S militarismem islámu je třeba bojovat vojensky a s jeho ideologií zase ideologicky. Jsou dvě fronty války proti barbarství.

eKnihovna

Publikace, které zde vydáváme v elektronickém formátu (prozatím pdf, později přibydou i další formáty, například vhodné ke čtení na PDA a mobilních telefonech), byly zpracovány z materiálů, které vyšly v průběhu času na Pravdě o islámu na na Islám Info. Vydáváme je v této podobě, aby je bylo snadné šířit. Pokud souhlasíte s názory a anylýzami, které obsahují, nestyďte se je poslat emailem lidem, o kterých si myslíte, že by se s nimi měli seznámit – ať už jde o vaše přátele, nebo státní činitele, kteří vás zastupují ve volených orgánech (a nezapomeňte ani na ty nevolené).

(Připravujeme: Stručný úvod do islámu, Islám a Evropa, Džihád, Průvodce koránem, Průvodce islámským právem, Život proroka Mohameda)

Eurábijská šifra

Obsahuje Fjordmanovu analýzu teorie Eurábie, tedy systematické islamizace Evropy představiteli Evropské unie evropských převážně levicových vůdců, jejíž autorkou je odbornice na postavení nemuslimů pod vládou islámského práva a na islamizaci Evropy Bat Ye’or, doplněnou esejem Proč musí Evropská unie zmizet.

Stáhnout ve formátu: pdf

Jásir Arafat – masový vrah oceněný Nobelovou cenou míru

Je rekapitulací života člověka, který je otcem moderního terorismu a který přinesl nezměřitelné utrpení jak svým nepřátelům, tak i svým lidem.

Stáhnout ve formátu: pdf

Úvod do islámu (nedokončeno)

Vše, co jste potřebovali vědět o islámu, abyste o něm mohli věcně argumentovat. Obsahuje příspěvky několika autorů, jak nemuslimských, tak muslimských. Skládá se z následujících částí:

1. Úvod do islámu od Gregory M. Dawise, autora dokumentu “Co potřebuje Západ vědět o islámu”
2. Muslimové vlastními slovy obsahuje popisy doktríny džihádu od předních muslimských učenců, záznamy z Mohamedova života týkající se džihádu, komentáře k některým veršům koránu od předních muslimských komentátorů, a právní definice džihádu, odpadlictví od islámu a postavení nevěřících pod vládou islámu
3. Analýzy obsahují analýzy západních autorů, které se týkají některých z doktrín islámu, jako například muslimské představy ráje nebo džihádu, dále historické analýzy mýtů o náboženské toleranci v maurském Španělsku a v Osmanské říši, a rozhovor s Christopherem Luxenbergem o původu koránu
4. Kapitola Úvahy o islámu se zabývá především neslyslným pojmem islámofobie a poskytuje přehledný slovník islámských termínů pro nevěřící. Tato kapitola bude ještě doplněna o další texty
5. Kapitola Islám a muslimové v Česku v knize zatím není
6. Ex-muslimové hovoří jsou výpovědi dvou známých konvertitů od islámu, Aliho Siny a Ibn Warraqa
7. Jak porazit islám je průzkumem islámské psychopatologie a návodem, jak z ní ven

Na knize se stále pracuje.

Stáhnout ve formátu: pdf