S militarismem islámu je třeba bojovat vojensky a s jeho ideologií zase ideologicky. Jsou dvě fronty války proti barbarství.

Časté dotazy

1) Islám je prastaré náboženství. Některé jeho nauky nemohou být v dnešní době použitelné. Ale stále to je velké náboženství s miliardou následovníků. Islám hrál důležitou úlohu v lidské civilizaci.

2) Mluvíš o špatných stránkách, ale co ty dobré? Vidíš v islámu nějaké dobré stránky nebo vše, co vidíš, je špatné?

3) Je správné být bez respektu k jakémukoliv náboženství, v které nevěříme, a plivat na pověst jeho zakladatelů?

4) Lidé musí respektovat víru jiných a ne je urážet a provokovat útočením na to, co je jim svaté.

5) To, co píšeš o Prorokovi je útok na ty, kteří věří, že byl Božího posel. Urážíš nás a náboženství více než miliardy lidí.

6) To, co píšeš, jsou všechno fakta a pravda. Jak dnešní židé říkají: „Jediný dobrý Arab je mrtvý Arab.“

7) Co si myslíš o tom, že miliardy lidských bytostí po tisíce let až do nynějška žily klamány?

8) Proč mluvíš jen o islámu? Co křesťanství a judaismus, které jsou stejně nelogické jako islám?

9) Ale existují i jiné výklady islámu. Ne všichni muslimové jsou fanatici. Je hodně muslimů, kteří jsou liberální a věří v lidská práva a rovnost pohlaví. Nemůžeš odsuzovat všechny Muslimy.

10) Nemáš pravdu, jsou to netolerantní lidé jako ty, kteří způsobují nenávist a podněcují vzpoury mezi lidmi.

11) Zapomínáš na historický kontext a převažující sociální, kulturní a geopolitické podmínky těch dob. Tehdy v tamní kultuře lidé nepřemýšleli ani se nechovali takovým „civilizovaným“ způsobem jako dnes. Zabíjení tehdy nebylo nic hrozného.

12) Korán je možno interpretovat různými způsoby a každý člověk může na základě své inteligence a chápavosti něčemu z toho porozumět. V tom je krása Koránu.

13) Nemyslíš, že Prorok byl na svou dobu dost chytrý? Pokud byl blázen, jak jsi říkal ve svém příspěvku, jak to, že tak lehce oklamal takovou spoustu lidi?

14) Je těžké udržovat lidi ve víře v chybné nauky po 23 let. Podívej se na Islámskou republiku Irán. Po roce či dvou lidé přestali věřit, že mají dobrou vládu. Tak jak mohli lidé Muhammadovi věřit po 23 let?

15) Čemu přisuzuješ vzrůst náboženského fundamentalismu v islámských zemích?

16) Islám je náboženství plné pozitiv i negativ. ale díky svým rozumovým schopnostem jsem schopen dobře oddělit pozitivní od negativního, aniž bych musel zpochybňovat celé náboženství. To dobré je, že islám nabízí spoustu pravdivého, i když lži také.

17) Kladeš velký důraz na pochyby a tvým posláním je, aby lidé začali pochybovat o své víře. Nemyslíš, že je to neslušné? To znamená, že působíš jen zmatek.

18) Proč může být jeptiška zahalená od hlavy až k patě a je v úctě za to, že se oddala Bohu, a když to dělá muslimka, tak je považována za „utiskovanou“?

19) Proč, když západní žena zůstává doma, aby se starala o dům a děti, tak obětuje sebe a dělá dobře pro domácnost, ale když to udělá muslimská žena, „potřebuje být osvobozena“?

20) Proč, když se dítě něčemu věnuje, tak má potenciál, ale když se věnuje islámu, tak je beznadějné?

21) Ale tak znova, jak to, že je po tom všem islám pořád nejrychleji rostoucím náboženstvím na světě?

22) Cituješ Korán vytržený z jeho správného kontextu.

23) Korán obsahuje spousty dobrých učení. Z více než 6 000 veršů vybíráš jen ty, které se ti hodí.

24) Jsem muslim, který po přečtení tvých článků začíná pochybovat. Jediná věc, která mi brání v odpadlictví, je strach z pekla.

25) Jako muslimská žena nemůžu předstírat, že souhlasím s tvým tvrzením, že islám je plný lží a proti ženám. Mějme na paměti, že v Bibli je Eva viněna za Adamův pád. Mějme na paměti, že Korintští tvrdí, že muž je hlavou ženy a žena, která vejde do kostelem s nezakrytou hlavou, by se měla stydět. Mějme na paměti, že pro Korintské je muž rovněž odrazem Boha, zatímco žena je pouze odrazem muže.

26) Předtím než začne Západ napadat islám, podívejme se na jejich statistiky. Počet žen znásilněných, týraných a opuštěných.

27) Historie islámu nebyla vždy jen špatná. Je spoustu příkladů dobrých islámských společností. Po dobu vrcholu Kalifátu v Bagdádu spolu židé a křesťané žili v míru oproti náboženskému pronásledování, které v té době probíhalo v Evropě. Literatura a filosofie byly v rozkvětu a existuje spousta příkladů skvělých „svobodných duší“, které vzkvétaly v islámské společnosti, takoví jako (co mě teď zrovna napadá) Rúmí, Ibn Arabí, Ibn Sina, Al- Jahiz a mnoho dalších.

28) Všichni muslimové nejsou teroristé. Jsem muslim a nejsem fanatik ani násilník. Hluboce věřím v mír, lásku a toleranci mezi všemi lidmi. A Korán není „absolutně temný”.

29) Rúmí byl velmi talentovaný a inteligentní člověk. Mohl vidět něco, co ty ani já nemůžeme vidět? Nepochybně Korán nemůže být barbarský, pokud ho vydal jeden z největších milovníků známých na Východě i Západě.

Jak způsobil Rúmí víc škody než užitku?

30) Jak mohu povznést své duchovní uvědomění bez islámu?

31) Pokud je islám zlem, jak se mohly města jako Kordoba nebo Bagdád stát místy osvícení ve vědě, matematice a medicíně tak, že se Evropané sjížděli do těchto míst, aby se učili od Arabů?

32) Všechny tvé argumenty stranou, to největší svědectví Muhammadova proroctví vychází z víry jeho nejbližších. Jeho největší přítel přijal islám, jeho žena, bratranec a otrok také. Někteří jeho společníci byli stále u něj, můžeš to nazývat nepřetržitou stráží, pokud chceš. Opominul jsi, že každý aspekt jeho života je skrytý, od jeho ženy se dozvídáme, jaký byl v posteli, od jeho otroka, jak s ním zacházel, u jeho společníků je těžké zjistit, koho miloval víc, jestli Salmána z Persie nebo Abú Bakra z Mekky.

33) Můžeš mít spoustu sporných otázek ohledně Muhammada a Koránu, který ho inspiroval. Ale proč by ho jeho společníci, jeho ženy i jeho otroci tak velebili?

34) Tvé stránky tvrdí, že jsou nábožensky svobodné (faithfreedom), ale proč kritizuješ jen islám? Neměli by mít muslimové svobodu praktikovat svoji víru?

35) Tato stránka tvrdí, že muslimové zabíjejí ostatní. Zabíjejí jen pro zábavu? Nemyslíš, že jsou utlačováni a tohle je jejich způsob jak se dočkat spravedlnosti?

36) Pokud je islám nemá pravdu, jak to, že je nejrychleji rostoucím náboženstvím?

37) Nebylo by lepší najít a podporovat ty pravdivé části islámu, aby se tak vyléčilo šílenství, které je v něm obsažené, spíš než vzbuzovat nenávist, strach a „rozdílnost“?

38) Islám je náboženství, které má v sobě něco dobrého, například říká muslimům, že půjdou do ráje, pokud dělají dobré skutky pro své spoluvěřící atd.

39) V súře 2:22 Alláh vyzývá kohokoliv, aby vytvořil súru jako je tato. Nikdo nemůže napsat něco podobného jako jsou súry v Koránu, tak poetické a nádherné.

Odpovědi na další často kladené otázky můžete nalézt na stránkách faithfreedom.org pod odkazem FAQ.


1) Islám je prastaré náboženství. Některé jeho nauky nemohou být v dnešní době použitelné. Ale stále to je velké náboženství s miliardou následovníků. Islám hrál důležitou úlohu v lidské civilizaci.

Síla víry není určená počtem jejích přívrženců, ale její uceleností a jejími základními pravdami, její užitečností a praktičností. Kdysi celé lidstvo věřilo, že Země je placatá. Všichni filosofové a prorokové souhlasili a „zdravý rozum“ to potvrzoval. Přesto to nebyla pravda.
Islám hrál důležitou úlohu v lidské civilizaci. Ale byla to pozitivní nebo negativní role? Kolik lidských životů bylo obětováno na oltář Alláhovi? Prorok vyhladil židy v Arábii, kteří té zemi říkali domov po 2 000 let. Byli ve spojenectví se svými arabskými krajany a uzavírali vzájemná manželství. Byli kompletně poarabštění. Nešlo o žádný náboženský konflikt v Arábii. Prorok nejen zavedl náboženskou netoleranci, on provedl etnické čištění Arábie a podněcoval nábožensky založenou nenávist mezi jeho následovníky a židy, která přináší oběti až do dnešních dnů. Jeho pokyn zabíjet modloslužebníky zničil za 1400 let mnohem víc lidských životů, než dokázal Hitler zničit během 13 let. Jen v Indii daň smrti zaplatilo přes 90 mil. lidí. Ano, islám měl velký vliv na mysl svých následovníků. A platili jsme a stále platíme za tento vliv našimi životy. Utrpení a zaostalost islámských národů je výsledkem tohoto vlivu.

:: nahoru

2) Mluvíš o špatných stránkách, ale co ty dobré? Vidíš v islámu nějaké dobré stránky nebo vše, co vidíš, je špatné?

V každém náboženství je něco dobrého, něco špatného a něco úplně odporného. Tou dobrou stránkou je to, co se káže, tedy vnitřní klid a bezpečí, které je zde slíbeno. Ta špatná stránka je skrytý program jeho zakladatelů a to, jak je náboženství praktikováno. Ta odporná část je hrozivý výsledek a zhoubná daň, kterou si to vybírá na svých následovnících i na ostatních lidech. Všechny náboženství sdílejí stejné charakteristiky.

:: nahoru

3) Je správné být bez respektu k jakémukoliv náboženství, v které nevěříme, a plivat na pověst jeho zakladatelů?

Není v pořádku být bez respektu k lidem. Ale víry nejsou lidé. Je rozdíl mezi tím nerespektovat a pomlouvat osobu a tím být pravdomluvný a uvádět fakta.
Urážet a být hrubý odhaluje náš vlastní nedostatek vzdělání a charakteru. My (obzvláště my Íránci) se musíme naučit mluvit a nesouhlasit bez vzájemného urážení. Nejsme barbaři, nemusíme se tak chovat. Věřili jsme v goftare nik, kerdare nik a pendare nik (dobrá slova, dobré skutky a dobré myšlenky). Co se s tím stalo? Islám nám to sebral, Prorok sám přivolával Alláhovo prokletí na své nepřátele, někdy nepřetržitě 30 dní. Proklel dokonce vlastního strýce i mrtvé lidi. Nemusíme následovat tento příklad, jsme lepší. Jsme děti úžasné civilizace, se skvělou kulturou a máme vlastní vznešené hodnoty.

:: nahoru

4) Lidé musí respektovat víru jiných a ne je urážet a provokovat útočením na to, co je jim svaté.

Jestli věříte že by měla být respektována víra lidí, prosím řekněte nám, jak ospravedlňujete to, že Prorok vniknul do Ka´by a zničil modly lidí, kteří v ně věřili?
Muhammad nejen že urážel nevěřící a jejich svaté víry, on je přepadal, zabíjel a vnucoval jim svou verzi pravdy.
V mé škole myšlení si víry nezasluhují žádný respekt. Musí být konfrontovány, prověřeny a když budou shledány jako chybné, pak zkritizovány a odmítnuty. Ale lidé musí být respektováni.
Respektoval bych práva nacistů, ale mluvil bych otevřeně proti jejich doktríně nenávisti. Respektuji muslimy, ale nemohu respektovat jejich náboženství, které nerespektuje nic, ani lidský život.
Vyjasním to. Mám rád rozmanitost a věřím v jednotu v různorodosti. Ale budu bojovat proti nacismu, KKK, islámu i ostatním doktrínám nenávisti. Důvod, proč proti nim bojuji je ten, že pokud je nezničíme, oni zničí vše, co jim stojí v cestě a rozdrtí všechnu tu rozmanitost, které si vy i já tolik ceníme.
Jak může někdo ospravedlnit tyto nenávistí obtížené verše Koránu? Nerespektují ani právo lidí vybrat si a dokonce ani jejich životy. Ale já respektuji právo lidí na volbu a jejich životy.

9:123 Vy, kteří věříte! Bojujte proti těm z nevěřících, kteří jsou poblíže! Nechť ve vás naleznou tvrdost a vězte, že Bůh je na straně bohabojných!

9:5 A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný.

9:29 Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi.

3:85 Kdo touží po jiném náboženství než po islámu , nebude to od něho přijato a v životě budoucím bude mezi těmi, kdož ztrátu utrpí.

5:10 ..zatímco ti, kteří neuvěřili a naše znamení za lež prohlásili, budou pekla obyvateli.

9:28 Vy, kteří věříte! Modloslužebníci jsou věru nečistota! Nechť se tudíž nepřibližují k Posvátné mešitě po tomto roce! A obáváte-li se kvůli tomu nedostatku, pak vás Bůh obohatí ze štědrosti Své, bude-li chtít, a Bůh věru je vševědoucí i moudrý.

2:193 A bojujte proti nim, dokud nebude konec svádění od víry a dokud nebude všechno náboženství patřit Bohu. Jestliže však přestanou, pak skončete nepřátelství, ale ne proti nespravedlivým.

