zákon nepozná peňažné odškodnenie za vraždu – vrah musí zomrieť, niet možnosti sa vykúpiť. je možné odpustenie trestu smrti iba v prípade zabitia z nedbalosti – úkladná vražda nenájde zástancu ani pri oltári…
  čím v podstate zakladá rovnosť všetkých ľudí – Gen 9, 4-6. na rozdiel od 2:178
  Vám, kteří věříte, jest předepsán zákon krevní msty za zabití: muž svobodný za muže svobodného, otrok za otroka, žena za ženu. A bude-li komu sleveno něco bratrem jeho, pak nechť následován je zvyk uznaný a budiž zaplacení přijato s dobrou vůlí. A toto je ulehčení a milost od Pána vašeho; kdo pak přestoupí toto nařízení,
  tomu dostane se trestu bolestného.
  nikde sa nehovorí, že to musí byť ten, kto zabil…
  Ibn Kathir tvrdí, že tento verš bol odvolaný 5:45.- táto ája samozrejme nesprávne cituje Exodus .. no, obvyklé koránske zmätky, kde sa verše pridávajú a odvolávajú ako na bežiacom páse…
  nehovoriac o tom, že mohamedán nesmie byť zabitý za vraždu neveriaceho,
  ako dokladá Buchari v nasledovnom (Sahih Al-Bukhari, Diel 9, kniha 83, číslo 50; cf. diel 1,
  kniha 3, číslo 111; diel 4, kniha 52, číslo 283)mohamedán nesmie byť popravený za vraždu neveriaceho:))
  skvelá islamská spravodlivosť, len čo je pravda… Sunan Abu Dawud, kniha 39, číslo 4515
  a každý, kto tvrdí opak, bude prekliaty alahom aj anjelmi. pozri aj Sunan Abu Dawud, kniha 39, číslo 4491
  takže alah netresce rovnako, ale v závislosti od sociálneho postavenia vraha, nie obete… znechucujúce
  a odporné – Boh kresťanov a židov povedal – kto preleje krv, bude preliata jeho krv.
  koniec, šlus…žiadne cirkusy s blood money a podobne…

  čo sa týka mrzačenia detí pre žobranie – asi ste neboli v Egypte….
  alebo ste nevystrčili nos z luxusného hotela…

  To Samira – preškrtanie a odvolávanie v koráne:
  vidíte, zasa vám niečo imám nepovedal:) opýtajte sa ho, čo je musfah – chýbajúce časti koránu…
  (nechápem, ako sa mohlo stratiť Božie slovo, ak sa stratilo, tak to nie je božie slovo)
  viď as-Suyuti, Al-Itqan fii Ulum al-Qur’an, S.524,525
  kde sa píše It is reported from Ismail ibn Ibrahim from Ayyub from Naafi from Ibn Umar who said: “Let none of you say ‘I have acquired the whole of the Qur’an’. How does he know what all of it is when much of the Qur’an has disappeared? Rather let him say ‘I have acquired what has survived
  Bolo oznámené od Ismaila ibn Ibrahim z Ayyub z Naafi od Ibn Umara, kto povedal : Nech nikto nehovorí, že má celý korán. ako môže vedieť, či má všetko, keď sa veľa z koránu stratilo – nech povie “Získal som to, čo prežilo”
  o tejto veci sa píše v súbore
  Sahih Muslim, Vol. 2, p.501 tak isto dokladá stratu niekoľkých veršov…
  tak isto je veľmi zaujímavá “Doktrína odvolávania”, vychádzajúca z 2.106 – to alah oznamuje svoje večné zákony, alebo momentálne právne úpravy, ktoré sa menia v priebehu pár mesiacov či rokov? a znovu problematická 85.22
  takže, čo bolo pôvodné a čo bolo odvolané? viď 16.101

