S militarismem islámu je třeba bojovat vojensky a s jeho ideologií zase ideologicky. Jsou dvě fronty války proti barbarství.

Doporučená literatura

   
koran.gif Korán, vydání přeložené Ivanem Hrbkem v r.1972, nakl. Academia.
   
  Islámské studie:
   
spencer_cover.jpg Robert Spencer: Islám bez závoje. Praha, Triton Books 2006.
Autor zkoumá, jaké věci islám ve skutečnosti učí, a zabývá se možnými hrozivými důsledky těchto učení pro budoucnost muslimského světa a Západu. Spencer se dostává za povrchní rozlišení k „pravému“ mírumilovnému islámu a islámu „zneužitému“ teroristickými skupinami a pátrá v Koránu i islámských tradicích, stejně jako v historii a současné situaci muslimského světa, aby zjistil, proč má toto nejrychleji rostoucí náboženství sklon k fanatismu.Bližší informace a ukázku z knihy můžete nalézt zde.
   
warraq.jpg Ibn Warraq: Proč nejsem muslim. Olomouc, Votobia 2005. Recenzi této knihy naleznete zde.
   
lewis.gif Bernard Lewis: Kde se stala chyba? Praha, Volvox Globator 2003.Kniha Bernarda Lewise, emeritního profesora blízkovýchodních studií na Princetonské univerzitě, vypráví příběh islámského Středního východu, který se po několik staletí nacházel v popředí světové civilizace. Křesťanská Evropa byla považována za vnější území temnoty, ovládané barbary a nevěřícími, od nichž se nebylo čemu učit a kterých se nebylo proč obávat. A pak najednou dříve přezíraný Západ začal dosahovat vítězství za vítězstvím. Bernard Lewis zkoumá reakci islámského světa na tyto procesy v posledních třech staletích a snaží se porozumět tomu, proč najednou k takové změně došlo a proč byl Střední východ předstižen, zcela zastíněn a nakonec i stále více ovládán opovrhovaným Západem.
   
Müller: Svaté války a civilizační tolerance. Praha, Academia 2005.Kniha přibližuje širší čtenářské veřejnosti aktuální téma soudobého světa – mezinárodní terorismus a jeho náboženské, společenské a lidské souvislosti. Název publikace byl zvolen záměrně jako výzva k dialogu o tom, zda kulturní, civilizační a náboženská nedorozumění byla a jsou osudová, anebo zda je lidstvu bližší civilizační a náboženský mír.
   
barsa.gif Barša, P.: Západ a islamismus. Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2001. Střet civilizací, nebo dialog kultur?Aktuální práce zaměřená na politické a kulturní aspekty vztahu Západu a islámského světa a na kořeny fenoménu islámského fundamentalismu. Jakožto politizované hnutí náboženské obrody napadá islamismus euroamerickou hegemonii a snaží se o založení muslimských společností na islámských principech. Tato kniha představuje zdroje a povahu této islámské výzvy na pozadí ideologického sebepojetí Evropy v té podobě, v jaké se začalo formovat v osvícenském myšlení 18. století. Vztah islamismu a Západu je viděn z hlediska sporu mezi univerzalistickou vizí jediné planetární civilizace a partikularistickou vizí střetu civilizací.
   
Ženy a islám
   
safija.gif Husajní Safíja: A zemřeš ukamenováním. Praha, Ikar 2005.Safíja byla obviněna zcizoložství a odsouzena k smrti ukamenováním. Její osud však vzbudil nebývalý zájem mezinárodní veřejnosti a rozpoutala se celosvětová kampaň. Safíja s podporou své rodiny získala obhájce, který byl ochoten se jejího případu ujmout. Započal dlouhý a složitý boj za její záchranu.
   
frouzova.gif Magdaléna Frouzová a kol.: Závoj a džíny. Praha, Vyšehrad 2005.Sférou, v níž se západní životní styl výrazně odlišuje od způsobu života islámských společenství, je postavení žen. V čem tato odlišnost spočívá, to ukazuje soubor čtrnácti příběhů, sestavený publicistkou M. Frouzovou. Kromě reportáží tu nacházíme obecnější zamyšlení i osobní vzpomínky, mezi autorkami jsou vedle žen pocházejících přímo z islámských zemí také Češky, např. známé novinářky P. Procházková a P. Jazairiová. Editorka se snažila čtenáři zprostředkovat charakteristiku života žen jak v nejrůznějších islámských státech, tak i v těch, kde muslimové představují menšinu (Francie, Indie, Česká republika).
   