22:19 ..toto jsou dvě skupiny nepřátelské, které se spolu přou ohledně Pána svého; těm, kdož neuvěřili, střižen bude šat z ohně a hlavy jejich budou polévány vodou vroucí,
22:20 jež rozleptá vše, co v břichách jejich je, i kůži jejich,
22:21 a pro ně jsou připraveny důtky železné.

9:23 Vy, kteří věříte! Neberte si za přátele otce své a bratry své, jestliže je jim nevěrectví milejší než víra. A ti z vás, kdož se s nimi přátelí, jsou nespravedliví!”

25:52 Neposlouchej nevěřící, ale pusť se jím proti nim do boje úporného.

66:90 Proroku, bojuj usilovně proti nevěřícím a pokrytcům a buď k nim přísný! Jejich útočištěm bude peklo – jak hnusný je to cíl konečný

47:4 A když se střetnete s nevěřícími, udeřte je do šíjí, a až jim způsobíte úplnou porážku, pevně je spoutejte! A potom je buď omilostněte, anebo je propusťte za výkupné, pokud válka neodloží své břímě. A tak budiž! Kdyby Bůh chtěl, pomohl by si sám proti nim, avšak nečiní tak proto, aby vás jedny druhými podrobil zkoušce. A Bůh nedopustí, aby se ztratily skutky těch, kdož byli zabiti na cestě Boží.

3:28 Nechť si věřící neberou nevěřící za přátele místo věřících! Kdo tak učiní, nedostane se mu od Boha ničeho, leda v případě, že byste se od nich obávali nějaké hrozby. A Bůh vás varuje před sebou samým a u Boha je cíl konečný.

Muhammad byl tak lhostejný k víře Quraiských, až se někteří z jejich vůdců setkali s Abu Talibem, Muhammadovým strýcem, a naléhavě ho prosili, aby zakročil a odvrátil ho od urážení jejich bohů. Říkali: Tento tvůj synovec mluvil hanlivě o našich bozích a našem vyznání: a zneužil nás jako hlupáky a rozhlašoval, že naši předkové byli všichni zbloudilí. Teď, pomsti nás ty sám jako náš protivník, nebo (vnímajíc že tvá dovednost je stejná jako naše) svol ať dostaneme od něj odškodnění. Abu Talib jim odpověděl jemně a oni se rozloučili. Ale když se Muhammadovy nadávky o jejich svaté víře nezmenšovaly, přišli znovu velmi podrážděni za Abu Talibem; a dodali: „ a teď už opravdu nemůžeme mít trpělivost s tím jak nás uráží, naše předky, bohy, proto ho sám drž od nás stranou, nebo sám se k němu přidej, ať se ta věc mezi námi rozhodne.“
Katib al-Waqidí zaznamenává, že Abu Talib oslovil Proroka a řekl mu: „Vpravdě tví lidé tě žádají o rozumnou věc, abys přestal spílat jejich bohům a oni přestanou spílat tobě a tvému Bohu.“ A on odpověděl „- když přinesli Slunce do mé pravé a Měsíc do mé levé ruky, aby mě přiměli přestat mého podnikání, já od toho neupustím – dokud Pán neprojeví můj spor, anebo zahynu při tomto pokusu.”

:: nahoru

5) To, co píšeš o Prorokovi je útok na ty, kteří věří, že byl Božího posel. Urážíš nás a náboženství více než miliardy lidí.

Neurážím lidi ani se nevysmívám jejich vírám. Sleduji fakta a pravdu. Říkám-li to, čemu věřím, že je to pravda, a vy se tím cítíte dotčeni, pak to není moje chyba. Když budu krást a vy půjdete kolem a budete říkat, že jsem zloděj, tak mě nebudete urážet. Jednoduše říkáte pravdu a je vaše povinnost varovat ostatní, kteří by se jinak mohli stát mými oběťmi. Pokud to budou moje děti považovat za útok, pak je to proto, že mě tak milují, že se nemohou postavit pravdě. Měli by buď dokázat mou nevinnost nebo přijmout, že jejich milovaný otec nebyl dokonalý. Ale pokud vám to budou vracet a nazývat vás stejnými jmény, pak vás budou urážet.

To co říkám o Prorokovi nejsou urážky, ale pravda.

• Jediná slova, která mám pro člověka, který masakruje válečné zajatce bez rozdílu, jsou kriminálník a masový vrah.

• Jediné slovo, které mám pro někoho, kdo je v 53 letech vzrušován 9-ti letým dítětem, je pedofil.

• Jediné slovo, které znám a popisuje osobu, která plení obchodní karavany a krade jejich zboží, je lupič.

• Jediná slova, které mám pro někoho, kdo se zmocňuje lidských bytostí a prodává je nebo žádá výkupné za jejich propuštění, jsou otrokář a terorista.

• Jediné slovo, které mám pro někoho, kdo se uspokojí na ženě ve stejný den, kdy ji zajal a zabil jejího otce, manžela a spoustu dalších příbuzných, je pachatel znásilnění.

• Jediné slovo, které znám pro popis osoby, která pošle své lidi, aby jeho odpůrce zabili zrádně uprostřed noci, je vrah.

Pokud myslíte, že tohle jsou útočná slova, prosím navrhněte jiná, méně útočná. Slibuji, že je budu používat namísto těchto. A pokud se muslimové cítí uráženi tím, že věří něčemu, o čem já říkám, že je špatné, potom musí dokázat, že všechny tyto příběhy jsou nepodložené.

:: nahoru

6) To, co píšeš, jsou všechno fakta a pravda. Jak dnešní židé říkají: „Jediný dobrý Arab je mrtvý Arab.“

Ano, co píši je pravda, ale nepodněcuji nenávist mezi lidmi. Miluji lidstvo a nedělám rozdíly mezi Araby, židy, černými nebo bílími.

Důvod, proč bojuji proti islámu je ten, že je to učení nenávisti. Jsem proti islámu ze stejného důvodu, z jakého jsem proti nacistům. Judaismus a křesťanství jsou také velmi nelidská náboženství, ale jen málo křesťanů nebo židů se stalo teroristy kvůli své víře. Ale islámští teroristé ničí životy všude a vehnali spousty zemí do Období temna. Musíme se zbavit náboženství, která zasévají nenávist, abychom byli schopni obejmout sami sebe jako lidi.

Musíte rozlišovat mezi muslimy a islámem. Muslimové jsou prvotními oběťmi tohoto barbarského kultu. Musíte je milovat stejně tak, jako milujete vlastní lidi, navzdory jejich aroganci, fanatismu a nenávisti k ne-muslimům. Ale nekáži, abychom nastavovali druhou tvář. Naopak musíme poznat, že také muslimové jsou zajatci islámu. Násilí plodí jen násilí. Cílem našeho útoku by měla být nenávist a doktríny, které podněcují nenávist, ne lidé.

:: nahoru

7) Co si myslíš o tom, že miliardy lidských bytostí po tisíce let až do nynějška žily klamány?

Myslím si, co si myslel Galileo, když zpochybnil víru miliard lidí, kteří tisíce let věřili, že Země je placatá. Myslím si, co si myslel Darwin, když se vzepřel obecně rozšířené víře miliard lidí, kteří si mysleli, že veškerý život byl stvořeny za šest dní. A myslím si, co si myslel Lamarck, když konfrontoval univerzální víru, že Země je stará 6 000 let.

:: nahoru

8) Proč mluvíš jen o islámu? Co křesťanství a judaismus, které jsou stejně nelogické jako islám?

Důvod, proč se soustřeďuji hlavně na islám je ten, že křesťanství a judaismus jsou již odkryté a demystifikované mnoha učenci z řad židů a křesťanstva. Také jsou tato dvě náboženství na úpadku, vymizí samy bez mé pomoci. A to nejdůležitější, nemám povinnost kritizovat náboženství druhých, jestliže se pro mě nestanou nebezpečím. Stejně by tomu nikdo nevěnoval pozornost, protože je přirozené, že následovníci různých náboženství navzájem útočí na své víry. Tento druh náboženských svárů je tu už od počátku historie lidstva. Musíme vidět své vlastní chyby a ne chyby ostatních. Jsme zodpovědní sami za sebe a ne za ostatní. Hledáme-li vlastní chyby a vynášíme je na světlo, je to proto, že milujeme vlastní lidi. Ale budeme-li ukazovat na chyby druhých, oni to odmítnou, stanou se nepřátelskými a zintenzivní svůj fanatismus. A mimo to křesťanství a judaismus, na rozdíl od islámu, nepředstavují ohrožení míru a bezpečnosti světa.
Zato islám je stálou hrozbou světovému míru i muslimům samotným, kteří jsou schopni obětovat vlastní životy, aby zabili „nepřátele“ islámu. “Ze har tataf koshte shavad be naf’e Islam ast”. Úroveň fanatismu je mnohem vyšší mezi průměrnými muslimy než mezi průměrnými křesťany nebo židy.

:: nahoru

9) Ale existují i jiné výklady islámu. Ne všichni muslimové jsou fanatici. Je hodně muslimů, kteří jsou liberální a věří v lidská práva a rovnost pohlaví. Nemůžeš odsuzovat všechny Muslimy.

Islám, kterému oponuji, je islám Proroka Muhammada a toho, co učil v Koránu. Nezabývám se jinými výklady islámu. Islám nemůže být změněn. Můžete ho změnit jen když změníte Korán. Pokoušet se polidštit islám je jako pokoušet se polidštit nacismus. Představování islámu jako tolerantního a humanistického náboženství je lhaní. Můžete postavit základy lidského štěstí na lžích?

Korán a hadíthy říkají, že ženy jsou méně než muži; mají nízkou inteligenci, bijte vaše ženy. Jak můžete kázat rovnost, aniž byste změnili to, co je v Koránu?

Korán požaduje zabíjet nevěřící, vést proti nim válku, dokud všichni nekonvertují na islám nebo nebudou „podrobeni, poníženi a platit džizju“. Jak můžete vybudovat islám, který mluví o toleranci, ale zanedbává tyto nelidskosti Koránu? To je jako říkat: objevme „liberální“ nacismus, ve kterém je každý milující a hodný a není v něm rasová nesnášenlivost. Chcete-li klamat sami sebe, pokračujte, ale nebudete schopní oklamat ostatní. Jestliže jste k islámu tolik připoutáni, žijte podle něj. Nezkoušejte ho změnit a vyberte si, co vás uspokojuje nejvíc. Pokud jste nespokojeni s tím, co vidíte, asi je čas odejít. Pravý muslim byl Chomejní.

:: nahoru

10) Nemáš pravdu, jsou to netolerantní lidé jako ty, kteří způsobují nenávist a podněcují vzpoury mezi lidmi.

Vyjadřuji svůj názor, neprojevuji netoleranci k nikomu. Ve skutečnosti miluji všechny lidi bez ohledu na jejich chybné víry. Těžko můžete člověka jako mě nazývat netolerantním. Zato vy jste netolerantní ke mně. Nemůžete tolerovat ani mé právo myslet a vyjadřovat se nezávisle.

Jsem proti nacismu, protože je to doktrína nenávisti. Jsem proti islámu, protože je to rovněž doktrína nenávisti. Prvně jmenovaný obhajoval nadřazenost rasy a ten druhý propaguje zase nadřazenost náboženství. Oba používali násilí, aby dosáhli svých cílů a ani jeden neměl úctu k lidským životům a právům. Oba věřili, že, protože je jejich ideologie správná, je v pořádku zabíjet lidi a že účel světí prostředky.

Islám je náboženství nenávisti. Kvůli tomu proti němu bojuji. Nebojuji proti muslimům, většina těch, které miluji, a mých příbuzných jsou muslimové. Bojuji proti doktríně nenávisti, která z nich, vás i nás všech udělala oběti a vykořisťovatele na celých posledních 1 400 let.

:: nahoru

11) Zapomínáš na historický kontext a převažující sociální, kulturní a geopolitické podmínky těch dob. Tehdy v tamní kultuře lidé nepřemýšleli ani se nechovali takovým „civilizovaným“ způsobem jako dnes. Zabíjení tehdy nebylo nic hrozného.

Existuje spoustu filozofií a vyznání, které patří minulosti, a některé jsou mnohem starší než islám. Ale všechny začaly a pokračovaly bez krveprolití. Konfucianismus, taoismus, buddhismus, hinduismus, zoroastrianismus, manismus, křesťanství a mnoho řeckých filozofií, všechno rostlo bez potřeby zabíjet lidi. Je absurdní říkat, že vás nemohu přesvědčit o své pravdě logikou, nechte mě tedy přesvědčit vás mým mečem.

Nutit lidi, aby se podvolili něčí víře, tak to dělá pouze islám. ŽÁDNÉ jiné náboženství neobhajuje násilí jako legitimní způsob pro vlastní rozšiřování.

To je špatné. Nepotřebujeme jiný důkaz, abychom ukázali, že islám je démonický kult. Má mnoho logických rozporů a úplně primitivních výroků, které podkopávají jeho základy a věrohodnost, že jde o neomylný dokument. To bylo vnucováno lidem skrze znásilňování jejich náboženské svobody. Žádný pravý Bůh by nevymáhal poslušnost a lásku násilím. Jestli Alláh nějak existuje, musí to být samotný Satan. Muhammad musel být ovládán démony. Islám je velmi démonický. Rozšiřoval se zabíjením. Udržoval se zachováváním nevědomosti a umlčováním všech hlasů opozice.

Skuteční muslimové, kteří brání násilné způsoby rozšiřování islámu mečem, pleněním a zabíjením, se navzájem vyzývají stranit se těch, kteří ho chtějí studovat rozumem a vyhýbat se racionálním konverzacím. Muslim se rozumu bojí jako Drákula světla. Proč by nemohlo náboženství vytvořené Bohem obstát zkoušku rozumem, který je přece také vytvořen Bohem? Jak to, že lidská inteligence, která je dar od Boha, se protiví jeho vlastnímu náboženství?