  ďalej – Uthmanova redakcia koránu (nikto nezmenil ani SZ ani NZ)
  prvé zápisy jednotlivých súr sa objavovali už za mohamedovho života… prvú kolekciu súr, zvanú neskôr korán zhromaždil Abu Bakr, s pomocou Zaid ibn Thabit, jedného z pisárov, ktorí zapísali niekoľko mohamedových zjavení…
  pričom sa nerozlišovali verše, ktoré nadiktoval sám mohamed a tie, ktoré poskytli jeho spoločníci …
  devatnásť rokov po smrti mohameda sa stal Uthman tretím kalifom…
  a došlo k nasledovnej situácii: mohamedáni mali viac koranických kódexov s odlišným obsahom – pričom
  Utman zničil tú verziu, ktorú kompiloval Abu Bakr, a zachoval vlastnú verziu koránu, vychádzajúcu z práce Zaid ibn Thabit
  ktorý pridal do už existujúceho korpusu verše…
  viď Sahih al-Bukhari, Vol.4, p.466 a iné… bohužiaľ, iné kódexy sa zničiť úplne nepodarilo, a tak existujú rôzne čítania toho istého textu..
  nehovoriac o tom, že vlastným rozhodnutím spojil dve súry… viď Ahmad, Tirmidhi

  takže toľko k mohamedánskym elokvenciám, že korán jediný bol zachovaný celý a nepoškodený.. (nehovoriac o kozách, ktoré zožrali súry, keď na ne nikto nedohliadal kvôli mohamednovmu pohrebu.

  Pozdrav
  Esmé

 229. Samira Říká:

  Ale dekuji pane Bacik,ale opravdu se za nas nemusite modlit,to za vas uz delaji nase rodiny a blizci,ale pokud ano
  necht vas za to Buh pozehna,ale musim vam take rict,ze nam uz Buh oci otevrel,mi jeho skutecnou vuli zname
  a pro nas je nase nabozenstvi opravdu krasne,nasi predci nic neodhodil,Buh seslal Dzibrila k Mohamedovi,aby
  dokoncil knihu Bozi,protoze se to drive nepodarilo dokoncit jinym,pres Jezuse nam uz velkou cast seslal,ale lidmi
  byla dosti pozmenena,proto tedy dalsi prorok!Ackoliv si to nepripoustite,jsme vlastne vsichni stejne viry,jen
  nekteri zustali u tich starych verzi a nekteri nasledovali tu posledni uplnou.Ve skutecnosti verime vlastne v jednoho Boha.
  Krestanstvi je pokladem viry,tak jako zidovstvi a islam,vsechno je dohromady jedna vira.
  Jak psala Esmeralda,nic v Koranu nikdy nebylo pozmeneno!U Bible bohuzel ano,proto tedy dalsi prorok!
  Bohuzel je par verzi Bible,ktera je tedy ta prava pane Baciku a ktery smer krestanstvi je ten pravy?Krestanstvi,
  ortodoxni,reformni,rimskokatolicka a nebo jina?(o sektach ktere se z toho vyvinuli nemluvim)U nas je to Sunna,tedy nasledovnici proroka Muhammeda,ale ktere je to prave
  v krestanstvi,vzdyt vsichni veri v Jezise,ale kazdy nejak jinak.I mi mami v islamu Siity a Alevity,ale ty neveri
  v proroka Muhammeda jako jednoho proroka v Islamu,ale u krestanstvi opravdu nevim.
  Jinak k te Bibli,byla sepsana nebo radeji rekneme prepsana nebo pripsana…..a to Matheusem,Markusem,
  Lukasem a Johannesem.Cetla jsem o tom dost,takze to vim jiste.
  Takze vase otazka zustava Proc asi?

 230. Samira Říká:

  Esmeraldo byla jste na Mohamedovu pohrbu,ze jste videla kozy jak zerou sury?To co tu pisete je naprosto primitivni
  a o cem nemas ani pojem.Ale dulezite je mit pocit nekoho strapnit a pocit ze jsi nam to zas enandala ze?Omyl,
  tve psani jsou jen blbe domenky nebo neco co jsis kde precetla.Mi verime jen v to co nam prorok predal a hadithi
  od khalifu tod vse,vse co prislo pote jsou jen domenky obycejnych lidi,nikoliv od boha.Mimo jine Koran byl sepisovan
  jeste za zivota Mohameda s jeho dohlizenim,po jeho smrti bylo dopsano jen par veci ktere rekl pred smrti.Po jeho smrti
  se sepisovali uz jen Hadithi.Mimochodem Esmeraldo jake viry jsi ty?pokud to neni tajne.

