S militarismem islámu je třeba bojovat vojensky a s jeho ideologií zase ideologicky. Jsou dvě fronty války proti barbarství.

Islámské hodnoty

Rozhodnutí soudu: “nebudiž donucování v náboženství” neznamená náboženskou svobodu

06. 02. 2008

freedom.gifBěhem vysvětlování verdiktu soudci prohlásili, že byli vedeni nebeským soudem větší moudrosti k respektu pořadí, ve kterém byla zjevena tři náboženství, judaismus, křesťanství a po nich islám jako konečné náboženství. Interpretovali verš jako boží verdikt, který má umožnit Židům a křesťanům konvertovat k (lepšímu a konečnému) náboženství islámu, nikoliv ale naopak.

Soudci pokračovali vysvětlením, že “svoboda náboženství neznamená možnost vstoupit do islámu a přejít k jinému náboženství, ale pouze to, že každá osoba má svobodu praktikovat své vlastní náboženské ceremonie, nikoliv si zahrávat s islámem, nebo se chovat v rozporu s právem šaría.

» Celý článek ...

Jak medínské súry zachránily islám

01. 02. 2008

swords.jpgKdyž Alláh seslal našemu Prokovi proroctví, nařídil mu, aby pokračoval v Ježíšových pokojných učeních. Tyto instrukce přišly v prvních 87 mekkanských súrách (kapitolách koránu).

Náš prorok se s těmito neúčinnými súrami dřel třináct roků bez úspěchu – s těmito nepoužitelnými verši se mu podařilo konvertovat pouze své bezprostřední příbuzné, přátele a několik nuzných pohanů. Ostatní se mu posmívali. Nazývali ho podvodníkem, lhářem a šarlatánem.

» Celý článek ...

Svody islámského ráje

20. 01. 2008

houris.jpgJakkoliv to může připadat Zápaďanům podivné, zprávy o pannách slibovaných islámským mučedníkům v Ráji nejsou žádným mýtem nebo překroucením islámské teologie. Mohamed vykreslil svým následovníkům vizi otevřeně materiálního a bujně smyslového ráje, který obsahuje vše, po čem mohl kočovník z arabské pouště sedmého století toužit: zlato a věci z jemných materiálů, ovoce, víno, vodu, ženy … a chlapce.

» Celý článek ...

Mohamed, bojovník za spravedlnost

11. 10. 2007

mud.jpgMuslimové se rádi ohlupují pohádkami o tom, jak byl Mohamed ke svým ženám spravedlivý. To jsou samozřejmě obrovské nesmysly. Mohamed dával některým z nich přednost takovým způsobem, že to jeho ženy rozdělilo do soupeřících frakcí. Nesoupeřilo se pochopitelně pouze o to, která z nich dostane staříka do postele, ale také o to, která dostane svůj podíl z dárků, které Mohamedovi posílali jeho věřící. Protože i oni věděli, že jeho nejoblíbenější ženou byla malá Aiša, posílali mu dárky, když byl zrovna v jejím domě. To rozčilovalo jeho ostatní ženy, které si postěžovaly. Mohamed jim odpověděl, že dostává zjevení koránu pouze když je pod peřinou s Aišou, tak ať raději sklapnou. Teď, když víme, co dělal, když dostával zjevení, to částečně vysvětluje nesouvislost koránu.

» Celý článek ...

Prominuté hříchy proroků

21. 08. 2007

abraham.jpgBěhem setkání ukázal Alláh Mojžíšovi několik velkých zázraků (20:19-22) a vybral ho, aby se stal prorokem se zvláštní misí k faraónovi. Mojžíš využil příležitosti a zeptal se Alláha, jestli by ho mohl vidět osobně (7:143). Alláh Mojžíšovi odpověděl, že se mu odhalí, “pohleď k této hoře: jestliže zůstane nehybná na místě svém, tedy Mne uvidíš!” Když se Alláh odhalil, hora se zhroutila v prach a Mojžíš upadl do bezvědomí. Korán nevysvětluje, proč Alláh řekl “jestliže zůstane nehybná na místě svém”. Mohlo to být tím, že Alláh něco takového ještě na žádném člověku nevyzkoušel?

» Celý článek ...

Desatero správného muslima

25. 02. 2007

Deset věcí, které zbavují člověka Islámu

imam.jpgNíže je uveden soupis 10 věcí, které podle šajcha Muhammada ibn Sulajmána at-Tamímího zbavují člověka islámu a kterým by se každý správný muslim měl vyhnout. Dosti zneklidňující jsou zejména body 8 a 9, o to víc, když si uvědomíme, že se jedná o materiál uvedený na českých internetových stránkách muslim-inform.cz

» Celý článek ...

Janičáři – lesk a bída islámské říše

01. 01. 2007

janicari.jpg Vrcholný středověk je mimo jiné charakterizován tím, že vedle světa evropského křesťanství západní a východní Byzance se v oblasti starého světa na styku Evropy a Asie začíná formovat ještě třetí oblast, oblast islámská. Nejprve ji reprezentují seldžučtí Turci, ale ve 14. a 15. století osmanští Turci a postupně se z nich vyvine oblast vlivná a agresivní.

» Celý článek ...

Princ Charles – islámský Konstantinus?

01. 10. 2006

původní článek v angličtině: Prince Charles: The Constantine of Islam?

Ali Sina

charles.jpgKdyž se císař Konstantinus ujal vlády, jenom 5% Západořímské říše vyznávalo křesťanství. K moci přišel ve svých 24 letech a pokřtít se nechal, až když mu bylo okolo padesáti a ležel na smrtelné posteli. V podstatě své lidi nenutil konvertovat, ale postupně zaváděl křesťanství a měnil zákony tak, aby pohanské zvyky vymizely.

» Celý článek ...

Moralita proti etice

01. 10. 2006

původní článek v angličtině: Ethics vs. Morality

Ali Sina

morality.jpgNábožensky založení lidé věří, že moralita vychází z náboženství a pokud náboženství ztrácí pevné vedení, lidé se stávají nemorálními. Je moralita produkt náboženství? Jsou lidé, kteří nevyznávají žádné náboženství, nemorální?

» Celý článek ...

Ráj a peklo

01. 10. 2006

původní článek v angličtině: Heaven and Hell

Shafíya

heavenandhell.jpgJednoho dne ke mně přišel člověk s výzvou k dawahu…to je to, co oni nazývají modlením. Tento zvláštní člověk byl velmi naštvaný….vzteklý z žádného specifického důvodu, ale jen kvůli tomu, že na světě je 5 miliard ne-muslimských kafírů. (Neuvědomil si, že jsem byl jedním z nich.) Jeho jediné hluboké přání bylo, aby všichni nějakým zázrakem konvertovali nebo alespoň zemřeli za odmítání takového „pravého“ vyznání jako je islám.

» Celý článek ...