Přemýšlejte o tom. Islám není víra od Boha lidstvu, je to kult. Podívejte se na jeho plody. Existuje islámská země, která je šťastná, prosperující nebo civilizovaná? Pokud v některých islámských zemích vidíte stopy těchto kvalit, je to díky tomu, že se zesvětštily. Čím víc je národ islámský, tím větší je jeho barbarství a zaostalost. Špatný strom poznáte podle jeho ovoce.

:: nahoru

12) Korán je možno interpretovat různými způsoby a každý člověk může na základě své inteligence a chápavosti něčemu z toho porozumět. V tom je krása Koránu.

Je v pořádku, když lze knihu poučení, která tvrdí, že je od Boha, interpretovat různými způsoby? Co je účelem takové knihy? Nemá nás vést rozhodně a bez dvojsmyslností? U božských knih se předpokládá, že jsou to „cestovní plány“ pro lidstvo, musejí vám ukázat cestu a musejí být logické. Co když vám mapa ukazuje váš cíl napravo, a nalevo, na sever a na jih a všemi směry? Taková mapa se nedá použít, je matoucí a zbytečná. Důvod, proč se díváme do mapy, je ten, abychom získali jasnou představu, kterou cestou se máme vydat. Kdybychom si ji museli vysvětlovat úměrně našemu porozumění, pak by taková mapa ztratila svůj účel.

Je pravda že Korán je napsán tak, že si ho každý může vykládat podle svojí inteligence, vrtochů, sklonů a nálad. Tolerantní muslim bude možná přitahován k dřívějším veršům Koránu, kdy Muhammad neměl moc a mluvil mírně jako:

2:82 Mluvte laskavě s lidmi, dodržujte modlitbu a dávejte almužnu!”

2:83 A hle, uzavřeli jsme s vámi úmluvu řkouce : “Nebudete prolévat krev vlastní a nebudete se vzájemně vyhánět z příbytků svých!” A vy jste to potom potvrdili a dosvědčili.

109:6 Vy máte své náboženství a já své náboženství mám.

2:256 Nebudiž žádného donucování v náboženství! A již bylo jasně rozlišeno správné vedení od bloudění! Ten, kdo nevěří v Tághúta a věří v Boha, ten uchopil se rukojeti spolehlivé, jež nikdy se neutrhne. A Bůh je slyšící, vševědoucí.

Ale fanatik, který má sadistické sklony, bude klást důraz na násilné verše Koránu, které byly vyjeveny, když se Prorok stal mocným a už nepotřeboval „mluvit laskavě s lidmi“ nebo je žádat, aby k němu byli tolerantní a nechali ho praktikovat jeho vyznání. Takže se jeho tón změnil a vyjevil násilné verše jako tyto:

2:193 A bojujte proti nim, dokud nebude konec svádění od víry a dokud nebude všechno náboženství patřit Bohu. Jestliže však přestanou, pak skončete nepřátelství, ale ne proti nespravedlivým.

3:85 Kdo touží po jiném náboženství než po islámu, nebude to od něho přijato a v životě budoucím bude mezi těmi, kdož ztrátu utrpí.

Korán je plný těchto rozporů a nesouladů. Každý člověk si může vzít a vybrat, co chce. Zbožná osoba bude vést zbožný život a bude v Koránu vidět dobré věci, zatímco terorista může v této svaté knize najít ospravedlnění pro své zabíjení.

Během 23 let svého života byl Prorok vystřelen z hadrů do hojnosti. Tato dramatická změna ovlivnila jeho způsoby a učení. Jednou shovívavý kazatel a osamělý věštec se změnil na nesnášenlivého despotu. Už dál nekázal a přestal „mluvit laskavě s lidmi“ i „trpělivě snášet to, co oni hovoří, a vzdát se od nich vhodným odchodem“ (73:10), ale volal po zabíjení a po krvi. Vyzýval své následovníky: „Bojujte proti těm z nevěřících, kteří jsou poblíže! Nechť ve vás naleznou tvrdost a vězte, že Bůh je na straně bohabojných!“ (9:123).

Proto je pravda, že každý může v Koránu najít něco, co potvrdí jeho vlastní sklony. Tohle není „zázrak“ Koránu, ale jeho největší vada.

:: nahoru

13) Nemyslíš, že Prorok byl na svou dobu dost chytrý? Pokud byl blázen, jak jsi říkal ve svém příspěvku, jak to, že tak lehce oklamal takovou spoustu lidi?

Prorok viděl džiny, slyšel hlasy a bojoval se Satanem. Dokonce se několikrát pokusil o sebevraždu. Takový člověk jistě nebyl duševně zdravý. Zpočátku mohl sám věřit, že jeho duševní zážitky jsou reálné, ale když hlasy, které slýchal, přestaly, jak je to obvyklé u stárnoucích lidí trpících schizofrenií, stejně nadále klamal lidi tím, že tyto hlasy stále slyší. Měl už okolo sebe spoustu věřících, kteří věřili tomu, co začal. Původními plány, které se zrodily v mysli Proroka, nemusely být sny o podmanění Arábie a zdolání Persie. Avšak poté, co uviděl kolik lidí už jej považuje za posla Alláhova, jeho ambice vzrostly.

Není pravda, že Muhammad byl za svůj život v nějakém nebezpečí. Třináct let si dobíral božstva Qurajských, zesměšňoval je a urážel, ale on ani nikdo z jeho následovníků nebyl nikdy pronásledován. Byl to on, kdo po přistěhování do Medíny začal nepřátelské nájezdy na obchodnické karavany Qurajských a zabíjel jejich lidi. Pro více detailní studii tohoto tématu si prosím přečtěte moji odpověď ajatolláhovi Montazerimu, Muhammadovy nájezdy na obchodní karavany.

Muhammad se po svatbě s Khadijah stal bohatým, mohl být i bystrým člověkem, avšak po psychické stránce nebyl vůbec zdráv. Muhammad byl fanatik s velice omezeným myšlením. Avšak měl velmi charismatickou osobnost a pevné přesvědčení, čímž ovlivňoval prostoduché lidi okolo. Jeho podivné chování je pro někoho známka jeho šílenství a pro jiného zase důkaz jeho proroctví.Většina nám dnes známých kultovních vůdců jsou duševně nemocní lidé. Podívejte se na případ Šoko Asahary, Jima Jonese, zakladatele Nebeské brány, Davida Koreshu atd. Přestože tito lidé nebyli zdaleka zdraví, měli okruh svých následovníků, pro které smrt a život nic neznamenaly. Většina ze stoupenců Nebeské brány byli inteligentní lidé, kteří vystudovali na universitách s tituly PhDs. Přesto se svým vůdcem spáchali masovou sebevraždu, aby se připojili k mimozemským bytostem žijícím ve chvostu Halleyovy komety. Vůdce a jeho stoupenci se zároveň zřekli sexu a žili velmi střídmý život na důkaz toho, že sex a peníze nejsou podněty k založení náboženství.

Dnes víme, že lidský mozek je rozdělen na části, může pracovat perfektně v jedné oblasti a selhávat v jiných. Inteligence není jediný parametr duševního zdraví. Hitler byl ve všech směrech maniak a přesto to miliony inteligentních Němců nevidělo, neboť byl oslnivým člověkem.

:: nahoru

14) Je těžké udržovat lidi ve víře v chybné nauky po 23 let. Podívej se na Islámskou republiku Irán. Po roce či dvou lidé přestali věřit, že mají dobrou vládu. Tak jak mohli lidé Muhammadovi věřit po 23 let?

Bylo zde mnoho náboženství, které přežily po několik století. Jak může Muslim vysvětlit, že tyto jiná náboženství jsou špatná, když v ně věřily miliony lidí po tak dlouhou dobu?

Muhammad ve skutečnosti neklamal lidi 23, ale 1 400 let. Rozdíl mezi vládou a náboženstvím je v tvrzení božskosti, Islámská republika Irán netvrdí, že ji nastolil Bůh, ale předstírá, že zavádí principy božsky určeného náboženství. Lidé si dovolí ptát se druhých na výklad „svatého písma“, ale nejsou schopni tázat se na náboženství samotné. To by mohlo znamenat vzdorování Bohu a jeho moudrosti. Komunismus, nacismus nebo fašismus jsou „pseudo-náboženství“, neboť se nevěří, že by je nastolil Bůh, a nejsou pokládány za neomylné. Pokud je tedy jejich nedokonalost dokázána, jsou lehce zapomenuta. K takovému procesu uvědomění však nedojde mezi věřícími, kteří nejsou schopni tázat se sami sebe na hodnoty svého náboženství, tudíž nikdy nezačnou myslet kriticky.

Naproti tomu věřící lidé zkouší filozofovat, rozumně vysvětlovat a ospravedlňovat absurdity svého náboženství, aby tím dokázali, že je to náboženství správné. V tomto případě se lidé rádi NECHAJÍ klamat.

:: nahoru

15) Čemu přisuzuješ vzrůst náboženského fundamentalismu v islámských zemích?

Toto je komplexní záležitostí, je zde několik faktorů, které přispívají k náboženskému fundamentalismu. Můžu zmínit některé z nich:

1. Nedostatek vzdělání: Myslím, že toto je asi hlavní důvod. Náboženský fundamentalismus je produktem nevědomosti a vzdělání je nejlepší protilék. Úroveň vzdělání v islámských zemích je obecně nízká a druh vzdělání je nedostatečný a předpojatý. Není vzácné najít lidi s vysokoškolskými tituly jako inženýry, ekonomy nebo architekty, kteří mluví o stvoření jako o faktu nebo o džinech jako o reálných bytostech. Když máte absolventy univerzit, jejichž vzdělání bylo založeno na nevědeckých náboženských absurditách, co můžete očekávat od nevzdělaných mas? Také je třeba zmínit, že islám brání světskému vzdělání. Pro muslima vzdělání znamená to, co je obsaženo v Koránu. Pokud nějaká věda popírá Korán, nemůže být vyučována. Můžete učit jen to, co nejde proti nesmyslnosti Koránu, a toho je velmi málo. Proto jsou islámské země chyceny v bludném kruhu. Islám udržuje lidi v nevědomosti a nevědomí lidé jsou přitahováni k islámu.

2. Druhým faktorem je oportunismus bezohledných vnějších a vnitřních politických sil. Náboženství často podněcují nedůvěru k lidem jiných vyznání a politické síly používají tuto slabost ke své výhodě. Vyvolávají nenávist jedné skupiny, aby získaly podporu jiné. V Iránu se židé a pak bahajové stali obětními beránky muslimských kleriků, ali allahiové a sunnité byli po staletí také cílem útoků. Takové případy se vyskytly téměř ve všech zemích, kde lide berou náboženství vážně. Britové využili toto smýšlení k rozštěpení Indie, Američané používali Tálibán k boji proti Sovětům. Podporovali Hamás k oslabení OOP (Organizace pro osvobození Palestiny). A seznam pokračuje. Podpora extrémistických skupin západními a koloniálními silami je v islámských zemích jedním z největších faktorů růstu fundamentalismu.

3. Dalším faktorem je pocit odcizení, který mají lidé v islámských zemích k rapidně se měnící a pronikající západní kultuře. Západ se zbavil náboženství před stoletím a kráčí směrem ke světské společnosti sklízejíc ovoce vědy a demokracie. Islámské země nebyly na tuto změnu ještě připraveny, zůstaly pozadu, a proto si vyvinuly k Zápaďanům komplex méněcennosti. Tento komplex dál zesílil v 19. století díky fyzické a ekonomické dominanci koloniálních zemí většiny islámského světa. Dnes již tato dominance neexistuje, nebo je aspoň subtilní a za oponou. Ale západní kultura dále proniká do islámských zemí prostřednictvím hollywoodských filmů a TV seriálů. Muslimové cítí ohrožení své identity, a proto reagují návratem ke kořenům. V islámu hledají identitu a význam sebe sama.

Obecné smýšlení je dokonce takové, že: přestože Západ má oproti nám vědecké a materiální výhody, my máme nejlepší náboženství a Bůh je s námi. Konverze několika Zápaďanů na islám potvrzuje toto náboženství a krmí fundamentalismus. Muslimové dělají velkou věc z toho, když zpěvák Cat Stevens nebo boxer Muhammad Alí Clay přestoupí na islám. Je však jedno, že lidé, kteří konvertuji na islám nejsou žádní „chytráci“. Na čem záleží je počet a fakt, že jsou celebrity. Dokonce i O. J. Simpson by se stal senzací, kdyby se obrátil na islám. Jde o to, že když konvertují, živí fundamentalismus a přispívají k vzrůstu islámského terorismu, přestože extremisty odsuzují. Islám je terorismus a každý, kdo podporuje toto náboženství s ním souhlasí, i když si toho není vědom a ryze věří, že islám je náboženství míru.

Dle mého názoru je islám náboženství, které se nemůže oddělit od fundamentalismu bez popření většiny nauk Koránu. Jediný způsob, jak zabránit vlně fanatismu, je oslabit samotný islám. Vše, co musíme udělat, je vysvětlit Korán a hadíth muslimům.

:: nahoru

16) Islám je náboženství plné pozitiv i negativ. ale díky svým rozumovým schopnostem jsem schopen dobře oddělit pozitivní od negativního, aniž bych musel zpochybňovat celé náboženství. To dobré je, že islám nabízí spoustu pravdivého, i když lži také.

Prosím řekněte mi, jaký bude užitek z mapy, která má nějaké informace správné a některé matoucí. Někdy vám ukáže správný směr vaší cesty a jindy vás pošle na úplně opačnou stranu?
K čemu je lékařská kniha, v níž jsou některé léky pro určité potíže dobré, ale některé z jejích předpisů jsou úplně špatné a zabijí pacienta?
Kniha rad musí stále být knihou rad. Pokud bys měl používat své vlastní rozumové schopnosti k rozlišení pozitivního a negativního, pak bys musel mít víc znalostí než autor knihy, a v tom případě by rady takové knihy byly nepotřebné. Pokud víš, co je dobré a špatné instinktivně nebo díky rozumu, proč se si potřebuješ nechat radit od knihy?