Terorismus
   
bodansky.jpg Bodansky, Yossef: Bin Ládin :muž, který vyhlásil válku Americe. Praha, Mervart 2002.Světově uznávaný expert na terorismus shromáždil ve své knize řadu dosud nepublikovaných informací a detailně vykreslil globální spiknutí islamistických radikálů proti Západu. Popisuje vytváření, fungování a financování teroristických organizací a sítí po celém světě. Klade důraz na zapojení tajných služeb zemí jako jsou Írán, Irák či Pákistán v islamistickém terorismu a dokazuje, že bez jejich podpory, spočívající ve financování, organizování výcviku, plánování a schvalování jednotlivých teroristických operaci, by vzestup bin Ládina do role duchovního a vojenského vůdce nebyl možný. Autor dále předkládá analýzu událostí v Somálsku, Saúdské Arábii, Keni a Tanzanii, pokusu o atentát na egyptského prezidenta Husní Mubáraka či bombový útok na let TWA 800. Stranou líčení nezůstávají ani snahy o získání zbraní hromadného ničení nebo intenzivní zapojení islamistů v konfliktech v Kosovu, Albánii a Kašmíru.
   
olser.jpg Olšer, B.: Krev na meči džihádu. Český Těšín, Agave 2001.Kniha se zamýšlí nad vývojem islámského terorismu od roku 1947 až po tragické údalosti 11. záři 2001.
   
udo.jpg Ulfkotte Udo: Hrozba terorismu: islamisté a jejich tajná síť. Praha, Ikar 2003.Autor odhaluje pozadí aktuálního globálního ohrožení a ozřejmuje, že pouhým pátráním po teroristech pomocí počítačových dat, otisků prstů v občanských průkazech či zesílenými bezpečnostními opatřeními se teroru přítrž neučiní.
   
bergen.jpg Bergen, Peter: Svatá válka: autentické svědectví o tajemném světě Usámy bin Ládina. Praha, Cesty 2002.Autor knihy Peter Bergen byl prvním nemuslimským novinářem, kterému poskytl Usáma bin Ládin interview. Kniha se zabývá problematikou islámského terorismu a především postavou Usámy bin Ládina.
   
Islám – historie a kultura
   
kropacek1.gif Kropáček, L.: Duchovní cesty islámu. Praha, Vyšehrad 2003.Populárně vědecké dílo zachycuje dějiny a strukturu jednoho z nejvýznačnějších učení současnosti. Vedle výkladu vlastní náboženské nauky proroka Muhammada podává rozbor islámského práva a morálky, teologických škol, rituálů apod. Kropáček je autorem dalším knih např. Islámský fundamentalismus, Islám a Západ aj.
   
gombar.gif Gombár, E.: Moderní dějiny islámských zemí. Praha, Karolinum 1999.Kniha mapuje moderní dějiny islámských zemí od porážky Osmanské říše u Vídně v roce1683 až po první světovou válku. Seznamuje například s východní otázkou za napoleonských válek, s osmansko-egyptskými konflikty v první pol. 19. století, s krymskou válkou, mladotureckou revolucí, vznikem arabského nacionalismu a řadou dalších kapitol dějin této oblasti. Autor napsal více knih s podobnou tématikou (např. Úvod do dějin islámských zemí, Dramatický půlměsíc aj.)
   
cook.gif Cook Michael: Muhammad. Praha, Argo 1994. Kniha přibližuje Muhammedův život a dílo.
(Stejné téma zpracovává i kniha od Hrbek, I., Petráček, K.: Muhammad. Praha 1967.)
   
   
Ostatní
   
rushdie.png Rushdie Salman: Satanské verše. Praha, Cesty 1994.Kniha kvůli níž byl Salman Rushdie fatwou ájatolláha Chomejního odsouzen k smrti.
   
Islámská literatura
   
Hammudah Abdalati: Zaostřeno na islám. Praha, 1991.