 231. Martin Říká:

  vraťme se k otroctví a otázce “proroka” Muhammada jakožto otrokáře….

  Číslo sury: 4, Název sury: Ženy, Arabský název: Al-Nisa´, Verš: 3
  Bojíte-li se, že nebudete spravedliví k sirotkům. . . berte si za manželky ženy takové, které jsou vám příjemné, dvě, tři a čtyři; avšak bojíte-li se, že nebudete spravedliví, tedy si vezměte jen jednu nebo ty, jimiž vládnou pravice vaše. A tak se nejlépe vyhnete odchýlení.

  Číslo sury: 4, Název sury: Ženy, Arabský název: Al-Nisa´, Verš: 24
  A (jsou vám zakázány také) muhsany mezi ženami kromě těch, jichž zmocnily se vaše pravice a to je vám předepsáno Bohem! A vedle toho je vám dovoleno, abyste si hledali manželky pomocí jmění svého jako muži spořádaní, nikoliv prostopášní. A za to, co jste užívali s těmito ženami, dejte jim jejich odměnu podle ustanovení. A nebude pro vás hříchem, na čem se vzájemně dohodnete po stanovené době – a Bůh je vševědoucí, moudrý.

  Číslo sury: 4, Název sury: Ženy, Arabský název: Al-Nisa´, Verš: 25
  Kdo z vás se nemůže pro nedostatek prostředků oženit s věřícími muhsanami, nechť vezme si z těch, jimiž vládnou vaše pravice, věřící dívky; a Bůh zná dobře vaši víru, a že patříte jeden k druhému. Ožeňte se s nimi se svolením jejich lidí a dejte jim jejich odměnu podle uznaných zvyklostí jako muhsanám, a nikoliv jako prostopášnicím nebo jako těm, jež mají milence. A když se stanou muhsanami a dopustí se potom hanebnosti, nechť jejich trestem je poloviční trest příslušející muhsanám. A to je pro ty z vás, kdož obávají se, že dopustí se prohřešku, avšak budete-li trpěliví, bude to pro vás nejlepší. A Bůh je odpouštějící, slitovný.

  Číslo sury: 4, Název sury: Ženy, Arabský název: Al-Nisa´, Verš: 36
  Ctěte Boha a nepřidružujte k Němu nic! Chovejte se vlídně k rodičům, příbuzným, sirotkům, chudým, sousedovi pokrevně spřízněnému i cizímu, příteli ze sousedství a jdoucímu po cestě Boží a těm, jimiž vládne vaše pravice! Bůh věru nemiluje ty, kdož jsou domýšliví a vychloubační,

  Číslo sury: 16, Název sury: Včely, Arabský název: An-Nahl, Verš: 71
  Bůh dal jedněm z vás přednost před druhými v podílu na živobytí; avšak ti, jimž přednost byla dána, nedávají z podílu svého těm, jimž pravice jejich vládne, aby si tak byli rovni. Což popírat chtějí dobrodiní Boží?

  Číslo sury: 24, Název sury: Světlo, Arabský název: An-Núr, Verš: 31
  A řekni věřícím ženám, aby cudně klopily zrak a střežily svá pohlaví a nedávaly na odiv své ozdoby kromě těch, jež jsou viditelné. A nechť spustí závoje své na ňadra svá. A nechť ukazují své ozdoby jedině svým manželům nebo otcům nebo tchánům nebo synům nebo synům svých manželů nebo bratřím nebo synům svých bratří či sester anebo jejich ženám anebo těm, jimž vládne jejich pravice, nebo služebníkům, kteří nemají chtíče, anebo chlapcům, kteří nemají pojem o nahotě žen. A nechť nedupou nohama, aby lidé postřehli ozdoby, které skrývají. A konejte všichni pokání před Bohem, ó věřící, snad budete blažení!

  Číslo sury: 30, Název sury: Byzantinci, Arabský název: Al-Rúm, Verš: 28
  On uvádí vám podobenství o vás samých: máte snad mezi těmi, jimž pravice vaše vládne, společníky v tom, co jsme vám uštědřili, takže jste si v tom rovni? Bojíte se otroků svých tak, jak bojíte se navzájem? Takto činíme znamení Naše srozumitelnými pro lid rozumný.