Vzhledem k tvému vysvětlení je možné vyvodit, že islám je zbytečný pro ty, kteří mají rozumové schopnosti, a matoucí pro ty, kteří je nemají. Protože velký počet lidí nemá tyto schopnosti a berou tuto knihu jako neomylné slovo Boží a dělají hrozné věci s vírou, že právě toto od nich Bůh chce, není žádoucí se jí úplně zbavit a spoléhat jen na lidské rozumné myšlení?

:: nahoru

17) Kladeš velký důraz na pochyby a tvým posláním je, aby lidé začali pochybovat o své víře. Nemyslíš, že je to neslušné? To znamená, že působíš jen zmatek.

Učit lidi pochybovat není neslušné. Učit je mít víru je neslušné. Pocházíme z náboženské kultury, která má všechny své hodnoty vzhůru nohama.
Co je víra? Víra znamená věřit v něco bez důkazu. Když máte důkaz, už to není víra, ale poznání. Například někteří lidé věří ve sněžného muže. Říká se, že je to tvor podobný člověku (humanoid) žijící v Severní Americe. Není dostatek důkazů jeho existence, ale i tak někteří věří, že existuje. Pokud je toto přesvědčení silné, stane se vírou.

Ale co se stane, když skutečně najdeme takového tvora? Řekneš, že „věříš“ v existenci sněžného muže? Ne, pak už VÍŠ, že existuje, poznání je založeno na faktech. Víra je založena na pověstech, domněnkách a nedostatku faktů. Primitivní lidé stvořili mýty a věřili jim, vystavěli kolem nich náboženství. Dokonce i dnes někdo věří tomu, že hadi jsou bohové, někdo zase, že krávy jsou svaté bytosti, jiní věří, že krysy jsou duchové jejich předků, další zase, že černý meteorit spadlý z nebe je posvátný. Muslimové věří, že Muhammad rozdělil Měsíc, věří, že hned po narozeni vykonal voodoo a začal chvalořečit Alláhovi. Židé věří, že Mojžíš rozdělil Rudé moře, křesťané, že Ježíš vstal z mrtvých a vstoupil do nebe atd. Všichni tito věřící věří, že Noe shromáždil všechny žijící zvířata na své arše, zatímco celá Země byla po 40 dni pod vodou. Nepochybují nad absurditou těchto přesvědčení. Jak by se mohl lední medvěd dostat do Kanaánu? Kdo informoval australské klokany, aby přišli na Střední Východ? Jak se tam tato zvířata dostala? Všechny tyto příběhy jsou absurdní, není pro ně důkaz a stejně jim lidé věří, protože víra nevyžaduje důkazy.

Vezměte si příklad Mi’arj. Je to vědecké? Pokud je Bůh všudypřítomný, proč musel Muhammad někam jít, aby se s ním setkal? Je Jeruzalém vstupní branou do Nebe? Pokud Muhammad cestoval do nebes na okřídleném hřebci jednu noc, pak to musí být fyzické místo v blízkosti Země. Nemůžete cestovat mimo zemskou atmosféru pomocí křídel, s těmi to jde jen tam, kde je vzduch. S tou spoustou mapování, vzdušným cestováním, satelitními fotkami – proč jsme ta nebesa ještě nenalezli? Pokud to není geografické místo, ale spirituální říše, proč Muhammad potřeboval okřídleného oře? Hadíth říká, že Muhammad se setkal s Alláhem za záclonou. Pokud ale byl Alláh za záclonou, nemohl být všudypřítomný. Všudypřítomný Bůh nemůže být za, před, pod nebo nad čímkoliv. Je všude. Celý tento příběh je tak naivní, že to každému, kdo mu ještě věří, zakolísá s myslí. Ale víra zaslepuje. Kdyby někdo řekl podobný příběh o někom jiném, žádný Muslim by tomu nevěřil, ale pokud je to o Muhammadovi, všechny lži jsou pravda. Čím větší lež, tím je lepší.

Tito šarlatáni, kteří se sami nazývali proroky, chtěli držet lidi v nevědomosti. Neměli ve svých srdcích naše zájmy. Byli bandou lhářů a podvodníků. Stále vám říkali, že není na vás prověřit Boha, ale Bůh musí prověřit vás. Chválili lidi za víru bez otázek, čím silnější víra byla, tím lepší. Bylo to pochopitelně lepší pro ně, protože lidé se jich neodvážili tázat a odhalovat jejich lži. Teď když jsme dospěli, musíme si tyto otázky klást. Měli bychom se stát skeptickými a začít pochybovat o všem, co nám řekli a co jsme přijali za pravdu. To neznamená vše zavrhnout. To znamená, že se máme ptát na fakta a přestat věřit věcem, pro které nemáme důkazy. Je na čase „vědět“, ne „věřit“, pochyby jsou cestou k poznání. Pokud nepochybujete, nebudete se ptát, a když se nebudete ptát, ničemu se nenaučíte. Svět je zavázán mužům a ženám, kteří pochybovali. Jsme dlužní Galileovi, Kopernikovi, Newtonovi, Darwinovi, Einsteinovi a všem těm, kteří pochybovali o tom, co jim bylo řečeno, a objevili, jak je to ve skutečnosti. Teď už NEVĚŘÍME, že Země je placatá, ale VÍME, že Země je kulatá.

:: nahoru

18) Proč může být jeptiška zahalená od hlavy až k patě a je v úctě za to, že se oddala Bohu, a když to dělá muslimka, tak je považována za „utiskovanou“?

Protože jeptiška si VYBRALA nošení tohoto hábitu, nikdo jí nenutí stát se jeptiškou. Je to její volba. Ale muslimská žena v islámských zemích nemá na výběr, je její povinnost nosit závoj.

Je to jako když fakíři v Indii podstupují různá muka. Oni si tuto cestu sami VYBRALI, neboť věří, že se tak stanou osvícenými. Ale když ty samá muka vnutíte někomu, kdo to nechce, pak ho budete týrat.

:: nahoru

19) Proč, když západní žena zůstává doma, aby se starala o dům a děti, tak obětuje sebe a dělá dobře pro domácnost, ale když to udělá muslimská žena, „potřebuje být osvobozena“?

To je opět otázka výběru. Západní žena je svobodná a může jít a pracovat, pokud se tak rozhodne. Některé ženy ze západních kultur vydělávají víc peněz než jejich manželé, a protože nechtějí nechávat své děti s chůvou, zůstává doma manžel a stará se o ně.

Muslimská žena v islámských zemích nemá na výběr, zda má děti nebo ne není podstatné. Nemůže být zaměstnána, neboť je žena. To je zneužívání.

:: nahoru

20) Proč, když se dítě něčemu věnuje, tak má potenciál, ale když se věnuje islámu, tak je beznadějné?

Něco znamená lékařství, účetnictví, právo, strojírenství nebo jiné profese, které přispívají lidstvu užitek.

Islám je náboženství a ne profese. Jaký užitek má lidstvo z náboženství nebo věřících? Co je poselství islámu? Nenávidět ostatní lidi jiných vyznání, zneužívání žen a znásilňování jejich práv, víra v nevědecké nesmyslnosti Koránu. Věnování se islámu je obětování sebe sama fanatismu a nenávisti. To je beznadějné.

:: nahoru

21) Ale tak znova, jak to, že je po tom všem islám pořád nejrychleji rostoucím náboženstvím na světě?

Tohle je ta největší lež, kterou muslimové milují říkat ostatním. Pravda je, že islám je náboženství na rychlém úpadku.
Lidé v islámských zemích jsou chudí a nevzdělaní a mají nejvyšší porodnost. Kvůli tomu narůstá islámská populace rychleji než v civilizovaných zemích, kde jsou lidé vzdělaní a kontrola porodnosti je účinná.

V západních zemích také muslimové přibývají rychleji než jiné skupiny, protože unikají z chudoby svých rodných zemí a při hledání lepšího života emigrují na Západ mnohem více než jakákoliv jiná skupina. Takže je to spíše muslimská populace, která narůstá, ne islám.

Následující text pochází z Friday Times, Lahore: Ne zrovna nejlepší zprávy o britských Pákistáncích od Khaleda Ahmeda:

“Cifra 700 000 (populace Pákistánců ve VB) vzrostla z 5000 v r. 1951. Dnes, kvůli vysoké porodnosti, je plných 47 % z nich mladších 16 let, ve srovnání se 17 % bílých. Mají nejvyšší procento v počtu nezaměstnaných, 5x vyšší než britský průměr, a míra kriminality je mezi nimi vyšší než v jakékoliv jiné komunitě. Plné 2 % vězňů hnijících v britských věznicích jsou Pákistánci, nejvíce mezi všemi komunitami.“

Proto je jasné, že růst počtu muslimů na Západě není kvůli konverzi, ale kvůli jejich vysoké porodnosti. Počet lidí, kteří se obrátí na islám, je minimální ve srovnání s počtem narozených muslimů, kteří islám opouštějí. Navíc ti, kteří se hlásí k islámu, jsou často nedostatečně vzdělaní, nižší třídy lidí z amerických chudinských čtvrtí. Jsou to většinou černoši, kteří jsou naštvaní na bílé a vidí islám jako druh protestu proti bílému člověku a jeho vyznání. Naproti tomu ti, kteří opouštějí islám, jsou intelektuálové, kteří se nemohou smířit s nesmyslnostmi, které je napsány v Koránu. Ale ti, co islám opouštějí, to dělají tiše. Často mají obavy o vlastní bezpečnost. Příliš dobře znají kriminální povahu islámu a způsob, jakým zachází s odpadlíky. Proto neoznamují své odloučení od islámu veřejně. Ale ti, kdo přijímají islám, jsou ohlašováni fanfárami.

:: nahoru

22) Cituješ Korán vytržený z jeho správného kontextu.

Je na muslimech, aby nám řekli, jaké jsou „správné souvislosti“ těchto veršů.
Co je skutečným kontextem, když Muhammad nařizuje svým následovníkům, aby trestali své ženy, když nejsou poslušné? Co je skutečným kontextem, když jim říká, aby zabíjeli nevěřící, kdekoliv je potkají? Co je skutečným kontextem, když znásilní 9ti leté dítě nebo ženu zajatou ve válce? Pravda je, že Korán je kniha vytržená z kontextu. Jak můžeme používat tyto barbarské nauky Koránu v době vědy a myšlení?

Zastánci moderních muslimů, kteří nemají rádi své fundamentalistické protějšky (jako ty v Afghánistánu), jsou rozvinutí natolik, že rozlišují špatné od dobrého, jsou v rozpacích z hloupých a nelidských nauk Koránu. To jsou ti, kteří nás viní z vytrhávání veršů z jejich kontextu. Trvají na tom, že Korán nemůže být pochopen a potřebuje být vysvětlen experty. Tvrdí, že k plnému pochopení smyslu Koránu musíte být zběhlí v tafsíru (vědecká interpretace Koránu) a hadíthu. Přesto přese všechno by neakceptovali ani tyto tafsíry a nazývají mofasseríny (překladatele) a mohadethíny (experty v hadíthu) omylnými. Viděl jsem nemravné útoky na muže jako jsou Ghazzálí (největší islámský učenec), Buchárí, Muslim (ti dva byli zase největší muhadíthové ctěni po staletí), Mawdúdí, Muhsin Khan, Jusúf Alí a další. Nikdo nebyl schopen přeložit Korán vhodně, natož ho interpretovat, tomu tito zástupci chtějí, abychom věřili.

Těmto obhájcům samozřejmě nedochází, že to, co říkají, je odpadlictví. Korán opakovaně tvrdí, že je „jasnou knihou“ (5:15), „lehkou k pochopení“ (44:58, 54:22, 54:32, 54:40), „jasně vyloženou“ (6:114), „zřetelně vysvětlenou“ (5:16), „s důkazy jasnými“ (10:14/13) a „o němž pochyby není“ (2:1/2). Tvrdit, že Korán nelze pochopit, není srozumitelný a potřebuje tafsír, je nevírou v Korán samý.

:: nahoru

23) Korán obsahuje spousty dobrých učení. Z více než 6 000 veršů vybíráš jen ty, které se ti hodí.

Vaše neochvějná víra (víra je vždy slepá, je to přesvědčení bez důkazu) mě překvapuje. Chcete po mně, abych se díval na dobré věci, které Muhammad řekl, a ne na jeho nedostatky a chyby. Nechte mě připomenout, že Muhammad tvrdil, že je poslem Božím. Předpokládá se, že je vůdcem lidstva. Pokud je na nás třídit dobro od zla a používat vlastní mínění k výběru, k čemu potřebujeme jeho?

Kromě toho, na každém je něco dobrého i zlého. Dokonce i nejhorší kriminálníci řekli nebo udělali ve svém životě něco dobrého. Například Hitler nebyl sukničkář, byl věrným mužem. Dělá to z něj dobrého člověka? Vzpomínám si, když jsem byl ještě dítě, dělávaly se v Íránu rozhovory s kriminálníky ve vězení, které byly přenášeny do rádia. Vždy na konci řekli tito kriminálníci nějaké dobré rady mladým. Muhammad řekl spoustu dobrých věcí, ale nenásledoval své doporučení a dělal špatné věci. Vaše logika, že bychom se měli dívat pouze na pár dobrých věcí, které řekl nebo udělal, a zapomínat na jeho zločiny proti lidskosti, je od vzdělaného člověka šokující.

Ten, kdo tvrdí, že je duchovním vůdcem lidstva a neomylný, musí být takový stále. Pokud máte někoho, kdo vám někdy řekne něco správně a jindy naopak špatně, budete mu stále věřit? Kdo by měl určit, které části Muhammadových učení by se měly následovat a které jsou k vyřazení? Máte jiný žebříček hodnot než Mullah Omar, vůdce Tálibánu. Každý z vás si z Koránu vybírá, co chce, podle svých preferencí a hodnot. Můžete pořád říkat, že je tato kniha „knihou rad“?

