S militarismem islámu je třeba bojovat vojensky a s jeho ideologií zase ideologicky. Jsou dvě fronty války proti barbarství.

Zázraky

Vesmír podle koránu

01. 10. 2007

cowfishthumb.jpgBizarní popis vesmíru, jak je vyprávěn koránem, nám může připadat podivný, odráží ale převládající představy Arábie sedmého století. Korán opakovaně předkládá Mohamedovo vnímání vesmíru, které je velmi přímočaré a jasné. Raní muslimští učenci neměli s výkladem těchto veršů koránu žádné problémy. Muslimové přijímali tento popis islámského vesmíru po staletí. Pouze v posledním století začali cítit naléhavou potřebu podniknout drastická opatření, aby korán uchránili před kritickýma očima. Tito moderní učenci zakládají svojí sílu na jeho neznámém a často nejednoznačném jazyku. Jejich strategie spočívá v překrucování tohoto jazyka, dokud se nedoberou požadovaného významu. Jejich slabostí je samotný Mohamed, který jim ztížil práci hadísy, které mytologii koránu pouze potvrzují.

» Celý článek ...

Jaký je Alláh?

22. 12. 2006

allah.jpgJaké že jsou Alláhovy vlastnosti? Některé byste jistě odhadli, ale spousta z nich vás určitě překvapí.

» Celý článek ...

Alláhovy zázraky

01. 10. 2006

původní článek v angličtině: The Miracles of Allah

Ali Sina

miracle.jpgIslám je náboženství zbavené zdravého rozumu, které je zcela proti myšlení. Logicky založení muslimové se pokoušejí ověřit svou víru smyšlenkami a dětinskými domněnkami. Pouze letmý pohled na to, co považují za zázraky, odhaluje žalostný duševní úpadek nevědomých stoupenců Muhammada. Celý Korán je plný chyb – vědeckých, gramatických, historických i logických omylů.

» Celý článek ...

Zázraky, o nichž se ve svatém Koránu nemluví

01. 10. 2006

původní článek v angličtině: THE UNTOLD MIRACLES OF HOLY KORAN

Syed Kamran Mirza

untold_miracles.jpg V posledním vydání NFB (News From Bangladesh) si mohli čtenáři přečíst článek od Ahmeda Deedata: Zázrak zázraků, v němž byl citován jeden verš z Koránu: Rci: „I kdyby se lidé a džinové spojili, aby něco podobného Koránu tomuto vytvořili, nebyli by schopni přijít s něčím podobným, byť by si vzájemně byli pomocníky.“ (Korán 17:88)

Je opravdu Korán “Zázrak zázraků” ?

» Celý článek ...