  Číslo sury: 33, Název sury: Spojenci, Arabský název: Al-Ahzáb, Verš: 50
  Proroku! Dovolili jsme ti manželky tvé, jimž jsi dal obvěnění, a ty, jichž zmocnila se tvá pravice z těch, které ti Bůh dal jako kořist, a dále tvé sestřenice z otcovy strany a tvé sestřenice z matčiny strany, které se s tebou vystěhovaly a každou ženu věřící, jestliže se sama darovala prorokovi, chce-li se s ní prorok oženit – a to je výhradně pro tebe, nikoliv pro ostatní věřící. A víme dobře, co jsme jim již uložili ohledně jejich manželek i těch, jichž zmocnily se pravice jejich, aby na tobě nebylo viny. A Bůh je odpouštějící, slitovný.

  Myslím, že i bez výkladu lze pochopit, že ty (ti) jimž vládnou pravice jsou otrokyně (otroci)…..

  Milá Samiro, chcete snad popírat Korán ?;) :p

  Zatím jste jen nepříliš úspěšně klličkovala, případně, jak řekl pan Bačík, hrála mrtvého brouka…..

 232. Samira Říká:

  Martine,dekuji za napsane sury,ale i presto tyto Sury NERIKAJI NIC O TOM ZE BY OTROKARSTVI POVOLENE BYLO!!!!
  Pletete si to cele,ano jimz vladnou vase pravice znamena otrokyne,ale POZOR,pise se ze se s nimi muzete ozenit,
  to samo o sobe vyklada ze se uz v te dobe snazili otrokarstvi zrusit,tim ze se stavali zenami,nebo je vykoupili,nebo
  propousteli!!!! Reknete me kde jinde si brali muzi sve otrokyne?????????????????NIKDE!!!!!! Chovali se k im jako
  ke psum!!!!!
  Muhammad timto zacal zakaz o otroctvi,v teto dobe bylo tezke neco takoveho ze dne na den zakazat,proto se to delo
  takto pomalu ale cilene temito ruznymi prikazy,za par let se docililo toho ze otrokari vymyzeli a zustali pouze
  jako pracovnici,kteri byli placeni za uklid a dalsi…to uz ale neni otrokarstvi ze?Takze vladnou vase pravice,neznamena
  take lide kteri jsou ve vasich sluzbach.Buh nach naucil chovat se k timto lidem stejne jako k ostatnim,
  jedli to co vsichni a onlikali se stejne a pri modlitbach v mesitach take pospolu.V cirkvich tomu tak nebylo,chudi
  nesmeli do kostela na mse s bohatymi…..V islamu se vzdy modlili lide spolu bez ohledu na bavu pleti nebo
  postaveni!!!
  Vidite,sam ste sury vypsal,precetete si je jeste jednou a zamyslete se do hlouby co to znamena!
  Martine neklickovala jsem nikam,kdyz se podivate na me predtim vyse uvedene clanky o otroctvi jsem vse uz napsala
  a nehraju mrtveho brouka,jen se mi nechce hrat neustale to same,mi neco napisem a 20 lidi pise dokola stejne to same
  a nesnazi se pochopit co piseme,nekdy mam pocit ze to ani nectou.
  Koran nepopiram,ale 100% v nej verim!!!!! Rozdil mezi nami je v tom ze vy ho chapete jinak a uz pri otevreni k nemu
  citite odpor,takze logicky vsehcno vidite jinak a cerne.Mi si oran vykladame jinak nez vy a to je ten podstatny
  problem.
  Takze otazka nebyla jestli v te dobe za Muhammeda otrokari byli,ale psala jsem o tom ze otrokarstvi bylo jim
  postupne ruznymi metodami zakazano,samozrejme ne vseichni se tim ridili a dodnes neridi,ale to uz je jine tema,
  to nema s islamem a Prorokem nic spolecneho,tema bylo o necem jinem.takze kdo se vyhyba pravde ja nebo vy?

