S militarismem islámu je třeba bojovat vojensky a s jeho ideologií zase ideologicky. Jsou dvě fronty války proti barbarství.

O nás

My, autoři těchto stránek, chceme umožnit veřejnosti přístup k faktům, odpovědím a informacím týkajících se islámu a problémů, které s tímto náboženstvím souvisejí. Sami považujeme “pravou” ideologii islámu, vycházející z Koránu a sunny (hadíthů), za hrozbu demokracie, svobody jednotlivce a za celosvětově se projevující problém.

Teroristické akce, utlačování žen, nenávist k židům aj. nepovažujeme za nepochopení islámu, ale za přesné následování příkladu proroka Muhammada a “božích” slov Koránu.

Fakta, která dokládají tento náš postoj, naleznete v článcích. V žádném případě není naším cílem vzbuzovat nenávist vůči muslimům. Všech lidí nezávisle na jejich víře či přesvědčení si vážíme a uznáváme také jejich právo svobodně si zvolit své náboženství. Po těch, kteří se rozhodli následovat islám ovšem požadujeme, aby si byli plně vědomi, co jejich volba obnáší, a nesli za ni odpovědnost.

Přejeme vám, ať máte možnost se nad články kriticky a svobodně zamyslet.

Za autory těchto stránek

Jaroslav Novotný