Pokud je pouze jedna jediná chyba v naukách někoho, kdo tvrdí, že je neomylným vedením od Boha, pak už ta osoba není neomylným vůdcem. V případě Muhammada je víc špatných nauk než dobrých. Jak může inteligentní člověk považovat takovou osobu za posla Božího?

:: nahoru

24) Jsem muslim, který po přečtení tvých článků začíná pochybovat. Jediná věc, která mi brání v odpadlictví, je strach z pekla.

Odvolávat se na Sílu není logickou argumentací. Říká se tomu argumentum ad baculum a je to podvod. To už není logika, ale hrozba. Toto argumentování by mohlo být (a často je) užíváno většinou náboženství. Protože nemohou být všechny z nich pravdivé, není to přesvědčivý důkaz pro určení pravdivosti jakéhokoliv tvrzení.

Argumentum ad balacum se používá k donucování lidí k poddanosti pomocí výhružek a obchodováním se strachem.

Všechno, co Muhammad řekl, se ukázalo jako špatné. Přečti o chybách v Koránu. To dokazuje, že Muhammad nebyl posel Boží. Byl to narcista a psychopat, který manipuloval nevědomý arabský lid svými lži, takže mohli zabíjet ostatní, rabovat a dělali ho bohatým a mocným. Jak by mohl tvůrce tohoto vesmíru být tak malicherný a nelítostný, aby umisťoval lidi do pekla a mučil je po věčnost za to, že v něj nevěřili? Proč by se jen staral, jestli v něj tlupa nahých lidoopů na planetě Zemi věří nebo ne? Jen si představ velikost tohoto vesmíru a zeptej se sám sebe, zda by mohl být tvůrce tohoto skvostného vesmíru tak sadistický?

Ne, můj příteli, Muhammad lhal ve všem, co řekl. To je zřejmé, když vidíš kolik chyb udělal v Koránu. Takže si můžeš být víc než jistý, že lhal i o Pekle. Ale fungovalo to, spousty lidí po staletí věřili jeho lžím a báli se pochybovat o jeho autoritě. Proto si tento nemocný muž udržoval nadvládu nad lehkověrnými po 1 400 let. Ve skutečnosti, když si přečteš komentáře muslimů na těchto stránkách, uvidíš, že tento strach je jediný argument, který ukazují.

:: nahoru

25) Jako muslimská žena nemůžu předstírat, že souhlasím s tvým tvrzením, že islám je plný lží a proti ženám. Mějme na paměti, že v Bibli je Eva viněna za Adamův pád. Mějme na paměti, že Korintští tvrdí, že muž je hlavou ženy a žena, která vejde do kostelem s nezakrytou hlavou, by se měla stydět. Mějme na paměti, že pro Korintské je muž rovněž odrazem Boha, zatímco žena je pouze odrazem muže.

Pokud jde o tvé názory na práva žen v jiných náboženstvích, souhlasím s tebou, ale to nemírní ani neospravedlňuje nehumánní zacházení s ženou v islámu. Kdo říká, že by se se ženou mělo zacházet podle Bible? Ačkoli se s nimi v křesťanství a judaismu zachází více humánně než v islámu, tyto náboženství ponižují ženu. Jako žena bys měla přijmout, že jsi „podprůměrná v inteligenci“ jak říká Muhammad, ale být šťastná, že máš polovinu práv muže, poslouchat manžela a být jím bitá, ale jako otec nepřeji své dceři takové zacházení.

:: nahoru

26) Předtím než začne Západ napadat islám, podívejme se na jejich statistiky. Počet žen znásilněných, týraných a opuštěných.

Ano, ženy jsou znásilňovány a týrány i na Západě, ale tento počet je v islámských zemích nejméně 100x vyšší. Když je žena znásilněna na Západě, násilník je většinou potrestán. V islámských zemích se ženy, které jsou znásilněny, stanou hanbou své rodiny a často je zavraždí vlastní příbuzní, aby byla navrácena čest rodiny. V islámských zemích jsou ženy často znásilněny vlastními blízkými příbuznými – bratry nebo otci. Ale bojí se o tom mluvit, protože ví, že by to pro ně znamenalo smrt.

Na Západě někteří muži týrají své ženy. Ale zákon je na straně bitých žen a existují pro ně útočiště a ochrany, stejně jako restrikce a tresty pro týrající muže. V islámských zemích nemají ženy vůbec žádné právo. Mohou být bity manželem a nemohou ani žádat o rozvod. Manžel se může znovu oženit s mladší ženou a opustit starou manželku týrajíc jí emocionálně, sexuálně (vyhýbáním se spaní s ní, když už má mladší ženu), slovně a dokonce fyzicky. Tohle jsou všechno Alláhova práva mužů (Korán 4:34)

:: nahoru

27) Historie islámu nebyla vždy jen špatná. Je spoustu příkladů dobrých islámských společností. Po dobu vrcholu Kalifátu v Bagdádu spolu židé a křesťané žili v míru oproti náboženskému pronásledování, které v té době probíhalo v Evropě. Literatura a filosofie byly v rozkvětu a existuje spousta příkladů skvělých „svobodných duší“, které vzkvétaly v islámské společnosti, takoví jako (co mě teď zrovna napadá) Rúmí, Ibn Arabí, Ibn Sina, Al- Jahiz a mnoho dalších.

Co to má společného s islámem? Jestliže byli Abbásidové tolerantní panovníci, tak ne proto, co učil Muhammad. Dnes tvrdíš že jsi tolerantní člověk a také tvrdíš že jsi muslim, ale nemůžeš najít žádné ospravedlnění pro svou toleranci v Koránu. Jsi tolerantní kvůli svým osobním hodnotám a protože tvé pochopení islámu není úplné. To byl i případ Abbásidů.

Co má talent a úspěchy Rúmího, Ibn Arabího, Ibn Siny a dalších osvícenců, kteří se narodili jako muslimové, dělat s islámem? Učí Korán algebru, chemii, biologii nebo astronomii? Muhammad udělal chybu při rozdělování dědictví. Ten hoch neuměl sčítat ani jednoduché zlomky. Proč chcete dávat zásluhy za úspěchy těchto skvělých myslí islámu? Naši lidé měli kulturu a civilizaci, která předešla islám o tisíce let. Vyráží dech, když nazýváme naší vlastní architekturu, umění, vědu a literaturu „islámskou”. Co je na nich islámského? My dokonce říkáme arabským jménům islámská. Jak myslíte, že si Arabové říkali před islámem? Všiml jsem si, že Pákistánci a Bengálci mají perská jména a nazývají tato čistě íránská jména jako Parviz, Afraziab, Sardar, Kamran atd. „islámská”. To je udivující. Prosím, dávejte vděk tam, kam náleží. To, co naši lidé vytvořili svým vlastním talentem a géniem není islámské. To je naše. Úspěchy našich osvícenců nejsou víc islámské než jsou teorie Einsteina a Hawkinga židovské nebo křesťanské.

Co udělal islám pro umění? Co udělal pro hudbu? Co říká prorok o básnících? Jaký byl jeho názor ekonomiku? Co věděl o zemědělství? Jednou řekl, že je zbytečné opylovat samičí datlové stromy samčími. Když pak tyto stromy neprodukovaly žádné datle, řekl: Jsem jen člověk a dělám chyby. Ten člověk nevěděl vůbec nicm, a proto ti, kteří mu věří, klesli k fanatismu a nevyvinuli se.

Co se stalo Ibn Sínovi a Ar Rázímu? Byli nazváni odpadlíky a jejich filozofické knihy zakázány. Ar Rází napsal tlustou knihu o racionalismu a odmítl rituály náboženství. Jeho kniha byla zničena a jediné, co zbylo, jsou útržky jeho výroků v knize, která to vše vyvrací. V islámu je bráněno svobodnému myšlení. Kdyby nebylo islámu, nejspíše by se osvícenství u nás dosáhlo o 400 let dříve než v Evropě. Představte si, kde bychom teď byli, kdybychom dosáhli to, čeho před 400 lety. Nikdy se asi nedozvíme rozsah škod, které islám způsobil lidskému světu. Jen pomyslete na všechny ty knihovny a knihy, které islámské síly spálily, kdo ví kolik poznání bylo tehdy ztraceno. Jednou mě jeden Íránec vyzval, abych mu uvedl jednoho íránského básníka staršího než islám. Chtěl, abych uvedl, co jeho barbarští páni zničili před 1 400 lety. Teď tvrdí, že dříve než islám nebyly v naší zemi žádní skvělí myslitelé, a tak bychom měli děkovat islámu za velikány naší země, kteří se narodili pou e po islámu. Tento člověk s vymytým mozkem se neptal sám sebe, jak se Írán stal velkou světovou silou, jestliže neměl žádné velké myslitele. Jak mohu uvést nějaký důkaz, když muslimští nájezdníci všechny důkazy zničili?

Kdysi byl Írán jednou z velkých mocností světa, byli jsme jedni z přispěvatelů lidské civilizace. Můj národ napsal první listinu lidských práv. Otroctví jsme úplně zrušili před 2 500 lety. Ženy vládly naší velké zemi. Všechny národy, které byly součástí našeho ohromného impéria, měly svobodu praktikovat svá náboženství. Tohle je zmíněno v Bibli. Věřili jsme v laskavého Ahura Mazda, boha světla, a praktikovali jsme dobrá slova, skutky a myšlenky.

Ale dnes jsme opustili našeho boha světla a následujeme sadistické božstvo Muhammada, které požaduje krev a volá po hlavách těch, kteří se nechtějí poddat jeho despotické autoritě. Dnes jsme v chudé třetině světových zemí a den za dnem klesáme stále hlouběji. Lidská práva neexistuji, ženy jsou druhořadými občany, menšiny jsou pronásledovány, chudoba je nekontrolovatelná a jsme známí jako národ teroristů. Tohle nám dal islám.

Podívejte se na naše země; všechny islámské země, podívejte se na nás! Podívejte se jak mizerné, barbarské a zubožené jsou naše společnosti. Ukažte mi jedinou islámskou zemi, kde není válka. Pokud neválčíme s ostatními, válčíme mezi sebou. Co očekáváte od lidí, kteří jsou vychováni, aby věřili, že „ráj je pod stínem meče”? Co očekáváte od nevědomých lidí, kteří vychvalují mučednictví a oslavují smrt? Co očekáváte od společnosti, jejíž duchovní vůdce (Chomejní) říká: „Ekonomie je pro osly”? Co očekáváte od společnosti, která obleče batole jako sebevražedného atentátníka a pyšní se vlastní hloupostí? Co očekáváte od společnosti, která zmasakruje 3 miliony svých vlastních lidí (Pákistánci v Bangladéši) a její duchovní vůdce vydá fatwu, že znásilňování bengálských žen je podle šaríi a sunny Proroka přijatelné? Teď prosím neříkejte, že udělal chybu, protože tu fatwu založil na tomto verši z Koránu:

4:24 A (jsou vám zakázány také) muhsany mezi ženami kromě těch, jichž zmocnily se vaše pravice a to je vám předepsáno Bohem! A vedle toho je vám dovoleno, abyste si hledali manželky pomocí jmění svého jako muži spořádaní, nikoliv prostopášní. A za to, co jste užívali s těmito ženami, dejte jim jejich odměnu podle ustanovení. A nebude pro vás hříchem, na čem se vzájemně dohodnete po stanovené době – a Bůh je vševědoucí, moudrý.

Nebo se podívejte na příběh Muhhamadova napadení Khejbaru, kde dává svým stoupencům svolení k zotročení válečných zajatkyň a k jejich znásilňování.
(Buchárí 1 367)

Nebo tento:
Svazek 7, Kniha 62, číslo 137

Vypravoval Abu Said Al-Khudri: „Jako válečné zajatce jsme ukořistili ženy a prováděli jsme s nimi přerušovanou soulož. Tak jsme se na to zeptali Alláhova apoštola a ten řekl: „Opravdu to děláte?” a zopakoval otázku třikrát. ”Není tu žádná duše, která by byla předurčena existovat, ale vznikne, až do Dne vzkříšení.”

Víte, co je to přerušovaná soulož? Následovníci svatého Proroka znásilňovali ženy, které zajaly při svých nájezdech, a odstupovali před ejakulací. Oznámili to svatému Prorokovi (mír jeho neposkvrněné duši) a jediná věc, která přišla tomuto muži na mysl, byla, že i když se odtáhnou a vypustí své semeno na zem, tak bude-li Alláh chtít, žena otěhotní. Zapomeňte na hloupost jeho výroku, pomyslete na nelidskost tohoto člověka.

Toto nejsou příběhy vyprávěné židy. Tyto příběhy zaznamenali následovníci Muhammada, lidé, kteří mu věřili a milovali ho. Vytvořil by někdo podobné škodlivé příběhy o objektu svého zbožňování? Tyto příběhy jsou pravdivé. Hadíth je plný povídek o nelidskosti a barbarství Muhammada. Je to ten muž, kterého nazýváte prorokem Boha? Je to ta osoba, kterou následujete?

Uvážíme-li, co Korán učí, je jasné, že člověk nemůže být muslim a humánní současně. Nastal čas, kdy oddělujeme dobré lidi od muslimů, kteří opravdově následují Muhammada. Přečtěte si tentokrát Korán s otevřenou myslí. Nepokoušejte se zoufale hledat v něm dobré věci, raději se dívejte po těch zlých, protože pokud Korán obsahuje tisíc dobrých a jednu špatnou věc, pak nemůže být od Boha. Korán však obsahuje tisíc špatných věcí a jednu dobrou.

Nenechejte se klamat představou monoteismu. To je další podvod, který bychom měli probrat při jiné příležitosti.