 233. Martin Říká:

  “Muhammed nemel nikdy zadne otroky,kdo vam to rekl?V koranu zajiste nic takoveho nenajdete
  a v Hadithu take ne,ze by to nekdo dokazal je nemozne,je to pres 1000 let.Ridme se tedy jen Koranem
  a verohodnymi Hadithu od Bouchariho a Muslimina”

  “musim rict ze me nikdo z vas neprsvedcil ze mel Muhammad otroky,o tom bylo to tema mimochodem Esme.”

  “Mimochodem
  co ma otroctvi spolecneho s pravou rukou?”

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  “ano jimz vladnou vase pravice znamena otrokyne”

  Fajn, vidím jistý pokrok…….

  Ale aby bylo jasno, já se s Vámi nepřu o otroctví v Islámu (alespoň zatím ne), nýbrž o to, měl-li Muhammad otroky…nic více, nic méně…..

  Původním cílem mého posledního příspěvku bylo jednoznačně dokázat, že “ti (ty) jimž vládnou vaše pravice” opravdu jsou otroci, či otrokyně a tím pádem i “prorok” Muhammad byl vlastníkem otroků….,

  Úmyslně jsem vybral všechny súry jež mi vyjely po zadání “pravice” na http://www.islamweb.cz, jelikož jsem se chtěl vyvarovat toho, aby to vypadalo, že si vybírám jen to, co se mi hodí……(samozřejmě myslím jen všechny súry, jež odpovídají vzhledem k tématu diskuze…..)

  Takže šlo o výběr téměř mechanický…….opět opakuji jen za účelem dokázání, že ti (ty) jimž vládnou vaše pravice opravdu jsou otroci (otrokyně)….

  A jak jsem to ještě kontroloval, objevil jsem, že jedna mi vypadla:

  “Číslo sury: 33, Název sury: Spojenci, Arabský název: Al-Ahzáb, Verš: 52
  A není ti dovoleno po tomto, aby sis vzal jiné ženy ani abys je vyměňoval za manželky jiné, i kdyby se ti líbila krása jejich, kromě těch, jichž zmocnila se pravice tvá. A Bůh na věci všechny dozírá.”

  Takže já se opravdu nyní nehádám o to, zda je či není dle Islámu otroctví povoleno, či zakázáno, jen se vás snažím přesvědčit, že Muhammad měl otroky…..jestli nakonec všechny otroky propustil, nebo si je ponechal….o tom momentálně nic nevím a našeho sporu se to nemýlím-li se zas tolik nedotýká……

 234. Esmeralda Říká:

  Samira:)
  vy máte dú dokázať, ktoré verše z biblie boli zmenené a ako – konkrétne. -tým myslím pozmenenie textu, lebo iba to by oprávňovalo novú božiu knihu:))
  to jest tabuľka – pôvodný verš, a zmenený verš (kedy bol zmenený). pokiaľ sa to stalo, musia existovať doklady:)
  som zvedavá, koľko ich nájdete:)
  a teda – je Biblia nedôveryhodná úplne – prečo
  čiastočne – prečo,a keď, tak potom ktoré časti a prečo:)))

  čo sa týka kôz, ktoré zjedli súry:)))
  samozrejme, že je to doložené hadísmi – takéto niečo si človek nevymyslí, to je život:))
  nehovoriac o tom – ak sa niečo mohlo z božieho slova stratiť, tak to nie je božie slovo (to alah nevie zahnať kozy:)
  čiže, ergo kladívko, korán ako taký je nedokonalý a porušený.
  takže:
  [31] Musnad Ahmad bin Hanbal. vol. 6. p. 269: Sunan Ibn Majah, p. 626: Ibn Qutbah, Tawil Mukhtalafi ‘l-Hadith (Cairo: Maktaba al-Kulliyat al-Azhariyya. 1966) p. 310 chybne vytlačená ako str. 210-: As-Suyuti, ad-Durru ‘l-Manthur, vol. 2. p. 13Sunan Ibn Maaja, Book of Nikah, Hadith # 1934)
  Povedala Ajša:
  ‘The verse of stoning and of suckling an adult ten times were revealed, and they were (written) on a paper and kept under my bed. When the Messenger of Allah (SAWW.) expired and we were preoccupied with his death, a goat entered and ate away the paper.
  verše o kameňovaní a kojení dospelého desať krát boli zjavené a boli zapísané na papier a uložené pod mojou posteľou. (keď Mohamed zomrel a boli sme zamestnaní jeho smrťou, prišla koza a zožrala papier:))))))

  mňa zasa zaujíma doktrína abrogácie – to jest odvolávania a náhrady veršov.

