S militarismem islámu je třeba bojovat vojensky a s jeho ideologií zase ideologicky. Jsou dvě fronty války proti barbarství.

Islám a muslimové

Moudrá slova intelektuálů, kteří se narodili do islámu

14. 07. 2008

rhazes.jpgTvrdíte, že existuje nezvratný zázrak, konkrétně korán. Říkáte: “Kdokoliv ho popírá, ať vytvoří něco podobného”. Vskutku, z děl řečníků, výřečných mluvčích a udatných básníků vytvoříme tisíce jemu podobných, které se budou vyjadřovat vhodněji a které budou hovořit pregnantněji. Budou lépe sdělovat svůj význam a jejich rým bude lepší. U Boha, co říkáte nás ohromuje! Mluvíte o díle, které znovu vypravuje prastaré mýty a zároveň je plné protimluvů a neobsahuje žádné užitečné instrukce ani vysvětlení. A pak říkáte: “Vytvořte něco podobného”?!

» Celý článek ...

Muslimští učenci o džihádu, část III.

07. 05. 2008

jihad.jpgPodle všech učenců je předpokladem války, že nepřítel musel slyšet výzvu k přijetí islámu. To znamená, že není možné na ně zaútočit, pokud je výzva ještě nedosáhla. Všichni muslimové se v tomto shodují kvůli verši koránu 17:15: “nepotrestali jsme nikoho dříve, než byl námi vyslán posel”. Panuje nicméně spor, jestli by měla být výzva opakována v případě obnovení války.

» Celý článek ...

Alláh se mračí na toho, kdo se zdržuje sexu se svými otrokyněmi

29. 03. 2008

mo.pngHafsa byla na řadě v Mohamedově sexuálním pořadníku. Když vešel prorok do jejího domu, byla v něm také její služka Marie (dar od krále Alexandrie). Marie byla velmi přitažlivá a smyslná dospívající dívka. V mnoha mužích, kteří jí spatřili, probouzela sexuální touhy; a náš prorok nebyl žádný obyčejný muž, Alláh ho obdařil sexuální výkonností třiceti mužů.

 

» Celý článek ...

Fitna (s českými titulky)

28. 03. 2008

wilders.jpgPřinášíme vám film holandského politika Geerta Wilderse Fitna s českými titulky.

 

 

 

 

» Celý článek ...

Džihád a jeho “povolené” oběti

16. 03. 2008

jihad.jpgV muslimské společnosti je svatá válka náboženskou povinností, a to kvůli univerzalismu muslimské misie, a povinnosti konvertovat každého k islámu, buďto přesvědčováním, nebo silou. … Jiné náboženské skupiny nemají univerzalistické poslání, a svatá válka jim nebyla uložena jako náboženská povinnost, kromě obrany. … Islám má povinnost získat vládu nad jinými národy.

» Celý článek ...

Obléhání Medíny, květen 627

09. 03. 2008

trench.pngIslám žije z vyvolávání pocitů pronásledování. Tento útok na muslimy poskytl Mohamedovi vynikající příležitost k tomu, aby tyto pocity posílil. Zcela opominul skutečnost, že útočníci se shromáždili proto, aby se pomstili za všechna jeho plenění, vraždy a nesmyslné války.

Muslimové si ještě dnes myslí, že je naprosto v pořádku zabíjet nemuslimy, šířit své náboženství pomocí teroristických aktivit a činit islám dominantním, pokud se ale oběti brání, muslimové tvrdí, že jsou pronásledováni kvůli své víře.

» Celý článek ...

Mohamedova biografie z veršů koránu

24. 12. 2007

mo.pngDžibril cestoval osobně každý den na svých křídlech miliardy kilometrů na zemi a ústně předával našemu prorokovi verše koránu. Protože andělé nemohou lhát, lze Džibrilova slova přijmout jako nezkažené Alláhovo poselství.

Hadísy proti tomu předávali prorokovi spoludžihádisté, kteří byli teroristé, opilci, cizoložníci, znásilňovači, pedofilové a loupežníci. Nejen že své oběti olupovali a zabíjeli, také ještě zotročovali a znásilňovali jejich ženy. Nežili počestně ani jediný den. Důvěřovali byste takovým lidem, že budou říkat pravdu? Co tedy vyčítáte muslimům, kteří uznávají pouze korán, a pochybují o záznamech těchto lidí?

» Celý článek ...

Zlatý věk islámu

19. 12. 2007

jihad.jpgUthman byl třetím správně vedeným chalífou a vládl v letech 644 až 656. Uthman pocházel z bohatého a vlivného kmene Banu Umaja. Byl to bohatý a štědrý muž, a blízký přítel Mohameda, který věděl, jak Uthmanovo bohatství a přátelství používat ke svému prospěchu. Během své vlády dosadil Uthman na místa guvernérů rozšiřujícího se islámského státu mnoho svých příbuzných, což vedlo k obvinění, že je zaujat ve prospěch svého klanu. Jedním z hlavních žalobců byla vdova po Mohamedovi Ajša, která vedla kampaň za jeho sesazení, a dokonce zabití.

» Celý článek ...

Odpověď na Alláhovu výzvu

12. 12. 2007

al-afdal.pngPodle islámských učení napsal Alláh pouze tři knihy. První dvě – Starý zákon a Nový zákon – byly ze strany lidí vystaveny značným změnám, revizím a manipulacím. Došlo k tomu krátce po jejich “zjevení” a bez jakéhokoliv Alláhova zásahu, možná proto, že nebyly chráněny božským autorským zákonem. Když ale došlo na třetí vydání, korán, Alláh se do něj zamiloval a slíbil, že ho bude provždy chránit. Alláh považuje korán na své nejlepší dílo a vyzval lidi a džiny (neviditelná islámská stvoření), aby stvořili něco jako on (17:88). Tato výzva je stále platná, jak dosvědčí většina muslimů.

Obávám se ale, že muslimové by se v tomto nemohli mýlit více, protože na výzvu bylo úspěšně odpovězeno dokonce ještě před tím, než bylo zjevování koránu dokončeno! To není moje tvrzení, ale přiznání, které je jasně zaznamenáno v samotném koránu. A od tohoto prvního vítězství byla tato výzva pravidelně přijímána, ačkoliv výsledky nejsou v koránu zaznamenány.

» Celý článek ...

Sevření víry

25. 11. 2007

sina711_small.jpgPravděpodobně znáte tento obraz iluze mladé dívky-staré ženy. Představte si, že tento obraz představuje islám. Muslimové dokážou vidět pouze hezkou dívku. Jsou do toho obrazu tak zamilovaní, že nedokáží přeostřit a spatřit druhý, méně přitažlivý obraz. Alternativa je tak ošklivá, že jí odmítají vidět. K této změně paradigmatu může nicméně dojít v jediném okamžiku. Jakmile k ní dojde, a jakmile spatří ošklivý obraz, už nadále nedokáží předstírat, že tam není. Ano, budou se ho snažit popírat. Ano, budou ještě rychleji lnout k obrazu, který milují, ale nedokáží oklamat sami sebe. Jejich pozornost se bude neustále přenášet k ošklivému obrazu, a dříve či později se budou muset vzdát před pravdou a probudit se.

» Celý článek ...