:: nahoru

28) Všichni muslimové nejsou teroristé. Jsem muslim a nejsem fanatik ani násilník. Hluboce věřím v mír, lásku a toleranci mezi všemi lidmi. A Korán není „absolutně temný”.

Jistě že všichni muslimové nejsou teroristé, to je absurdní výrok. Má babička nikdy nevynechala modlitbu a jsem si jistý, že byla svatá. Nikdy jsem nepotkal ženu tak sebeobětavou, vlídnou a milující jako tuto čistou duši. Opravdu věříte, že si myslím, že má milovaná babička byla teroristka? Mezi muslimy jsem potkal tolik skvělých lidí jako nikde jinde. Na nás Středovýchoďanech je něco mimořádného, co nenajdete nikde jinde. Naše pohostinnost je nepřekonatelná. Ctíme naše slova. Jsme vřelí a přátelští lidé. Navštívíte-li dům Araba, Turka, Afghánce nebo Peršana, budete zahrnuti takovým množstvím lásky nesrovnatelným s jakoukoliv jinou částí světa. Pouze idiot nazývá tyto lidi teroristy. Možná jste slyšeli ve zprávách, že když Američané bombardovali Afghánistán, tak Afghánci zakrývali americké misionáře vlastními těly, aby při neštěstí nebyli zraněni. Jsou tito lidé teroristé?

Naši lidé nejsou teroristé jen proto, že se narodili v islámské zemi a myslí si, že jsou muslimové. Teroristé jsou ti, kteří následují učení Muhammada. Korán je kniha, která inspiruje své stoupence k nenávidění nevěřících, jejich zabíjení, podmaňování a zacházení s nimi jako méněcennými. Ale ne všichni muslimové následují to, co učí Korán. Většina muslimů ani neví, co Korán učí a jak Muhammad žil.

Vezmi si vlastní příklad. Říkáš, že nejsi fanatický násilný člověk, věříš v mír, lásku a toleranci. Získal jsi tyto vlastnosti čtením Koránu nebo jsou součástí tvých rodinných a společenských hodnot?

Podívejme se na to, co říká Korán:

3:28 Nechť si věřící neberou nevěřící za přátele místo věřících! Kdo tak učiní, nedostane se mu od Boha ničeho, leda v případě, že byste se od nich obávali nějaké hrozby. A Bůh vás varuje před sebou samým a u Boha je cíl konečný.

Smýšlíš takhle o svých křesťanských, hinduistických nebo ateistických sousedech? Opravdu odmítáš přátelství dobrých lidí jen proto, že nejsou muslimové? Pokud odpovíš ne, pak opravdu nenásleduješ nauky Koránu, i když si říkáš muslim.

A co toto učení:

2:216 A je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný. Je však možné, že je vám nepříjemné něco, co je pro vás dobré, a je možné, že milujete něco, co je pro vás špatné; jedině Bůh to zná, zatímco vy to neznáte.

Co tomu říkáš? Sbalíš se a půjdeš do Afghánistánu bojovat za džihád, jak vyzývá Tálibán? Myslíš si, že ti, kdo to udělali, se zmýlili? Nemyslíš, že učení jako tato motivují některé lidi stát se džihádisty a zabíjet nevinné kafíry? Jak můžeš smířit svou lásku k lidstvu s těmito naukami?

A co tohle?
4:84 Bojuj na stezce Boží, vždyť neponeseš břímě jiné než své vlastní! Povzbuzuj věřící a možná že Bůh zadrží nápor nevěřících – a Bůh je mocnější v náporu a silnější v trestáni.

Myslíš že tento verš učí toleranci?

Korán je plný veršů jako je tento. Nemyslíš že islámští teroristé získávají inspiraci z těchto veršů?

Trváš na tom, že bychom se měli dívat na to dobré v Koránu. Všichni mohou kázat a dávat dobré rady. Musíme sledovat, jak svá dobrá kázání dokládají příkladem ve svých vlastních životech. Prosím přečti si hadíthy, i když je jich spousta smyšlených, postupně začínají vrhat světlo na osobu Muhammada. Poznáte Muhammada jako pomstychtivého, nelítostného a chlípného, sadistu. To není pomluva vytvořená jeho nepřáteli. To je obraz Muhammada, který vyplyne z hadíthů vyprávěných a sestavených těmi, kteří ho milovali a věřili v něj. Po přečtení pár stránek hadíthu poznáte, že Muhammad byl zlý člověk. Hitler měl jedinou dobrou kvalitu, nebyl sukničkář. Muhammad měl všechny neřesti Hitlera a neměl žádnou dobrou kvalitu. Když se dívám po tyranech, zločincích a vrazích v análech historie, nemůžu najít žádného člověka horšího než Muhammad.

:: nahoru

29) Rúmí byl velmi talentovaný a inteligentní člověk. Mohl vidět něco, co ty ani já nemůžeme vidět? Nepochybně Korán nemůže být barbarský, pokud ho vydal jeden z největších milovníků známých na Východě i Západě.

Tohle je logicky klamný závěr nazývaný odvolání se na autoritu neboli argumentum ad verecundiam.

Odvolání se na autoritu je chybný závěr s následující formou:
1. Osoba A je (tvrdí se, že je) autoritou na subjekt S.
2. Osoba A vyřkne tvrzení C o subjektu S.
3. A proto, C je pravda.

V našem případě:
1. Rúmí byl největší milovník.
2. Rúmí byl muslim.
3. Proto islám je náboženstvím lásky.

Fakt je, že Rúmího láska nemá co dělat s islámem. Pokud to nahoře je pravda, pak musí být správně i následující.

1. Usáma bin Ládin je terorista.
2. Usáma bin Ládin je muslim.
3. Islám je náboženstvím teroru.

Budete muset souhlasit, že ani jeden z výroků není pravda. Jinými slovy, není možné rozhodovat o pravdě nebo nepravdivosti náboženství posuzováním jeho stoupenců. Jestliže muslimové tvrdí, že islám by neměl být souzen kvůli špatným činům jeho následovníků, pak tou samou logikou islám nemůže být přijat za pravdivý jen proto, že se u některých muslimů stalo, že byli dobří lidé. Právě tak jako jsou miliony dobrých muslimů, jsou také miliony muslimských teroristů a jejich sympatizantů.

Islám musí být souzen jen podle jeho nauk. Když ohodnotíme Korán, zjistíme, že je to učebnice teroru. Pouze na základě tohoto můžeme rozhodnout, že je islám náboženství zla. Každý, kdo důsledně následuje tyto špatné nauky, se stane teroristou. To také vysvětluje proč mullahové v mešitách kážou tolik nenávisti a proč stoupenci tohoto náboženství způsobili tolik zvěrstev a krveprolití během historie. Pouze pak můžeme vyvodit, že bin Ládin je terorista kvůli islámu a Rúmí byl milující muž navzdory islámu.

Rúmí měl tu bystrost k vyřazení zlých nauk islámu a vybral si, co považoval za dobré. Napsal:

Z Koránu jsme vybrali maso
Pro osly zbyl krunýř k jídlu

Tím krunýřem myslel všechno to násilí z Koránu. Jenže ne každý má Rúmího bystrost, aby rozlišil, která část Koránu je maso a která krunýř. Někteří si vyberou ty násilné nauky a stanou se teroristy.

Toto diskvalifikuje Korán jako knihu rad, ta totiž musí vést každého pořád a ne být dvojznačná. Pokud má člověk spoléhat na svůj lepší smysl, aby rozlišil mezi dobrými a špatnými naukami nějaké knihy, pak takový člověk ví víc než ta kniha a nepotřebuje ji k vedení.

Paradoxně byl Rúmí vskutku velký milovník, ale způsobil lidstvu víc škody než dobrého.

:: nahoru

Jak způsobil Rúmí víc škody než užitku?

Podporováním lži! Oslazením jedu a jeho vydáváním za všelék. Lidé se na něj podívali a usoudili: „Jak se může muž jako Rúmí mýlit? Když je muslimský kazatel, tak islám musí platit.“ Tato falešná logika ospravedlňuje náboženství teroru. A náboženství teroru vychovává teroristy jako Chomejní nebo bin Ládin, a miliony lidí, jejichž srdce jsou plná nenávisti, teď vlečou svět do závažné světové války, ve které mohou miliony lidí zahynout. Takže tak způsobil Rúmí víc škody než užitku. Přikrášlováním a ospravedlňováním zla. Zkrášlil čarodějnici a způsobil, že vypadá jako princezna, a tak nás oklamal.

Zde se neútočí na Rúmího. Odmítáme islám a uvedli jsme náš důkaz. Jakmile byl Muhammad prokázán jako falešně předstírající, Rúmí se tak stal jen oklamaným mužem, jako miliarda jiných muslimů, kteří ještě věří islámu. Mnoho z nich jsou skvělí lidé, talentovaní, vzdělaní, geniální, vědci, básníci, hudebníci i držitelé Nobelovy ceny. Nic z toho nedokazuje, že je islám pravdivé náboženství. Pravdu nebo faleš islámu můžeme zjistit jen čtením Koránu a studováním hadíthu.

Rúmí byl velký básník, ale nikoliv neomylný muž. Ve skutečnosti byl jeho zdravý rozum zkažen Koránem, on omílal tvrzení Muhammada, že Alláh přeměnil židy na opice a prasata, aby přerušil sabat. Je tento příběh skutečný? Je to nesmysl, jedině nevzdělaný člověk jako Muhammad mohl přijít s takovou hloupou povídačkou a jistě to zaujme lehkověrné a nepoučené lidi, kteří v takovou hloupou pohádku uvěří. A když vidíme, že Rúmí neměl problém přijmout tento nesmysl, pak chápeme, že byl rozhodně nevzdělaný. Složil mnoho básní a byl extrémně talentovaný navzdory tomu, že byl nevzdělaný a neschopný nezávislého myšlení a věřil všem nesmyslům v Koránu. Byl obr v poezii, ale trpaslík inteligencí.

:: nahoru

30) Jak mohu povznést své duchovní uvědomění bez islámu?

Můžeš stále věřit v Boha, když chceš, třebaže nevěříš v islám. Zeptej se křesťanů a židů. Můžeš stále být duchovní, bez víry v jakékoliv náboženství. Duchovnost je osobní cesta a nemá nic společného s náboženstvím.

Můžu ti říct o mé vlastní cestě, ale co funguje mě, nemusí fungovat tobě. Musíš najít svou vlastní cestu. O mých duchovních myšlenkách si můžeš přečíst zde:

Ale pokud tato cesta není pro tebe, najdi si stránky jiných náboženství a prostuduj je. Buddha má velmi dobré nauky, myslím že hodně ex-muslimů může najít útěchu v buddhismu. Také v buddhismu existují určitá neprokázaná učení jako třeba reinkarnace. Nemusíš nic slepě akceptovat. Jen si vyber a přijmi to, co ti připadá logické a správné, a zbytek nech být, to je esencí Buddhových učení. On řekl pochybujte o všem, najděte vlastní světlo.
Opuštění islámu také neznamená, že opustíš víru v Boha. Pokud ti to vyhovuje, můžeš pokračovat s vírou v Boha. Jestli máš rád modlení se k Bohu, vytvoř si vlastní modlitby a jen k němu mluv. Náboženství jsou obecně neopodstatněné víry, ale pokud ti to nevadí, křesťanství je dobré náboženství. Lepší než křesťanství je zoroastrianismus, ale to je náboženství, od kterého se Íránci většinou odvracejí.

Důležité je to, že je mnoho cest jak dosáhnout Boha. Ty nejlepší učí lásku a způsobí, že se budeš cítit bližší svým partnerům-lidským bytostem. Jediný způsob, jak my lidé můžeme zažívat Boha, je skrze lásku. Náboženství je pravdivé, dokud učí lásku, a je špatné, pokud vštěpuje nenávist. To činí islám tím nejhorším a nejnebezpečnějším náboženstvím.

:: nahoru

31) Pokud je islám zlem, jak se mohly města jako Kordoba nebo Bagdád stát místy osvícení ve vědě, matematice a medicíně tak, že se Evropané sjížděli do těchto míst, aby se učili od Arabů?

Ano, myslím si, že islám je zlo, ale to neznamená, že jsem slepý vůči všemu tomu umění, moudrosti a kráse, kterou muslimové vytvořili. Mluvíme o dvou rozdílných věcech. Ukažte mi, jak islám ovlivnil muže jako jsou Ibn Rushd, Ibn Sína, Chajjám nebo ar-Rází. Těmto mužům vděčíme za velikost toho, čemu říkáme zlatý věk islámu. Můžeš dokázat, že se tito muži stali skvělými, protože následovali islám? Která část Koránu učí medicínu, algebru, filosofii nebo chemii? Proč bychom měli dávat zásluhy za talent a génia našich lidí islámu? Myslí si křesťané, že Darwin, Newton a Galileo jsou produktem křesťanství? Přisuzují židé Einsteinova nebo Spinozova génia judaismu? Myslím, že celé toto nedorozumění je výsledkem hlubokého pocitu méněcennosti a zoufalství muslimů přimknutých k islámu. Buď se snaží najít zázraky v Koránu nebo zneužít vítězství, která nemají co do činění s islámem.

:: nahoru

32) Všechny tvé argumenty stranou, to největší svědectví Muhammadova proroctví vychází z víry jeho nejbližších. Jeho největší přítel přijal islám, jeho žena, bratranec a otrok také. Někteří jeho společníci byli stále u něj, můžeš to nazývat nepřetržitou stráží, pokud chceš. Opominul jsi, že každý aspekt jeho života je skrytý, od jeho ženy se dozvídáme, jaký byl v posteli, od jeho otroka, jak s ním zacházel, u jeho společníků je těžké zjistit, koho miloval víc, jestli Salmána z Persie nebo Abú Bakra z Mekky.