  takže, Samira nám tu tvrdí že:
  1. korán je jasný, logický, a pochopiteľný a dokonalý – takže v ňom nie je ani jedna chyba ,
  (matematická, historická, faktografická, štylistická, gramatická, ani v ňom nie je žiadne logické protirečenie)
  podotýkam, že ak sa nájde čo i len jedno logické protirečenie – to jest verše, ktoré sa vzájomne vylučujú, už sa dšalej nedá hovoriť o bezrozpornosti, čo je jednou zo základných vlastností dokonalosti:)))
  bude dokázaný opak, ten zoznam je strašne dlhý a trochu otravný, ale čo už neurobíme, aby sme našu Samiru nepoučili:)))

  nič nebolo vynechané – ako by aj mohlo byť, ak je to skutočné slovo božie, a Boh je schopný ochrániť svoje Slovo, inak by nebol všemohúci

  2. jeho text je neporušený – tak ako bol zapísaný je to presne to, čo recitoval Mohamed, nebol v ničom zmenený ani doplnený – tak isto to nie je pravda:)))
  3. intercesia, čiže príhovor v islame – ak je povolená, prečo je povolená, ak je zakázaná, prečo je zakázaná…
  a samozrejme, že tam nie je žiadny rozpor – lebo nesmie byť, ak je, potom je tu veľký, veľký problém …
  prajem dobrú noc a pekné štúdiá
  Esme

  ToBačík: no, nesúhlasím s tým, že sa predkovia dnešných bosnianskych moslimov vzdali viery dobrovoľne…
  v tomto smere sa musím Samiriných predkov zastať.
  je mi ľúto otca, ktorý, aby uchránil svoje deti pred otroctvom (keďže nevládal platiť džizju), odriekal magickú islamskú formulku.
  je mi ľúto matky, ktorá, aby nestratila kontakt so svojimi deťmi (ktorá mala nedobrovoľne s nejakým mohamedánskym násilníkom), odriekala magickú islamskú formulku… aby sa mohla deliť o neho s ´dalšími štyrmi ženami a x otrokyňami… a mala aspoň aké také práva…

  nie oni sú zodpovední, zodpovední sú tí, ktorí takéto zákony robia…

 235. Bačík Říká:

  Samira
  …”pres Jezuse nam uz velkou cast seslal,ale lidmi byla dosti pozmenena,proto tedy dalsi prorok!”…

  Je to ohraná muslimská písnička. Doložte prosím, svá tvrzení důkazy. Žádné neexistují!

  …”Bohuzel je par verzi Bible,ktera je tedy ta prava pane Baciku a ktery smer krestanstvi je ten pravy?Krestanstvi, ortodoxni,reformni,rimskokatolicka a nebo jina?”…

  Odpovídám.
  Bible je svazek knih z různých dob od různých autorů, kteří byli inspirováni Duchem svatým, aby napsali právě to, co Bůh chtěl lidem sdělit. V současné době je křesťanská Bible tvořena 73 knihami, které jsou rozděleny na Starý a Nový zákon. Starý zákon obsahuje 46 knih. Nový zákon má 27 knih, z nichž čtyři jsou evangelia ( tedy ne čtyři Bible). Zařazena jsou mezi knihy dějěpisné, spolu se Skutky apoštolů, mimo to je tam 21 knih poučných a jedna prorocká – Zjevení apoštola Jana. Některá křesťanská vyznání nezařazují do Starého zákona 9 deuterokanonických knih.
  Máte pravdu, že světlo spásy je u židů, křesťanů i muslimů, (nesmíme zapomnět i na šííty a alevity!)
  Ale rozhodující jsou skutky, ne vyznání!
  Zkuste mi prominout můj pohled na islám, který bude viděno Vašima očima rouhavý.
  Islám má část ze židovství, část z křesťanství a zbytek je od Mohameda. A právě o Mohamedově “přínosu” jsou všechny naše nekonečné diskuse. Potíž je v tom, že vy máte zakázáno o takových věcech i přemýšlet, proto když přijde řeč na násilí v islámu, jako by se vám to v hlavě zablokovalo, jako by někdo příslušné texty začernil. Prostě je přeskočíte a nereagujete na ně.
  Tím ale skutečnost nepřestane existovat. Nejde všechno svádět na al Kaidu, vzpomeňte si na demonstrace, když papež citoval byzantského císaře o násilném islámu (Mimochodem do 50 let, co tato věta zazněla, přitáhl Mehmed II. Dobyvatel a potvrdil její platnost činy. Dodnes je z byzantského Konstantinopole Istanbul.) – ti, co vyšli do ulic, nebyli žádní teroristi, ale běžní muslimové, kterým bylo řečeno, že byl uražen Prorok. Řečeno slovy multikulti reportérů – vyšli do ulic vyjádřit svůj hněv. Pálili kostely a vraždili. Zabili řeholnici, která se “provinila” tím, že pomáhala chudým a potřebným muslimům. A její poslední slova byla: “ODPOUŠTÍM VÁM”.
  Sama můžete žít hezky a konat dobro, ale máte spoluvinu i na takové smrti, protože patříte k “mlčící většině” muslimů, která takové činy toleruje. Je to tvrdé, ale je to vážná věc!
  Jak můžete vnímat Korán jako Boží slovo, když přikazuje zabíjet, ponižovat a brát do otroctví?
  Mám Vám tady pořád dokola vypisovat příslušné verše? Stejně to nevnímáte. Zabít v islámu z náboženských důvodů je normální.
  Jak by bylo na světě krásně, kdyby si muslimové řekli: “Život nemuslima má stejnou cenu, jako muslima, ode dneška nikoho nezabijeme. Jsem to ale snílek, že?

 236. Undraa Říká:

  Samira:
  Už jste našla jméno nějakého palestinkého krále ?

 237. Esmeralda Říká:

  To Samira – nech vám Amal preloží túto maličkosť:))
  je to o Dubaji, bude sa vám páčiť
  RULER OF DUBAI ACCUSED OF CHILD TRAFFICKING
  Vládca Dubaja obžalovaný z obchodu s deťmi

  A suit has been filed in a Florida court alleging that the ruler of Dubai and his brother have enslaved around 30,000 children over the past 30 years for use as camel jockeys.

  The defendants include Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, prime minister of the United Arab Emirates, and Sheikh Hamdan Bin Rashid Al Maktoum, the minister of finance and industry.

  The brothers, who are among the world’s best-known racehorse owners, are accused of trafficking boys as young as 2 from Bangladesh, Sudan and southern Asia.

  The claim is based on an international law banning slavery and child labor and was filed in Florida because the defendants own property there.

  toľko k pokrokovému a liberálnemu Dubaju:)

 238. Samira Říká:

  Preji Vam vsem Hezke Velikonocni svatky

  slova z Bible: “Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš.” Už ses někdy díval, jak rychle v ohni některé věci shoří? Zůstane jen popel a prach. Bible člověku před Velikonocemi připomíná, že den za dnem ubíhá vzácný čas jeho života. Jednoho dne zemřeme. A jak žijeme? Křesťané věří, že se všechno dobré, co obstojí před Ježíšem, neztratí. Všechno zlé se však promění v popel. Proto se snaží obrátit od svých hříchů k dobrému. Ježíš je k tomu volá.

 239. Esmeralda Říká:

  Ďakujeme za prianie…

  BTW: prečo nie sú Tibeťania sebevražednými teroristami?

 240. Undraa Říká:

  BTW 2: Tak byl nějaký palestinký král nebo nebyl ?

 241. Esmeralda Říká:

  No, vidíme, že Samira má skutočné znalosti o kresťanstve, keďže si mýli Popolcovú stredu s Veľkým piatkom a Vzkriesením
  inak, ďakujeme za blahoželanie:))
  aj keď je trochu pomotané.. ale na to sme si už u Samiry zvykli..
  BTW3 – tak ako je to s tým ľudským pozmenením Biblie a bezrozpornosťou koránu?
  alebo je to pre Samiru príliš logická kniha na čítanie?
  asi to bude problém, keďže sme sa odpovede nedočkali…

 242. Veliký Žid Říká:

  palestinský král byl arfat.to byl skutečný král….král terorismu!jinak žádného palestinského krále nelze najít poněvadž žádná palestina ani žádní palestinci prostě nikdy neexistovali,neexistují a ani existovat nebudou.