Vzdát se našich předsudků není lehké. Děláme tisíc a jednu výmluv, abychom se drželi toho, v co věříme a čeho si ceníme. I kdyby bylo podáno tisíc důkazů, že Muhammad nebyl Božím poslem, muslimové najdou jedno stéblo, kterého se chytnou a přesvědčí je, že byl.
Tvá výmluva je, že kdyby byl Muhammad falešným prorokem, tak by si toho jeho přátelé a příbuzní všimli.

Mýlíš se. Existuje spoustu případů pravých šarlatánů, jejichž stoupenci, kteří s nimi v podstatě žili denně, padli za oběť jejich lžím a věřili všemu, co řekli.

Takových případů je mnoho, uvedu ti pár příkladů:

Jim Johns přesvědčil normální poctivé lidi, že je Mesiáš. Přesvědčil je, aby opustili rodiny a následovali ho do jeho „Medíny“ uprostřed džungle. Přesvědčil vládu Nové Guyány, aby mu zadarmo dala 300 akrů půdy. Přesvědčil své muže, aby nosili zbraně a zabili každého, kdo nesouhlasil. Tito muži zastřelili senátora a jeho strážce a pak přesvědčil své stoupence, aby vypili otrávený nápoj a 900 jich ochotně udělalo, co jim řekl, a zemřelo.

Jak vysvětlíš takovou oddanost a víru?

David Koresh shromáždil své stoupence na Davidiánském statku (Waco, Texas). Byli s ním neustále. Ozbrojili se, protože jim to řekl. Dovolili svým náctiletým dcerám spát s ním, stejně jako Abú Bakr dovolil Muhammadovi spát s jeho neplnoletou dcerou. Zastřelili čtyři agenty ATF, celý statek podminovali a radši nechali vybuchnout, a zabili tak sebe i své rodiny, než aby se vzdali. Pokud to není oddanost tak co tedy? Zemřelo při tom 90 lidí.

Řád Slunečního chrámu: Tento apokalyptický kult si vyžádal 74 obětí ve třech bizardních rituálech hromadné sebevraždy. Většina členů sekty byli vysoce vzdělaní a majetní jedinci. Spousta z nich měla doktorát.
Dva známí vůdci skupiny byli Luc Jouret, belgický homeopat, a Joseph di Mambro, zámožný obchodník. Byli jako Muhammad a Abú Bakr tohoto kultu. Také věřili své šílenosti a také spáchali sebevraždu.

Kult dával velkou důležitost slunci. Jejich ohnivý rituál masových sebevražd měl dostat členy sekty na nový svět na hvězdě „Sírius“. Aby se zúčastnili cesty, bylo několik obětí, včetně několika dětí, střeleno do hlavy, udušeno černými plastikovými pytli a/nebo otráveno.
Luc a Joseph v dopise doručeném po jejich smrti napsali, že „opouštějí tuto Zemi, aby nalezli novou dimenze pravdy a absolutna daleko od pokrytectví tohoto světa“. Nezní to děsivě podobně tomu, co kázal Muhammad?

Jak můžete vysvětlit oddanost těchto lidí jejich chorobné víře? Popíráte přesvědčení jejich vůdců ve svou věc?

Nebeská brána: 26. 3. 1979 se 39 členů „Nebeské brány“ rozhodlo „opustit své schránky“ a nastoupit na plavidlo skrývající se v chvostu Haleyovy komety.
Zemřeli ve třech etapách po trojdenních periodách poté, co oslavili své poslední jídlo na Zemi. 15 jich zemřelo první den, 15 druhý den a zbývajících 9 třetí den. Jedna skupina polkla jed, smrtící dávku fenobarbitalu zamíchanou do pudingu a/nebo jablečné šťávy a spláchnutou panákem vodky, a ulehli, jiní použili k urychlení umírání plastikové pytle. Strašlivou, pečlivě zorganizovanou masovou sebevraždu ostatní odklízeli po každém kole zabití. Než se zabili poslední dva, vynesli odpadky a zanechali pronajatý dům v dokonalé čistotě. Chtěli být prospěšní i po smrti, takže všechna těla měla nějaký druh identifikace. Kupodivu měli v kapsách 5ti dolarovou bankovku a drobné a pod postelemi pečlivě poskládané malé kufříky.

Také se podívejte na příběh Johna de Ruiltera, člověka, jehož stoupenci věří, že je dokonalejší než Ježíš a dovolují mu mít orgie se svými dcerami. Jeden z jeho následovníků je dobře postavený psychiatr, který přísahá, že je „naprosto v pořádku“.
Takových případů jsou tisíce. Vůdci kultů jsou charismatičtí, přesvědčivý a jsou přesvědčeni o své věci. Nejsou to normální lidé, jsou to psychopati, jsou velmi odlišní od běžných lidí a proto vyčnívají. Jsou často inteligentní, ale jejich realita a fantazie jsou pomíchané, nedokáží rozlišovat mezi tím, co je reálné a co představa. Jsou prvními, kdo uvěří vlastním lžím, a toto přesvědčení klame jejich blízké přátele a příbuzné, že musejí něco vědět a mít přístup k duchovnímu zdroji poznání.

Muhammad nebyl jiný, byl psychopat. Muhammad, Hitler, Stalin ani ostatní charismatičtí vůdci kultů nebyli hloupí. Byli velmi inteligentní, ale také pomatení. Bylo to tohle šílenství, které přesvědčilo lidi, aby je následovali a konali všechny druhy zločinů.
Teď zakládáte veškerou vaší důvěru na důvěře hrstky lehkověrných lidí jako byli Abú Bakr, Omar a Khadija nebo Alí, který byl nelítostný vrah a dítě, když uvěřil v Muhammada. A jako oni následujete psychopata fascinováni absurdní logikou, že pokud tito lidé následovali Muhammada, pak musel být opravdu něčím zvláštní.

Je to šílené, že miliarda lidí následuje nějakého psychopata, a všichni uvažují jako vy. Každý z nich zakládá svou víru na důvěřivosti jiných a všichni jako ovce následují sebe navzájem. Když všechny ovce jdou jedním směrem, tak to musí být správná cesta.
Někdo musí zastavit toto šílenství. Žádám vás o přečtení Koránu, přečtěte si hadíthy a životopis Muhammada a používejte svůj vlastní mozek. Pokud to uděláte, tak vyjde najevo, že Muhammad nebyl posel Boží, ale kriminální psychopat. Toto šílenství přežilo příliš dlouho, teď musí být zastaveno. Tato posedlost se vymyká kontrole a ohrožuje lidstvo. Dost s blázněním! Je na čase, abyste se probudili a viděli pravdu vlastníma očima a ne očima Abú Bakra, Omara a Khadijáh nebo Alího, kteří byli hrstkou idiotů a oklamaných uctívačů. Rozpoznejte pravdu vlastníma očima a ne očima jiných. Suďte fakta svým vlastním mozkem, ne mozky jiných. Nebuďte ovcí následující jinou ovci.

:: nahoru

33) Můžeš mít spoustu sporných otázek ohledně Muhammada a Koránu, který ho inspiroval. Ale proč by ho jeho společníci, jeho ženy i jeho otroci tak velebili?

Ve společnosti založené na kultu osobnosti není lehké říkat, co si myslíš. Říci pravdu ti může přinést vyobcování nebo dokonce stát život. Lidé, kteří přemýšlejí odlišně, si nechávají své myšlenky pro sebe, naopak podlézavci a darebáci zkoušejí nabýt na oblibě tím, že vychvalují vůdce. A po jeho smrti podlézavci pokračují se svou šarádou, aby získali prestiž. Dokonce ani dnes se situace nezměnila. Lidé, kteří nesouhlasí, se bojí mluvit a ti pochlebníci jsou chváleni za psaní chvalozpěvů o Muhammadovi.

Máme mnoho příběhů o tom, jak Muhammad nařídil zavraždit ty, kteří ho kritizovali, a o Omarovi, který byl vždy připravený tasit meč a rozříznout hrdlo těm, kteří pochybovali o Muhammadově autoritě. K posouzení Muhammadova charakteru bychom se neměli dívat na chvály napsané jeho společníky, ale číst jeho životopis a soudit ho vlastním rozumem. Dovolte citovat dva příběhy z Muhammadova života a pak se rozhodněte, jestli byl svatý muž nebo psychopat:
Když byla vyhrána bitva o Badr, Muhammad vzal desítky rukojmí na výkupné. Ale pár z nich zabil kvůli osobní mstě. Jednou z těch osob byl Nadhr, básník který byl populárnější než Muhammad, když kázal v Mekce. Muhammad mu vždy záviděl a nakonec se pomstil.

Následující citace jsou z Millera založené na al Waqidim, Ibn Hišámovi a Tabarím.

„Vězňové byli přivedeni k Muhammadovi. Když si každého prohlédl, jeho oko padlo nelítostně na Nadhra, syna Haritha. „V tom pohledu byla smrt,“ zašeptal třesoucí se Nadhr stojícímu vedle. „Ne, tak to není,“ odpověděl ten druhý, „to je jen tvá vlastní představa.“ Nešťastný vězeň si myslel něco jiného a zapřísahal Musaba, aby se za něj přimluvil. Musab mu připomenul, že popřel víru a pronásledoval věřící. „Ah!“ řekl Nadhr „kdyby tebe zajali, nikdy by tě nezabili!“ „I kdyby tomu tak bylo,“ odpověděl Musab opovržlivě, „já nejsem takový jako ty, islám rozdělil všechna pouta vedví.“ Když Micdad, uchvatitel viděl, že zajatec a s ním i šance na bohaté výkupné mu právě vyklouzává z rukou, vykřikl: „Ten zajatec je můj!“ V tom momentě Muhammad, jež sledoval vše, co se dělo, vydal příkaz „setnout hlavu“! – „Ó Pane!“ dodal, „můžeš ve své štědrosti darovat Micdadovi lepší kořist než tuhle?“ Hadhr byl ihned sťat Alím.“

Tento příběh je zaznamenán v al Waqidim (str. 101), Hišámim (str. 251), at- Tabarím (str. 297).

„O dva dny později, asi na půl cesty do Medíny, byl popraven další vězeň, Okba. Odvážil se protestovat a chtěl vědět, proč by s ním mělo být zacházeno tvrději než s ostatními zajatci. „Kvůli nepřátelství k Bohu a jeho Proroku,“ odpověděl Muhammad. „A moje malá holčička!“ vzlykal Okba s bolestí v duši, „kdo se o ni bude starat?“ – „Pekelný oheň!“ vykřikl bezcitný přemožitel a v tom okamžiku byla jeho oběť setnuta k zemi. „Ničema to byl!“ pokračoval Muhammad, „a pronásledovatel! Nevěřící v Boha, jeho Proroka ani knihu! Vzdávám díky Pánu, že tě zabil a potěšil tím mé oči.“

Waqidi (str. 108 a 34); Hišámi (str. 232).

Když si přečtete historii islámu napsanou muslimy, zjistíte, jak zlý člověk byl Muhammad. Nenechte se oklamat zázraky, které jsou mu přisuzovány, ani příběhy o jeho velkodušnosti. Ty byly vymyšleny jeho pochlebníky a lze snadno dokázat, že jsou nepodložené. Místo toho si všímejte jeho krutosti a divokost. Nikdo by nevytvořil takové příběhy, aby milovanému prorokovi přisuzoval barbarství.
Jen pro ukázku, jak lidé vytvářejí hrdiny, si můžete přečíst nárůst moci Chomejního. Ten člověk byl tak jako Muhammad opravdové monstrum. Přesto z něj jeho stoupenci udělali super svatou figuru. Vydali přes 400 milionů dolarů na postavení jeho hrobky a někteří se k ní chodí modlit za uzdravení.

Dnes naštěstí nikdo nemůže skrývat pravdu přede všemi. Ale v časech Muhammada to bylo jinak. Odpadlíci byli vražděni a nikdo se neodvážil o tom člověku psát, a tak se lži ujaly a pravda vykořenila.
Až teď, když máme internet, se můžeme šťourat v těchto naprosto islámských zdrojích a nalézt pravdu za prázdnými slovy. Díky internetu jsou dny islámu sečteny. Slunce pravdy vysvítá a lež bude rozehnána. Pokud nejste neochotni přijmout pravdu vy, udělají to vaše děti. Žádná temnota ani lež nedokáže vydržet, když vystupuje pravda. Považujte islám za mrtvý.

:: nahoru

34) Tvé stránky tvrdí, že jsou nábožensky svobodné (faithfreedom), ale proč kritizuješ jen islám? Neměli by mít muslimové svobodu praktikovat svoji víru?

Faith Freedom (svoboda náboženství) zastávají svobodu víry a od víry. Islám je naprosto proti oběma těmto pojmům. V islámu taková svoboda neexistuje. Muhammad od svých stoupenců požadoval vést válku a vnutit islám (podrobení) každému a podmanit si všechny ostatní, kteří v něj nevěří. Takže islám je vyloženě proti svobodě víry a je to dokonce jasné z jeho jména.

Muslimové mají volnost věřit ve svou víru a nikdo jim toto právo nechce brát násilím. Nemohou však strávit, že ostatní mají také svobodu vyjádřit svůj nesouhlas s jejich vyznáním.
To, v čem by muslimové neměli být svobodní, je praktikování velké části jejich víry. Pedofilie a sňatky s nezletilými, bití manželek, zabíjení odpadlíků, sekání rukou, mrzačení, bičování, kamenování a jiné zvěrstva, které jsou součástí učení islámu, by měly být zakázány. Jinými slovy, měli byste mít dovoleno věřit v islám, ale neměli byste mít dovoleno jej praktikovat. Praktikování islámu znamená barbarství a civilizovaný svět by to neměl dovolit.

Na Faith Freedom není nic špatného. Jde tu o svobodu víry a od víry. Co je na tom špatného? Toto je celé téma článků uvedených na těchto stránkách.
Ale máme vůbec nějakou svobodu víry v islámu a islámských zemích? Mohou mít křesťané v Saudské Arábii bibli? Mají možnost kázat své vyznání v islámských zemích? Mohou muslimové opustit islám?

Toto je však pouze vrcholek ledovce. Muslimové jsou slepí ke svým vlastním vadám a zlým skutkům. Masakrují civilisty, dokonce i děti, a ospravedlňují to vše předstíráním, že jsou „utlačovanou skupinou“, což je to nestoudná lež.

Muslimové si stěžují, proč kritizujeme islám a ne jiná náboženství. Není to jasné? Jiná náboženství uznávají svobodu víry. Nikdy jsem neslyšel, že by křesťan byl zavražděn nebo popraven za konvertování na jinou víru. Ve skutečnosti muslimové mohou volně stavět své mešity v západních velkoměstech a propagovat svou víru a jsou chráněni právem. Mohou křesťané, Bahájové nebo jiné víry dělat to samé v islámských zemích?

:: nahoru

35) Tato stránka tvrdí, že muslimové zabíjejí ostatní. Zabíjejí jen pro zábavu? Nemyslíš, že jsou utlačováni a tohle je jejich způsob jak se dočkat spravedlnosti?

Neznám jediného vraha, který zabíjí lidi pro zábavu (kromě duševně nemocných). Všichni kriminálníci mají motivaci, která je pro ně důležitá. Nacisté masakrovali miliony židů a ostatních ne pro zábavu, ale protože následovali ohavnou ideologii, která toto zabíjení naprosto ospravedlňovala. Komunisti v Číně, Kambodži a Rusku také zabili miliony lidí ne pro zábavu, ale pro ideologii, která všechny tyto vrahy ospravedlňovala. Muslimové následují podobnou ideologii. Nezabíjejí pro zábavu, ale pro svou víru, která je plná nenávisti, v surové božstvo a pro svou slepou poslušnost psychopatovi, který jej vymyslel.

Kořen tohoto problému je v tom, že muslimové rozdělují svět na území muslimů/ne-muslimů a opravdu nejsou schopni vidět jednotu lidstva. Kvůli tomu se stávají slepými ke všem svým zlým činům a ospravedlňují vlastní zločiny slovy „reakce na utlačování“. Takový útisk však existuje jen v jejich divoké představivosti a pochází z psychopatické mysli Muhammada, který jako paranoidní vůdce kultu nedůvěřoval všem, kdo s ním nesouhlasili, a nepřítelem nazýval každého, kdo nenásledoval jeho stupidní tvrzení. Tímto důvodem ospravedlnil vraždění těch, které pokládal za „nepřátele“, jejich přepadání bez varování, zabíjení jejich mužů, plenění jejich majetků a braní jejich žen a dětí do otroctví.

Problém islámu je ten, že jeho zakladatel byl psychopat a muslimové jsou neschopni jakéhokoliv racionálního zkoumání své víry.

:: nahoru

36) Pokud je islám nemá pravdu, jak to, že je nejrychleji rostoucím náboženstvím?

Islám není nejrychleji rostoucím náboženstvím. Je to umírající náboženství. Muslimové jako Muhammad Saeed al Sahhaf, Saddámův ministr informací (viz foto), jsou mistři lží a toto je jen další lež.

Nejrychleji rostoucím náboženstvím je Falun Gong. Toto čínské vyznání vzniklo v roce 1992 a v roce 1998 počet jeho praktikujících dosáhl 70 až 100 milionů (zdroj).
Nicméně, muslimové jsou polyfiloprogenitivní a rodí se jich více než ostatních, ale to je charakteristika všech chudých a nevzdělaných lidí. Pravdou je, že intelektuální muslimové islámu v obrovském množství opouštějí a jen nevědomí lidé a teroristé vytrvale zůstávají. (zdroj)

Navzdory všem těmto faktům je tvrzení, že je-li nějaká víra populární nebo má hodně stoupenců, musí být správná, logick7 omyl.
Tento logický omyl se nazývá argumentum ad numerum. Spočívá v tvrzení, že čím víc lidí podporuje víru nebo věc, tím je větší pravděpodobnost, že je tato věc správná. To je samozřejmě omyl, protože pravda nemůže být nikdy dosažena souhlasem většiny. Před Kopernikem a Galileem si všichni mysleli, že je Země placatá a vesmír zeměstředný. Tento názor prakticky všech neudělal z této víry pravdu.

Jiná verze tohoto omylu je argumentum ad populum. Mýlíte se, pokud tvrdíte, že víra je pravdivá, protože je populární, jako když se říká „tisíce lidí konvertují na islám, takže musí být pravdivý“.
Jak řekl Bertrand Russell: „Fakt, že názor je široce zastáván, není žádný důkaz, že není naprosto nesmyslný; vlastně z pohledu hlouposti většiny lidstva je široce rozšířená víra pravděpodobně spíše hloupou než rozumnou.“ (zdroj)

:: nahoru

37) Nebylo by lepší najít a podporovat ty pravdivé části islámu, aby se tak vyléčilo šílenství, které je v něm obsažené, spíš než vzbuzovat nenávist, strach a „rozdílnost“?

Především, kdo určí, která část náboženství je ta dobrá a která má být vyřazena? Může si každý udělat svůj názor sám? Usáma bin Ládin si vybral. Kdo říká, že tvůj výběr je správný a jeho ne? Můžeš ho přesvědčit, že by měl přestat věřit vlastním názorům a následovat tvé zásady?

A pak, pokud máš tolik soudnosti, abys instinktivně věděl, která část je dobrá a která ne, proč pak potřebuješ náboženství jako vůdce?

Používám mapu, abych našel cestu, když se ztratím. Pokud je mapa pouze v 50% případů správná a v 50% mě pošle špatným směrem, k čemu je? Budu-li řídit takovou mapou, pak nikdy nebudu vědět, jestli jsem veden nebo klamán. Abych věděl, která část mapy je správná a která matoucí, potřebuji kompletní znalost toho místa, a v tom případě vím víc než ta osoba, která mapu nakreslila. Tak proč se pak k čertu potřebuji řídit takovou mapu? Proč bych ji někomu doporučoval?

Když se zeptáte někoho na směr a on namíří svou pravou a levou ruku na opačné strany, budete mu věřit jako spolehlivému vůdci? Neřeknete, že je cvok?

Navíc Korán tvrdí, že je absolutní pravdou. Nedovoluje pochyby ani nesouhlas. Jakmile přijmu tuto knihu jako knihu vedení, jak pak mohu nesouhlasit s čímkoliv, co říká?

Jiný příklad: Jdete k doktorovi a on vám dá nějaké léky. Některé z nich jsou dobré a vyléčí vás a některé vás zabijí. Jak poznáte, které léky jsou ty dobré a které špatné? Abyste to zjistili, musíte být lepší doktor než ten, kterého jste navštívili. V tom případě – proč potřebujete navštěvovat méně kompetentního lékaře než jste sami?

V podstatě, pokud souhlasíte, že jediné učení v náboženství, které tvrdí, že je od Boha a absolutní pravda, není správně, pak je třeba celé náboženství vyhodit a spláchnout do záchoda. Stává se kompletně bezcenné.

V islámu jsou stovky věcí špatně. Téměř vše. Těžko v něm můžete najít něco dobrého. Pokud však najdete jednu nebo pár nauk, má cenu to riskovat? Můžete mi ukázat nějakou ideologii, včetně nacismu, která v sobě nemá nic dobrého? Nacisté dávali dost důležitosti sportu a fyzické zdatnosti. Můžete říci, že je to důvod, proč není nacismus tak špatný a má také své výhody?

:: nahoru

38) Islám je náboženství, které má v sobě něco dobrého, například říká muslimům, že půjdou do ráje, pokud dělají dobré skutky pro své spoluvěřící atd.

Dobré skutky pro přívržence! A co ti, kteří mezi ně nepatří? Islám povzbuzuje k jejich podmaňování a zabíjení. Je v tom něco dobrého? Dokonce i hyeny jsou hodné k členům své smečky. Islám je děsivě nespravedlivý ke zbytku lidstva a to je zjevný zlo.

Také je důležité definovat „dobré skutky“, jak je určil Muhammad. V islámu to není milovat své bližní, pomáhat někomu, kdo potřebuje tvou pomoc, adoptování nebo vychovávání dítěte atd. Dobré skutky znamenají věřit nesmyslům, které Muhammad říká, a bojovat za jejich nastolení ve světě. Dobré skutky znamenají napadat nevěřící, vraždit a olupovat je, brát jejich manželek a dětí jako rukojmí. Islámské dobré skutky nemají co nic společného s dobrotou. Mají úplně jiný význam. Dobré a špatné není to, co nám říká zdravý rozum a zlaté pravidlo (co nechceš sám, nečiň druhým), ale to, co Muhammad dovolil nebo zakázal. Například se stanete hříšníkem, pokud jako žena mluvíte s mužem nebo mu dovolíte spatřit vaše vlasy. Jste hříšníkem, když adoptujete dítě nebo vypijete sklenku vína. Jste hříšní, když se nepostíte nebo neříkáte modlitby, jíte vepřové, chováte psa jako domácí zvíře, vezmete si ne-muslima nebo se zřeknete a opustíte islám. Tyto věci nemají nic společného se skutečnou dobrotou. Ale když vedete válku za islám, dáváte zakát k financování islámské expanze a zabíjení nevěřících, jste v pořádku a dobrý člověk.

Tady je dobrý čin, jak vysvětloval Muhammad

A je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný. Je však možné, že je vám nepříjemné něco, co je pro vás dobré, a je možné, že milujete něco, co je pro vás špatné; jedině Bůh to zná, zatímco vy to neznáte. (Korán 2:216)

Je opravdu bojování dobré pro lidi?
Vlastně Muhammad jde ještě dál a říká, že pokud nepůjdete do války pro něj, tak budete potrestáni:

Jestliže nevytáhnete do boje, Bůh vás potrestá trestem bolestným, vystřídá vás národem jiným a nebudete Mu moci v ničem uškodit, neboť Bůh je věru mocný nad každou věcí. (Korán 9:39)

Takže když mluvíte o „dobrých skutcích“ vyjasněte, že mluvíte v kontextu islámu. Islámské dobré skutky nejsou dobrými ani trochu. Je to poslušnost Muhammadovým rozkazům. Většina z nich je nehumánních, nespravedlivých a velmi zlých.

K pochopení islámu je důležité pochopit jeho sémantiku.

:: nahoru

39) V súře 2:22 Alláh vyzývá kohokoliv, aby vytvořil súru jako je tato. Nikdo nemůže napsat něco podobného jako jsou súry v Koránu, tak poetické a nádherné.

Tato výzva je dvojsmyslná. V jakém smyslu má někdo vytvořit súru podobnou Koránu? Estetika nemůže být nikdy měřítkem pravdy. Můžeš mě vyzvat, abych nalezl ženu tak krásnou jako je ta, kterou miluješ. Jak tě mohu přesvědčit, že existují jiné ženy stejně tak krásné jako ona? Říká se, že láska oslepuje. Pokud jsi zamilovaný, nevidíš vady své milované. Tvůj názor na ni není objektivní, ale velmi subjektivní.

Čteš Korán jako věřící a chováš ho v úctě. Nemůžeš v něm vidět žádné chyby, protože jsi do něj zamilovaný. Já čtu tu samou knihu a nacházím tam spoustu chyb, ve skutečnosti ji považuji za nudnou. Teď můžeš říct, že překlad je nudný, ale originál v arabštině je velmi krásný. Řekněme, že je to pravda. Ale zůstává tu fakt, že osoba, která nerozumí arabsky, nemůže vidět tu krásu. To není chyba lidí, že se nenarodili jako Arabové a kvůli tomu jsou připraveni o to vidět tu krásu Koránu, kterou vidíš ty. Takže z toho můžeme vyvodit, že Bůh byl extrémně nespravedlivý k miliardám ne-Arabů. Nemohou vidět krásu Koránu, protože nemluví arabsky, a následkem toho půjdou do pekla. Je to spravedlnost? A jako další křivdu Bůh vybral řeč, která se podle muslimů nedá přeložit do jiného jazyka, a kvůli tomu nemůžeme ani vidět krásu jeho práce v překladu. Je to naše chyba, že jsme se nenarodili jako Arabové? Určitě ne! Bůh nás udělal ne-Araby, což nás připravuje o krásu jeho slova, a teď nás chce po věčnost pálit za to, že jsme neviděli to, co nám znemožnil vidět. Co je to za spravedlnost? To je jako když ti budu říkat něco v jazyce, kterému nerozumíš, a pak tě budu trestat za to, že jsi nerozuměl. To je prostě absurdní.

Další problém s touto výzvou je to, že to není míněno vážně. Podívejte, co Korán říká poté, co vyhlásil tuto výzvu: Však neučiníte-li to – a vám se to věru nepodaří – pak střezte se ohně, jehož palivem jsou lidé a kamení a jenž připraven je pro nevěřící. (Korán 2:23)

To je jako když někdo řekne: udělej proslov tak výřečný, jako jsem udělal já, a když to nedokážeš – a zaručuji ti, že ne – tak tě zastřelím. Kdo se s takovou podmínkou odváží mluvit?

Připomínáme Saddáma Husajna, který vyhrával „volby“, kde jej volilo 99,98% obyvatel. Milovali ho všichni Iráčané? Jistě ne! Volby se konaly otevřeně. Otázka byla: Chceš Saddáma? Ano nebo ne? Pokud jsi odpověděl „Ne“, pak jsi mohl být zabit. Tato výzva Koránu je velmi podobná Saddámovým volbám.

Nicméně, jsou někteří arabsky mluvící ne-muslimové, kteří říkají, že Korán selhává v gramatice i estetice, a na tuto výzvu vytvořili několik súr. Ty jsou při srovnání lepší než súry Koránu (ne dle mého názoru, ale dle soudu arabských ex-muslimů). Prosím, podívej se a řekni mi, proč si myslíš že súry Koránu jsou vznešenější než tyto. http://suralikeit.com/