 243. Esmeralda Říká:

  No, prehoďme na ľahšiu strunku:
  Poznáte niekto sériu Zeměplocha od Terryho Pratchetta?
  podľa mňa je možné brať tamojších trpaslíkov ako paródiu na mohamedánov.
  prečo?
  a/ hromadne sa sťahujú z Ýbrvaldu (ktorý je síce mravne dokonalý, ale nedá sa tam žiť) do Ankh-Morporkhu (ktorý je síce skazený, ale dá sa tam žiť), a domáci ich nepokladjú za pravých moslimov (pardon, trpaslíkov)
  b/ majú tam opačný emancipačný problém – problémom je, ak sa trpaslíčka chce obliekať nie ako chlap, ale ako žna..
  c/ sú to občania dbalí zákona a pracovití…..čo je ako paródia na mohamedánov jak šité….
  d/ ortodoxní trpaslíci pohŕdajú ľuďmi, a aj tými, ktorí sa s nimi stýkajú, súkromne alebo pracovne…

  aby sme sa stále nezaoberali iba vážnymi vecami:)

  Pozdrav
  Esmé

 244. tajas Říká:

  Dohady jsou naprosto zbytečné. Žádné náboženství=klid. Člověk nemá jediný důvod číst pohádkové bláboly typu Korán, bible a něco si podle toho vysvětlovat či podle toho nějak žít. Lidstvo má pracovat, budovat a mít se dobře, tak aby ekonomika vzkvétala. Pohádky jsou pro děti a ne pro dospělé lidi. Se už konečně proberte, je 21.století. Připadám si na zemi jak v jednom velkym blázinci, když vidim jednoho blbce klečícího s křížem v ruce a druhýho se klanět a plazit pod půlměsícem. Vrcholem této zvrácenosti je když spolu tito dva kašpaři bojujou čí pohádka je pravdivější.

 245. TopDog/Underdog Říká:

  Všechna náboženství vznikla pouze jako nástoj k ovládání lidí. Nevím proto, proč v dnešní době, kdy mají lidé přístup k daleko většímu množství informací, než naši věřící předci, se lidé stále upínají k metle jménem náboženství. Jestli někdo pije nebo nepije alkohol je čistě jeho věc, a ten kdo ho odmítá pít ne z vlastní vůle, ale ze strachu (nebo z pokory k Alláhovi), je vlastně stejný slaboch jako alkoholik. Rozumný a samostatně myslíci člověk si dokáže odříct alkohol z vlastní vůle, a ne proto že mu to přikazuje jakási modla.
  O co lépe by nám bylo bez náboženství? Bez náboženství by neexistovala ani tato diskuze, v které jeden člověk hází špínu na jiného, jenom z důvodu rozdílného pohledu na to či ono světové náboženství. Náboženství je zkrátka přežitek, a lidé by měli spíše hledět na reálné problémy a vztahy mezi lidmi, a ne poslouchat nenávistné řeči zfanatizovaných duchovních, toužících po stejně fanatických služebnících, podněcující k boji proti ostatním náboženstvím.
  BTW: Co se týče Islámu. Víte že Muslimové nenávidí nejvíc ze všech lidí bezvěrce??? (to jsem například já a doufám že nejsem sám) I křesťané jsou jim se svojí vírou v Boha milejší.. Co je to tedy za nesmyslný systém? Kdo věří pouze v sám sebe, svoji jedinečnost, rozum, svobodu volby a ne v nějakou modlu tam nahoře je pro muslimy nepřítelem č.1. To mě celkem děsí….

Zanechte komentář

(Diskuse je moderovaná. Informativní příspěvky a věcná diskuse jsou vítány, výkřiky, propaganda a hádky o tom, kdo má lepšího boha nebo náboženství, nejsou.)

Musíte být přihlášen, abyste mohl poslat komentář.